Lý thuyết Tiền lương và các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp

Rate this post

Lý thuyết Tiền lương và các hình thức tiền lương  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0973 287 149

Lý thuyết Tiền lương và các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc và chất lượng lao động mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền lương giúp cho doanh nghiệp  quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng tạo được cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

Việc vận dụng hình thức tiền lương thích hợp nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, lựa chọn hình thức tiền lương đúng đắn còn có tác dụng đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động. Trong doanh nghiệp nước ta hiện nay, các hình thức tiền lương chủ yếu được áp dụng là:

  • Hình thức tiền lương theo thời gian
  • Hình thức tiền lương theo sản phẩm
  • Hình thức tiền lương theo thời gian

Hình thức tiền lương theo thời gian thực hiện việc tính trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc, theo ngành nghề và trình độ thànhthạo nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo tính chất lao động khác nhau mà mỗi ngành nghề cụ thể có một thanh lương riêng.

Đơn vị để tính tiền lương thời gian là lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ.

Lương tháng được quy định sẵn đối với từng bậc lương trong các thang lương. Lương tháng thường được áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý  kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất.

tiền lương và các khoản trích theo lương
Lý thuyết Tiền lương và các hình thức tiền lương

Lương ngày là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng. Mức lương ngày được tính bằng cách lấy mức lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ. Lương ngày thường được áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp hưởng lương thời gian, tính trả lương cho người lao động trong những ngày hội họp, học tập, hoặc làm nghĩa vụ khác và làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH.

Mức lương giờ tính bằng cách lấy mức lương  ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lương giờ thường được áp dụng để trả lương cho người lao động trực tiếp trong thời gian làm việc không được hưởng lương theo sản phẩm.

Nhìn chung hình thức tiền lương theo thời gian có mặt hạn chế là mang tính bình quân, nhiều khi không phù hợp với kết quả lao động thực tế của người lao động. Vì vậy, chỉ những trường hợp nào chưa đủ điều kiện  thực hiện hình thức tiền lương theo sản phẩm mới phải áp dụng tiền lương theo thời gian.

  • Hình thức tiền lương theo sản phẩm

Hình thức tiền lương theo sản phẩm thực hiện việc tính trả lương  cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức tiền lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động; có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng thêm sản phẩm cho xã hội. Trong việc trả lương theo sản phẩm thì điều kiện quan trọng nhất là phải xây dựng được các định mức kinh tế – kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xây dựng đơn giá tiền lương đối với từng loại sản phẩm, từng công việc một cách hợp lý.

tiền lương và các khoản trích theo lương
Lý thuyết Tiền lương và các hình thức tiền lương

Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể ở từng doanh nghiệp mà vận dụng hình thức tiền lương theo sản phẩm phù hợp:

– Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếp theo số lượng sản phẩm hoàn thanh đúng quy cách, phẩm chất và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định, không chịu bất cứ một hạn chế nào. Đây là hình thức được các doanh nghiệp sửdụng phổ biến để tính lương phải trả cho lao động trực tiếp.

– Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp: được áp dụng để trả lương cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất.

– Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt: ngoài hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp, người lao động còn được thưởng trong sản xuất như thưởng về chất lượng sản phẩm tốt, thưởng về tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư… Trường hợp người lao động làm ra sản phẩm hỏng, lãng phí vật tư… thì có t hể phải chịu tiền phạt trừ vào thu nhập của họ.

– Hình thức tiền lương sản phẩm thưởng luỹ tiến: theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn có một phần tiền thưởng được tính trên cơ sở tăng đơn giá tiền lương ở các mức năng suất cao.

– Hình thức khoán khối lượng hoặc khoán từng việc. Hình thức này áp dụng cho những công việc lao động đơn giản, có tính chất đột xuất và được trả cho từng công việc mà người lao động phải hoàn thanh.

tiền lương và các khoản trích theo lương
Lý thuyết Tiền lương và các hình thức tiền lương

– Hình thức khoán quỹ lương: là dạng đặc biệt của tiền lương sản phẩm sử dụng để trả lương cho những người làm việc tại các phòng ban của doanh nghiệp. Căn cứ vào khối lượng công việc của từng phòng ban, doanh nghiệp tiến hành khoán quỹ lương. Quỹ lương thực tế của từng phòng ban phụ thuộc vào mức độ hoàn thanh công việc được giao.

ngoài Lý thuyết Tiền lương và các hình thức tiền lương cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu kế toán tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo