Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty cao su

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty cao su đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài   

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty cao su được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty cao su

1 Tính cấp thiết của đề tài

Quá trình thực hiện sự đổi mới của Đảng và nhà nước trong việc quản lý và điều hành nền kinh tế cho thấy lĩnh vực sản xuất giữ vai trò quan trọng góp phần vào việc ổn định đời sống và phát triển nền kinh tế quốc dân. Quá trình sản xuất ra sản phẩm cho xã hội cần phải có đầy đủ 3 yếu tố: lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. Trong quá trình tái sản xuất thì lao động đóng vai trò quyết định.

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta chuyển qua cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, đã thu hút được sự đầu tư của các nước trên thế giới. Việc đầu tư nước ngoài đã góp phần giải quyết được công ăn việc làm cho một lượng lao động lớn trong cả nước.

Với sự phát triển một nền kinh tế đa thành phần song các doanh nghiệp Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Hiện nay các doanh nghiệp nhà nước đều chú ý đến việc đầu tư trang thiết bị, máy móc ngày càng hiện đại.

 Đi đôi với việc nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động thì việc cải tiến chế độ tiền lương ngày càng hợp lý để nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong các doanh nghiệp. Ngoài chế độ tiền lương cho người lao động, các doanh nghiệp còn tiến hành xây dựng chế độ tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong sản xuất kinh doanh (thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng phát minh sáng chế kỹ thuật…)

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

 Bên cạnh chế độ tiền lương, tiền thưởng, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các khoản phúc lợi khác… tạo cho người lao động tăng năng suất lao động góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, đồng thời thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao.

 Tiền lương trong các doanh nghiệp là kết quả của sức lao động của cán bộ công nhân viên chức trên cơ sở số lượng, chất lượng lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Giải quyết chế độ tiền lương và các chế độ khác sẽ kích thích và là động lực chủ yếu để doanh nghiệp làm ăn ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế cả nước ngày càng phát triển.

 Với tầm quan trọng như vậy tôi đã quyết định chọn chuyên đề:” HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU PHÚ XUÂN ” để tìm hiểu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • Cơ sở lý luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Thực trạng hạch toán Lương và các khoản trích theo lương tại Nông Trường
 • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương của Nông trường.

3. Phạm vi nghiên cứu

Không gian nghiên cứu: chuyên đề nghiên cứu tại Nông trường cao su Phú Xuân

CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty cao su

 • Cơ sở lý luận

 • Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Khái niệm
 • Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân viên chức, ngoài ra họ còn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc vì ốm, thai sản, tai nạn lao động… và khoản tiền thưởng thi đua, thưởng năng suất lao động.
 • Đặc điểm tiền lương
 • Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá.
 • Tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ.
 • Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, có tác dụng động viên khuyến khích công nhân viên chức phấn khởi, tích cực lao động, nâng cao hiệu quả công tác.
 • Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội
 • Ghi chép, phản ánh, tổng hợp chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng thời gian và kết quả lao động. Tính toán các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động và tình hình thanh toán các khoản đó cho người lao động, kiểm tra việc sử dụng lao động, việc chấp hành chính sách chế độ về lao động, tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và việc sử dụng quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội.
 • Tính toán và phân bổ các khoản chi phí tiền lương, BHXH vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng đối tượng. Hướng dẫn và kiểm tra bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ ghi chép về lao động, tiền lương, BHXH đúng chế độ.
 • Lập báo cáo về lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, ngăn ngừa những vi phạm kỷ luật, vi phạm chính sách chế độ lao động tiền lương và BHXH.
 • Các hình thức tiền lương
 • Hình thức tiền lương theo thời gian

Việc tính trả lương theo thời gian có thể trả lương theo thời gian giản đơn và trả lương theo thời gian có thưởng.

 +  Trả lương theo thời gian giản đơn

 • Lương tháng: Đã được quy định cho từng bậc lương trong bảng lương, thường áp dụng cho nhân viên quản lý hành chính, quản lý kinh tế.
 • Lương ngày: Căn cứ vào số ngày làm việc thực tế trong tháng và mức lương của một ngày để tính trả lương
 • Lương giờ: Căn cứ vào mức lương ngày chia cho 8 giờ và số giờ làm việc thực tế áp dụng để tính đơn giá tiền lương trả theo sản phẩm.

 +  Trả theo lương thời gian có thưởng:

Theo hình thức này kết hợp trả lương theo thời gian giản đơn với chế độ tiền lương trong sản xuất kinh doanh.

 +  Hình thức trả lương theo thời gian: dễ làm, dễ kiểm soát nhưng chưa đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, chưa khuyến khích người lao động quan tâm đến kết quả lao đông.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 • Hình thức trả lương theo sản phẩm

 +  Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế:

 Tiền lương được lãnh trong tháng = Số lượng sản phẩm công việc hoàn thành + Đơn giá tiền lương

Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp được tính cho từng người lao động hay cho một tập thể người lao động thuộc bộ phận trực tiếp sản xuất. Theo cách tính này tiền lương được lĩnh căn cứ vào số lượng sản phẩm, hay khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá tiền lương, không hạn chế khối lượng sản phẩm, công việc là hụt hay vượt mức quy định.

 +  Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp

 Tiền lương được lãnh trong tháng = Tiền lương được lãnh của bộ phận gián tiếp + Tỷ lệ tiền lương gián tiếp

Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp cũng được tính cho từng người lao động hay cho một tập thể người lao động thuộc bộ phận gián tiếp phục vụ sản xuất hưởng lương phụ thuộc vào kết quả lao động của bộ phận trực tiếp sản xuất.

         +  Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng:

Là hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp với chế độ tiền thưởng trong sản xuất: thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, thưởng tăng năng suất lao động.

         +  Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến:

Theo hình thức này ngoài tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp, còn tuỳ theo mức độ vượt định mức sản xuất sản phẩm để tính thêm một khoản tiền lương theo tỷ lệ luỹ tiến, áp dụng khi cần đẩy mạnh tốc độ sản xuất.

 +  Tiền lương khoán theo khối lượng công việc:

Căn cứ vào khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành đến giai đoạn cuối cùng và đơn giá tiền lương áp dụng cho những công việc cần phải hoàn thành trong một thời gian nhất định, nhằm khuyến khích lao động, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động.

 +  Hình thức tiền lương theo sản phẩm: đảm bảo đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt số lượng với chất lượng lao động, động viên người lao động hăng say lao động.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

Phương pháp tính lương

 • Quỹ tiền lương

        Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả, bao gồm cả tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp, tiền lương chính và tiền lương phụ.

 • Phương pháp tính lương trực tiếp, lương gián tiếp:

Việc tính lương công nhân viên trực tiếp và công nhân viên gián tiếp dựa vào hệ thống thang lương, bảng lương của nhà nước quy định, mỗi cán bộ, nhân viên trong công ty đều có một hệ số lương riêng tuỳ theo công việc của mỗi người.

Hàng tháng kế toán tiền lương căn cứ vào bảng chấm công của các phòng ban gởi lên để tổng hợp và tiến hành tính lương phải trả cho cán bộ công nhân viên.

Lương theo thời gian được tính bằng công thức:

 • Trả lương tháng: Được tính dựa vào tiền lương trả cố định hàng tháng theo hợp đồng quy định hoặc dựa vào mức lương, bậc lương trong chế độ tiền lương của Nhà nước.

 +  Tiền lương tháng:

 Tiền lương tháng = Mức lương tối thiểu * Hệ số qui định + Phụ cấp (nếu có)

Theo chế độ tiền lương hiện nay, mức lương tối thiểu hàng tháng của người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước là 450000đ.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Tiền lương tuần:

+  Tiền lương ngày:

Tiền lương phải trả trong tháng = Mức lương ngày * Số ngày làm việc thực tế trong tháng

 +  Tiền lương giờ:

Lương theo sản phẩm trực tiếp được tính bằng công thức:

Tiền lương thực tế lĩnh trong kỳ =  Số lượng sản phẩm đã hoàn thành  * đơn giá tiền lương một đơn vị sản phẩm.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty cao su

 • Kết luận

Nông trường Cao su Phú Xuân hoạt động chủ yếu là trồng, chăm sóc, và khai thác mủ cao su. Là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc dựa trên kế hoạch định hướng của Công ty và quy chế phân cấp quản lý, quy chế tài chính của Công ty Cao su.

Tại Nông trường, có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ kỹ thuật chuyên môn tương đối khá, đối với nhân viên quản lý luôn cập nhật những tư liệu mới về chuyên ngành, các bộ phận sử dụng thành thạo công nghệ tin học vào công tác quản lý của mình.

Trong những năm qua Nông trường cao su Phú Xuân luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch mà công ty cao su Đắklắk giao cho đem lại lợi nhuận cho công ty và đơn vị. Các cơ chế chính sách quản lý mà ban lãnh đạo áp dụng cho Nông trường đạt được hiệu quả tốt, với khẩu hiệu “ tất cả ưu tiên cho sản xuất”. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất đều được xem xét thấu đáo và giải quyết nhanh chóng. Đây cũng là một trong những nội dung về thực hiện chính sách chất lượng ISO 9001-2000 mà Lãnh đạo Nông trường đã thực hiện từ năm 2005 đến nay. Với các cơ chế và điều hành hiện tại Nông trường thể hiện sự công khai dân chủ, đảm bảo chế độ chính sách với đời sống người lao động, giảm bớt mọi vấn đề mâu thuẫn trong Nông trường, mọi công nhân viên trong Nông trường luôn ý thức được công việc của mình và phấn đấu vì mục tiêu chung của đơn vị.

 • Kiến nghị

Qua thời gian thực tập thực tế tại phòng kế toán tài vụ Nông trường Phú Xuân, với chuyên đề thực tập hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nông trường tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương:

+  Để thanh toán tiền lương cho công nhân một cách chính xác khách quan. Tuy khối lượng đã  được cập nhật từng ngày nhưng cuối tháng bảng tổng hợp khối lượng mủ trong tháng phải có chữ ký của công nhân để tránh tình trạng tổ trưởng ghi đảo số, sai số dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh bảng lương nhiều lần.

 +  Khối lượng mủ cân đo của công nhân hàng ngày tổng hợp lại so với phiếu nhập mủ của  nhà máy chế biến còn có sự chênh lệch, để tránh tình trạng sản phẩm của một số công nhân cao quá không phù hợp với năng suất vườn cây theo từng thời kỳ Nông trường cần quy định một tỷ lệ hao hụt cho phép, nếu vượt quá tỷ lệ hao hụt cho phép thì phải quy trách nhiệm cho cán bộ tổ đội

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty cao su cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo