Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu

Rate this post

Tải miễn phí Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu, nay mình chia sẻ với các bạn sinh viên bài mẫu báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang tìm kiếm đề tài, thì đây trên đây là đề tài không thể bỏ qua nhé

Dưới đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu được tác giả hoàn thành chỉnh chu, đầu tư thời gian đi thực tập và qua nhiều lần chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn, bài mẫu của tác giả được đánh giá cao và đạt 9.5 điểm. Các bạn sinh viên nhanh tay tải về tham khảo nhé, nhay tay kẻo mình xóa bài nhé

Lưu Ý: hiện tai, bên mình códịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói dành cho các bạn sinh viên, hãy nhanh tay liên hệ với mình qua sđt / zalo : 0973287149


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU

Lời mở đầu
Khái quát chung về công ty TNHH TM HÀ THI
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán
1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
1.4.2.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH TM HÀ THI
1.4.2.2. Tình hình vận dụng Sổ kế toán tại công ty.
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU
2.1. Đặc điểm hàng hoá và quá trình tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM HÀ THI:
2.1.1. Đặc điểm hàng hoá của công ty:
2.1.2. Hình thức bán hàng và phương thức thanh toán:
2.2. Kế toán giá vốn hàng bán:
2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán:
2.2.2. Thủ tục chứng từ.

Xem Thêm ==> Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép

Biểu số 03: Trích phiếu nhập kho ngày 2/12/2009.
Biểu số 04: Trích Hoá đơn GTGT mua xăng A92 ngày 2/12
Biểu số 05: Trích phiếu xuất kho 1287 ngày 4/12/2009.
Biểu số 06: Trích phiếu xuất kho 1290 ngày 4/12/2009.

2.2.3. Tài khoản và phương pháp kế toán
Biểu số 07: Trích Bảng kê hàng gửi bán đã tiêu thụ tại Đại lý số 1, ngày 5/12/2009
Biểu số 08: Trích chứng từ ghi sổ Xuất hàng hóa ngày 5/12/2009
Biểu số 09: Trích chứng từ ghi sổ số 1259 ngày 5/12/2009
Biểu số 10: Trích sổ chi tiết TK 156 – Hàng hóa, chi tiết: Xăng A92 tháng 12 năm 2009
Biểu số 11: Trích Bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa tháng 12/2009
Biểu số 12: Trích Sổ chi phí Giá vốn hàng bán tháng 12/2009
Biểu số 13: Trích Sổ cái TK 156 tháng 12/2009
Biểu số 14: Trích Sổ cái TK 157 tháng 12/2009
Biểu số 15: Trích Sổ cái TK 632 Tháng 12/2009
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ:
Biểu số 16: Trích hóa đơn GTGT số 0072406 ngày 4/12/2009
Biểu số 17: Trích sổ chi tiêt bán hàng tháng 12/2009
Biểu số 18: Trích chứng từ ghi sổ số 1249 ngày 5/12/2009
Biểu số 19: Trích Phiếu đặt hàng số 683 ngày 22/12/2009
Biểu số 20: Trích hóa đơn GTGT số 0072869 ngày 22/12/2009
Biểu số 21: Trích Sổ cái TK 511-Doanh thu bán hàng tháng 12/2009
2.4. Kế toán thuế giá trị gia tăng
Biểu số 22: Trích Chứng từ ghi sổ số 1285 ngày 31/12/2009
Biểu số 23: Trích sổ cái TK 333 – Thuế GTGT đầu ra phải nộp tháng 12/2009
Biểu số 24: Trích bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào tháng 12/2009
Biểu số 25: Trích Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra tháng 12/2009.
2.5. Kế toán các khoản phải thu khách hàng:
Biểu số 27: Trích Sổ chi tiết TK 131 – Chi tiết: Công ty CP Xây lắp điện 1
Biểu số 28: Trích Sổ tổng hợp công nợ theo tài khoản tháng 12/2009
Biểu số 29: Trích Sổ cái TK 131 – Phải thu khách hàng tháng 12/2009
2.6. Kế toán chi phí nghiệp vụ kinh doanh ở công ty TNHH TM HÀ THI:
Biểu số 30: Trích chứng từ ghi sổ tập hợp chi phi quản lý doanh nghiệp Số 1293 ngày 5/12/2009
Biểu số 31: Trích sổ chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 12/2009
Biểu số 32: Trích Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 12/2009
Biếu số 33: Trích Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ năm 2009
MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA Ở CÔNG TY XĂNG DẦU
NHẬN XÉT CHUNG:
1. Ưu điểm:
2. Những tồn tại cần khắc phục:
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU – NHƯỢC ĐIỂM VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA
1. Ưu điểm
2. Những tồn tại cần khắc phục:
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU
KẾT LUẬN

Xem Thêm ==>  Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa


LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã có một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GDP đứng thứ hai trong khu vực, nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng trên tất cả các mặt, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng khốc liệt hơn. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp cần phải có một tiềm lực mạnh, trình độ quản lý cao, nhất là trình độ quản lý tài chính kế toán. Trong đó khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa được xem là khâu mấu chốt trong sản xuất kinh doanh nên kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp cần có sự quan tâm thực sự thoả đáng. Vì thông qua tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp được toàn bộ chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tái sản xuất và thu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngay từ khi thành lập công ty TNHH TM HÀ THI đã có sự bố trí bộ máy quản lý, bộ máy kế toán cũng như xác định lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của mình, Ban giám đốc lần lượt có những điều chỉnh thích hợp giúp Công ty đứng vững, thích ứng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế.

 Trong điều kiện hiện nay khi môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng của mỗi doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, thu được kết quả cao nhất. Điều này chỉ thực hiện được khi doanh nghiệp hoàn thành tốt giai đoạn tiêu thụ sản phẩm của mình. Kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là một trong những phần hành chính của kế toán doanh nghiệp, thông qua quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ của các doanh nghiệp các nhà quản trị có thể thực hiện công việc kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chính xác kết quả tiêu thụ là cơ sở để doanh nghiệp tìm ra phương hướng kết hợp giữa số lượng, giá trị, phương thức tiêu thụ có hiệu quả nhất. Vấn đề này được Ban giám đốc công ty TNHH TM HÀ THI hết sức quan tâm và coi đó là vấn đề sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty.

Qua một thời gian thực tập và tìm hiểu tại công ty, nắm bắt được sự hình thành và phát triển của công ty, cách tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán cũng như lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty. Sau khi đi sâu vào khảo sát, nghiên cứu tình hình thực tế về công tác này tại công ty TNHH TM HÀ THI cùng sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo Phạm Minh hoa và các cán bộ kế toán trong phòng kế toán của công ty em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty xăng dầu” làm nội dung nghiên cứu.

Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần:

Phần I: Khái quát chung về công ty TNHH TM HÀ THI.

Phần II: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH TM HÀ THI

Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị về kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty xăng dầu

Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu song do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý của các thầy, cô để chuyên đề của mình hoàn thiện hơn

Xem Thêm ==> Top 14 Đề Cương Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán, Hay


KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU

Ngày nay Việt Nam đang từng bước phát triển đi lên cùng hoà nhập vào xu thế phát triển kinh tế của thế giới. Trong điều kiện đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự đổi mới và hoà nhập dần bằng chính thực lực của mình. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ kinh tế khác nhau để quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó công tác kế toán là môt công cụ sắc bén. Song để thực sự trở thành một công cụ có hiệu quả thì công tác kế toán ngày càng phải được củng cố và hoàn thiện, phát huy hết vai trò và khả năng của mình, có như vậy mới đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại phòng Tài chính – kế toán của công ty TNHH TM HÀ THI em đã tìm hiểu và nắm bắt được sự hình thành và phát triển của công ty, tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty. Em nhận thấy có nhiều ưu điểm trong công tác kế toán của công ty cần được củng cố và hoàn thiện đồng thời nhận thấy những hạn chế còn tồn tại đòi hỏi công ty cần khắc phục. Với khoảng thời gian ngắn và hiểu biết thực tế còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của cô giáo hướng dẫn để hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu mình chia sẻ với các bạn sinh viên. Ngoài ra, để hoàn thành được bài báo cáo thực tập các bạn phải đi thực tập, đầu tư nhiều thời gian, công sức và nhiều lần chỉnh sủa thì mới hoàn thiện được chỉnh chu bài báo cáo thực tập

Những bạn nào muốn viết đề tài mới mà chưa biết bắt đầu viết như thế nào thì hãy nhanh tay liên hệ với mình nhé. Bên mình có dịch vụ hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói dành cho các bạn sinh viên ạ sđt / zalo: 0973287149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo