Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty Cơ Khí

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty SX Cơ Khí đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty Cơ Khí được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620 

LỜI NÓI ĐẦU Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty Cơ Khí 

Hiện nay, nước ta đang trong quá trình biến đổi mạnh mẽ, đất nước đang trên đà phát triển hướng tới sự hòa nhập cùng với nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp đang đứng trước những tiềm năng và thách thức mới. Do vậy công tác quản lý đang đứng trước những yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và cũng không ít phức tạp khó khăn. Là một công cụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, do vậy công tác kế toán cũng trải qua những cải biến sâu sắc để phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế nước ta hiện nay. Việc thực hiện tốt hay không tốt công tác kế toán đều ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý trong doanh nghiệp.

Công tác kế toán ở công ty bao gồm nhiều khâu và nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, việc tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho việc điều hành, chỉ đạo SXKD.

Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động một cách phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động. Để đạt được mục đích trên, việc hạch toán tiền lương, tiền công chính xác, kịp thời sẽ đem lại lợi ích cho người lao động, đảm bảo cho họ một mức sống ổn định, tạo điều kiện cho họ cống hiến hết khả năng và sức lao động của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp. Hay nói cách khác, tiền lương có vai trò là đòn bẩy kinh tế lao động tác động trực tiếp lên người lao động. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức và phương pháp kế toán tiền lương một cách hợp lý, trên cơ sở đó thỏa mãn lợi ích của người lao động, để có động lực thúc đẩy lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

Luôn luôn đi liền với kế toán tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội cho người lao động. Các quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động. Và nó chiếm một tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng cường công tác quản lý lao động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương một cách khoa học hợp lý sẽ tiết kiệm được chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, góp phần làm hạ giá thành sản phẩm và làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thành Long em đã phần nào hiểu được về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Do vậy em đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty TNHH Thành Long để làm đề tài thực tập của mình. Nội dung chính của chuyên đề bao gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thành Long

Chương 3. Một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thành Long

Do trình độ và thời gian thực tập còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực tập và viết báo cáo. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô, cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty để báo cáo của em được hoàn thiện.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, đặc biệt là cô Bùi Thị Hồng Đào, các cô chú, anh chị trong công ty nói chung và phòng kế toán nói riêng của Công ty TNHH Thành Long đã tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

  • Khái quát về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

1.1.1.  Khái niệm về tiền lương

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về tiền lương, tuỳ theo các thời kỳ khác nhau mà có cách nhìn nhận khác nhau.

Theo quan điểm cũ: Tiền lương là một khoản thu nhập quốc dân được phân phối cho người lao động căn cứ vào số lượng lao động của mỗi người. Theo quan điểm này, tiền lương vừa được trả bằng tiền, vừa được trả bằng hiện vật thông qua chế độ nhà ở, y tế, giáo dục. Chế độ tiền lương theo quan điểm này mang tính bao cấp, bình quân nên không có tác dụng kích thích người lao động.

Theo quan điểm mới: Tiền lương (hay tiền công) là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho người lao động đủ để tái sản xuất sức lao động và nâng cao, bồi dưỡng sức lao động.

1.1.2. Ý nghĩa của tiền lương

Tiền lương luôn xét từ 2 góc độ. Đối với chủ doanh nghiệp tiền  lương là yếu tố chi phí sản xuất. Còn đối với người cung ứng lao động thì tiền lương là nguồn thu nhập, nhờ vào tiền lương mà họ có thể nâng cao mức sống cho bản thân và gia đình.

Với ý nghĩa tiền lương không chỉ mang tính chất là chi phí mà nó trở thành phương tiện tạo ra giá trị mới hay nói đúng hơn là nguồn cung ứng sự sáng tạo ra giá trị tăng. Đứng về phía người lao động thì nhờ vào tiền lương mà họ có thể nâng cao mức sống, giúp họ hòa đồng với nền văn minh của xã hội. Trên một góc độ nào đó thì tiền lương là bằng chứng rõ ràng thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động với gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Nó thể hiện sự đánh giá đúng mức năng lực và công lao của họ đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

1.1.3 Nội dung, ý nghĩa của các khoản trích theo lương                                  

Hiện nay các khoản trích theo lương tại công ty bao gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN.

1.1.3.1.  Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Quỹ BHXH được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động và một phần hỗ trợ của Nhà nước và theo nguyên tắc hạch toán độc lập. Quỹ BHXH đóng tại các doanh nghiệp bằng 22% so với tổng quỹ lương cấp bậc cộng phụ cấp. Trong đó, cơ cấu nguồn quỹ được quy định:

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

  • Người sử dụng lao động đóng 16% quỹ lương phải trả của người tham gia BHXH trong doanh nghiệp và được tính vào chi phí SXKD.

– 6% nhằm trừ vào lương của công nhân viên.

Quỹ BHXH được chi tiêu cho các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí… do cơ quan BHXH quản lý.

1.1.3.2. Bảo hiểm y tế (BHYT)

Quỹ BHYT được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp của người lao động thực tế phát sinh trong tháng.

Quỹ BHYT được sử dụng để thanh toán các khoản tiền khám chữa bệnh, viện phí… cho người lao động trong thời gian ốm đau, sinh đẻ. Tỷ lệ trích BHYT là 4.5%. Cụ thể:

– 1.5% người lao động phải nộp.

– 3% từ quỹ lương thực tế của doanh nghiệp và được tính vào chi phí SXKD.

1.1.3.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

          Công đoàn là một tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động nói lên tiếng nói chung của người lao động, đứng ra bảo vệ quyền của người lao động. Đồng thời công đoàn trực tiếp hướng dẫn, điều chỉnh thái độ của người lao động với công việc, với người sử dụng lao động. Do là một tổ chức độc lập có tư cách pháp nhân nên công đoàn tự hạch toán thu chi. Nguồn thu chủ yếu của công đoàn dựa trên cơ sở trích lương thực tế phát sinh với tỷ lệ quy định là 2% và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

1.1.3.4. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

BHTN được hình thành từ việc trích lập theo quy định chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương, tiền công đóng BHTN là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có). Tỷ lệ đóng BHTN là 2% trong đó 1% tính vào chi phí, 1% tính trừ vào lương của người lao động.

Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích:

– Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

– Trợ cấp thất nghiệp một lần

– Hỗ trợ tìm việc làm…

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Để phục vụ yêu cầu quản lý chặt chẽ, có hiệu quả kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phải tổ chức hạch toán và thu thập đầy đủ, đúng đắn các chỉ tiêu ban đầu theo yêu cầu quản lý lao động, theo từng người lao động, theo từng đối tượng lao động.

– Phải tính đúng, tính đủ tiền lương và các khoản trích theo lương cho từng người lao động, từng tổ sản xuất, từng hợp đồng giao khoán, đúng chế độ của Nhà nước, phù hợp với quy định của Nhà nước.

– Tính toán, phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương theo đúng đối tượng sử dụng có liên quan.

1.1.5 Các hình thức tiền lương

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

1.1.5.1. Trả lương theo thời gian

Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, cấp bậc kỹ thuật và thang lương của họ. Hình thức tiền lương này được áp dụng chủ yếu đối với những người làm công tác quản lý (nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính sự nghiệp).

   – Ưu điểm:

   Đơn giản, dễ tính toán, phản ánh được trình độ kỹ thuật và điều kiện làm việc của từng lao động cho thu nhập có tính ổn định hơn.

   – Nhược điểm:

 Chưa gắn kết lương với kết quả lao động của từng người do đó chưa kích thích người lao động tận dụng thời gian lao động nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Theo hình thức này, tiền lương phải trả được xác định:

Tiền lương thời gian = Tiền lương làm việc * mức lương thời gian

 Thông thường tiền lương thời gian được chia thành: tiền lương tháng, tiền lương tuần, tiền lương ngày và tiền lương giờ. Cụ thể:  

Mức lương tháng  

    =        

Mức lương tối thiểu  

   *  

Hệ số cấp bậc  

   +                         

      Phụ cấp (nếu có)
Mức lương                Mức lương tháng

           ngày         =    Số ngày làm việc theo chế độ

 

 

Mức lương giờ = Mức lương ngày

                   8 giờ

1.1.5.2. Trả lương theo sản phẩm

Trả lương theo sản phẩm là hình thức tiền lương tính theo số lượng, chất lượng sản phẩm, công việc đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng và đơn giá tiền lương  tính theo một đơn vị sản phẩm, công việc đó.

Tiền lương sản phẩm phải trả được xác định:

Tiền lương sản phẩm  

=

Khối lượng công việc hoàn thành đủ tiêu chuẩn chất lượng  

*

Đơn giá tiền lương

So với hình thức tiền lương thời gian, hình thức tiền lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm hơn. Quán triệt đầy đủ hơn hình thức trả lương theo sản phẩm, chất lượng lao động gắn chặt vào thu nhập tiền lương với kết quả sản xuất của người lao động. Do đó kích thích họ tăng năng suất lao động, kích thích công nhân phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, sản xuất.

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

Nhìn chung, hình thức trả lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng gặp một số khó khăn đó là việc xây dựng định mức là rất khó, khó xác định được đơn giá chính xác, khối lượng tính toán phức tạp, dễ chạy theo số lượng mà không chú ý đến chất lượng.

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty Cơ Khí 

Để điều hành và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ sản xuất cũng như cách thức hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh  ngày càng phát triển. Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, doanh nghiệp luôn phải hoàn thiện cải tiến công tác kế toán cho phù hợp. Có như vậy mới có thể tồn tại và phát triển.

 Áp dụng hình thức trả lương và cách tính lương như thế nào là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi nhà quản lý. Mỗi hình thức trả lương đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng quan trọng là phải kết hợp hài hoà có khoa học giữa các hình thức trả lương trong doanh nghiệp của mình để phát huy ưu điểm  của chúng.

Thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương sẽ tạo sự tin tưởng yên tâm công tác của công nhân viên. Một lao động có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống cho bản thân gia đình sẽ có tác dụng lớn tới chất lượng hiệu quả công việc và thái độ cống hiến của người lao động. Vậy có thể nói công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đã góp phần lớn trong công tác quản lý lao động được tốt hơn.

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thành Long đã giúp em có được những kiến thức thực tế về chuyên nghành kế toán. Đồng thời cũng qua quá trình thực tập em nhận thấy việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán tiền lương nói riêng về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra của của chế độ quản lý mới. Em mong rằng với điều kiện phát triển của xã hội cùng với khả năng, trình độ của cán bộ công nhân viên và sự quan tâm của ban giám đốc sẽ giúp cho công ty ngày càng phát triển.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo Công ty TNHH Thành Long và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Bùi Thị Hồng Đào, em đã hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập với đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty Cơ Khí cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo