Nội dung và kết cấu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán XĐKQKD

Rate this post

C. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP: Gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập (8 đến 10 trang)
1.1. Đặc điểm, tình hình chung: Lịch sử hình thành, tên gọi, địa chỉ, hình thức sở hữu vốn, chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh …
1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh: Quy trình công nghệ, các đơn vị, bộ phận tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh: chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận;
1.3. Tổ chức quản lý: hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
1.4. Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp
1.4.1. Tổ chức công tác kế toán: các nội dung
– Chế độ kế toán, chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
– Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
– Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
– Tổ chức sổ kế toán: hình thức kế toán áp dụng, sổ kế toán sử dụng, trình tự ghi chép
– Tổ chức lập báo cáo kế toán
– …
1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán:
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
– Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: các phần hành, nhiệm vụ và mối quan hệ
Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty…. : (20 đến 25 trang)
2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty:
2.1.1. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh
2.1.2. Phương thức bán hàng
2.1.3. Phương thức thanh toán
2.1.4. Chính sách kinh doanh của DN
2.2. Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí tại công ty:
2.2.1. Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2. Kế toán hoạt động tài chính
2.2.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính
2.2.3. Kế toán hoạt động khác
2.2.3.1. Kế toán thu nhập khác
2.2.3.2. Kế toán chi phí khác
2.2.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.4.1. Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành
2.2.4.2. Kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại
2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty:
Phần thứ ba: Nhận xét và kiến nghị (3 đến 5 trang):
Trình bày nhận xét của người viết về công tác kế toán của doanh nghiệp nói chung và về phần hành kế toán được mô tả ở phần thứ hai; kiến nghị của người viết (nếu có) để góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Xem thêm: Nội dung và kết cấu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán XĐKQKD […]

Contact Me on Zalo