Kế toán tiền lương khoản trích theo lương CTY vận tải

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương CTY vận tải đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương CTY vận tải được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620  

Mở Đầu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương CTY vận tải 

 Đất nước Việt Nam trong thời kỳ tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần. Điều đó là thời cơ là vận hội lớn cho các Doanh nghiệp kinh doanh và phát triển nền kinh tế đất nước.

 Để trụ vững và phát triển trước những thách thức mang tính thời đại khi đất nước trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế thế giới thì Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế hết sức quan trọng. Nó giúp cho công tác quản lý kinh tế một Công ty, một Doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững và ngày càng hoàn thiện hơn. Công tác hạch toán kế toán vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật.

Như chúng ta đã biết: Quá trình sản xuất kinh doanh cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố cơ bản ( lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động). Thiếu một trong 3 yếu tố đó, quá trình sản xuất sẽ không diễn ra. Nếu xét về mức độ quan trọng thì lao động của con người là yếu tố đóng vai trò quyết đình nhất. Không có sự tác động của con người vào tư liệu sản xuất thi tư liệu sản xuất không thể phát huy được tác dụng.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là tiền công (lương) mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. Trong nền kinh tế thị trường, khi sức lao động được coi là hàng hoá thì việc xác định đúng giá trị của loại hàng hoá đặc biệt này không chỉ có ý nghĩa đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa đối với cả xã hội.

Tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần trong công tác hạch toán kế toán. Trong đó việc nghiên cứu quá trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ rất được người lao động quan tâm bởi vì tiền lương đảm bảo mức sống của người lao động. Trước hết là họ muốn biết lương chính thức được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là việc hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của nhà nước quy định về các khoản này, qua đó biết được người sử dụng lao động đã trích đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính lương của Doanh nghiệp (DN) cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của DN.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng và vai trò to lớn của công tác hạch toán tiền lương trong DN, đồng thời được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của anh Tống Trung Kiên và các anh chị trong Phòng Kế toán Công ty cổ phần Vận Tải-Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng. em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thành báo cáo: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Vận Tải – Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng”.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐẤT CẢNG

1.ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.Bản chất và chức năng của tiền lương

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời  tiêu hao các yếu tố cơ bản( lao dộng, đối tượng lao động và tư liệu lao động).Trong đó, lao động với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người.Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất , trước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động , nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải `được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động

Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặt khác, tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tao mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động.

Ý nghĩa của tiền lương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp sẽ vô cùng to lớn nếu đảm bảo đầy đủ các chức năng sau :

 – Chức năng thước đo giá trị: là cơ sở để điều chỉnh giá cả cho phù hợp mỗi khi giá cả (bao gồm cả sức lao động) biến động

 –  Chức năng tái sản xuất sức lao động: nhằm duy trì năng lực làm việc lâu dài, có hiệu quả trên cơ sở tiền lương bảo đảm bù đắp được sức lao động đã hao phí cho người lao động.

– Chức năng kích thích lao động: bảo đảm khi người lao động làm việc có hiệu quả thì được nâng lương và ngược lại.Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

– Chức năng tích luỹ: đảm bảo có dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi người lao động hết khả năng lao động hoặc gặp bất trắc rủi ro.

Trong bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng một lực lượng lao động nhất định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể. Chi phí về tiền lương là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu   thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Vì vậy, sử dụng hợp lý lao động cũng chính là tiết kiệm chi phí về lao động sống (lương), do đó góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh  lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động trong doanh nghiệp.

1.2.Vai trò và ý nghĩa của tiền  lương

1.2.1 Vai trò  của tiền  lương

Tiền lương duy trì thúc đẩy và tái sản xuất sức lao động . Trong mỗi doanh nghiệp hiện nay muốn tồn tại, duy trì, hay phát triển thì tiền lương cũng là vấn đề đáng được quan tâm. Nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay nếu doanh nghiệp nào có chế độ lương hợp lý thì sẽ thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng tốt

Trong bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng một lực lượng lao động nhất định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể. Chi phí về tiền lương là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu   thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Vì vậy, sử dụng hợp lý lao động cũng chính là tiết kiệm chi phí về lao động sống (lương), do đó góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh  lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động trong doanh nghiệp.

Tiền lương không phải là vấn đề chi phí trong nội bộ từng doanh nghiệp thu nhập đối với người lao động mà còn là một vấn đề kinh tế – chính trị – xã hội mà Chính  phủ của mỗi quốc gia cần phải quan tâm.    

1.2.2. ý nghĩa của tiền lương

Tiền lương là khoản thu nhập đối với mỗi người lao động và nó có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngoài đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tiền lương còn giúp người lao động yêu nghề, tận tâm với công việc, hăng hái tham gia sản xuất.Tất cả mọi chi tiêu trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều xuất phát từ tiền lương từ chính sức lao động của họ bỏ ra . Vì vậy tiền lương là khoản thu nhập không thể thiếu đối với người lao động.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

Tất cả mọi lao động đều muốn mình có mức thu nhập từ tiền lương ổn định và khá nhưng thực tế có rất nhiều nhân tố chủ quan cũng như khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của họ như một số nhân tố sau:

  • Do còn hạn chế về trình độ cũng như năng lực
  • Tuổi tác và giới tính không phù hợp với công việc.
  • Làm việc trong điều kiện thiếu trang thiết bị.
  • Vật tư, vật liệu bị thiếu,hoặc kém phẩm chất
  • Sức khỏe của người lao động không được bảo đảm
  • Làm việc trong điều kiện địa hình và thời tiết không thuận lợi

Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng từng ngày nếu không tự trao dồi kiến thức và học hỏi những kiến thức mới để theo kịp những công nghệ mới thì chất lượng cũng như số lượng sản phẩm không được đảm bảo từ đó sẻ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động. Vấn đề tuổi tác và giới tính cũng được các doanh nghiệp rất quan tâm nhất là đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động làm việc chủ yếu bằng chân tay như trong các hầm mỏ, công trường xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng,…Ngoài vấn đề trên sức khoẻ của người lao động đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động sản xuất, nếu nó không được đảm bảo thì thu nhập của người lao động không được đảm bảo.Ngoài các nhân tố trên thì vật tư , trang thiết bị, điều kiện địa hình và thời tiết cũng ảnh hưởng lớn tới thu nhập của người lao động,

1.2.CÁC  HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian

Hình thức tiền lương thời gian là hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật và thang lương người lao động.

Theo yêu cầu và khả năng quản lý, thời gian lao động của doanh nghiệp, việc tính trả lương thời gian cần tiến hành theo thời gian đơn hay tiền lương thời gian có thưởng.

Tìền lương thời gian giản đơn: là hình thức tiền lương thời gian với đơn giá tiền lương thời gian cố định.

Tiền lương thời gian có thưởng: là tiền lương thời gian giản đơn kết hợp thêm tiền thưởng.

Thường được áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng như phòng kế hoạch vật tư, phòng kỹ thuật, phòng tài chính, phòng hành chính, phòng lao động tiền lương. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào gian làm việc thực tế.Tiền lương thời gian có thể chia ra:

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

  • Tiền lương tháng: Là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động.
  • Tiền lương tuần: Là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân (x) vơí 12 tháng và chia (:) cho 52 tuần
  • Tiền lương ngày: Là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng
  • Tiền lương giờ: Là tiền lương trả cho một giờ làm việc và được quy định bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Lao động.

1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm

1.2.2.1.Theo sản phẩm trực tiếp.

Hình thức tiền lương sản phẩm là hình thức tiền lương tính theo khối lượng sản phẩm hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng quy định. Việc tính toán tiền lương sản phẩm phải dựa trên cơ sở các tài liệu về hạch toán kết quả lao động theo khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành và đơn giá tiền lương.

Là tiền lương được trả cho những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ như người điều khiển máy móc, thiết bị để sản xuất sản phẩm

Kết Luận Kế toán tiền lương khoản trích theo lương CTY vận tải 

Ngày nay, người tiêu dùng đứng trước tình trạng:hầu hết các chủng loại sản phẩm dịch vụ đều có rất nhiều nhãn hiệu, Các khách hàng lại có những yêu cầu khác nhau đối với sản phẩm, dịch vụ và giá cả. Họ có những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và  dịch vụ. Đứng trước sự chọn lựa vô cùng phong phú như vậy khách hàng sẽ bị  hấp dẫn bởi những thứ hàng hoá nào đó đáp ứng tốt nhất những nhu cầu mong đợi cá nhân cảu họ. Họ sẽ  mua hàng căn cứ vào sự nhận thức cảu họ. Chính vì những công ty chiếm thắng là những công ty biết làm thoả mãn khách hàng mục tiêu của mình. Công ty đó xem Marketing triết lý  toàn công ty, chứ không  phảI là chức năng riêng biệt.

Nhận thức được điều này, Công ty CP TM  & Vận Tải Đất Cảng đã dần dần tạo được nền nếp làm việc theo đó tất cả các thành viên cảu tổ chức đều phải “có ý thức thị trường” và có “ý thức khách hàng”. Việc tận dụng kiến thức marketing vào thực tế còn khó khăn hơn nhiều sự nhận thức của marketing. Trong quá trình thực hiện công ty đã vấp phải không ít khó khăn, cũng còn nhiều việc chưa làm được nhưng công ty  đã không ngừng nhận thức đầy đủ  vai trò và tầm quan trọng của marketing đối với hoạt động kinh doanh của mình từ đó có những biện pháp chấn chỉnh thường xuyên.Do vậy, trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay, Công ty Cổ Phần TM & Vận Tải Đất Cảng đã dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nói chung và tại Hải Phòng nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương CTY vận tải cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo