Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty dv vận chuyển

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty dv vận chuyển  đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài   

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty dv vận chuyển được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty dv vận chuyển 

Nền kinh tế nước ta đó và đang chuyển mạnh cho những bước phát triển mới trong thế kỉ XXI, cùng với sự phát triển đó, nhân tố con người được đặt lên vị trí hàng đầu. Việc tận dụng hiệu quả khả năng lao động của con người là vấn đề mà các nhà quản lý cần quan tâm.

Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội được biểu hiện bằng tiền. Nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” . Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

Ngoài tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.

Trong đó, BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu… Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức của giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cùng với tiền lương (tiền công) các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tổ chứ sử dụng lao động hợp lý, hạch toán đúng lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của của tiền lương trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH DV VC Hà Nam, với kiến thức chuyên ngành học tập tại nhà trường của mình, căn cứ vào tình hình lao động và tiền lương tại Công ty em đã lựa chọn đề tài về : “Kế toán lương và các khoản trích theo lương”  nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán lương.

Em xin cam kết những số liệu trong bài báo cáo là những số liệu lấy từ đơn vị cơ quan thực tập.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1.Khái niệm

1.1.Khái niệm kế toán lương:

Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động được nhìn nhận như là một thứ hàng hoá đặc biệt, nó có thể sáng tạo ra giá trị từ quá trình lao động sản xuất. Do đó, tiền lương chính là giá cả sức lao động, khoản tiền mà người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận là người sử dụng lao động trả cho người lao động theo cơ chế thị trường cũng chịu sự chi phối của phát luật như luật lao động, hợp động lao động… Có nhiều định nghĩa khác nhau về tiền lương, nhưng định nghĩa nêu lên có tính khái quát được nhiều người thừa nhận đó là:

Kế toán tiền lương là việc kế toán hạch toán tiền lương dựa theo các yếu tố chính như bảng chấm công nhân viên, ngày giờ tang ca lao động, phụ cấp hay hợp đồng khoán…để thanh toán tiền lương và bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định của doanh nghiệp.

Nguồn: ketoanminhduc.edu.vn

1.2.Khái niệm các khoản trích theo lương:

 • Đi cùng với tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn….
 • Để tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động, kế toán tiền lương của doanh nghiệpcần thực hiện các thủ tục, hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và nộp lên cơ quan bảo hiểm.
 • Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp (chức vụ, khu vực, thâm niên) của công nhân viên chức thực tế phát sinh trong tháng. Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích BHXH là 20%, trong đó 15% do đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động nộp, được tính vào chi phí kinh doanh; 5% còn lại là do người lao động đóng góp và được trừ vào lương tháng. Quỹ BHXH được chi tiêu trong trường hợp người lao động ốm đau, mang thai, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Quỹ này do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý.
 • Quỹ BHYT được sử dụng để thanh toán các khoản tiền khám, chữa bệnh, viện phí, thuốc thang… cho người lao động trong thời gian ốm đau, sinh đẻ. Quỹ này được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng tiền lương cơ bản của công nhân viên chức trong tháng. Tỷ lệ trích BHYT theo quy định hiện hành là 3%, trong đó 2% tính vào chi phí kinh doanh và 1% trừ vào thu nhập của người lao động.
 • Kinh phí công đoàn dùng để chi tiêu cho các hoạt động công đoàn. Tỷ lệ trích nộp là 2% trên tổng tiền lương thực tế, được tính toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh.

2.Đặc điểm, phân loại

2.1.Đặc điểm kế toán lương:

– Tiền lương là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, là vốn ứng trước và đây là một khoản chi phí trong giá thành sản phẩm.

– Trong quá trình lao động sức lao động của con người bị hao mòn dần cùng với quá trình tạo ra sản phẩm. Muốn duy trì và nâng cao khả năng làm việc của con người thì cần phải tái sản xuất sức lao động. Do đó tiền lương là một trong những tiền đề vật chất có khả năng tái tạo sức lao động trên cơ sở bù lại sức lao động đã hao phí, bù lại thông qua sự thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng của người lao động.

– Đối với các nhà quản lý thì tiền lương là một trong những công cụ để quản lý doanh nghiệp. Thông qua việc trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động có thể tiến hành kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo kế hoạch tổ chức của mình để đảm bảo tiền lương bỏ ra phải đem lại kết quả và hiệu quả cao. Như vậy người sử dụng sức lao động quản lý một cách chặt chẽ về số lượng và chất lượng lao động của mình để trả công xứng đáng.

2.2.Các khoản trích theo lương

Trích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào chi phí) 24% lương đóng bảo hiểm (BHXH 17,5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%)

               Nợ TK 641/642/622/623/627

                              Có TK 3382 (BHCĐ 2%)

                              Có TK 3383 (BHXH 17,5%)

                              Có TK 3384 (BHYT 3%)

                              Có TK 3386 (BHTN 1%) (TT 133 sử dụng tài khoản 3385)

2.3.Các khoản trích theo Thuế Thu Nhập Cá Nhân

– Khái niệm

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền thuế do các cá nhân có thu nhập đóng cho nhà nước.

Khoản tiền thuế này được trích từ tiền lương hay các khoản thu khác của cá nhân đó.

– Thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế?

Người có thu nhập từ trên 9 triệu đồng/tháng trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân (Theo quy định từ ngày 1/7/2013).

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa Ban hành Nghị quyết số 954 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, theo đó mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu/tháng lên 11 triệu/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Với các trường hợp đã nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Khoản 1, Điều 19 của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Thuế suất thuế TNCN

Bậc thuế Thu nhập tính thuế/tháng (triệu) Thuế suất (%)
Bậc 1 5 triệu 5
Bậc 2 Trên 5 đến 10 10
Bậc 3 Trên 10 đến 18 15
Bậc 4 Trên 18 đến 32 20
Bậc 5 Trên 32 đến 52 25
Bậc 6 Trên 52 đến 80 30
Bậc 7 Trên 80 35

     Nợ TK 334                  

     Có TK 3335

3.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tiền lương

3.1.Vai trò của kế toán tiền lương:

Với ý nghĩa trên, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức ghi chép phản ánh kịp thời, chính xác số liệu về số lượng, chất lượng và kết quả lao động. Hướng dẫn các bộ phận trong doanh nghiệp ghi chép và luân chuyển các chứng từ ban đầu về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương

– Tính toán chính xác và thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp BHXH và các khoản trích nộp theo đúng quy định.

– Tính toán và phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào các đối tượng hạch toán chi phí.

– Tổ chức lập các báo cáo về lao động, tiền lương, tình hình trợ cấp BHXH qua đó tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp để có biện pháp sử dụng lao động có hiệu quả hơn.

3.2.Nhiệm vụ kế toán tiền lương

– Tổ chức hoạch toán và thu thập đầy đủ, đúng đắn các chỉ tiêu ban đâù theo yêu cầu quản lý về lao động theo từng người lao động, từng đơn vị lao động. Để thực hiện nhiệm vụ này thì doanh nghiệp cần nghiên cứu vận dụng hệ thống chứng từ ban đầu về lao động tiền lương của nhà nước phù hợp với yêu cầu quản lý và trả lương cho từng loại lao động ở doanh nghiệp. – Tính đúng, tính đủ, kịp thời tiền lương và các khoản liên quan cho từng người lao động, từng tổ sản xuất, từng hợp đồng giao khoản, đúng chế độ nhà nước,phù hợp với các quy định quản lý của doanh nghiệp. – Tính toán phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương các khoản trích theo lương, theo đúng đối tượng sử dụng có liên quan. – Thường xuyên cũng như định kỳ tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động và chỉ tiêu quỹ lương, cung cấp các thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan đến quản lý lao động tiền lương.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

4.Chứng từ kế Toán

Bộ chứng từ kế toán đối với chi phí tiền lương, tiền công: Để đưa chi phí tiền lương, thưởng vào chi Phí chuyển tiền hợp lý thì cần,

– Hợp đồng lao động: có 03 loại Hợp đồng (thời vụ (vụ việc)/có thời hạn (từ 1-3 năm)/không xác định thời hạn)

– Quy chế tiền lương thưởng => Áp dụng cho những khoản không thể hiện chi tiết trong Hợp đồng

– Thỏa ước lao động tập thể (nếu có) => Áp dụng cho Công ty có từ trên 05 lao động

– Quyết định tăng lương (trong trường hợp tăng lương)

– Bảng chấm công hàng tháng => Áp dụng cho Công ty trả lương theo thời gian

– Bảng thanh toán tiền lương => Bảng lương phải có đầy đủ chữ ký của người nhận lương nếu nhận lương bằng tiền mặt

– Thang bảng lương do DN xây dựng => Phải đăng ký phòng lao động vào thời điểm bắt đầu sử dụng lao động và khi có điều chỉnh tăng/giảm tiền lương phải đăng ký lại Thang bảng lương

– Phiếu chi thanh toán tiền lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hàng

– Mã số thuế TNCN (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN) – CMND/Căn cước • Đối với lao động thời vụ cần có:

– Nếu không khấu trừ 10 % thu nhập trước khi trả lương thì phải có mẫu 02/CK TNCN theo thông tư 92/2015 (thay thế cam kết 23) => Bắt buộc phải có MST TNCN mới được áp dụng mẫu Cam kết này. • Đối với hợp đồng giao khoán cần có:

– Hợp đồng giao khoán

– Biên bản bàn giao

– Biên bản nghiệm thu

– Chứng từ thanh toán tiền

– Khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả lương đối với khoản chi từ 2.000.000/lần chi 4. Các khoản phụ cấp cho người lao động thì cần có các chứng từ sau

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

– Các khoản phụ cấp phải được quy định tại một trong các hồ sơ sau:

+ Hợp đồng lao động

 + Thỏa ước lao động tập thể

 + Quy chế tài chính

– Chứng từ chi tiền cho người lao động

+Trích lương do nộp thuế TNCN

-Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Tiền thuế của dân nộp vào ngân sách nhà nước. Nhà nước sẽ dùng vào những việc như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, quốc phòng dảm bảo quyền lợi của nhân dân.

-Thu nhập từ việc đầu tư vốn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Số thu nhập nhận được từ việc đầu tư vốn cũng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cụ thể:

Mức thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 5%

Nguồn : anavn.com

5.Luật, chuẩn mực, thông tư

 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
 • Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 • Bộ Luật Lao động Luật số:10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động; tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

 • Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 luật này quy định chế độ ,chính sách bảo hiểm xã hội, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan tới bảo hiểm xã hội .
 • Luật bảo hiểm y tế số 25/2020/QH12 ban hành ngày 14/11/2020 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế, phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế .
 • Nghị định 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2013 quy định về nguyên tắc xây dựng, bảng lương và định mức lao động.
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP  ban hành ngày 12/01/2015 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.
 • Nghị định 72/2020/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang.
 • Nghị định 157/2020/NĐCP ban hành ngày 16/11/2020 quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 • Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn .
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/04/2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế.
 • Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 26/6/2015 hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm , lương làm thêm giờ vào ban đêm.  
 • Thông tư số 28/2015/TT/BLĐTBXH ban hành ngày 31/07/2015 hướng dẫn chi tiết 1 số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty dv vận chuyển 

Công tác tổ chức quản lý kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác quản lý kinh tế.

Tổ chức quản lý tốt về công tác lao động đó mỗi công ty phải tính toán hợp lý khoa học trong việc lập kế hoạch lao động tiền lương, thanh toán các khoản chi trả cho cán bộ công nhân viên sẽ góp phần không nhỏ trong công việc giảm giá thành sản phẩm.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phản ánh chính xác kịp thời và đáp ứng yêu cầu chung của công ty thì nó sẽ giúp cho người lãnh đạo công ty nắm được tình hình lao động và chỉ đạo nhân viên có hiệu quả, đồng thời có những biện pháp kịp thời, đúng đắn với tình hình của Công ty TNHH DV VC Hà Nam.

Do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng và công tác kế toán nói chung phải luôn luôn không ngừng hoàn thiện.

Qua thời gian thực tập tìm hiểu về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH DV VC Hà Nam, em đã thu được nhiều kiến thức thực tế về tổ chức kế toán với từng phần hành, đi sâu tìm hiểu về tiền lương của công ty. Từ đó em xin đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty. Mặc dù đã cố gắng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác kế toán, nhưng do trình độ nhận thức còn hạn chế chắc chắn bài viết không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của GVHD đến vấn đề để bài viết hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cố giáo và cảm ơn Ban giám đốc cùng cán bộ phòng Kế toán tài vụ Công ty TNHH DV VC Hà Nam đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ em trong thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty dv vận chuyển  cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo