Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty điều hành vận tải

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty điều hành vận tải  đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài 

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty điều hành vận tải được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

LỜI NÓI ĐẦU Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty điều hành vận tải 

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay,để tồn tại và phát triển ở thời kỳ đổi mới, kinh doanh muốn đạt được hiểu qủa phải đưa ra những phương án kinh doanh để đem đến những lợi nhuận cho trung tâm, muốn vậy trung tâm phải luôn đón nhận và nắm bắt mọi thông tin có độ tin cậy cao về việc vận tải hành khách và với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh đóng góp đáng kể vào GDP là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhất là ngành vận tải hành khách. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và đem lại hiểu quả phục vụ hành khách tốt hơn. Lợi nhuận của trung tâm là yếu tố đáng quan tâm. Nếu doanh thu lợi nhuận cao làm cho đời sống của CB-CNV trong trung tâm phát triển lúc đó mọi nhân viên trong trung tâm đều có trách nhiệm hơn,chính yếu tố này quyết định đến sự tồn tại của một Trung tâm.

Chính vì vậy, hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng thực hiện quản lý điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính trong trung tâm. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, việc hạch toán nói chung và vận dụng vào tổ chức công tác kế toán tại các nói riêng cũng được đổi mới hoàn thiện. Đối với trung tâm, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu về quá trình hạch toán lương tại trung tâm giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đồng thời qua đó CB-CNV của trung tâm được quan tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động (lương) được thể hiện chính xác trong hạch toán cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý tại trung tâm trong việc đưa ra các quyết định chiến lược để nâng cao hiệu quả.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

Xuất phát từ tầm quan trọng của lao động tiền lương, trong thời gian thực tập tại Trung tâm , nhờ sự giúp đỡ của phòng kế toán và sự hướng dẫn của

Giáo viên, chúng em đã đi sâu tìm hiểu đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm” để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty điều hành vận tải 

1. Khái niệm và đặc điểm của tiền lương .

1.1. Khái niệm .

Tiền lương là khoản thu nhập mà doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động sinh sống, sinh hoạt tái sản xuất và phát triển mọi mặt về vật chất và tinh thần trong đời sống gia đình và xã hội. Nếu gọi sức lao động là hàng hóa thì tiền lương chính là giá cả của hàng hóa sức lao động. Nói cách khác tiền luơng chính là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về mức độ trả công đối với một số công việc cụ thể được thực hiện trong những điều kiện làm việc nhất định.

Mặt khác, tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tùy theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể được xác định là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm hay được xác định là một bộ phận của thu nhập kết quả tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Tiền lương chính: là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính của họ, bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc và các khoản phụ cấp kèm theo như là phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên…

Tiền lương phụ: là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viên thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian công nhân viên nghỉ theo chế độ được hưởng lương như nghỉ phép, nghỉ do ngừng sản xuất đi học, đi họp…

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản tiền thưởng , trợ cấp ốm đau, tai nản lao động và những phúc lợi khác.

1.2. Đặc điểm .

Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động tiền tệ và nền sản xuất hàng hóa hay nói rộng hơn là gắn liền với nền kinh tế thị trường.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, tiền lương là một yếu tố chi phísản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm lao vụ và dịch vụ.

 Như vậy, việc tính đúng, tính đủ tiền lương sẽ có ý nghĩa thiết thực không những cho người lao động mà còn cả đối với doanh nghiệp.

  • Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu để họ có thể đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.
  • Đối với doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá trị của các loại sản phẩm, lao vụ và dịch vụ. Mặt khác, tiền lương là công cụ tác động đến công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, tiền lương mà người lao động nhận được một cách thỏa đáng, phù hợp với sức lao động mà họ đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ là động lực kích thích tinh thần làm việc, làm tăng năng suất lao động, dẫn đến tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Với việc sử dụng hiệu quả sức lao động của người lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí tiền lương trong tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý tốt lao động và tiền lương là một trong những yêu cầu của công tác quản lý sản xuất kinh doanh, là nhân tố giúp cho doanh nghiệp hoàn thành sản xuất kinh doanh của mình. Tổ chức hạch toán tốt lao động tiền lương giúp cho việc quản lý lao động ở doanh nghiệp được thuận lợi, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, đồng thời tạo cơ sở cho việc tính và trả lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

1.3. Hình thức trả lương .

Tiền lương trả cho người lao động phải dựa trên nguyên tắc phân phối theo lao động, trả lương theo số lượng và chất lượng lao động. Việc trả lương cho người lao động theo chất lượng và số lượng có ý nghĩa trong việc động viên , khuyến khích người lao động phát huy tinh thần làm việc, thúc đẩy họ hăng say lao động  sáng tạo, nâng cao năng suất lao động nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của mỗi thành viên trong xã hội.

Hiện nay việc tính lương cho người lao động được tiến hành theo hai hình thức chủ yếu là : hình thức trả lương theo thời gian và hình thức tiền lương trả theo sản phẩm.

1.3.1. Tiền lương trả theo thời gian .

Tiền lương tính theo thời gian là tiền lương tính trả  cho người lao động theo thời gian làm việc , cấp bậc công việc và thang lương của người lao động. Tiền lương tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng, ngày hoặc giờ làm việc của người lao động tùy theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của doanh nghiệp. Trong mỗi thang lương, tùy theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kĩ thuật chuyên môn mà chia ra làm nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định.

Tiền lương có thể thực hiện tính theo thời gian giản đơn hay tính theo thời gian có thưởng.

 MỘT SỐ NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TRUNG TÂM VÀ PHẦN HẠCH TÓAN KẾ TOÁN 

Trong suốt thời gian thực tập, tìm hiểu công tác quản lý và kế toán tiền lương tại Trung tâm, cùng với kiến thức được trang bị tại trường và quản lý một số tài liệu tham khảo em có một số nhận xét sau:

  • Bộ máy phòng kế toán của Trung tâm tổ chức gọn nhẹ, đơn giản chỉ có năm nhân viên thuận lợi cho việc quản lý, đồng thời hạ bớt được chi phí giành cho nhân viên gián tiếp.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

  • Khâu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được quản lý chặt chẽ.
  • Số sách kế toán của trung tâm được giữ gìn sạch sẽ, chứng từ và sổ sách rõ ràng ngăn nắp. Việc ghi chép sổ sách theo chứng từ hợp lệ đã được kiểm tra, báo cáo tổng kết và báo cáo có liên quan đến ghi chép đúng mẫu và đúng chỉ tiêu theo nhà nước quy định. Đảm bảo cung cấp số liệu chính xác kịp thời phục vụ công tác quản lý.
  • Hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng tại trung tâm theo đúng quy định của Bộ tài chính. Thực hiện chế độ mẫu theo báo cáo quy định, phù hợp với quá trình hoạt động của trung tâm .

Có thể nói công tác kế toán tại Trung tâm thay đổi kịp thời với mọi chế độ kế toán mới hiện nay, trung tâm đã áp dụng hình thức kế toán hiện đại bằng sự trợ giúp của phấn mềm kế toán vừa đơn giản vừa tiện lợi. Việc quản lý nhân viên tốt cũng như khâu tiền lương là rất quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của trung tâm .

2. KIẾN NGHỊ 

2.1. Kiến nghị chung về trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng .

Phải quan tâm đến đời sống CB-CNV hơn nữa để tìm ra phương thức trả lương phù hợp với sức lao động mà họ đã bỏ ra.

Để đáp ứng kịp thời thông tin nhanh và chính xác phù hợp với tình hình kinh doanh của trung tâm, xin đề nghị ban giám đốc và phòng kế toán quản lý tốt các hình thức trả lương hơn nữa .

2.2. Kiến nghị về phần hành kế toán của đề tài .

 * Áp dụng quy chế trả lương tương đối phù hợp. Kế toán tính tiền lương cho CB-CNV đầy đủ, chính xác đảm bảo lợi ích cho nhân viên của trung tâm, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với công việc.. Thông qua hình thức này sẽ khuyến khích người lao động hăng say làm việc và an tâm về vấn đề tài chính hơn. Trong điều lệ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thì mức trích quỹ BHXH, BHYT phải trích theo “tiền lương cấp bậc, chức vụ, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) ghi trong hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chứcvụ, thâm  niên”.

* Hiện tại trung tâm mới chỉ trích bảo hiểm trên mức lương cơ bản của  nhân viên, như vậy là mức BHXH, BHTCTN, BHYT đơn vị trích tính vào chi phí vẫn còn ít hơn so với quy định. Trung tâm chưa làm tròn trách nhiệm đối với quyền lợi của CB-CNV trong trung tâm. Đây là một vấn đề rất quan trọng mà trung tâm cần phải lưu tâm để điều chỉnh kịp thời .

3. KẾT LUẬN

Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới và hoà nhập, sự hoà nhập của Việt Nam vào cộng đồng thế giới đã tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế của chúng ta. Nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của khối ASEAN và đang gia nhập vào WTO thì vai trò của nước ta trên thị trường quốc tế ngày càng cao hơn. Bên cạnh đó, địa hình địa lý Việt Nam là trung tâm của các nước Đông Á. Muốn được phát triển một cách thuận lợi thì phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua thành công của trung tâm đạt được, đó là nhờ những đóng góp tích cực của Ban Giám Đốc cùng toàn thể CB-CNV; Bên cạnh đó trung tâm có một chế độ lương phù hợp để toàn thể CB-CNV an tâm làm việc và gắn bó với trung tâm hơn . Thúc đẩy trung tâm phát triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt.

Mặt khác, khâu kế toán tiền lương cũng rất quan trọng, nó theo dõi tình hình hoạt động và sự tồn tại của trung tâm.

Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến thức học ở trường về lao động tiền lương chưa sâu, kinh nghiệm viết đề tài còn ít ỏi nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện viết đề tài. Rất mong được Cô hướng dẫn chỉ bảo thêm để chúng em có thể hoàn thành tốt chuyên đề này. Chúng em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo trung tâm, bộ phận kế toán trung tâm đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp số liệu cho bài đề tài  này. 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty điều hành vận tải cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo