Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng tỉnh Quảng Nam

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng tỉnh Quảng Nam để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Xem thêm: 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Lạm phát, suy giảm kinh tế, ảnh hưởng ñến hoạt ñộng ngân hàng gặp khó khăn, ñể giữ vững mục tiêu phát triển ổn ñịnh, an toàn, hiệu quả.
NHNo&PTNT thực hiện khoán tài chính trên cơ sở có thu mới có chi, do ñó yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chi phí cũng như chi tiêu trong ñơn vị.
Xuất phát từ thực tế ñó, tôi chọn ñề tài “Tăng cường kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam” ñể nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ – chuyên ngành kế toán.

2. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống những vấn ñề lý luận cơ bản về kiểm soát trong quản lý nói chung và kiểm soát về chi phí nói riêng trong NHNo. Đồng thời nghiên cứu làm rõ thực trạng kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở ñó ñưa ra những ưu ñiểm, hạn chế. Đề ra những giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí.

3. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: công tác kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam trong 3 năm 2006-2008.
Phạm vi nghiên cứu: Tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam, từ Hội sở tỉnh
ñến các ngân hàng huyện trực thuộc.

4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, tiếp cận thu thập thông tin, tổng hợp, so sánh.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Đặc điểm về công tác kế toán tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng tỉnh Quảng Nam […]

trackback

[…] Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng tỉnh Quảng Nam […]

Contact Me on Zalo