Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Sắt, Thép

Rate this post

Tải miễn phí Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Sắt, Thép được Baocaothuctapketoan.net chia sẻ với các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang tìm kiếm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình 

Trưởng phòng kế toán: Là người có quyền hạn và chịu trách nhiệm cao nhất trong phòng, có nhiệm vụ phân công phân nhiệm cho các nhân viên trong phòng đảm bảo kết quả hoạt động cao nhất. Kế toán trưởng cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong công ty về công tác quản lý tài chính kế toán và cùng thực hiện nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp.

Bộ phận kế toán vật tư, hàng hoá: Chịu trách nhiệm quản lý về sự tăng, giảm vật tư, hàng hoá của công ty trong quá trình nhập, xuất vật tư, hàng hoá từ khâu mua vào đến khâu tiêu thụ trên sổ sách; cùng với thủ kho thực hiện kiểm kê vật tư hàng hoá cuối kỳ kế toán và khi có yêu cầu.

Thủ quỹ – kế toán tiền mặt: Có trách nhiệm quản lý tiền mặt, chịu trách nhiệm thu – chi tiền mặt khi có đủ giấy tờ hợp lệ và hàng ngày kiểm tra số tiền mặt tồn quỹ của công ty.

Kế toán thanh toán: Chịu trách nhiệm theo dõi, phân loại các khoản phải thu, phải trả theo thời hạn thanh toán để có biện pháp huy động vốn kịp thời.

Kế toán doanh thu – xác định kết quả: Chịu trách nhiệm quản lý doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết hợp với các bộ phận khác để xác định kết quả kinh doanh của công ty.

Kế toán công nợ (tổ công nợ): Chịu trách nhiệm theo dõi các khoản phải thu khách hàng, liên hệ với khách hàng để thu tiền, tiền thu về giao thủ quỹ quản lý.

Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội: Chịu trách nhiệm tính ra lương, các khoản trích theo lương và các thu nhập khác của công nhân viên trong công ty

Lưu ý : các bạn sinh viên muốn viết bài mới, đề tài mới, mà chưa biết bắt đầu từ đâu, bận học, không có thời gian, bận đi làm… Thì các bạn đừng quá lo lắng, bên mình có dịch vụ hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, hãy nhanh tay liên hệ bên mình để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất nha sdt/ zalo : 0973287149


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẮT, THÉP

LỜI MỞ ĐẦU 
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ HOÀNG GIA 
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kinh tế Hoàng Gia 
1.1.1.Giới thiệu chung về công ty 
1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức kinh doanh của Công ty 
1.2.1. Đặc điểm và ngành nghề kinh doanh 
1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và chức năng nhiệm vụ của công ty 
1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 
2.1.1. Nội dung tổ chức và chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 
2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán của công ty
2.2.1. Thông tin chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty 
2.2.2. Hệ thống chứng từ kế toán 
2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán 
2.2.4. Hệ thống sổ kế toán 
2.3.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty 
2.3.3. Kế toán vốn bằng tiền 
2.2.4. Hệ thống Báo cáo kế toán 
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty 
2.3.1. Kế toán hàng hoá tại công ty 

Xem Thêm ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI 
CÔNG TY CP KINH TẾ HOÀNG GIA 
2.2. THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ HOÀNG GIA. 
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 
2.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY SẮT THÉP
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia 
3.1.1. Ưu điểm 
3.1.2. Nhược điểm 
3.2. Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại 
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia 
3.2.2. Yêu cầu để hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Kinh tế Hoàng Gia 
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia 
KẾT LUẬN 


LỜI MỞ ĐẦU KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẮT, THÉP

 Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong thời kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm, hàng hoá cho các đơn vị theo địa chỉ và giá cả do Nhà nước định sẵn. Tóm lại, trong nền kinh tế tập trung khi mà ba vấn đề trung tâm: Sản xuất cái gì ? Bằng cách nào? Cho ai ? đều do Nhà nước quyết định thì công tác tiêu thụ hàng hoá  và xác định kết quả tiêu thụ chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường , các doanh nghiệp phải tự mình quyết định ba vấn đề trung tâm thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào không tiêu thụ được hàng hoá của mình, xác định không chính xác kết quả bán hàng sẽ dẫn đến tình trạng “ lãi giả, lỗ thật” thì sớm muộn cũng đi đến chỗ phá sản. Thực tế nền kinh tế thị trường đã và đang cho thấy rõ điều đó.

Xem Thêm ==>  Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Thiết Bị, Linh Kiện Điện Tử

Để quản lý được tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình mới.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập ở Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong phòng Kế toán công ty ,  em đã thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty sắt thép”. Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần:

Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh tế Hoàng Gia;

Phần II:  Thực trạng về kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Kinh Tế Hoàng Gia;

Chương III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty sắt thép

Do thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết . Kính mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề này được hoàn thiện hơn


KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẮT, THÉP

Trong điều kiện kinh doanh của nền kinh tế thị trường như hiện nay để đứng vững và không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh nghiệp. Kế toán với vai trò là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế- tài chính ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới để giúp cho doanh nghiệp quản lý được tốt hơn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong đó công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ có một vị trí đặc biệt quan trọng nhất là đối với các doanh nghiệp Thương mại. Vì vậy việc hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Tại Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty sắt thép là vấn đề mà công ty quan tâm nhất. Trong thời gian thực tập tại Phòng Kế toán em đã đi sâu tìm hiểu về thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa qua đó thấy được những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty.

Do thời gian thực tập chưa nhiều nên các vấn đề đưa ra trong chuyên đề này chưa có tính khái quát cao, việc giải quyết chưa hẳn đã hoàn toàn thấu đáo và không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ trong công ty để chuyên đề của em được tốt hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Tài chính- Kế toán đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ và các anh chị cán bộ phòng kế toán Công ty Cổ phần Kinh tế Hoàng Gia đã hướng dẫn chỉ bảo em hoàn thành chuyên đề này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Sắt, Thép mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên. Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình

Các bạn sinh viên nào muốn triển khai bài mới hoặc đề tài mới mà chua biết bắt đầu từ đâu, thì hãy nhanh tay liên hệ mình nhé sđt / zalo : 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo