Kế toán tiền lương cty sửa chửa thiết bị gia dụng

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương cty sửa chửa thiết bị gia dụng đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài   

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương cty sửa chửa thiết bị gia dụng  được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương cty sửa chửa thiết bị gia dụng 

Cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người là sản xuất ra của cải vật chất. Để tiến hành sản xuất ra của cải vật chất cần có đầy đủ ba yếu tố: lao động, đất đai, vốn. Thiếu đi một trong ba yếu tố ấy thì quá trình sản xuất không thể nào diễn ra. Trong ba yếu tố ấy có thể nói lao động là yếu tố quan trọng nhất, yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Tư liệu lao động cũng rất quan trọng nhưng nếu không có yếu tố con người thì cũng không thể phát huy tác dụng. Tiền lương vừa là động lực của con người trong phát triển sản xuất kinh doanh lại vừa là yếu tố chi phí được cấu thành vào giá thành sản phẩm, lao cụ, dịch vụ. Tiền lương là một đòn bẩy quan trọng để nâng cao hiệu quả thu nhập cho bản thân và gia đình. Khi tiến hành hoạt động sản xuất, vấn đề đặt ra cho nhà quản lý là phải chi tiền lương bao nhiêu, việc sử dụng lao động như thế nào là hợp lý để mang lại hiệu quả, hữu ích trong quá trình sản xuất,từ đó đặt ra kế hoạch cho kì tiếp theo.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế thế giới, một quốc gia nói chung hay một doanh nghiệp nói riêng muốn hòa nhập được cần có động lực phát triển từ bên trong doanh nghệp mà xuất phát điểm chính là giải quyết một cách hợp lý, công bằng, rõ ràng vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động. Dù duới bất kì loại hình thức doanh nghiệp nào thì sức lao động của con người đều tồn tại và đi liền với thành quả của doanh nghệp. Vì thế tiền lương phải trả cho người lao động là vấn đề cần quan tâm nhất của doanh nghiệp hiện nay. Làm thế nào để kích thích lao động hăng hái sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, giảm chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp đứng vững trong môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của doanh nghiệp đang là yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu đó em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội” để làm đề tài cho báo cáo của mình.

Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn và sự giúp đỡ tận tình của các anh, chị trong “Phòng Kế toán – tài chính” của Công ty, bài báo cáo thực tập của em đã hoàn thành với nội dung gồm 3 chương:

+ Chương 1. Đặc điểm lao động – tiền lương và quản lý lao động, tiền lương của Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội.

+ Chương 2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội.

+ Chương 3. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội.

Trong quá trình làm bài do việc thu thập số liệu chưa thực sự đầy đủ, thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên trong bài báo cáo tốt nghiệp vẫn còn những thiếu sót, tồn tại nhất định, em rất mong nhận được sự quan tâm góp ý chân thành từ các thầy cô để bài tốt nghiệp này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CP VITEK- VTB HÀ NỘI

+ Thông tin chung về Công ty:

Tên chính thức: Công ty CP Vitek- VTB

Tên giao dịch: VITEK – VTB HA NOI.,JSC

MST: 0105512799

Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, P, Phan Chu Trinh, Q, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Dương Ngọc Duy

Ngày cấp giấy phép: 20/09/2011

Ngày hoạt động: 20/09/2011

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

1.1. Đặc điểm về lao động tại Công ty ảnh hưởng tới công tác kế toán tiền lương

Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội có số lao động hơn 30 người, biến động qua các năm. Qua tìm hiểu, em được biết tổng số lao động của Công ty qua 3 năm gần đây như sau:

Bảng 1.1. Tổng số lao động của Công ty

 

Năm

 

Tổng số  lao động (Người)

Chênh lệch

2016/2015

Chênh lệch

2017/2016

Mức

(Người)

Tỷ lệ

 (%)

Mức (Người) Tỷ lệ

(%)

2015 35  

– 10

 

– 1,04

2016 34  

– 9

 

     – 0,94

2017 32

(Nguồn : Phòng hành chính  – Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội)

Chú thích:

+ Tổng số lao động được tính đến tháng 6 của mỗi năm

+ Dấu trừ (-) trước chữ số: Giảm

+ Dấu cộng (+): Tăng

+ 2017/2016: Năm 2017 so với năm 2016

+ 2016/2015: Năm 2016 so với năm 2015

* Nhận xét:

Tổng số lao động năm 2016 giảm 1 người (giảm 1,04%) so với năm 2015, năm 2017 giảm 2 người so với năm 2016 (giảm là 0,94%).

Theo trình độ học vấn, lao động trong Công ty được phân chia theo theo trình độ, bằng cấp chuyên môn mà người lao động đã đạt được. Dựa vào tiêu thức này, chúng ta có thể đánh giá được trình độ chuyên môn, cũng như khả năng đào tạo, phát triển và bố trí công việc cho lao động.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

Công ty đánh giá trình độ học vấn của lao động theo các mức: Trên đại học, Đại học – Cao đẳng, Trung học, Công nhân kỹ thuật và Lao động phổ thông. Cụ thể như sau:

Bảng 1.2. Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn

 

 

Trình độ

 

Năm 2015

 

Năm 2016

 

Năm 2017

Số lượng (Người) Tỷ lệ (%) Số lượng (Người) Tỷ lệ (%) Số lượng (Người) Tỷ lệ (%)
Trên đại học 2 5.71 2 5.88 2 6.25
Đại học – Cao đẳng 15 42.86 14 41.18 13 40.63
Trung học 10 28.57 10 29.41 9 28.13
Công nhân kỹ thuật 5 14.29 5 14.71 5 15.63
Lao động phổ thông 3 8.57 3 8.82 3 9.38
Tổng cộng 35 100.00 34 100.00 32 100.00

(Nguồn : Phòng hành chính  – Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội)

Chú thích: Số lao động được tính đến tháng 62 của mỗi năm.

* Nhận xét:

Nhìn chung, phần đa lao động của Công ty chủ yếu là ở trình độ Đại học – Cao đẳng (chiếm khoảng 40%). Điều này là do yêu cầu lao động cần cho quảng cáo tìm kiếm thị trường là chủ yếu, đồng thời cũng cho ta thấy trước được tỷ lệ lao động trực tiếp của Công ty là tương đối cao.

Tỷ lệ lao động phổ thông là ít. Như vậy, số lao động đã qua đào tạo của Công ty (từ trình độ Công nhân kỹ thuật trở lên) chiếm tỷ lệ khá cao. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy Công ty đẫ quan tâm đến việc tuyển chọn lao động đầu vào và việc đào tạo cho lao động.

Số lao động có trình độ Trên đại học còn khá ít, hiện nay mới chỉ có 2 người (chiếm khoảng 5.70% trong tổng số lao động của Công ty).

Như vậy, số lao động có trình độ thấp giảm, số lao động có trình độ cao tăng. Điều này có thể do sự thay đổi trong quá trình kinh doanh hay yêu cầu gia tăng của bộ phận quản lý, bán hàng,…

1.1.1. Theo độ tuổi

Theo độ tuổi, lao động trong Công ty được phân thành các nhóm tuổi khác nhau. Dựa vào cách phân loại này, chúng ta có thể xem xét trước tình hình về hưu của lao động, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo hay đánh giá chất lượng lao động chung của Công ty.

Sau đây là số liệu lao động theo độ tuổi của Công ty qua 3 năm gần đây:

Bảng 1.3. Cơ cấu lao động theo độ tuổi

 

 

Độ tuổi

(Tuổi)

 

Năm 2015

 

Năm 2016

 

Năm 2017

Số lượng (Người) Tỷ lệ (%) Số lượng (Người) Tỷ lệ (%) Số lượng (Người) Tỷ lệ (%)
Từ 30 trở xuống 12 34.29 11 32.35 11 34.38
Từ 31 đến 45 13 37.14 13 38.24 12 37.50
Từ 46 đến 55 9 25.71 9 26.47 8 25.00
Từ 56 trở lên 1 2.86 1 2.94 1 3.13
Tổng cộng 35 100 34 100 32 100

(Nguồn : Phòng hành chính  – Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội)

Chú thích:

Số lao động được tính đến tháng 62 của mỗi năm.

* Nhận xét:

Đa số tuổi đời lao động của Công ty là từ 31 đến 45 tuổi (chiếm khoảng 37% tổng số lao động), tiếp theo là độ tuổi từ 30 trở xuống (chiếm khoảng 34% tổng số lao động). Độ tuổi từ 46 trở lên chiếm tỷ lệ ít (khoảng 2%). Như vậy Công ty có đội ngũ lao động tương đối trẻ. Điều này là phù hợp với tính chất công việc thương mại của Công ty, mặt khác còn thuận lợi cho việc đào tạo, bồi dưỡng lao động để nâng cao tay nghề, trình độ, đặc biệt là phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn mà Công ty đang tiến hành.

1.1.2. Theo giới tính

Theo giới tính, lao động trong Công ty được chia ra theo nhóm là giới tính nam và giới tính nữ.

Tình hình lao động nam và nữ của Công ty cũng thường thay đổi. Dưới đây là số liệu cơ cấu lao động theo giới tính của Công ty qua 3 năm gần đây:

Bảng 1.4. Cơ cấu lao động theo giới tính

 

Giới tính

 

Năm 2015

 

Năm 2016

 

Năm 2017

Số lượng (Người) Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Người) Tỷ lệ

 (%)

Số lượng (Người) Tỷ lệ

(%)

Nam 16 45.71 16 47.06 17 53.13
Nữ 19 54.29 18 52.94 15 46.88
Tổng 35 100 34 100 32 100

(Nguồn : Phòng hành chính  – Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội)

Chú thích:

Số lao động được tính đến tháng 6 của mỗi năm.

* Nhận xét:

Số lao động là nữ giới nhiều hơn nhiều lần so với lao động là nam giới. Xét về tỷ lệ, nữ giới chiếm hơn 54% tổng số lao động trong Công ty. Điều này có thể giải thích là do đặc thù của Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng của Công ty nên cần sự khéo léo của nữ giới nhiều hơn.

1.2. Các hình thức trả lương tại Công ty

  • Nguồn hình thành quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương của Công Ty là toàn bộ số tiền  lương trả cho cán bộ công của Công ty. Hiện nay Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội xây dựng quỹ tiền lương trên tổng Doanh thu là 15%. Hàng tháng phòng kế toán tổng hợp toàn bộ doanh số sau đó nhân với 15%. Đó là quỹ lương của Công ty tháng đó.

Ví dụ: Doanh thu của Công Ty tháng 62 năm 2017 đạt 9.441.089.000 đồng thì quỹ lương dự phòng của Công y sẽ là 9.441.089.000 x 15% =  1.416.163.350  đồng.

  • Thời gian chi trả lương và hình thức trả lương

Lương được thanh toán vào ngày cuối cùng của tháng. Nếu tháng nào 30 ngày thì sẽ thanh toán vào ngày thứ 30, tháng nào 31 ngày thì sẽ thanh toán lương và ngày thứ 31 của tháng đó.

Hình thức chi trả lương: trả bằng tiền mặt, hàng tháng nếu nhân viên cần tiền có thể làm phiếu yêu cầu ứng lương để tạm ứng tiền lương trước. Cuối tháng sẽ trừ vào lương khi lãnh lương.

  • Hình thức tiền lương

Hình thức trả lương theo thời gian.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Hình thức này áp dụng đối với những người làm ở bộ phận gián tiếp áp  dụng cho các phòng ban, cho khối quản lý trong công ty.

Nhưng do đặc thù hoạt động của công ty, khi tính lương cho công nhân viên của bộ phận gián tiếp, ngoài áp dụng công thức tính do nhà nước quy định, công ty cũng có một hệ số khác hệ số lương đó là hệ số kinh doanh của công ty và do công ty quy định.

Cách tính lương cho bộ phận gián tiếp:

           Thu nhập             hệ số lương cơ bản        mức lương       hệ số

hàng tháng     =       (phụ cấp)              *   tối thiểu     *   kinh doanh

Hệ số lương cơ bản do nhà nước quy định, phụ thuộc vào ngành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của từng người và thâm niên công tác.

Mức lương tối thiểu hiện tại theo quy định của nhà nước là 1.150.000

Hệ số kinh doanh công ty quy định cho bộ phận gián tiếp là 1,8.

Ưu điểm của hình thức này là đơn giản, dễ tính toán, song nhược điểm là không gắn chặt tiền lương với kết quả lao động, hạn chế kích thích người lao động. Hình thức này mang tính bình quân.

VD lương tháng 6: Nguyễn Duy Trụ thuộc có hệ số lương là 4,66, hệ số phụ cấp là 0,4. Như vậy lương hàng tháng là:

Lương hàng tháng =( 4,66 + 0,4)  * 1.150.000* 1,8 = 8.542.000đ.

Hình thức trả lương theo năng suất lao động.

Đây là hình thức trả lương áp dụng cho bộ phận trực tiếp, do nhân viên kế toán tại đội theo dõi và tính toán, chi trả lương cho người lao động

Với cách tính lương này, căn cứ vào hệ số lương cơ bản, mức lương tối thiểu và  ngoài ra, còn căn cứ vào doanh thu, năng suất lao động, chất lượng công việc hoàn thành của một người và được quy đổi ra điểm tính lương.

                                                                 Tổng lương sản phẩm

            Mức tiền quy đổi 1 điểm =

                                                                            Tổng điểm

Trong đó: Tổng lương sản phẩm là doanh thu về lương sản phẩm của đội trong tháng đó

Lương gồm lương cứng và lương mềm:

Lương cứng là số tiền lương tính trên hệ số lương

Lương mềm là lương sản phẩm tính trên hệ số điểm

Lương mềm = điểm tính lương * mức tiền quy đổi 1 điểm

Điểm tính lương là số điểm của công nhân có được trong quá trình làm việc có bảng điểm quy định và do đội quy định, thông qua Giám đốc.

Tổng lương  = lương mềm + lương cứng

VD: Lê Tiến Hoành đội trưởng thuộc Đội KD có hệ số lương là 5,32, PC 0,5,  điểm tính lương sản phẩm là 31,87, điểm tính lương QĐ là:        

 

 Lương cứng  =                            48.586.500 

                                                      

                                                        250

                       = (5,32 + 0,5)*1.150.000 = 4.830.600đ

                              48.586.500

Lương mềm    =                            * 31,87 = 6.193.800d  

                               250

Tổng lương     =4.830.600 + 6.193.800 = 11.024.400đ

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương cty sửa chửa thiết bị gia dụng 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng bởi nó không chỉ giới hạn ở việc cung cấp các thông tin kinh tế cần thiết mà còn thể hiện ở việc kiểm tra kiểm soát của kế toán đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần bảo đảm cho các hoạt động này đi lên đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Quá trình thực tập tại Công ty CP Vitek- VTB Hà Nội. Em đã được tìm hiểu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển cũng như bộ máy hoạt động và tổ chức công tác kế toán tại Công ty. Đặc biệt đi sâu vào vấn đề nghiên cứu vấn đề hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Qúa trình thực tập tại Công ty, em đã có điều kiện áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế và giúp em nắm bắt được những kiến thức nhất định về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Để báo cáo chuyên đề này được hoàn thành là có sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, của Giám đốc và các phòng ban chức năng đặc biệt là phòng kế toán Công ty đã giúp đỡ em hoàn thiện báo cáo này. Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế nên không tránh mắc phải những thiếu sót. Do đó em rất mong được sự góp ý của thầy giáo và ban Giám đốc cũng như các chị ở phòng kế toán tài chính của Công ty để báo cáo chuyên đề của em được tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty. Đặc biệt là các chị phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương cty sửa chửa thiết bị gia dụng  cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo