Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.
Qua quá trình tìm hiểu tình hình thực tế của các trường Cao đẳng, Đại học công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương; cùng với việc kết hợp kết quả các nghiên cứu có liên quan trước đây, đặc biệt là kết quả nghiên cứu của Choi và Mueller (1984) và Nguyễn Thị Thu Hiền (2014), luận văn đã đưa ra những đánh giá khái quát ban đầu về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

– Môi trường pháp lý:Bao gồm 4 nhân tố:
+ Luật ngân sách và các chính sách quản lý tài chính công: nhân tố này sẽ tác động đến chế độ kế toán khu vực công của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập và chất lượng thông tin trên BCTC của khu vực này.
+ Chuẩn mực, chế độ, chính sách kế toán khu vực công: nhân tố này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thông tin trên BCTC khu vực công nói chung và tại các đơn vị SNGD công lập nói riêng.
+ Cơ quan ban hành chuẩn mực, chế độ kế toán khu vực công:Chất lượng thông tin trên BCTC của khu vực công nói chung và tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục nói riêng phụ thuộc vào cơ quan ban hành chuẩn mực kế toán và ban hành các chế độ, chính sách, quy định trong lĩnh vực kinh tế công.
+Mục tiêu báo cáo tài chính rõ ràng:Chuẩn mực, chế độ kế toán xác định mục tiêu BCTC càng rõ ràng thì thông tin cung cấp trên BCTC càng hữu ích.
– Môi trường chính trị: Bao gồm 4 nhân tố:
+ Sự dân chủ: Tính dân chủ cao sẽ tạo ra áp lực giải trình về tình hình sử dụng, quản lý các nguồn lực công và áp lực sử dụng thông tin BCTC để ra quyết định sẽ làm tăng tính hữu ích của thông tin trên BCTC khu vực công nói chung và tại các đơn vị SNGD công lập nói riêng.
+ Sự giám sát chặt chẽ của cơ quan, đơn vị giám sát: Khuynh hướng giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài chính công của các cơ quan giám sát càng chặt chẽ, quyết liệt thì báo cáo tài chính khu vực công, của các đơn vị SNGD công lập càng minh bạch, chất lượng.
+ Áp lực từ việc bắt buộc phải cung cấp thông tin BCTC đã kiểm toán độc lập của các đơn vịsự nghiệp giáo dục công lập: nhân tố này sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trên BCTC của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.
+ Quyền hạn của đối tượng sử dụng thông tin:Chất lượng thông tin kế toán phụ thuộc vào quyền lực của đối tượng sử dụng thông tin.Quyền lực của công chúng càng cao thì BCTC càng trung thực và hữu ích.
– Môi trường kinh tế: Bao gồm 4 nhân tố:
+ Sự phát triển kinh tế tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập: Kinh tế tại các đơn vị SNGD công lập càng phát triển sẽ làm cho kế toán tại các đơn vị SNGD càng phát triển và báo cáo tài chính tại các trường SNGDcông lập càng chất lượng.
+ Qui mô của các đơn vịsự nghiệp giáo dục công lập:Quy mô của các đơn vịsự nghiệp giáo dục công lập càng lớn thì thông tin cung cấp trên báo cáo tài chính càng chất lượng.
+ Thực tế quy định về tình hình sử dụng thu, chi ngân sách tại các đơn vị SNGD công lập: Mỗi một đơn vị áp dụng quy định và có định mức thu, chi ngân sách riêng theo tình hình thực tế tại đơn vị và nhân tố này ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng TTKT tại đơn vị đó.
+ Sự cạnh tranh giữa các đơn vị SNGD công lập: Các đơn vị SNGD công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương càng cạnh tranh với nhau thì càng có nhu cầu cao về việc cung cấp thông tin chính xác và hiệu quả. Chính vì vậy mà chất lượng TTKT ngày càng được cải thiện.
– Môi trường giáo dục: Bao gồm 3 nhân tố:
+ Trình độ của chuyên gia, chuyên viên kế toán: Trình độ của chuyên gia, chuyên viên kế toán khu vực công, các nhà ban hành chính sách kế toán sẽ tác động đến việc nâng cao chất lượng thông tin trên BCTC tại các đơn vị SNGD công lập.
+ Mức độ tiếp cận với sự phát triển kế toán khu vực công trên thế giới:
Chất lượng thông tin trên BCTC khu vực công phụ thuộc mức độ tiếp cận với sự phát triển kế toán khu vực công trong khu vực và thế giới của các chuyên viên, chuyên gia kế toán.
+ Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin: Chất lượng thông tin trên BCTC tại các đơn vị SNGD công lập phụ thuộc mức độ tin học hoá công tác kế toán và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kế toán các đơn vị SNGD công lập.
– Môi trường văn hoá: Bao gồm 4 nhân tố:
+ Chủ nghĩa cá nhân và tham nhũng: Chủ nghĩa cá nhân và sự tham nhũng của những người quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công sẽ làm giảm chất lượng báo cáo tài chính tại các đơn vị SNGD công lập.
+ Sự đấu tranh đòi hỏi quyền lợi sử dụng thông tin của công chúng: Việc đấu tranh, đòi hỏi quyền lợi được kiểm soát tình hình thu chi ngân sách nhà nước, tình hình sử dụng tài chính công của công chúng càng mạnh mẽ, càng tác động đến tính minh bạch và tăng chất lượng thông tin của BCTC tại các đơn vị SNGD công lập.
+Quan điểm công khai của các đơn vị SNGD công lập: Quan điểm công khai hay bảo mật TTKT của các đơn vị SNGD công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tác động đến chất lượng TTKT trên BCTC,BCTC càng công khai thì chất lượng thông tin càng tăng.
+ Sự nghiêm túc thực thi chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp: Sự nghiêm túc chấp hành các quy định kế toán, chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp của người làm kế toán làm tăng chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính tại các đơn vị SNGD công lập.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Chất lượng thông tin kế toán cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán […]

Contact Me on Zalo