Khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho tại công ty phụ tùng

Rate this post

Viết thuê báo cáo thực tập xin chào tất cả các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán nói chung và các bạn kế toán hàng tồn kho nói riêng. Với đề tài khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho tại công ty phụ tùng là 1 đề tài khá dễ và được nhiều bạn sinh viên chọn đề tài này để hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp cho mình.

Cho đến thời điểm hiện tại, thuê viết báo cáo thực tập đã hỗ trợ và viết hoàn chỉnh bài cho hơn 2000 bạn sinh viên đang gặp vấn đề khó khăn trong lúc hoàn thành bài khoá luận của mình. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết bài thì hãy đến với mình, để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất nhé sđt / zalo : 0973287149


Đề cương khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho tại công ty phụ tùng

PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 
2. Mục tiêu cụ thể đạt ra cần giải quyết 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4. Phương pháp nghiên cứu 
5. Kết cấu 
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
1.1.1 Khái niệm hàng hóa tồn kho khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho
1.2. KẾ TOÁN HÀNG HÓA THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM 
1.2.1. Xác định trị giá hàng hóa tồn kho 
1.2.2. Phương pháp tính giá trị hàng hóa tồn kho 
1.2.3. Giá trị thuần có thể thực hiện được và lập dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho 
1.2.4. Ghi nhận chi phí 
1.2.5. Trình bày báo cáo tài chính 
1.3. KẾ TOÁN HÀNG HÓA THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN HIỆN HÀNH 
1.3.1. Chứng từ kế toán
1.3.2. Phương pháp kế toán tổng hợp 
1.3.2 Phương pháp kế toán chi tiết 

XEM THÊM : KHO 99+ BÀI MẪU CHUYÊN MỤC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO HAY NHẤT – MIỄN PHÍ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HÓA TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ VIỆT MỸ 
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ VM 
2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ 
2.1.2. Sơ lược về công tác kế toán tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị VM 
2.1.3. Đặc điểm của hàng hóa tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ.
2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ VIỆT MỸ 
2.2.1. Kế toán xác định trị giá hàng nhập 
2.2.2. Chứng từ hạch toán ban đầu 
2.2.3. Vận dụng tài khoản bài mẫu khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho
2.2.4. Phương pháp hạch toán (Theo phương pháp kê khai thường xuyên) 
2.2.5. Phương pháp kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ. 
2.2.6. Sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ 
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG HÓA TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ VIỆT MỸ 
3.1. CÁC KẾT LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ VIỆT MỸ 
3.1.1. Ưu điểm 
3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 
3.2.1. Giải pháp 1 
3.2.2. Giải pháp 2:
3.2.3. Giải Pháp 3:
3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 
3.3.1. Đối với giải pháp 1:
3.3.2. Đối với giải pháp 2 và giải pháp 3

LƯU Ý : TẢI MIỄN PHÍ BÀI MẪU NHẮN TIN CHO ZALO: 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI NHÉ

Tải miễn phí khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho tại công ty sản xuất
Tải miễn phí khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho tại công ty sản xuất

Phần mở đầu khoá luận kế toán hàng tồn kho tại công ty

1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp Việc tính đúng giá trị hàng tồn kho, không chỉ giúp cho doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, mà còn giúp doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng định mức, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để bảo đảm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Việc tính đúng giá hàng tồn kho còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi lập báo cáo tài chính. Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho. Vì nếu tính sai lệch giá trị hàng tồn kho, sẽ làm sai lệch các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Nếu giá trị hàng tồn kho bị tính sai, dẫn đến giá trị tài sản lưu động và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp thiếu chính xác, giá vốn hàng bán tính sai lệch sẽ làm cho chỉ tiêu lãi gộp, lãi ròng của doanh nghiệp không còn chính xác. Hơn nữa, hàng hoá tồn kho cuối kỳ của kỳ này còn là hàng hoá tồn kho đầu kỳ của kỳ tiếp theo. Do đó sai lầm sẽ được chuyển tiếp qua kỳ sau và gây nên sai lầm liên tục qua các kỳ của giá vốn hàng bán, lãi gộp và lãi thuần. Không những thế, số tiền của hàng hoá tồn kho thường rất lớn nên sự sai lầm có thể làm ảnh hưởng một cách rõ ràng đến tính hữu dụng của các báo cáo tài chính.

Công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ là 1 công ty thương mại vì vậy hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng của công ty. Chính vì thế mà việc nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết, bởi vì với mỗi phương pháp tính giá trị hàng tồn kho khác nhau thì các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng sẽ thay đổi. Việc lựa chọn một phương pháp tính giá thích hợp cho doanh nghiệp là rất cần thiết. Chính vì tầm quan trọng của kế toán hàng tồn kho đối với công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ mà em đã chọn đề tài: “ Kế toán hàng hóa tồn kho tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ”

Qua nghiên cứu kế toán hàng hóa tồn kho tại Công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ em thấy công tác kế toán hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp còn một số hạn chế vì vậy việc nghiên cứu kế toán hàng hóa tồn kho sẽ giúp công ty khắc phục phần nào những hạn chế của công tác tổ chức kế toán và hoàn thiện công tác tổ chức kế toán hàng hoá tồn kho của công ty cũng như khắc phục một số hạn chế của các quy định trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

2. Mục tiêu cụ thể đạt ra cần giải quyết

Trong điều kiện phát triển như hiện nay vấn đề kế toán hàng tồn kho ngày càng được sự quan tâm của các công ty doanh nghiệp bởi hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty. Bài khoá luận tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho. Trong đề tài này em nghiên cứu thực trạng việc áp dụng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam về kế toán hàng hóa tồn kho tại các công ty thương mại nói chung và tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ nói riêng từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tồn tại công ty.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung cơ bản trong những quy định hiện hành về kế toán hàng hóa tồn kho, đối chiếu rà soát việc áp dụng các quy định này trong công tác kế toán hàng hóa tồn kho tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ trong 3 năm áp dụng mà phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình áp dụng các chuẩn mực và chế độ tại công ty và những điểm hạn chế cần khắc phục trong các quy định hiện hành. kế toán hàng tồn kho, Từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về kế toán hàng hóa tồn kho trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng: Kế toán hàng hoá tồn kho
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ
+ Về thời gian: Quý 1 năm 2012

4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp so sánh
– Phương pháp phân tích
– Phương pháp phỏng vấn
– Phương pháp điều tra.

5. Kết cấu

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung chính của khoá luận gồm có 3 chương:
– Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán hàng hóa tồn kho trong doanh nghiệp thương mại.
– Chương 2: Thực trạng kế toán hàng hoá tồn kho tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ
– Chương 3: Các kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán hàng hóa tồn kho

LƯU Ý : TẢI MIỄN PHÍ BÀI MẪU NHẮN TIN CHO ZALO: 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI NHÉ


Tuy nhiên bài mẫu khoá luận kế toán hàng tồn kho mình vừa chia sẻ trên đây là vẫn chưa đúng với yêu cầu cụ thể  của từng giáo viên hoặc từng trường mà các bạn sinh viên đang học, thì đừng lo, mình có thuê viết báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành 1 bài hoàn chỉnh với chi phí hoàn toàn sinh viên luôn nè. zalo : 0973287149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo