Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty xây dựng

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫuKế toán tiền lương khoản trích theo lương cty xây dựng đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài 

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty xây dựng được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CTY XÂY DỰNG

1 KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG

Quá trình sản xuất là sự kết hợp giữa các yếu tố: Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.Trong đó, lao động là điều kiện đầu tiên,cần thiết không những cho quá trình sản xuất mà còn cho sự phát triển của xã hội loài người, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình táI sản xuất xã hội nói chung, được diễn ra thường xuyên, liên tục. Do vậy, vấn đề thiết yếu đặt ra là phảI táI sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động của con người bỏ ra phảI được bù đắp dưới dạng thù lao lao động. Trong nền kinh tế hàng hoá, thù lao lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị, được gọi là tiền lương. Nói cách khác,”tiền lương là biểu hiện bằng tiền của sức lao động, mà người sử dụng lao động (Nhà nước, chủ doanh nghiệp) phảI trả cho người cung ứng sức lao động theo nguyên tắc cung- cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước’’(Nghị định số 26 cp ngày 26/05/1993 của chính phủ về lao động và tiền lương) 

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

1.2 Bản chất của tiền lương

Tiền lương phản ánh nhiều mối quan hệ kinh tế, xã hội khác nhau, tiền lương trước hết là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, đó là quan hệ kinh tế tiền lương. Mặt khác, do tính chất đặc biệt của loại hàng hoá sức lao động mà tiền lương không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế mà còn là một vấn đề xã hội rất quan trọng, liên quan đến đời sống và trật tự xã hội. Trong quá trình hoạt động, nhất là quá trình hoạt động kinh doanh, đối với các chủ doanh nghiệp tiền lương là một phần chi phí cấu thành chi phí sản xuất lao động. Đối với người lao động, tiền lương là thu nhập từ quá trình lao động của họ, phần thu nhập đối với đại đa số lao động trong xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp lên mức sống của họ. Phấn đấu nâng cao tiền  lương là mục đích của hết thảy mọi nngười lao động. Mục đích này là động lực để người lao động phát triển trình độ và khả năng lao động của mình.

Trong thành phần kinh tế nhà nước và khu vực hành chính sự nghiệp, tiền lương là số tiền mà các doanh nghiệp quốc doanh, các cơ quan, tổ chức của nhà nước trả cho người lao động theo cơ chế và chính sách của nhà nước được thể hiện trong hệ thống bậc lương, bản lương do nhà nước quy định. Trong phạm vi toàn xã hội, tiền lương được xem xét và đặt trong quan hệ về phân phối và thu nhập, quan hệ sản xuất và tiêu dùng, quan hệ về trao đổi, do vậy các chính sách về tiền lương, thu nhập luôn luôn là các chính sách quan trọng của các doanh nghiệp.

Sức lao động là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, là nhân tố quyết định tạo nên thành phẩm và dịch vụ. Do vậy, tiền lương là một khoản chi phí hợp lệ được phép tính vào giá thành của sản phẩm. Đồng thời tiền lương là một khoản hao phí về lao động sống. Do vậy, nó là thu nhập cơ bản của bản thân người lao động và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của những người thân của họ. Do vậy, tiền lương có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị, xã hội ở góc độ doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

1.3 ý nghĩa của tiền lương

Để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành thường xuyên, liên tục thì phảI táI sản xuất sức lao động. Nói cách khác nghĩa là phảI tính thù lao của người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, thù lao lao động được biểu hiện dưới hình thức tiền lương, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

Việc tính đúng đắn thù lao lao động, thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản có liên quan là một động lực kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lượng lao động, nâng cao năng suất lao động. Như vậy tiền lương mang ý nghĩa tích cực tạo ra sự cân bằng trong phân phối thu nhập quốc dân, tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để kích thích người lao động làm việc tích cực với năng suất, chất lượng và trách nhiệm cao. Tiền lương cũng là thước đo đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Đối với chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất, đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu. Mục đích của nhà sản xuất là lợi nhuận và mục tiêu của người lao động là tiền lương. Tiền lương không chỉ là chi phí mà nó đã trở thành phương tiện tạo ra giá trị mới hay đúng hơn là nguồn cung ứng của sự sáng tạo sản xuất, năng lực của lao động trong quá trình sản xuất ra các giá trị. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thoả đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động dẫn tới tăng lợi nhuận, nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà người lao động nhận được cũng tăng lên,từ đó làm tăng lợi nhuận  và tăng lợi ích cho người lao động.

1.4  Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương

 Trả công ngang nhau cho lao động như nhau xuất phát từ nguyên tắc phân phối theo lao động.

 Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương bình quân. Năng suất lao động không ngừng tăng lên, đó là một quy luật. Tiền lương cũng tăng lên không ngừng do tác động của nhiều nhân tố khách quan, tăng tiền lương và tăng năng suất lao động có liên quan chặt chẽ với nhau.

Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

1.5 Các hình thức trả lương

Tuỳ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tính chất công việc và trình độ quản lý khác nhau của doanh nghiệp nên việc tính lương và chi phí lao động có thể bị thay đổi dưới nhiều hình thức, nhưng về cơ bản vẫn phảI đảm bảo có nguyên tắc phân phối theo lao động, hiện nay nhà nước có quy định cụ thể các hình thức trả lương như sau:

1.5.1 Trả lương theo thời gian

Theo hình thức này, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế cùng với chất lượng của công việc hoàn thành, để tính ra số lượng phảI thanh toán cho từng người, từng bộ phận. Hơn nữa là hình thức trả lương được xác định dựa trên khả năng thao tác trình độ, kỹ thuật…Hình thức này mang tính bình quân, không xác định đúng kết quả lao động của mỗi người.

1.5.1.1 Trả lương theo thời gian giản đơn

Tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc hoặc chức danh, hình thức này chưa quan tâm đến chất lượng của thời gian lao động.

+ Lương tháng: Là khoản tiền lương trả cố định hàng tháng cho người lao động thường được áp dụng trả cho các nhân viên làm công tác quản lý hành chính.

Mức lương tháng = Mức lương cơ bản x (hệ số lương+Tổng hệ số các khoản phụ cấp)

+Lương ngày: Là tiền lương trả cho ngày làm việc trên cơ sở của tiền lương tháng, lương ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH, trả lương cho ngày lao động trong những ngày hội họp, học tập.

Lương ngày = Lương tháng / Số ngày làm việc theo quy định

+ Lương giờ: Là tiền lương trả cho một giờ làm việc, được xác định trên cơ sở lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn quy định, thường áp dụng cho những công việc đem lại hiệu quả trong thời gian ngắn.

Lương giờ = Mức lương ngày / Số giờ làm việc trong ngày

1.5.1.2 Trả lương theo thời gian có thưởng:

Hình thức này thúc đẩy công nhân tăng năng suất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Cách trả lương này vẫn dựa trên hình thức trả lương theo thời gian giản đơn kết hợp với tiền thưởng.

Tiền lương = Lương theo thời gian + tiền thưởng

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

1.5.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm

Là hình thức trả lương trực tiếp cho người lao động  dựa vào số lượng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ họ hoàn thành.

1.5.2.1 Trả lương theo sản phẩm trực tiếp:

Là hình thức tiền lương tính theo số sản phẩm hoàn thành đúng quy cách  chất lượng và đơn giá lương cho một sản phẩm.

 Công thức:

Lương sản phẩm = Số sản phẩm x Đơn giá tiền lương tính cho một

trực tiếp                   hoàn thành       công việc hoặc một sản phẩm.

Trong đó:

Đơn giá tiền lương là mức tiền lương mà dùng để trả cho người lao độngkhi họ hoàn thành một đơn vị sản phẩm hay công việc, đơn giá tiền lương được tính căn cứ vào lương tháng, bảng lương, các chế độ phụ cấp và các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý và được diều chỉnh theo hình thức biến động của giá cả thị trường.

Cách xác định đơn giá tiền lương:

+ Đơn giá tiền lương dựa trên doanh thu:

Đơn giá tiền lương = (Lương bình quân x tổng tiền lương) / Tổng lợi nhuận doanh thu

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

+ Đơn giá tiền lương dựa trên lợi nhuận kế hoạch:

Đơn giátiền lương =( Lương bình quân x tổng tiền lương) / Tổng lợi nhuận kế hoạch

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty xây dựng

 Để trở thành một công cụ có hiệu lực, kế toán nói chung, kế toán lương và các khoản trích theo lương nói riêng phải luôn được hoàn thiện. Bởi vì việc trả lương một cách thoả đáng và chính xác là điều quan trọng. Nó cũng là một trong những điều kiện để quyết định sự thành bại của đơn vị trong quá trình sản xuất kinh doanh xây dựng.

Dưới góc độ là một kế toán viên, tôi nghĩ rằng không nắm vững về mặt lý luận mà còn phải hiểu biết thực tế sâu sắc thì mới có thể vận dụng một cách khoa học và hợp lý lý luận vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả của lao động hạch toán.

Cùng với sự phát triển của xã hội, những chính sách mới về tiền lương và các khoản trích theo lương của Chính phủ đã làm cho người lao động thêm tin tưởng vào đường lối đó. Nó sẽ giúp họ thêm gắn bó với công việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình hơn nữa. Có như vậy thì đất nước càng ổn định và phát triển hơn.

Trong khoảng thời gian hạn hẹp, với kinh nghiệm thực tế ít ỏi, cộng với trình độ và khả năng có hạn, tôi đã cố gắng tập trung phân tích tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 . Và tôi đã mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác này.

Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là phòng kế toán tài chính  với những kế toán viên phụ trách về tiền lương và các khoản trích theo lương.

Tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn thế Khải  đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành bài báo cáo này.

Bản báo cáo chuyên đề thực tập của tôi sẽ không tránh khỏi những hạn chế và những thiếu sót nhất định, vậy tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ các thầy cô giáo,các kế toán viên và đặc biệt là thầy Nguyễn thế Khải để báo cáo này của tôi được hoàn thiện hơn, có ý nghĩa trên cả hai phương diện: Lý thuyết và Thực tiễn

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty xây dựng cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo