Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Xí Nghiệp May Mặc

Rate this post

Tải miễn phí bài báo cáo thực tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Xí Nghiệp May Mặc được bạn sinh viên thực tập trực tiếp tại xí nghiệp chia sẻ lại với baocaothuctapketoan.net. Nay mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình, thì đây là 1 đề tài hot để các bạn sinh viên tham khảo 

Vật liệu là những đối tượng lao động, thể hiện dưới dạng vật hoá. Trong các doanh nghiệp, vật liệu được sử dụng phục vụ cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ hay sử dụng cho bán hàng, cho quản lý doanh nghiệp.

Đặc điểm của vật liệu là chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất- kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Khi tham gia vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, vật liệu bị biến dạng hoặc tiêu hao hoàn toàn. Vật liệu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như mua ngoài, tự sản xuất, nhận vốn góp liên doanh, vốn góp của các thành viên tham gia công ty, …, trong đó, chủ yếu là do doanh nghiệp mua ngoài

Hiện tại bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói dành cho những bạn sinh viên rồi đây, các bạn hãy nhanh tay liên hệ với mình để kịp hỗ trợ nhanh nhất nhé zalo: 0973287149


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY MẶC 

LỜI MỞ ĐẦU 
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá Nguyên vật liệu. 
Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu.
1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu. 
.1.5. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu. 
.1.6. Nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu. 
1.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 
1.3.2. Phương pháp thẻ song song 
1.3.3. Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 
1.3.4. Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp sổ số dư. 
1.4. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 
1.3.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
1.3.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì. 
1.4. Các hình thức sổ kế toán vậ17n dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu 
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung. 
1.4.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái. 
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 
1.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ. 
1.5. Công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THĂNG LONG (TALIMEX) 
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Thăng Long (TALIMEX)
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty. 
2.1.3 Đặc điểm của bộ máy kế toán tại Công ty 
2.1.4 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty 
2.2. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long 
2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty 
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long 
2.2.3 Đánh giá Nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long 
2.3. Tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu 
2.3.1. Chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu và phương pháp kế toán ban đầu 
2.3.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty 
2.3.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty 
2.3.4. Công tác kế toán nguyên vật liệu thừa trong kiểm kê 

Xem Thêm ==> Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Vật Liệu Xây Dựng

Chương 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THĂNG LONG (TALIMEX)
3.1 Nhận xét chung về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu. 
3.1.1 Ưu điểm 
3.1.2 Nhược điểm 
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long 
3.2.1. Hoàn thiện việc ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
3.2.2 Lập bảng danh biểu 
3.2.3. Hoàn thiện việc nhập-xuất-tồn kho vật liệu 
3.2.4 Hoàn thiện việc ghi chép sổ chi tiết số 2 
3.2.5. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 
KẾT LUẬN


LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY MẶC 

Trong những năm gần đây, chúng ta đang được chứng kiến sự chuyển mình phát triển đi lên của nền kinh tế thế giới, và thực tế đã cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một công ty nào lại không tính đến chiến lược kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, một xu thế đem lại sức mạnh về tài chính; tận dụng công nghệ nhằm làm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm cho tất cả những doanh nghiệp tham gia vào guồng máy đó.

Việt Nam cũng không ngừng đổi mới để hoà nhập với nền kinh tế thị trường thế giới, có nhiều doanh nghiệp đã ra đời và không ngừng lớn mạnh. Nhưng để có tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thị trường các doanh nghiệp cần phải xác định các yếu tố đầu vào sao cho hợp lý, phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra đến khi thu hồi vổn về, đảm bảo thu nhập của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, cải tiến đời sống cho cán bộ công nhân viên và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Các doanh nghiệp cần phải hoàn thiện các bước thật cẩn thận và nhanh chóng sao cho kết quả đầu ra là cao nhất, với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành bình thường liên tục, đó là nguyên vật liệu, yếu tố đầu vào, cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm.

Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải hạch toán và quản lý đầy đủ chính xác nguyên vật liệu, phải đảm bảo cả ba yếu tố của công tác hạch toán là: chính xác, kịp thời, toàn diện.

Trong sản xuất kinh doanh, chính sách giá cả chính là yếu tố để đứng vững và chiến thắng trong sự cạnh tranh của cơ chế thị trường. Mặt khác, chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng có ảnh hưởng tới giá thành. Việc hạch toán đầy đủ chính xác có tác dụng quan trọng đến việc hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Để tăng cường hạch toán kế toàn đồng thời góp phần làm giảm sự lãng phí vật tư. Vì vậy cần phải quản lý vật tư chặt chẽ, không có sự thất thoát lãng phí nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Công ty Thăng Long (TALIMEX) là một doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm quần áo phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, cho nên từ khâu chọn vật liệu cho tới tuyển tay nghề của công nhân viên đều phải được lựa chọn kỹ. Và đặc biệt công tác hạch toán tại Công ty đòi hỏi phải chính xác và kịp thời để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo Công ty.

Xem Thêm ==> Trọn Bộ 8 Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền

Sau một thời gian thực tập tại phòng kế toán của Công ty Thăng Long, em nhận thấy kế toán nguyên vật liệu tại Công ty giữ một vai trò quan trọng và có nhiều vấn đề cần quan tâm. Do đó, trên cơ sở phương pháp luận đã học và qua thời gian tìm hiểu  thực tế tại Công ty, cùng sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong phòng kế toán và ban lãnh đạo Công ty, đồng thời là sự hướng đẫn chu đáo của cô giáo  Nguyễn Thị Thu Hiền, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX)”.

Kết cấu đề tài

Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.

Chương 2: Thực trạng về côn tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX).

Chương 3: Hoàn thiện công tác nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX).

Vì thời gian và khả năng có hạn, nên bài chuyên đề của em không tránh khỏi sai sót. Em rất mong được sự giúp đỡ, góp ý, bổ xung của các thầy cô giáo đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thu Hiền và cán bộ phòng kế toán Công ty Thăng Long (TALIMEX) để bài chuyên đề của em thêm phong phú về lý luận và thiết thực với thực tế


KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY MẶC 

Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là một yếu tố không thể thiếu để cấu thành nên một sản phẩm. Nguyên vật liệu đóng một vai trò quan trọng, nó vừa là đối tượng lao động vừa là cơ sở vật chất trực tiếp tạo ra sản phẩm, chiếm một tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất. Trong thế chuyển mình của đất nước, các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để đạt được chi phí thấp nhất thông qua việc giảm chi phí nguyên vật liệu. Để làm được điều đó thì ngay từ khâu mua, bảo quản, dự trữ đến sử dụng phải tiến hành một cách khoa học, chặt chẽ.

Trong thời gian thực tập tại phòng Kế toán – Tài vụ của công ty Thăng Long (TALIMEX) , em đã được tiếp cận với thực tiễn của công tác kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty, hệ thống các chứng từ cũng như hệ thống sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính của công ty. Từ đó em hiểu sâu sắc hơn về các kiến thức mình đã được học trong quá trình học tập và có được một số kinh nghiệm thực tiễn. Giai đoạn thực tập tại công ty đã giúp em nhận thấy được vai trò của kế toán nguyên vật liệu trong quản lý NVL nói riêng và quản lý sản xuất nói chung, đồng thời em thấy được cần phải vận dụng lý thuyết vào thực tiễn như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. 

Xem Thêm ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu

Qua nghiên cứu đề tài em đã hiểu rõ hơn về vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất, và khái quát được sơ bộ về thực trạng kế toán NVL tại công ty Thăng Long. Từ đó thấy được ưu, nhược điểm của công tác kế toán NVL cũng như công tác quản lý sử dụng NVL tại công ty Thăng Long, tìm ra nguyên nhân, và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL để phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện nay  của Công ty và đảm bảo đúng theo chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước. 

Trong quá trình thực tập, em đã tìm hiểu và thu thập số liệu có liên quan đến kế toán NVL. Tuy nhiên trong khuôn khổ chuyên đề tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Kính mong nhận được sụ thông cảm và đóng góp của thầy cô giáo, các sinh viên trong nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa QTKD trường Đại Học Công Đoàn. Công ty Thăng Long (TALIMEX). Đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ bảo của Cô giáo: Nguyễn Thu Hiền, đã giúp đỡ ủng hộ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài báo cáo thực tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Xí Nghiệp May Mặc được mình chia sẻ đến cac bạn sinh viên khoa kế toán. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình nhé

Các bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài viết báo cáo thực tập của mình hãy nhanh tay liên hệ ngay sđt / zalo : 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo