Kế toán thanh toán nội bộ cho báo cáo thực tập ngành Kế toán

Rate this post

Kế toán thanh toán nội bộThanh toán nội bộ trong doanh nghiệp bao gồm phải thu nội bộ và phải trả nội bộ. Kế toán sử dụng tài khoản 136 – “Phải thu nội bộ” để phản ….

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0973 287 149

Kế toán thanh toán nội bộ cho báo cáo thực tập ngành Kế toán

Thanh toán nội bộ trong doanh nghiệp bao gồm phải thu nội bộ và phải trả nội bộ.

Kế toán sử dụng tài khoản 136 – “Phải thu nội bộ” để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanhtoán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong tổng công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có  nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới. Về tính chất, đây là tài khoản tài sản. Nội dung và kết cấu của tài khoản này như sau:

Bên Nợ phản ánh:

 • Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới (bao gồm vốn cấp trực tiếp và cấp bằng các phương thức khác);
 • Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên, cấp dưới;
 • Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về, các khoản cấp trên phải giao xuống;
 • Số tiền phải thu về bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị cấp trên, cấp dưới, giữa đơn vị nội bộ.

Bên Có phản ánh:

 • Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị thành viên
 • Số quyết toán với đơn vị thành viên về kinh phí sự nghiệp đã cấp, đã sử dụng;
 • Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;
 • Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.

Số dư bên Nợ: Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ có hai tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 1361 – Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp trên (tổng công ty, công ty) để phản ánh số vốn kinh doanh hiện có ở các đơn vị trực thuộc do đơn vị cấp trên giao trực tiếp hoặc hình thành bằng các phương thức khác. Tài khoản này không phản ánh số vốn đầu tư mà công ty mẹ đầu tư vào các công ty con.
 • Tài khoản 1368 – Phải thu nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải thu khác giữa đơn vị nội bộ.
khái niệm kế toán tiền lương và khoản trích lương
Kế toán thanh toán nội bộ

Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng tài khoản phải thu nội bộ. Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư tài khoản 136 – “Phải thu nội bộ” , Tài khoản 336 – “Phải trả nội bộ’ với các đơn vị có quan hệ theo từng nội dung thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị có quan hệ, đồng thời hạch toán bù trừ theo trên 2 tài khoản 136 “phải thu nội bộ” và tài khoản 336 “phải trả nội bộ” (chi tiết theo từng đối tượng).

Kế toán sử dụng tài khoản 336 – “Phải trả nội bộ” dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, tổng công ty, công ty về các khoản phải trả, phải nộp, phải cấp hoặc các khoản mà các đơn vị trong doanh nghiệp độc lập đã chi trả, đã thu hộ cấp trên, cấp dưới hoặc các đơn vị thành viên khác. Về tính chất đây là tài khoản nguồn vốn. Nội dung và kết cấu của tài khoản này như sau:

Bên Nợ phản ánh:

 • Số tiền đã trả cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;
 • Số tiền đã nộp cho tổng công ty, công ty;
 • Số tiền đã trả về các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ;
 • Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán.

Bên Có phản ánh:

 • Số tiền phải nộp cho tổng công ty, công ty;
 • Số tiền phải trả cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;
 • Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ đơn vị khác.

Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả, phải nộp cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp

Tài khoản 336 được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ thanh toán, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải trả.

ngoài Kế toán thanh toán nội bộ cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, , bài mẫu kế toán tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo