Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty May

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty MAY đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty May được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620 

Lời Mở Đầu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty May 

Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận vừa là mục tiêu vừa là động lực của các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo cho doanh nghiệp có lợi nhuận và phát triển không ngừng và nâng cao lợi ích của người lao động thì trong chính sách quản lí, mọi doanh nghiệp phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí tiền lương trên một sản phẩm.

Tìên lương vừa là chi phí đối với doanh nghiệp nhưng đồng thời là thu nhập chính của người lao động. Doanh nghiệp phải tìm cách đảm bảo mức thù lao tương xứng với kết quả của người lao động thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động, gắn bó phấn đấu vì doanh nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành để tạo thế cạnh tranh trên thị trường. Để làm được đIều đó thì công tác hạch toán tiền lương là phương tiện là công cụ quản lí hữu hiệu của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp dựa vào chế độ về tiền lương do nhà nước ban hành để áp dụng hợp lí vào doanh nghiệp mình. Đó là công việc không đơn giản đòi hỏi kế toán viên luôn phảI tìm tòi để hoàn thiện hơn trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng cho nhà quản lí đồng thời là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm 

Nhận thấy vai trò to lớn của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.Được sự hướng dẫn giúp đỡcủa Tiến sĩ Phan Trọng Phức cùng các cô chú trong phòng kế toán công ty may Đức Giang em chọn đề tàI: “Kế toán tiền lương vá các khoản trích theo lương tại công ty may Đức Giang.” Cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sao cho đúng với chế độ đồng thời phù hợp với những đIều kiện đặc thù của công ty .Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Tiến Sĩ Phan Trọng Phức cùng tập thể cô chú phòng Kế toán công ty may Đức Giang để em có thể hoàn thiện được bàI viết này

Nội dung của chuyên đề bao gồm :

Phần I : Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương .

Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty may Đức Giang.

Phần III : Một số phương hướng và giảI pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty may Đức Giang.

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

1.1.1. KháI niệm tiền lương

Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là qúa trình tiêu hao các yếu tố cơ bản ( lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động ). Trong đó lao đông với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt .

Để đảm bảo tiến trình liên tục quá trình táI sản xuất , trước hết cần phảI đảm bảo táI sản xuất sức lao động nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phảI được bồi hoàn dưới dạng thù lao động . Tiền lương chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian , khối lượng và chất lượng công việc của họ.

 • Bản chất tiền lương

Đó là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá của yếu tố sức lao động mà người sử dụng phảI trả cho người cung ứng sức lao động. Tiền lương tuân theo các quy luật cung cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước .

 • Vai trò tiền lương

Đối với người lao động tiền lương là phần thu nhập chủ yếu , các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao đông.

Đối với doanh nghiệp, tiền lương phảI trả cho người lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên sản phẩm. Do vậy doanh nghiệp phảI sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền lươngtrong giá thành sản phẩm làm tăng lợi nhuận nhưng vẫn phảI đảm bảo tiền lương cho người lao động thoả đáng, tăng lợi nhuận phảI tăng tiền lương và phúc lợi.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 • Chức năng tiền lương

+ Chức năng táI sản xuất sức lao động

+ Chức năng là công cụ quản lý của doanh nghiệp   

+ Chức năng kích thích sức lao động

 • Nguyên tắc trả lương

+ theo đIều 55 Bộ luật lao động, tiền lương của người lao động do người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận trong hợp đồng lao động và dược trả theo năng suất, chất lượng,  hỉệu quả công việc

+ Mức lương trong hợp đồng lao động phảI lớn hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định ( 210.000 đồng/tháng )

+ Để giảm ngăn cách thu nhập giữa người giầu và người nghèo, nhà nước đã đề ra thuế thu  nhập cho những người có thu nhập bình quân là 2.000.000 đồng

+ Việc trả lương phảI theo kết quả sản xuât kinh doanh và doanh nghiệp phảI

đảm bảo thực hiện theo các quy định của nhà nướcViết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

 • CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

1.2.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm

 • Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương theo số lượng và chất lượng công việc đã hoàn thành. Hình thức này đảm bảo đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chất lượng với số lượnglao động, động viên khuyến khích người lao động hăng say lao động sáng tạo.
 • Trong việc trả lương theo sản phẩm, vấn đề quan trọng là phảI xây dựng các định mức kinh tế-kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xây dung đơn giá tiền lương đối với từng loại sản phẩm.
 • ĐIều kiện để thực hiện tính lương theo sản phẩm là :

+ Xây dựng được đơn giá tiền lương

+ PhảI hạch toán ban đầu sao cho xác định được kết quả của từng người

+ Doanh nghiệp phảI có hệ thống kiểm tra chất lượng chặt chẽ

Tuỳ theo tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp để vận dụng thoe hình thức trả lương theo sản phẩm cụ thể sau đây :

 • Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế

Tiền lương phảI trả   = Số lượng sản phẩm hoànỡ   x   Đơn giá tiền lương

Cho người lao động      thành đúng tiêu chuẩn             sản phẩn đã quy định

Hình thức này được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến đẻ tính lương phảI trả cho lao động trực tiếp.

 • Trả lương theo sản phẩm gián tiếp

Áp dụng để trả cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất như lao động làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu, bảo dưỡng máy móc…. Tiền lương cuă lao động gián tiếp phụ thuộc vào tháI độ và trình độ của lao động chính. Vì vậy không khuyến khích lao động gián tiếp nâng cao chất lượng công việc mà chỉ khuyến khích họ quan tâm đến việc phục vụ cho lao động trực tiếp.

Ta có công thức:

Tiền lương = 1% xTiền lương của LĐTTSX

Trong đó: 1% là tỷ lệ TL của công nhân phụ so với TL của CNTTSX

 • Trả lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt

– Theo hình thức này, ngoài TL tính theo sản phẩm trực tiếp, người lao động còn được thưởng trong sản xuất như thưởng về chất lượng sản phẩm tốt, thưởng về tăng năng xuất lao động. Còn nếu người lao động làm ra sản phẩm hỏng không đạt tiêu chuẩn chất lương thì có thể bị phạt.

 Cách tính:

Tiền lương = Tiền lương theo SP + Tiền thưởng – Tiền phạt

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty May

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty, các doanh nghiệp là công tác vô cùng quan trọng. Do vậy để hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương vừa là công cụ hữu hiệu cho các nhà quản lý, vừa là chỗ dựa tin cậy cho người lao động thì không phải Công ty hay doanh nghiệp nào cũng làm đựơc. Điều này phải có sự kheó léo giữa các chế độ lao động tiền lương hiện hành với đặc thù lao động tại Công ty.

Thực tế ở Công ty may Đức Giang cho thấy Công ty đã vận dụng chế độ tiền lương hiện hành của nhà nước vào thực tế của Công ty khá hiệu quả. Điều này được thể hiện trong công tác hạch toán tiền lương của doanh nghiệp, Công ty cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác cho nhà quản lý qua đó góp phần cho quản trị nhân sự không ngừng nâng cao năng suất lao động.

Chuyên đề này là kết quả của việc tìm hiểu chế độ lao động tiền lương và thời gian thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty. Những chế độ về lương và hạch toán lương là cơ sở để đưa ra các nhận xét kiến nghị về thực trạng kế toán tiền lương tại đơn vị. Qua đó em có điều kiện hiểu sâu hơn về kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cả về lý thuyết lẫn thực tế. Do sự hiểu biết có hạn nên bài viết này có nhiều sai sót, em rất mong sự góp ý của thầy cô trong khoa và các cô chú ở phòng kế toán.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ: Phan Trọng Phức và toàn thể phòng kế toán của Công ty may Đức Giang đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Phần I: Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.

 • Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1.1. Khái niệm về tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1.2. Bản chất tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1.3.Vai trò  tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1.4. Đặc điểm tiền lương và các khoản trích theo lương.

 1.1.5. Nguyên tắc trả lương.

 1.1.6. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tiền lương.

 • Các hình thức trả lương.

1.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm.

1.2.2. Hình thức trả lương theo thời gian.

1.2.3. Hình thức kế toán tiền lương

1.2.4. Hình thức kế toán thu nhập.

 • Quỹ tiền lương, quỹ BHXH,BHYT, KPCĐ
  • Quỹ tiền lương
  • Quỹ BHXH.
  • Quỹ KPCĐ.
 • Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  • Chứng từ kế toán sử dụng.
  • Tài khoản sử dụng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  • Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty may Đức Giang.

2.1. Tổng quan về Công ty may Đức Giang.

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty may Đức Giang.

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất.

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.

2.1.3.2. Tổ chức hình thức kế toán.

2.2. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty may Đức Giang.

Tình hình trả lương và quỹ lương ở Công ty.

Hình thức trả lương theo thời gian.

Hình thức trả lương khoán.

Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty.

Quỹ tiền lương.

Quỹ BHXH,BHYT,KPCĐ của Công ty.

Phụ cấp và hình thức thưởng của Công ty.

Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty may Đức Giang.

Phần III. Một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty may Đức Giang.

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm.

3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty may Đức Giang.

Kết luận.

Tài liệu tham khảo

Mục Lục.

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty May cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620 

 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo