Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty sx nk hàng tiêu dùng

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty sx nk hàng tiêu dùng đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty sx nk hàng tiêu dùng được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

Lời nói đầu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty sx nk hàng tiêu dùng

Không chỉ là tiền đề cho sự tiến hoá loài người, lao động còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ “Những vấn đề cơ bản trong sản xuất” thì lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người  lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái sản xuất sức lao động. Trên cơ sở tính toán giữa sức lao động mà người lao động bỏ ra với lượng sản phẩm tạo ra cũng như doanh thu thu về từ lượng những sản phẩm  đó, doanh nghiệp trích ra một phần đề trả cho người lao động đó chính là tiền công của người lao động (tiền lương).

Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động mà người lao động đã bỏ ra. Xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lương có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

Như vậy, trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí Công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng người lao động.

Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy việc hạch toán, phân bổ chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm sẽ một phần giúp cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường nhờ giá cả hợp lý. Qua đó cũng góp cho người lao động thấy được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp. Mặt khác việc tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động cũng là động lực thúc đẩy họ hăng say sản xuất và yên tâm tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long, em đã có điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về : Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Nó đã giúp em trong việc củng cố và mở mang những kiến thức em đã được học tập tại trường.

Chuyên đề gồm 3 phần:

Chương I: Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long.

Hoàn thành chuyên đề thực tập này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Minh Phương đã quan tâm, hướng dẫn tận tình cùng với sự nhiệt tình của ban giám đốc và các anh chị trong công ty. Đặc biệt là phòng kế toán đã giúp đỡ chỉ bảo tận tình trong thời gian em thực tập tại công ty.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.

1. VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

1.1. Khái niệm về lao động

– Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố cơ bản (lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động)

– Lao động là sự hao phí có mục đích thể lực và trí lực của con người nhằm tác động vào các vật tự nhiên để tạo thành

– Để bù đáp hao phí về sức lao động nhằm tái sản xuất lao động thì người chủ sử dụng lao động phải tính và trả lương cho người lao động các khoản thu nhập của họ, trong đó tiền lương là khoản thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra trong thu nhập của người lao động còn gồm các khoản như: trợ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thưởng…

1.2. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh

Lao động là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Lao động còn là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

Lao động được chia theo các tiêu thức sau:

 • Phân loại lao động theo thời gian lao động:

+ Lao động thường xuyên theo danh sách

+ Lao động tạm thời mang tính thời vụ

 • Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất

+ Lao động trực tiếp sản xuất

+ Lao động gián tiếp sản xuất.

 • Phân loại theo chức năng lao động.

+ Lao động thực hiện chức năng chế biến sản xuất

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

+ Lao động thực hiện chức năng sản xuất bán hàng

+ Lao động thực hiện chức năng quản lý

2. Ý NGHĨA, TÁC DỤNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC LAO ĐỘNG.

– Lao động là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

– Quản lý lao động là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý toàn diện của các đơn vị sản xuất kinh doanh.

– Quỹ bảo hiểm xã hội được chi tiêu cho trường hợp: người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

– Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để thanh toán các khoản: tiền khám, chữa bệnh, viện phí… cho người lao động trong trường hợp ốm đau, sinh đẻ.

– Kinh phí công đoàn phục vụ chi tiêu cho hoạt động của tổ chức công đoàn, nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tổ chức công tác hạch toán lao động.

3. CÁC KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

3.1. Các khái niệm.

 1. Khái niệm về tiền lương

– Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng lao động mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.

 1. Khái niệm và nội dung của các khoản trích theo lương
 • Trích Bảo hiểm xã hội

– Khái niệm: Bảo hiểm xã hội là một chính sách kinh tế – xã hội quan trọng của nhà nước. Quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các trường hợp họ bị mất khả năng lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, mất sức…

– Nội dung:

+ Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 20% trên tổng quỹ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán.

+ Người sử dụng lao động phải nộp 15% trên tổng quỹ lương và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

+ Còn 5% trên tổng quỹ lương thì do người lao động trực tiếp đóng góp (trừ vào thu nhập của họ).

Những khản trợ cấp thực tế cho người lao động tại doanh nghiệp trong các trường hợp bị ốm đau, tai nạn lao động, thai sản… được tính toán dựa trên mức lương ngày của họ, thời gian nghỉ và tỷ lệ trợ cấp Bảo hiểm xã hội cho từng người và lập bảng thanh toán Bảo hiểm xã hội để làm cơ sở thanh toán với quỹ bảo hiểm xã hội.

Quỹ BHXH được quản lý tập trung ở tài khoản của người lao động. Các doanh nghiệp phải nộp BHXH trích được trong kỳ vào quỹ tập trung cho quỹ BHXH quản lý.

– Mục đích sử dụng quỹ

+ Là quỹ dùng để trợ cấp có tham gia đóng quỹ

Hay theo khái niệm của tổ chức lao động quốc tế (ILO) BHXH được hiểu là sự bảo vệ của xã hội với các thành viên của mình thông qua một loạt các biện pháp công cộng để chống lại tình trạng khó khăn về kinh tế xã hội do bị mất hoặc giảm thu nhập, gây ra ốm đau mất khả năng lao động.

BHXH là một hệ thống ba tầng:

+ Tầng 1: là tầng cơ sở để áp dụng cho mọi người, mọi cá nhân trong xã hội. Người nghèo tuy đóng góp của họ trong xã hội là thấp nhưng khi có yêu cầu nhà nước vẫn phải trợ cấp.

+ Tầng 2: là tầng bắt buộc cho những người có công ăn việc làm ổn định.

+ Tầng 3: là sự tự nguyện cho những người muốn đóng BHXH cao.

– Về đối tượng:

Trước đây BHXH chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp nhà nước, hiện nay theo nghị định 45/CP thì chính sách BHXH được áp dụng đối với lao động thuộc tất cả mọi thành phần kinh tế (tầng 2), đối với tất cả các thành viên trong xã hội (tầng 1) và cho mọi người có thu nhập cao hoặc có điều kiện tham gia mua. BHXH còn quy định nghĩa vụ đóng góp cho những người được hưởng chế độ ưu đãi. Số tiền mà các thành viên trong xã hội đóng hình thành quỹ BHXH.

 • Trích Bảo hiểm y tế (BHYT)

BHYT là sự bảo trợ về y tế cho người tham gia bảo hiểm

– Nội dung:

Các doanh nghiệp thực hiện trích quỹ BHYT như sau: 3% trên tổng số thu nhập tạm tính của người lao động trong đó:

+ 1% do người lao động trực tiếp nộp (trừ vào thu nhập của họ).

+ 2% do doanh nghiệp chịu (tính vào chi phí sản xuất kinh doanh).

– Mục đích sử dụng quỹ

Quỹ BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Những người tham gia nộp BHYT khi ốm đau bệnh tật, đi khám chữa bệnh họ sẽ được thanh toán thông qua chế độ BHYT mà họ đã nộp.

 • Trích kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn được trích lập để phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn

– Nội dung:

Kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động và doanh nghiệp phải chịu toàn bộ (tính vào chi phí sản xuất kinh doanh)

– Mục đích sử dụng quỹ:

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

50% kinh phí công đoàn thu được nộp lên công đoàn cấp trên, còn 50% để lại chi tiêu cho hoạt động công đoàn ở đơn vị.

3.2. Ý nghĩa của tiền lương.

– Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động

– Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sáng tạo hay nói cách khác nó là yếu tố của chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí lao động trong đơn vị sản phẩm, công việc dịch vụ và lưu chuyển hàng hoá.

– Quản lý lao động tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất lao động. Đồng thời nó là cơ sở giúp cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối lao động.

3.3 Quỹ tiền lương

 1. Khái niệm

Quỹ tiền lương là toàn bộ các khoản tiền lương của doanh nghiệp trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử dụng.

 1. Nội dung quỹ tiền lương.

Quỹ tiền lương bao gồm các khoản chủ yếu là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc, tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ phép hoặc đi học, các loại tiền lương, các khoản phụ cấp thường xuyên.

 • Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gồm:

– Tiền lương phải trả cho người lao động.

– Các khoản phụ cấp thường xuyên.

– Tiền lương trả cho công nhân.

 • Phân loại quỹ tiền lương trong hạch toán.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp được phân ra làm 2 loại cơ bản đó là tiền lương chính và tiền lương phụ:

– Tiền lương chính: là các khoản tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian họ hoàn thành công việc chính đã được giao. Đó là tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên, tiền thưởng khi vượt kế hoạch.

– Tiền lương phụ: là tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động trong thời gian không làm nhiệm vụ chính nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như: tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc khác (đi họp, học, nghỉ phép, thời gian tập quân sự, nghĩa vụ quân đội…)

Việc phân chia quỹ tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa nhất định trong công tác hạch toán phân bổ tiền lương theo đúng đối tượng và trong công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp.

Quản lý chi tiêu quỹ tiền lương phải đặt trong mối quan hệ với thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhằm vừa chi tiêu tiết kiệm và hợp lý quỹ tiền lương, vừa đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Kết Luận Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty sx nk hàng tiêu dùng

Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long, em đã có điều kiện tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán cũng như những phương pháp hạch toán của công ty. Đặc biệt là đi sâu vào nghiên cứu vấn đề hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.

Quá trình thực tập tại công ty đã giúp em nắm bắt được những kiến thức nhất định về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, những kiến thức mà em đã được học ở trường, chưa có điều kiện được áp dụng thực hành.

Trong quá trình thực tập, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo cùng sự nhiệt tình giúp đỡ của Ban giám đốc cũng như các anh chị trong phòng kế toán, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tổng hợp tại công ty. Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế, kiến thức còn ít ỏi nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo cũng như của Ban giám đốc công ty và đặc biệt là các anh chị trong phòng kế toán thuộc công ty để chuyên đề thực tập của em được phong phú về lý luận và sát với thực tế của công ty hơn.

Cuối cùng em xin trân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Minh Phương cùng Ban giám đốc và các phòng ban chức năng, đặc biệt là phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề thực tập này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty sx nk hàng tiêu dùng cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo