Kế toán tiền lương cty sửa chửa và kinh doanh máy móc

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương cty sửa chửa và kinh doanh máy móc  đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài   

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương cty sửa chửa và kinh doanh máy móc được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

LỜI NÓI ĐẦU Kế toán tiền lương cty sửa chửa và kinh doanh máy móc

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động trong doanh nghiệp.

Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động”. Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Ngoài tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.

Trong đó, BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu. . . Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức của giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cùng với tiền lương (tiền công) các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương, BHXH đối với người lao động. Với kiến thức hạn hẹp của mình, em mạnh dạn nghiên cứu và trình bày chuyên đề: “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM và DV Âu Cơ”.

Trong thời gian đi thực tế để viết chuyên đề tại Công ty TNHH TM và DV Âu Cơ, em được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong công ty đặc biệt là các cô các chú phòng tổ chức lao động cùng với phòng kế toán. Bên cạnh đó, là sự hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm  của TS. Lê Kim Ngọc và sự cố gắng nỗ lực của bản thân để hoàn thành chuyên đề này.

CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH TM và DỊCH VỤ ÂU CƠ

1.1. Đặc điểm lao động của công ty

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công Ty là kinh doanh hàng  mỹ phẩm do vậy Công Ty không đòi hỏi tất cả mọi người đều phải có trình độ đại học mà chỉ bắt buộc đối với các trưởng văn phòng đại diện và những người làm trong phòng kế toán là phải có bằng đại học. Tại Công Ty tỉ trọng của những người có trình độ trung cấp và công nhân chiếm 75% trên tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công Ty và nó được thể hiện qua bảng đánh giá sau:

 STT  CHỈ TIÊU   SỐ CNV  TỶ TRỌNG
1 – Tổng số CBCNV 42 42
2   +Nam 28 28
3   +Nữ 14 14
4 – Trình độ    
5   + Đại học 10 10
  + Cao đẳng 6 6
6   + Trung cấp 20 20
7   + Công nhân 6 6

1.2. Các hình thức trả lương của công ty TNHH TM và DV Âu Cơ

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

Thực hiện Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ và Thông tư số 13/LĐTBXH – thị trường ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong doang nghiệp nhà nước, đồng thời căn cứ vào quy chế khoán sản phẩm và trả lương, thu nhập của Tổng Công ty ban hành quyết định số 338/TCCB – LĐ ngày 4/5/1998, để thực hiện tốt các công tác chi, trả lương tại doanh nghiệp, nhằm khuyến khích người lai động tăng năng xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập chính đáng, đảm bảo thực hiện công bằng trong phân phối tiền lương, góp phần tăng cường công tác quản lý lao động – tiền lương và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, công ty Âu Cơ quy định công tác chi, trả lương phải đảm bảo những yêu cầu sau:

– Để đảm bảo công bằng trong việc trả lương, phân phối thu nhập phải căn cứ vào số lượng, chất lượng lao động của mỗi bộ phận công tác và mỗi thành viên trong đơn vị. Không phân phối bình quân, tiền lương phải tương ứng với giá trị só lượng làm ra đạt tiêu chuẩn, chất lượng bên A nghiệm thu, thanh toán.

– Đối với nhân viên gián tiếp, bố trí lao động phải phù hợp với năng lực, trình độ và yêu cầu trách nhiệm của mỗi chức danh. Việc trả lương phải dựa trên đánh giá hiệu quả công tác.

– Khuyến khích cán bộ công nhân viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao, công nhân tay nghề giỏi, kiêm nhiệm việc nhưng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Trả lương và phân phối thu nhập phải đảm bảo công bằng, công khai. Người lao động trực tiếp ký vào bảng nhận lương.

Quỹ tiền lương của Công Ty là toàn bộ số tiền lương trả cho cán bộ công của Công Ty. Hiện nay Công Ty Âu Cơ xây dựng quỹ tiền lương trên tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 22%. Hàng tháng phòng kế toán tổng hợp toàn bộ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ của tất cả các văn phòng đại diện sau đó nhân với 22%. Đó là quỹ lương của Công Ty tháng đó.

Ví dụ: Doanh thu của Công Ty tháng 12 năm 2004 đạt 441. 089. 000 đồng thì quỹ lương của Công Ty sẽ là 441. 089. 000 x 22% = 97. 039. 581 đồng.

1.2.1. Xác định đơn giá tiền lương.

Quy định về đơn giá tiền lương tính cho sản phẩm, công việc của Công Ty được tính như sau: ở văn phòng Hà Nội tiền lương khoán cho tháng 12 của 3 người Hùng, Thuận, Sơn là 3. 150. 000. Tháng 12 Hùng làm 24 công, Thuận làm 26 công Sơn làm 26 công. Vậy đơn giá lương ngày của 3 người sẽ là:

 1. 150. 000 / (24 + 26 + 26) = 41. 450 đồng

2. 2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

  Việc chi trả lương ở Công Ty do thủ quỹ thực hiện, thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ: “Bảng Thanh Toán Tiền Lương”, “Bảng Thanh Toán BHXH” để chi trả lương và các khoản khác cho công nhân viên. Công nhân viên khi nhận tiền phải ký tên vào bảng thanh toán tiền lương. Nếu trong một tháng mà công nhân viên chưa nhận lương thì thủ quỹ lập danh sách chuyển họ tên, số tiền của công nhân viên đó từ bảng thanh toán tiền lương sang bảng kê thanh toán với công nhân viên chưa nhận lương.  

  Hình thức tính lương của công ty.

Tổng lương = 22% doanh thu.

Ví dụ: Ở bảng phân bổ tiền lương + Bảng thanh toán tiền lương doanh thu toàn bộ Công Ty.

 1. 089. 000 x 22% = 97. 039. 5 đồng

Sau đó: Tính lương cho từng bộ phận.

Lương từng bộ phận = Hệ số từng bộ phận x Quỹ lương

( chia lương theo cấp bặc = lương 1 ngày công x số công )

Lương của từng bộ phận gồm có: Lương cấp bậc và năng suất.

Ví dụ: Văn Phòng Hành Chính

 1. 039. 581 x 0,084 = 8. 149. 694 đồng

Lương của từng bộ phận( cấp bậc và năng suất)

  Văn phòng hành chính lương cấp bậc là: 7. 845. 164đồng

          Quỹ lương là : 8. 149. 694 đồng

Lương năng suất =Quỹ lương – Lương cấp bậc

     = 8. 149. 694 – 7. 845. 164 = 304. 530 đồng

Lương năng suất sẽ chia lại theo tổng ngày công của bộ phận

Lương năng suất x ngày công của từng người. Sau đó cộng lại   = Số lương của từng người

Căn cứ vào bậc lương và ngày công của từng người trong bộ phận ta tính được lương năng suất như sau:

  Ví dụ: Văn phòng hành chính:

    Hồ Ngọc Chương bậc lương: 575. 400 đồng

Lương 1 ngày công là 22. 130 tháng 12 lương thời gian 100% là 3 công vậy lương năng suất là:

 1. 130 x 3 = 66. 390 đồng

Sau đó cộng với mức lương sản phẩm là số lương của từng người.

  Hồ Ngọc Chương lương sản phẩm là : Số ngày công x lương 1 ngày công x hệ số lương sản phẩm ( hệ số này do công ty quy định)

 1. 130 x 26 x 2,33 = 1. 348. 008 đồng

Vậy tổng số lương của Hồ Ngọc Chương là:

 1. 348. 008 + 66. 390 = 1. 414. 398 đồng

  Đối với công nhân làm khoán theo sản phẩm thì hệ số này chỉ áp dụng khi họ làm vượt mức kế hoạch được giao. Nếu vượt 10% định mức thì hệ số này là1,24 vượt 15% hệ số là 1,78 vượt 20% hệ số là 2,46

Tiền lương của cán bộ công nhân viên sẽ được công ty thanh toán làm 2 lần vào ngày 15 công ty sẽ tạm ứng lần 1 và ngày 30 công ty sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại sau khi đã trừ đi những khoản phải khấu trừ vào lương.

Bằng cách trả lương này đã kích thích được người lao động quan tâm tới doanh thu của công ty và các bộ phận đều cố gắng tăng suất lao động và thích hợp với doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng.

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

1.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH TM và DV Âu Cơ

 Quỹ bảo hiểm xã hội( BHXH): Dùng để chi trả cho người lao động trong thời gian nghỉ do ốm đau theo chế độ hiện hành BHXH phải được tính là 20% BHXH tính trên tổng quỹ lương trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, 5% do người lao động đóng góp tính trừ vào lương, công ty nộp

  hết 20% cho cơ quan bảo hiểm.

  Tổng quỹ lương của công ty tháng 12 là: 97. 039. 581 đồng.

Theo quy định công ty sẽ nộp BHXH với số tiền là:

 1. 039. 581 x 20% = 19. 407. 916 đồng            

Trong đó người lao động sẽ chịu là: 97. 039. 581 x 5% = 4. 852. 980 đồng

Còn lại 15% công ty sẽ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 14. 555. 937 đồng

Cụ thể với CBCNV thì kế toán chỉ tính và trừ 5%. Nguyễn văn Sỹ số lương nộp bảo hiểm là: 986. 700 đồng vậy số tiền nộp BHXH sẽ là 986. 700 x 5% = 49. 335 đồng

Số tiền mà công ty phải chịu tính vào chi phí sản xuất kinh doanh sẽ là:

 1. 700 x 15% = 148. 005 đồng

Quỹ bảo hiểm y tế( BHYT): Dùng để chi trả cho người tham gia đóng góp trong thời gian khám chữa bệnh. 3% BHYT tính trên tổng quỹ lương trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty còn 1% người lao động chịu trừ vào lương.

Theo quy định công ty sẽ nộp BHYT với số tiền là:

 1. 039. 581 x 3% = 2. 911. 187 đồng      

Trong đó người lao động sẽ chịu là: 97. 039. 581 x 1% = 970. 396 đồng

Còn lại 2% công ty sẽ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 1. 940. 791 đồng

Nguyễn văn Sỹ số lương nộp bảo hiểm là: 986. 700 đồng vậy số tiền nộp BHYT sẽ là 986. 700 x 1% = 9. 867 đồng. Và công ty phải chịu 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 986. 700 x 2% = 19. 734 đồng

 Kinh phí công đoàn( KPCĐ): Dùng để duy trì hoạt động của công đoàn doanh nghiệp được tính trên 2% tổng quỹ lương. 1% nộp cho công đoàn cấp trên 1% giữ lại tại Doanh nghiệp 2% KPCĐ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

 Theo quy định công ty sẽ nộp KPCĐ với số tiền là:

 1. 039. 581 x 2% = 1. 940. 792 đồng 

Hiện nay tại Công Ty Phú Bình các khoản trích theo lương ( BHXH, BHTY,

KPCĐ ) được trích theo tỷ lệ quy định của nhà nước:

             + Tổng số BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích theo lương = Tổng số BHXH, BHTY, KPCĐ phải trích và tính vào chi phi SXKD + Tổng số BHXH, BHTY, PKCĐ phải thu của người lao động.

            + Khoản BHXH trích theo lương của CBCNV = Tổng số tiền lương cơ bản phải trả cho CBCNV x 20% = 97. 039. 581 x 20% = 19. 407. 916 đồng

            + Khoản BHYT trích theo lương của CBCNV = Tổng số tiền lương cơ bản phải trả cho CNCNV x3% = 97. 039. 581 x 3% = 2. 911. 187 đồng

  Trong tổng số 25% ( BHXH, BHYT, KPCĐ ) có 19% tính vào chi phí SXKD : 97. 039. 581 x 19% = 18. 437. 520 đồng

+ Số BHXH phải trả vào chi phí SXKD là 15% = 97. 039. 581 x 15% = 14. 555. 937

+ Số BHYT phải trả vào chi phí SXKD là 2% = 97. 039. 581 x 2% = 1. 940. 792 đồng + Số KPCĐphải trả vào chi phí SXKD là 2% = 97. 039. 581 x 2% = 1. 940. 792 đồng

  Tại Công Ty Phú Bình thì 2 khoản BHXH, BHYT phải thu của người lao động được tính vào là 6% và trừ luôn vào lương của người lao động khi trả:

 1. 039. 581 x 6% = 5. 822. 375 đồng

Nguyễn Văn Sỹ sẽ nộp tổng số tiền là: 986. 700 x 6% = 59. 202 đồng

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương cty sửa chửa và kinh doanh máy móc

Trong thời gian thực tập công ty TNHH TM và DV Âu Cơ, em đã có điều kiện được tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán cũng như những phương pháp hạch toán của Công ty, đặc biệt là đi sâu vào nghiên cứu vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.

Quá trình thực tập tại Công ty đã giúp em nắm bắt được những kiến thức nhất định về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, những kiến thức mà em đã được học ở trường mà chưa có điều kiện được áp dụng thực hành.

Trong quá trình thực tập, được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Lê Kim Ngọc cùng sự nhiệt tình giúp đỡ của Ban Giám đốc Công ty cũng như Anh Phạm Tiến Dũng trong phòng Kế Toán, cùng với sự nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tổng hợp tại Công ty.

Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế, kiến thức còn ít ỏi nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Do đó em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của TS. Lê Kim Ngọc cũng như của Ban Lãnh Đạo Công ty và đặc biệt là các Anh Chị Phòng Kế toán thuộc Công ty để chuyên đề thực tập của em được phong phú về lý luận và sát thực với thực tế của Công ty hơn.

 Cuối cùng em xin trân thành cảm ơn!

 1. Lê Kim Ngọc

  Ban Giám Đốc Công ty và Các Phòng, Ban chức năng.

  Đặc biệt là Phòng Kế Toán đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề thực tập này. 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương cty sửa chửa và kinh doanh máy móc  cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo