Một số Lưu Đồ Kế Toán Các Loại Tài Khoản Làm Báo Cáo Thực Tập

5/5 - (2 bình chọn)

Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các Lưu Đồ Kế Toán Các Loại Tài Khoản Làm Báo Cáo Thực Tập ngành Kế Toán, thấy nhiều bạn nhắn ZALO hỏi quá, còn một số tài khoản nữa mình sẽ cập nhật tại những bài viết sau, các bạn có thể theo dõi nhé, dưới bài viết có nút DOWNLOAD các bạn có thể tải về bằng file word.

Các lưu đồ kế toán tại bài viết này gồm có:

 • Lưu Đồ Tăng Tiền Mặt Do Thu Nợ Khách Hàng
 • Lưu Đồ Tăng Tiền Mặt Do Rút Tiền Gửi Ngân Hàng Nhập Quỷ Tiền Mặt
 • Sơ Đồ Tăng Tiền Mặt Do Hoàn Ứng
 • Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán Tăng Nguyên Liệu
 • Lưu Đồ Luân Chuyển Chúng Từ Kế Toán Khẩu Hao Tài Sản Cố Định
 • Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Công Nợ Phải Thu
 • Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Công Nợ Phải Trả
 • Lưu Đồ Luân Chuyên Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp
 • Lưu Đồ Luân Chuyển Chi Phí Nhân Công Trực Tiếp
 • Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Chi Phí Sản Xuất Chung
 • Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Giá Vốn Hàng Bán

LƯU Ý: Qúa trình làm bài nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ viết bài trọn gói, xin công ty, chứng từ, làm bài chất lượng các bạn có thể nhắn zalo mình nhé https://zalo.me/0973287149

Lưu Đồ Kế Toán TIỀN MẶT DO THU NỢ KHÁCH HÀNG

LƯU ĐỒ TĂNG TIỀN MẶT DO THU NỢ KHÁCH HÀNG

Lưu Đồ Kế Toán TĂNG TIỀN MẶT DO THU NỢ KHÁCH HÀNG

Giải thích lưu đồ

– Tại phòng kinh doanh:

Căn cứ vào thời hạn thanh toán trên hợp đồng bán hàng đã ký với khách hàng tiến hành lập giấy báo cáo thanh toán (1 liên) giấy báo này được chuyển đến cho khách hàng. Khách hàng nhận được giấy báo thanh toán sẽ mang giấy báo này đến công ty để gặp kế toán thanh toán để tiến hành thanh toán.

– Tại bộ phận kế toán thanh toán:

Căn cứ vào giấy báo thanh toán do khách hàng đưa, kế toán thanh toán nhập liệu vào máy, phần mềm kế toán xử lý dữ liệu và cho in phiếu thu gồm 2 liên. Giấy báo thanh toán cùng với 2 liên phiếu thu được chuyển đến cho thủ quỹ. Đồng thời phần mềm kế toán lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, sau đó nhập vào SCT 111, 131.

– Bộ phận thủ quỹ:

Sau khi nhận được 2 liên phiếu thu và giấy báo thanh toán thủ quỹ tiến hành kiểm tra, thu tiền và ký vào phiếu thu giao sau đó:

+ Liên 2 của phiếu thu giao cho khách hàng.

+ Liên 1 của phiếu thu và giấy báo thanh toán chuyển về cho kế toán thanh toán lưu trữ tại đây theo số.

Thủ quỹ căn cứ vào CSDL tạo được, kế toán tổng hợp cập nhật Nhật ký chung và sổ các các TK 111, 131. Cuối tháng kế toán tổng hợp tiến hành khoá sổ.

Cuối quý hoặc khi cần thiết thì kế toán tổng hợp sẽ cho in báo cáo tài chính.

XEM THÊM

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

LƯU ĐỒ KẾ TOÁN TĂNG TIỀN MẶT DO RÚT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NHẬP QUỶ TIỀN MẶT

LƯU DỒ TĂNG TIỀN MẶT DO RÚT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NHẬP QUỶ TIỀN MẶT
LƯU ĐỒ KẾ TOÁN TĂNG TIỀN MẶT DO RÚT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NHẬP QUỶ TIỀN MẶT

Giải thích

– Bộ phận kế toán thanh toán:

Căn cứ vào biên lai giao dịch của thủ quỹ với Ngân hàng, kế toán thanh toán nhập liệu vào phần mềm kế toán để xử lý dữ liệu đưa vào máy, cho in ra phiếu thu gồm 2 liên. Biên lai giao dịch cùng với 2 liên phiếu thu được chuyển cho thủ quỹ.

Đồng thời phần mềm kế toán lưu dữ liệu vào CSDL, cập nhật vào sổ chi tiết các TK 111, 112.

– Bộ phận thủ quỹ:

Thủ quỹ sau khi nhận được biên lai giao dịch cùng 2 liên của phiếu thu thì tiến hành kiểm tra, thu tiền và ký vào phiếu thu.

+Liên 1 phiếu thu được lưu giữ tại đây theo số.

+ Liên 2 phiếu thu và biên lai giao dịch được chuyển lại cho bộ phận thanh toán và lưu giữ tại đây theo số.

Căn cứ vào CSDL tạo được, kế toán tổng hợp sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu vào nhật ký chung và sổ cái các TK 111,112. Cuối tháng kế toán tổng hợp tiến hành khoá sổ.

Cuối quý hoặc khi cần, kế toán tổng hợp cho in ra báo cáo tài chính.

Lưu Đồ Kế Toán SƠ ĐỒ TĂNG TIỀN MẶT DO HOÀN ỨNG

SƠ ĐỒ TĂNG TIỀN MẶT DO HOÀN ỨNG
SƠ ĐỒ TĂNG TIỀN MẶT DO HOÀN ỨNG

Giải thích

Sau khi hoàn thành công tác trở về, người xin hoàn ứng viết giấy thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ khác có liên quan như hoá đơn mua hàng, hoá đơn GTGT, vé tàu xe,…. Đưa cho kế toán thanh toán.

– Kế toán thanh toán:

Khi nhận được bộ chứng từ, kế toán thanh toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm kế toán để tiến hành xử lý dữ liệu và in ra phiếu gồm 2 liên. Bộ chứng từ cùng với 2 liên phiếu thu được chuyển cho thủ quỷ. Đồng thời phần mền kế toán lưu trữ dữ liệu cào CSDL sau đố cập nhật vào cac SCT 11,114.

– Thủ Quỹ

Thũ quỹ sau khi nhận được giấy tờ từ bộ phận kế toán thanh toán chuyển qua thì tiến hành kiểm tra, thu tiền & ký vào phiếu thu

* Liên 1: giao cjo người xin hoàn ứng

* Liên 2: cùng với giấy thanh toán tạm ứng, hoá đơn, vé tàu xe.., được chuyển lại cho bộ phận kế toán thanh toán & được lưu giữ tại đây theo số.
Căn cứ vào CSDL, thủ quỷ tiến hành cập nhật vào sổ quỷ tiền mặt.

– Kế toán tổng hợp:

Căn cứ vào CSDL tạo được, kế toán tổng hợp cập nhật vào sổ các TK 111,114 & nhật ký chung. Cuối tháng kế toán tổng hợp tiến hành khố sổ.

Lưu Đồ Kế Toán – LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TĂNG NGUYÊN LIỆU

LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TĂNG NGUYÊN LIỆU
LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TĂNG NGUYÊN LIỆU

Giải thích:

– Phòng kinh doanh:

Phòng kinh doanh nhận được phiếu yêu cầu vật tư đã duyệt cho bộ phận sản xuất chuyển đến, tiến hành lựa chọn nhà cung cấp * lập đơn đặt hàng gồm 3 liên.

– Kế toán vật tư:

Kế toán vật tư nhận được đơn đặt hàng cùng với hoá đơn giá trị gia tăng, phiếu giao hàng do NCC chuyển đến tiến hành nhập liệu vào phần mền kế toán xử lý dữ liệu, lưu vào cơ sở dữ liệu & cập nhật vào SCT 152 đồng thời, từ phần mềm kế toán cho in ra phiếu nhập kho gồm 2 liên.

Bộ chứng từ gồm 2 liên PNK, cùng với đơn đặt hàng, hoá đơn GTGT phiếu giao hàng được chuyển sang cho kế toán trưởng.

– Kế toán trưởng:

Khi nhận được bộ chứng từ do kế toán vật tư chuyển sáng, tiến hành xem xét, ký duyệt. Sau đó, đơn đặt hàng & hoá đơn GTGT được chuyển cho kế toán công nợ. Còn phiếu giao hàng & 2 liên của PNK được chuyển cho thủ kho.

– Thủ kho:

Khi nhận được bộ chứng từ do kế toán trưởng chuyển đến, thủ kho tiến hành kiểm tra, nhận hàng * ký vào 2 liên của PNK. Đồng thời cật nhật, ghi vào thẻ kho. Sau đó phiếu giao hàng & 1 liên của phiếu nhập kho chuyển cho kế toán vật tư & lưu giữ tại bộ phận theo số.

– Kế toán tồng hợp

Căn cứ vào cơ sở dữ liệu. Kế toán tổng hợp tiến hành cập nhật vào nhật ký chung & sổ cái 152. Cuối tháng. Kế toán tổng hợp tiến hành khoá sổ.

Lưu Đồ Kế Toán – LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHÚNG TỪ KẾ TOÁN KHẨU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHÚNG TỪ KẾ TOÁN KHẨU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHÚNG TỪ KẾ TOÁN KHẨU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Giải thích:

– Kế toán TSCĐ

Kế toán TSCĐ căn cứ vào bẳng kê doanh mục TSCĐ tiến hành lập bảng tính & phân bố khấu hao. Sau đó chuyển bảng tính & phần bổ khẩu hao sáng kế toán trưởng, còn bảng kê danh mục TSCĐ lưu tại đây theo số.

– Kế toán trưởng

Khi nhận được bảng tính & phân bố khấu hao do kế toán TSCĐ chuyển tới, kế toán trưởng tiến hành xem xét & ký duyệt vào bảng tính phân bố khấu hao sau đó chuyển lại cho kế toán.

– Kế toán tài sản cố định:

Khi nhận bảng tính phân bố khấu hao đã duyệt, kế toán TSCĐ tiến hành nhập liệu vào phần mền kế toán, lưu vào CSDL, cập nhật vào SCT 211,214. Còn bảng tính phân bổ khấu hao được lưu tại bộ phận này theo số,

– Kế toán tổng hợp:

Căn cứ vào CSDL, kế toán tổng hợp tiến hành cập nhật vào nhật ký chung & sổ cái TK 214,211

Cuối tháng kế toán tổng hợp tiến hành khoá sổ.

Lưu Đồ Kế Toán – LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÔNG NỢ PHẢI THU

LƯU ĐỒ KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÔNG NỢ PHẢI THU
LƯU ĐỒ KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÔNG NỢ PHẢI THU

Giải thích:

– Phòng kinh doanh:

Khi nhận được đơn đặt hàng do khách hàng chuyển tới, phòng kinh doanh tiến hành lập hoá đơn GTGT gồm 3 liên, Sau đó:

+ 1 liên của hoá đơn GTGT được chuyển cho khách hàng.

+ 1 liên của hoá đơn GTGT được chuyển cho kế toán công nợ.

+ 1 liên còn lại của hoá đơn GTGT cùng với đơn đặt hàng lưu tại đây theo số.

– Kế toán công nợ:

Kế toán công nợ nhận được hoá đơn GTGT do phòng kinh doanh chuyển tới thì tiến hành nhập liệu vào phần mền kế toán để xử lý dữ liệu, lưu vào CSDL, cập nhật vào SCT 511,131 & bảng kê hàng hoá bàn ra.

– Kế toán tổng hợp: (Lưu Đồ Kế Toán)

Căn cứ vào cơ sở dữ liệu, kế toán tổng hợp tiến hành cập nhật vào nhật ký chung & sổ cái TK 131,511. Cuối tháng, kế toán tổng hợp tiến hành khoá sổ.

Lưu Đồ Kế Toán- LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Giải thích:

– Kế toán công nợ:

Căn cứ vào đơn đặt hàng, hoá đơn, kế toán công nợ tiến hành nhập liệu vào phần mềm kế toán để xử lý dữ liệu, lưu dữ liệu vào CSPL, đồng thời cập nhật vào SCT công nợ.

Đơn đặt hàng & hoá đơn được lưu tại bộ phận này theo số

– Kế toán tổng hợp:

Căn cứ vào CSDL, kế toán tổng hợp tiến hành cập nhật vào nhật ký chung & sổ cái TK 331. Cuối tháng kế toán tổng hợp tiến hành khoá sổ.

XEM THÊM

Mẫu nhật ký thực tập ngành kế toán

Lưu Đồ Kế Toán – LƯU ĐỒ LUÂN CHUYÊN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

LƯU ĐỒ KẾ TOÁN LUÂN CHUYÊN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
LƯU ĐỒ KẾ TOÁN LUÂN CHUYÊN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Lưu Đồ Kế Toán – LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

 

Lưu Đồ Kế Toán – LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

 

Lưu Đồ Kế Toán – LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GIÁ VỐN HÀNG BÁN

LƯU ĐỒ KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GIÁ VỐN HÀNG BÁN
LƯU ĐỒ KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Trên đây là các Lưu Đồ Kế Toán Các Loại Tài Khoản Làm Báo Cáo Thực Tập ngành Kế Toán, LƯU Ý: Qúa trình làm bài nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ viết bài trọn gói, xin công ty, chứng từ, làm bài chất lượng các bạn có thể nhắn zalo mình nhé https://zalo.me/0973287149

DOWNLOAD FILE

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo