Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620 

 MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo 

 • Đặt vấn đề

Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về mặt kinh tế như mặt xã hội.

Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hóa của quá trình phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường.

Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình, thức đẩy người lao động trong công việc, đồng thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn luôn tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động gắn bó với doanh nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hóa chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng xuất lao động để tạo thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tác hạch toán kết toán tiền lương cần phải được chú trọng, có như vậy mới cung cấp đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, và kết quả lao động cho các nhà quản trị từ đó các nhà quản trị sẽ có những quyết định đúng đắn trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với tầm quan trọng của tiền lương nên em quyết định chọn đề tài “kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Thành”làm chuyên đề tốt nghiệp.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 • Mục tiêu nghiên cứu

  • Mục tiêu chung

Tìm hiểu về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Thành qua đó đề xuất mốt số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

 • Mục tiêu cụ thể

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Thành.

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

 • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiêm cứu tài liệu: nhằm tìm hiểu các khái niệm, nguyên tác, quan điểm, vai trò, chức năng nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Phương pháp quan sát: nhắm tìm hiểu tình hình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Thành với mục đích có cái nhìn khách quan, chính xác.

Phương pháp thu nhập, so sánh, phân tích số liệu: Bằng cách hỏi các anh chị trong phong kế toán, ghi chép các số liệu trên cơ sở sổ sách kế toán tại công ty.

 • Đối tượng phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu

Tác động trực tiếp đến các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Thành.

 • Phạm vi thời gian

Thời gian thực hiên đền tài từ: ngày 02/03/2015 đến 02/04/2015.

Số liệu sử dụng trong đề tài: tháng 12 năm 2014.

 • Phạm vi không gian

Đề tài được thực hiện tại Ban kế toán của Công ty TNHH TM Tân Thành – 3165 Thị Trấn Thạnh An – Huyện Vĩnh Thạnh – TP Cần Thơ.

1.5. Cấu trúc đề tài

          Gồm 5 chương:

 • Chương 1: Mở đầu.
 • Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH Tân Thành.
 • Chương 4: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM Tân Thành.
 • Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

(Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ15/2006/QĐ – BTC Đã sửa đội theo thông tư 244/2009/TT – BTC)

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói 

 • Một số vần đề về tiền lương và các khoản trích theo lương

  • Khái niệm về tiềng lương

Tiền lương là khoản thu nhập mang tính thường xuyên mà nhân viên được hưởng từ công việc.

Tiền lương là số tiền thù lao phải trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp để tái sản xuất sức lao động bù đắp lao phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc hai bên đã thỏa thuận trong hợp đông lao động.

 • Nội dung quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương của công ty là toàn bộ tiền lương mà công ty dùng để trả cho tất cả lao dộng do công ty trực tiếp quản lý và sử dụng.

Quỹ tiền lương của công ty bao gồm:

 • Tiền lương tính theo thời gian
 • Tiền lương tính theo sản phẩm
 • Các khoản phụ cấp thường phụ cấp thường xuyên: học nghề, thâm niên, làm thêm…
 • Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do những nguyên nahan khách quan, nghỉ phép.

Quỹ tiền lương được phân thành 2 loại: tiền lương chính và tiền lương phụ

 • Tiền lương chính: là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian người lao dộng làm việc thực tế gồm: lương cấp bậc, thưởng và các khỏa cấp có tính chất tiền lương.
 • Tiền lương phụ: là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế không làm việc nhưng được hưởng theo chế độ quy định như ngày lễ, tết, hội họp, nghỉ phép, ngừng sản xuất do mất điện…
  • Ý nghĩa tiền lương

Chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm của công ty phải đảm bảo việc quản lý, phân phối tiền lương trong công ty một cách khoa học, hợp lý, minh bạch, công bằng có tác dụng nâng cao kỹ thuật tăng cường thi đua lao động sản xuất kích thích người lao dộng nâng cao tay nghề, hiệu suất công tác, điều này sẽ dẫn đến tiết kiệm chi phí lao động, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận lao động.

 • Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Xem Thêm ==> bài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty thiết bị

Tính toán chính xác các khoản tiền lương, thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động theo đúng chế độ. Phân bổ chính xác, kiệp thời đúng các khoản chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào các đối tượng có liên quan. Thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản phải trả cho cán bộ, người lao dộng theo chế độ.

Lập các báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động, tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, đề xuất các biện pháp có hiệu quả để khai thác tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động.

 • Các hình thức trả lương

  • 1.5.1. Hình thức tiền lương theo tháng

Là hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật và thang bảng lương của nhà nước quy định và hợp đồng lao động đối với cán bộ công nhân viên, người làm công, các hình thức trả lương theo thời gian bao gồm:

 • Lương tháng

Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.

Căn cứ vào thời gian lao dộng và hệ số lương theo quy định của người lao động để tính lương phải trả:

 

Lương tháng = Lương tối thiểu x (Hệ số lương + S hệ số các khoản phụ cấp)

 

 • Lương ngày

Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ. Căn cứ vào mức lương ngày và số ngày làm việc thức tế trong tháng.

Lương ngày = Tiền lương tháng  
Số ngày làm việc theo quy định (24 ngày)

Lương ngày để trả cho lao động trực tiếp hưởng lương thời gian, học tập và làm nghĩa vụ khác, cắn cứ tính trợ cấp BHXH

 

 

 • Lương giờ

Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một người làm việc và tính bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày. Căn cứ trả lương cho lao động trực tiếp trong thời gian làm việc không tính theo sản phẩm:

Lương giờ = Tiền lương ngày  
Số giờ làm việc theo quy định (8 giờ)
 • Quy định về chế độ làm thêm giờ:

Tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 16 giờ, riêng đối với người lao dộng làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 12 giờ.

Tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 14 giờ, riêng đối với người lao dộng làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 10 giờ.

Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể bố trỉ nghỉ hàng tuần thì phải đảm bào hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động.

Trong trường hợp người lao động làm thêm trên 2 giờ trong ngày, thì trước khi làm thêm, phải bố trí cho họ được nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm thêm.

Bố trí cho người lao động được ghỉ hoặc nghỉ bù đủ các ngày lễ, tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem Thêm ==> bài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty nông sản, thủy hải sản 

 • Quy định người lao dộng làm thêm giờ được trả theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%
 • Vào ngày nghỉ hàng tuấn, ít nhất bằng 200%
 • Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%
 • Nếu thêm giờ vào ban đên thi còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Nếu người lao dộng được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao dộng phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

 

 

 • Lương tuần

Căn cứ trả lương đối tượng lao động có thời gian lao động không ổn định mang tính thời vụ

Lương tuần = Tiền lương tháng * 12 tháng  
Số tuần làm việc theo quy định
 • 1.5.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Tiền lương  theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm ra, công việc và lao dộng vụ hoàn thành đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phậm, công việc đó.

 • Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp

Tiền lương trả cho lao dộng được tính trực tiếp theo số lượng sản phẩm hoàn thánh dựa trên chất lượng, số lượng, phẩm chất, quy cách, đơn giá tiền lương được tính theo quy định không bị ràng buộc.

Lương sản phẩm trực tiếp = Số lượng sản phẩm công việc hoản thành X  Đơn giá tiền lương
 • Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp

Lương sản phẩm gián tiếp là tiền lương trả cho công nhân phục vụ sản xuất (vận chuyển vật liệu, sản phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị…). Căn cứ vào sản lượng định mức và mức độ hoàn thành định mức của công nhân trực tiếp mà tính theo công nhân gián tiếp.

Lương sản phẩm gián tiếp = Lương của bộ phận trực tiếp sản xuất X Tỷ lệ tiền lương của bộ phận gián tiếp

Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp có ưu điểm đó là khuyến khích người lao động phụ phải quan tâm phục vụ cho công nhân trực tiếp sản xuất bởi thu nhập của họ phụ thuộc vào người lao động chính, tiền lương trả cho người lao động gián tiếp phụ thuộc nhiều vào trình độ của người lao dộng chính cho dù người lao động có hoàn thành công việc của mình đến đâu.

 • Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt:

Tiền lương trả theo sản phẩm kết hợp với chế độ tiền lương trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, giảm tỉ lệ hàng hư hỏng…

Người lao động làm ra sản phẩm hư hỏng gây lãng phí nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm không đảm bảo và ngày công lao dộng không đủ so với quy định thì người lao động có thể bị phạt và khi đó tiền lương theo sản phẩm trực tiếp phải trừ đi khoản tiền phạt

 

Hình thức này đánh thức vào lợi ích người lao động làm tốt được thưởng, làm hư hỏng, làm ẩu phải chịu phạt tương ứng, hình thức này tạo cho người lao dộng có ý thức tốt trong công việc.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

 • Kết luận

Sau gần hai tháng thực tập tại công ty TNHH TM Tân Thành, thời gian tuy ngắn nhưng phần nào giúp em hiểu biết được về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH TM Tân Thành.

Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, đảm bảo phân bổ đúng đắn, chính xác khoản tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho nhân và tăng lợi nhuận cho công ty để công ty ngày càng lớn mạnh. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức năng quản lý lao động tiền lương thì kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạc toán dựa trên cơ sở kết hợp với thực trạng của công ty để đưa ra phương thức quản lý tốt nhất.

Để trở thành công cụ có hiệu lực, Phòng kế toán và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải không ngừng cải tiến và hoàn thiện để phản ánh đầy đủ và chính xác việc trả lương cho từng bộ phận cá nhân người lao động theo quy chế, chủ yếu phụ thuộc vào năng suất, chất lượng hiệu quả công tác, giá trị cống hiến của từng bộ phận cá nhân lao động. Đối với lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đóng góp vai trò quan trọng cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh thì mức tiền lương và thu nhập phả được thỏa đáng. Đối với nhân người lao động chuyên môn, nghiệp vụ đơn giản, phổ biến thì ức lương trả cần cân đối với mức lương cùng các đơn vị địa bàn, không tạo ra sự chênh lệch bất hợp lý, gây mất công bằng.

Kế toán phải luôn kịp thời nắm bắt chế độ mới ban hành của nhà nước và Bộ tài chính. Xây dựng các quy chế, quy định về việc luân chuyển chứng từ, thống nhất hạch toán kế toán, quy chế tài chính của công ty để cùng nhau làm tốt công tác quản lý công ty. Công tác hạch toán kế toán ở công ty, đặc biệt là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có nhiều ưu điểm, mở sổ sách theo dõi chi tiết, hạch toán đầy đủ chính xác, chi tiết đến từng bộ phận. Từ đố đề ra các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi phí và hạ giá thahf sản phẩm tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiền tiếp xúc với việc tìm hiểu công việc thực tế và do kiến thức thực tế còn hạn chế nên bài chuyên đề của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của các thấy cô bộ môn để bài chuyên đề của em hoàn chỉnh và sát với thực tế.

 • Kiến nghị

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng, việc trả lương công bằng luôn được đặt lên hàng đầu. Để công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phát huy hết vài trò quan trọng, là công cụ hữu hiệu để quản lý, nâng cao mức sống người lao dộng, tăng thu nhập cho công ty. Công ty phải không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương cho phù hợp với nền kinh tế đổi mới, từ đó bắt kịp tình hình lao động trên thị trường đẻ quản lý lao dộng tốt hơn và nâng cao hiệu quả hơn.

Ban giám đốc và ban kế toán cần quản lý tốt các hình thức lương hơn nữa để đáp ứng kịp thời thông tin nhanh và chính xác, việc cập nhập chứng từ nhanh hơn.

Quản lý chặt chẽ hơn, quan sát nhận biết trình độ chuyên môn của mỗi lao dộng để phân công chuyên môn cho phù hợp công việc. Từ đó áp dụng mức lương, cấp bậc, đơn giá lương cho phù hợp với sức lao động mà họ đã bỏ ra, tính toán chính xác trả lương công bằng hơn cho người lao động.

Tạo điều kiện cho người lao dông tham gia các phong trào thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích họ tích cực làm việc, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, giúp tiết kiêm chi phí, tăng năng xuất.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo