Viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng 9 Điểm – ĐH Sài Gòn

Rate this post

Viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng 9 Điểm – ĐH Sài Gòn. Các em có thể tham khảo cách viết báo cáo thưc tập tài chính ngân hàng trường đại học Sài Gòn dưới đây, để bài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình đạt điểm cao hơn nha.

Ở bài viết này thì ad sẽ đưa ra sườn chung của trường đại học Sài Gòn, sau đó đề xuất một số đề tài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng. Cuối cùng ad sẽ soạn một số đề cương chi tiết đề tài tài chính ngân hàng để các em tham khảo.


DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN GIÁ RẺ – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐIỂM CAO

Sđt/ Zalo 0909 23 26 20


Viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng 9 Điểm – ĐH Sài Gòn

Một số đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Điểm Cao hơn

 • Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp (có thể cụ thể hoá vào từng loại hình DN )
 • Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp (có thể cụ thể hoá vào từng loại hình DN)
 • Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH ABC
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại MBBank
 • Giải pháp nâng cao hoạt động CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN tại ngân hàng quân đội MBBank
 • Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho VAY MUA Ô TÔ tại ngân hàng
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho VAY MUA NHÀ tại ngân hàng VIB
 • Phân tích tình hình tín dụng cá nhân tại ngân hàng VPBANK việt nam thịnh vượng
 • Hoàn thiện công tác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh XYZ
 • Quy trình thẩm định tín dụng cá nhân tại ngân hàng TPBank – Chi nhánh xyz
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho VAY CÁ NHÂN tại ngân hàng HDBank – Chi nhánh XYZ
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho VAY TIÊU DÙNG tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh XYZ
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho VAY CÁ NHÂN tại ngân hàng Sacombank – Chi nhánh XYZ

Xem thêm: 56 đề tài báo cáo tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp

Sườn bài theo quy định chung của trường đại học Sài Gòn

Chuyên đề tốt nghiệp thường bao gồm các phần và được sắp xếp theo trình tự như sau:

 1. Trang bìa (trình bày theo phụ lục 1, màu vàng nhạt);
 2. Trang phụ bìa (trình bày theo phụ lục 2);
 3. Lời cam đoan (trình bày theo phụ lục 3);
 4. Lời cảm ơn;
 5. Nhận xét của đơn vị thực tập;
 6. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn;
 7. Mục lục (trình bày theo phụ lục 4);
 8. Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt (trình bày theo phụ lục 5);
 9. Danh mục các bảng biểu (trình bày theo phụ lục 6);
 10. Danh mục các sơ đồ (trình bày theo phụ lục 7);
 11. Nội dung đề tài: Gồm Mở đầu, 3 chương và Kết luận.
 • Mở đầu
  • – Tính cấp thiết của đề tài
  • – Mục tiêu nghiên cứu
  • – Phạm vi nghiên cứu
  • – Phương pháp nghiên cứu
  • – Kết cấu đề tài
 •  Chương 1: Cơ sở lý luận về …
  • (Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu)
 •  Chương 2: Thực trạng về vấn đề nghiên cứu tại …
  • 2.1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập (Trình bày ngắn gọn)
   • 2.1.1. Lịch sử hình thành
   • 2.1.2. Quá trình phát triển
   • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức
    • – Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị
    • – Sơ đồ tổ chức
    • – Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị
   • 2.1.4. Tình hình chung của đơn vị
    • – Vốn
    • – Cơ sở vật chất
    • – Lao động
    • – Tình hình sản xuất kinh doanh
    • – ….
  • 2.2. Thực trạng và phân tích vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập (Đây là phần chính nên phải trình bày sâu, rộng, kỹ và thông tin ở thời gian gần hiện tại nhất)
 •  Chương 3: Các giải pháp (hay một số biện pháp) và kiến nghị nhằm … tại …
  • – Các giải pháp (hay các biện pháp).
  • – Kiến nghị.
 •  Kết luận
  • (Tổng kết những giải pháp mà tác giả đề xuất và hiệu quả mang lại của nó)
 1. Tài liệu tham khảo
 2. Phụ lục (Nếu có)

2.3. Cách trình bày chuyên đề tốt nghiệp

2.3.1. Chuyên đề tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, đồ thị, …

2.3.2. Soạn thảo văn bản

– Mục (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, mở đầu, chương 1, chương 2, chương 3, kết luận, 12, 13) trong mục 2.2. (Hình thức, nội dung chuyên đề tốt nghiệp) ở trên phải đầu trang mới, Font Times New Roman, bold, cỡ chữ 16.

– Phần còn lại, sử dụng Font Times New Roman, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

– In trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210×297 mm).

Một số đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng 8-9 điểm

Đề cương chi tiết Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH ABC

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp

1.1 Mục đích và tính cấp thiết của đề tài

1.1.1 Mục đích

1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài

1.2 Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp

1.2.1 Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2 Ý nghĩa

1.2.2 Vai trò, mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp

1.2.2.1 Vai trò

1.2.2.2 Mục đích

Xem thêm: Cơ sở lý luận phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp

1.2.3 Tài liệu phân tích

1.2.4 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

1.2.5 Nội dung phân tích

1.2.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán

1.2.5.2 Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn

1.2.5.3 Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

1.2.5.4 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

1.2.5.5 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.2.5.6 Phân tích các tỉ số tài chính

1.2.5.7 Phân tích qua sơ đồ tài chính Dupont

Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động tài chính tại công ty TNHH ABC

2.1 Giới thiệu về Công ty

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng 9 Điểm – ĐH Sài Gòn
Viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng 9 Điểm – ĐH Sài Gòn

2.1.3 Cơ cấu tổ chức

2.1.4 Thị phần và đối thủ cạnh tranh

2.1.5 Quy trình sản xuất

2.1.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây

2.1.7 Định hướng phát triển trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp

2.2 Thực trạng tình hình tài chính Công ty TNHH ABC.

2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán

2.2.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản

2.2.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn

2.2.2 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

2.2.3 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

2.2.3.1 Phân tích tình thanh toán

2.2.3.2 Phân tích khả năng thanh toán

2.2.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

2.2.4.1 Phân tích tình hình biến động của giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

2.2.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí

2.2.4.3 Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận.

2.2.4.4 Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến lợi nhuận của doanh nghiệp

2.2.4.5 Phân tích lợi nhuận

2.2.5 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.2.6 Phân tích các tỉ số tài chính

2.2.6.1 Tỉ số cơ cấu tài chính

2.2.6.2 Tỉ số hoạt động

2.2.6.3 Tỉ số khả năng sinh lời

 1. Doanh lợi tiêu thụ (ROS)
 2. Doanh lợi tài sản (ROA)
 3. Doanh lợi vốn tự có (ROE)

2.2.6.4 Tỉ số giá thị trường

 1. Thu nhập mỗi cổ phiếu
 2. Chỉ số giá- thu nhập (P/E)

2.2.7 Phân tích qua sơ đồ tài chính Dupont

2.3. Những thuận lợi và khó khăn

2.3.1 Thuận lợi

2.3.2 Khó khăn

CHƯƠNG 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tình hình tài chính tại công ty TNHH ABC

3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính công ty

3.3.1 Giải pháp đối với Công ty

3.3.2 Giải pháp đối với Nhà nước

Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

Lời mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài.
 2. Mục tiêu nghiên cứu.
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Kết cấu đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động vay tiêu dùng

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại.

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thươngmại.

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thươngmại

1.1.3. Nghiệp vụ của ngân hàng thươngmại.

1.2. Khái quát về tín dụng

Xem thêm: Cơ sở lý luận về hoạt động vay tiêu dùng

1.2.1. Khái niệm tín dụng.

1.2.2. Bản chất của tín dụng.

1.1.3. Vai trò của tín dụng

1.2.4. Chức năng của tín dụng.

1.2.5. Phân loại tín dụng

1.2.6. Các nguyên tắc tín dụng.

1.2.7. Các điều kiện cho vay

1.2.8. Các phương thức cho vay

1.2.9. Quy trình tín dụng

1.3. Một số vấn đề về cho vay tiêu dùng

1.3.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng

1.3.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng

1.3.3. Phân loại cho vay tiêu dùng.

1.3.4. Lợi ích của cho vay tiêu dùng

1.3.5. Xu hướng cho vay tiêu dùng tại Việt Nam

1.4. Một số quy định về cho vay tại ngân hàng VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v

1.5. Quy trình cho vay tại ngân hàng VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v

1.6.1. Doanh số cho vay

1.6.2. Doanh số thu nợ.

1.6.3. Dưnợ.

1.6.4. Nợ quá hạn

1.6.5. Tỷ lệ thu nợ

1.6.6. Vòng quay vốn tín dụng

1.6.7. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ.

Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

2.1. Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại Cổ PhầnVCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòngban

2.1.4. Sơ lược lĩnh vực hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng TMCP VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v

2.1.5. Mạng lưới hoạt động.

2.1.6. Mục tiêu và định hướng phát triển của ngân hàng VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v

2.1.6.1. Mục tiêu.

2.1.6.2. Định hướng phát triển

2.1.7. Thuận lợi và khó khăn

2.1.7.1. Thuận lợi

2.1.7.2. Khókhăn.

2.1.8. Kết quả kinh doanh trong năm 2018.

2.1.9. Vai trò của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

2.1.10.Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2009.

2.2. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

2.2.1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v trong 3 năm qua (2016-2018 ).

2.2.2. Đánh giá tình hình nguồn vốn của ngân hàng VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v trong 3 năm (2016- 2018)

2.2.3. Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng.

2.2.3.1. Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn tín dụng.

2.2.3.2. Doanh số cho vay tiêu dùng theo đối tượng tín dụng.

2.2.4. Phân tích doanh số thu nợ tiêu dùng.

2.2.4.1. Doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời hạn tín dụng.

2.2.4.2. Doanh số thu nợ tiêu dùng theo đối tượng tín dụng.

2.2.5. Phân tích tình hình dư nợ tiêu dùng

2.2.5.1. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn tín dụng

2.2.5.2. Dư nợ tiêu dùng theo đối tượng tín dụng.

2.2.6. Phân tích tình hình nợ quá hạn tiêu dùng

2.2.6.1. Nợ quá hạn tiêu dùng theo thời hạn.

2.2.6.2. Nợ quá hạn tiêu dùng theo đối tượng

2.2.7. Một số chỉ tiêu đánh gía hoạt động tín dụng

2.2.8. Đánh giá chung hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

2.3. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Nhược điểm

Chương 3: Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần VCB/ MBBank/ BIdV/ VPBank/ v.v.

Kết luận

Tài liệu tham khảo


Viết thuê báo cáo thực tập kế toán – tài chính ngân hàng

sdt/zalo 0909 23 26 20

 

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo