Top 3 lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương 2018 hay nhất

Rate this post

Hôm nay mình xin chia sẽ cho các bạn 3 lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tuy rằng không phải là hay nhất nhưng các bạn cũng có thể xem phía dưới để tham khảo cách viết về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nhiên cứu và cấu trúc đề tài trong lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán

Bài thứ nhất: Mình xin giới thiệu lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương năm 2018 đó là tại Công Ty Ánh Sáng Vàng.

LỜI MỞ ĐẦU
Là một người lao động, làm thuê cho doanh nghiệp, ngoài mong muốn cho doanh nghiệp phát triển đều, ổn định, kinh doanh đúng đắn, tăng trưởng đều đặn, có lẻ đều mọi người quan tâm nhất vẫn là tiền lương.
Là một chủ doanh nghiệp, ngoài các biện pháp giúp cho doanh nghiệp ổn định, phát triển có uy tín. Bạn phải tìm các biện pháp tính toán đưa ra cách trả lương hưu hiệu nhất cho người lao động sao cho vừa không phải tăng chi phí tạo sức mạnh cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà vẫn đảm bảo cho người lao động cảm thấy đúng với sức lao động của họ bỏ ra, đồng thời khuyến khích họ làm việc có năng suất cao, hiệu quả cao, có trách nhiệm với doanh nghiêp hơn.
Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa các doanh nghiệp cần phải nổ lực tiềm kiếm các biện pháp cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Có rất nhiều yếu tố biện pháp quyết định sự sống còn của doanh nghiệp: tiền lương là một trong những yếu tố đó. Tiền lương luôn được mọi người quan tâm bởi ý nghĩa to lớn của nó. Tiền lương là nguồn thu đáng kể của người lao động, giúp họ đảm bảo cuộc sống bản thân và gia đình.
Tiền lương đối với doanh nghiệp là một nguồn chi phí không nhỏ, ở phạm vi vĩ mô, trong một quốc gia người lao động có thu nhập cao dẫn đến sự phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ khác,đóng góp không ít vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Trong phạm vi toàn nền kinh tế tiền lương là một phần kết quả của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội làm ra.
Tiền lương nếu được trả hợp lý nó sẽ làm tăng năng suất lao động, ngược lại nó sẽ làm giảm năng suất lao động. Chính vì vậy việc xây dựng thang lương, bảng lương hạch toán lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vừa với khoản thu nhập của người lao động đảm bảo một phần về nhu cầu vật chất, vừa làm cho tiền lương trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn là hết sức quan trọng, đồng thời phải tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy việc lựa chọn hình thức trả lương là một công việc hết sức khó khăn, nó vừa là phương pháp khoa học vừa là kĩ thuật.
Gắn liền với tiền lương là bảo hiểm xã hội và các khoản khác như bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn gọi chung theo qui định hiện hành nhằm đảm bảo cho người lao động có một khoản quỹ trợ giúp về già khó khăn trong cuộc sống.
Sau 3 năm học tập tại khoa kinh tế_ngành kế toán,hệ cao đẳng của trường đại học quốc tế HỒNG BÀNG,với sự giúp đỡ cuả thầy cô, đặc biệt là tiến sĩ Lê Ngọc Lợi là người hướng dẫn. Đồng thời trong quá trình thực tập tại công ty TNHH ÁNH SÁNG VÀNG, được sự giúp của các anh chi phòng kế toán cùng với các anh chi phòng ban khác tại quý công ty, em đã thật sự tiếp cận với chuyên ngành kế toán mà đặc biệt là kế toán tiền lương và đã hiểu biết thật sự về chuyên ngành này.
Em chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”. Đề tài này gồm năm phần.
Phần 1: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, những vấn đề lý luận chung.
Phần 2: Giới thiệu về công ty TNHH ÁNH SÁNG VÀNG
Phần 3: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ÁNH SÁNG VÀNG
Phần 4: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.
Phần 5: Kết luận

Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương ở cuối bài.

Bài thứ hai: Đây là bài thứ hai lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương năm 2018 tại Công ty TNHH Hồng Nhật

LỜI MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài
Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các chế độ chính sách của nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, được thể hiện cụ thể bằng luật lao động,chế độ tiền lương, chế độ BHXH BHYT KPCĐ.
Tiền lương có tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động ,chi phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tiền lương là thù lao lao động thể hiện hao phí đã bỏ ra cả bằng trí và lực của người lao động nay được lấy lại dưới hình thức thu nhập. Đối với doanh nghiệp về việc thanh toán tiền lương cho công nhân viên mang một ý nghĩa rất quan trọng nó đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày của người lao động .Ngoài việc thực hiện các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương của doanh nghiệp vừa thực hiện đúng chế độ lại vừa thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống sức khoẻ của người lao dộng mỗi khi họ ốm đau ,tai nạn hay tử tuất…Chính những khoản lương thưởng ,phụ cấp kịp thời đúng lúc và sự quan tâm của doanh nghiệp là sợi dây gắn chặt hơn người lao động với doanh nghiệp .Nhận thức được vấn đề này các doanh nghiệp đã không ngừng nghiên cứu để xây dựng lên các phương pháp tính lương cho phù hợp với doanh nghiệp của mình.Bên cạnh đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn được coi trọng vì tiền lương cũng là một bộ phận cấu thành lên giá trị sản phẩm.Việc tính toán chi phí nhân công vào giá thành của sản phẩm nhiều hay ít cũng ảnh hưởng đến giá thành cao hay thấp .Vì vậy doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý lao động , công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động ,đồng thời tạo điều kiện tăng năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công đẩy mạnh hoạt động sản xuất, hạ giá thành sản phẩm .Trong điều kiện nền kinh tế thị trường đầy tính năng động, cạnh tranh gay gắt, chỉ có chỗ đứng cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả biết tiết
kiệm chi phí biết hài hoà lợi ích của người lao động với lợi ích của doanh nghiệp.
Từ nhận thức như vậy nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hồng Nhật em đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Nhật” để nghiên cứu thực tế và viết thành chuyên đề này. Với nhữn hiểu biết còn hạn chế và thời gia thực tế quá ngắn ngủi, nhưng với sự giúp đỡ của lãnh đạo Công ty và các anh chị em phòng Kế toán Công ty, em hy vọng sẽ nắm bắt được phần nào về sự hiểu biết đối với lĩnh vực kế toán tiền lương.

1.2. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi thực tập
a) Mục tiêu thực tập: Chuyên đề tập trung nghiên cứu về một số vấn đề sau:
– Cách tính lương và hình thức trả lương tại Công ty.
– Sự biến động quỹ lương tại công ty.
b) Đối tượng thực tập: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Hồng Nhật.
c) Phạm vi thực tập:
– Phạm vi về thời gian: Các dữ liệu, thông tin kế toán được phân tích dựa trên thông tin do phòng kế toán cung cấp trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2010.
– Phạm vi không gian: Đề tài chỉ xem xét kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Hồng Nhật.
– Phạm vi nội dung: Đi sâu nghiên cứu phần hành kế toán tiền lương và caccs khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Hồng Nhật từ đó đưa ra phân tích, đánh giá, đề ra các giải pháp thích hợp trong tương lai.

1.3. Phương pháp thực tập
– Phương pháp quan sát: Theo dõi quá trình làm việc của các nhân viên kế toán tại công ty các công việc vào sổ sách, hạch toán.
– Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh: Phân tích – tổng hợp – so sánh.
– Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn các kế toán viên tại TNHH Hồng Nhật,qua đó thu thập các số liệu liên quan đến đề tài.
– Phương pháp thống kê: Tập hợp tất cả số liệu thu thập được.Có thể thực hiện đề tài nhờ các số liệu thu thập như sau:
+Số liệu sơ cấp: Các số liệu về kế toán tiền lương được thu thập ở Doanh nghiệp.
+Số liệu thứ cấp: Tham khảo tài liệu nghiên cứu trước đây cùng các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập.
Các số liệu thu thập sẽ được đưa vào phân tích dựa trên phương pháp diễn dịch để phát thảo những con số thành những nhận định, đánh giá và phân tích về Kế Toán tiền lương, các khoản trích theo lương và xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại doanh nghiệp

1.4. Kết cấu đề tài:
Nội dung đề tài chia làm 3 phần:
Phần I: LỜI MỞ ĐẦU

Phần II: NỘI DUNG THỰC TẬP
Chương I: Tìm hiểu chung về công ty TNHH Hồng Nhật
Chương II: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương III:Thực tế công tác kế toán tại đơn vị thực tập và nhân xét, đánh giá, góp ý kiến về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị.

Phần III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG NHẬT

Trên đây là hai lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương các bạn hãy truy cập vào Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương để biết thêm nhiều lời mở đầu hay nữa nhé.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo