Tiểu Luận Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Xác Định Và Phân Phối Kết Qủa Công Ty Mỹ Phẩm

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu Luận Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Xác Định Và Phân Phối Kết Qủa Công Ty Mỹ Phẩm được Baothuctapketoan.net tham khảo của bạn sinh viên có học lực giỏi khóa trước chia sẻ lại. Nay mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang tìm kiếm đề tài cho bài tiểu luận của mình.

Dưới đây là bài mẫu được mình chia sẻ với các bạn, bài tiểu luận được tác giả hoàn thành chỉnh chu và đầu tư rất nhiều công sức tâm huyết, được giáo viên cho 9 điểm. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên bận học, không có thời gian làm bài, và không biết bắt đầu từ đâu, thì các bạn sinh viên hãy yên tâm. Dựa vào những khó khăn của các bạn sinh viên hiện nay, baocaothuctapketoan.net đã cho ra đời dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói dành cho các bạn sinh viên. Hãy nhanh tay liên hệ với mình qua sđt/ zalo : 0909232620


ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ CÔNG TY MỸ PHẨM 

Lời nói đầu

Phần I: lý luận chung về kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả công ty Mỹ Phẩm
I. Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá thu nhập, xác định, phân phối kết quả nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý
1. Nội dung

2. Yêu cầu quản lý

3. Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá, xác định và phân phối kết quả
II. Đánh giá hàng hoá 1. Đánh giá thực tế
2. Kế toán nhập xuất kho hàng hoá

2.1. Sổ kế toán chi tiết hàng hoá

2.2. Kế toán tổng hợp hàng hoá
III. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu
1. Doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu bán hàng
2. Chứng từ và tài khoản kế toán

2.1. Chứng từ kế toán
2.2. Tài khoản kế toán sử dụng

3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu có thể sơ lược qua sơ đồ.

4. Kế toán chi phí bán hàng
4.1. Nội dung chi phí bán hàng

Xem Thêm ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép

4.2. Tài khoản sử dụng chủ yếu
4.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu được hạch toán theo sơ đồ.
5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

5.1. Nội dung

5.2. Tài khoản và trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

6. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
6.1. Kết quả kinh doanh

6.2. Phân phối lợi nhuận (tiền lãi)

6.3. Tài khoản sử dụng
6.4. Phương pháp hạch toán

Phần II: Tình hình thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn đại phát
A – Những vấn đề cơ bản về sự hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đại Phát

2. Cơ cấu tổ chức bán hàng và quản lý
B – Tình hình thực tế về kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty
* Đặc điểm các loại hàng hoá của Công ty

* Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định phân phối kết quả tại Công ty Mỹ Phẩm 
I. Quá trình mua hàng

1. Thủ tục nhập kho hàng hoá

2. Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty

Tiểu Luận Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Xác Định Và Phân Phối Kết Qủa Công Ty Mỹ Phẩm
Tiểu Luận Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Xác Định Và Phân Phối Kết Qủa Công Ty Mỹ Phẩm

II. Quá trình bán hàng
1. Thủ tục xuất kho hàng hoá

2. Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty

3. Kế toán bán hàng, doanh thu bán hàng lưu chuyển và kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh thu Công ty
3.1. Kế toán bán hàng và doanh thu bán hàng, lưu chuyển hàng hoá ở Công ty
3.2. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ở Công ty

III. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Phần III: đánh giá chung và kết luận


Lý luận chung về kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả công ty Mỹ Phẩm 

I – kế hoạch lưu chuyển hàng hoá thu nhập, xác định, phân phối kết quả nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý.

1. Nội dung
– Lưu chuyển hàng hoá là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá, tức là chuyển hoá vỗn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền).
Việc tiêu thụ hàng hoá có thể để thoả mãn nhu cầu của các đơn vị khác hoặc của cá nhân trong và ngoài Công ty gọi là tiêu thụ ra ngoài, cũng có thể hàng được cung cấp trong cùng một Công ty gọi là tiêu thụ nội bộ.
Để thực hiện được việc trao đổi hàng – tiền, Công ty phải bỏ ra những khoản chi gọi là chi phí bán hàng, tiền hàng gọi là doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng gồm doanh thu bán hàng ra ngoài và doanh thu bán hàng nội bộ.
– Thu nhập của Công ty: là số thu từ các hoạt động của Công ty. Ngoài thu từ bán hàng (doanh thu bán hàng) tức là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn có thu nhập từ hoạt động khác như: thu nhập hoạt động tài chính, thu nghiệp vụ bất thường.
– Kết quả kinh doanh của Công ty trong một kỳ hạch toán bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả nghiệp vụ bất thường.

Xem Thêm ==> Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định là số chênh lệch giữa doanh thu thuần (doanh thu bán hàng hoá, lao vụ, dịch vụ,… sau khi loại trừ thuế chiết khấu bán hàng, giám giá hàng bán…) với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập với chi phí của hoạt động tài chính.
Kết quả kinh doanh của Công ty có thể lãi hoặc lỗ. Lãi sẽ được phân phối cho những mục đích nhất định theo quy định của cơ chế tài chính như: làm nghĩa vụ với

Nhà nước với hình thức nộp thuế lợi tức chia lãi cho các bên góp vốn, để lại doanh

nghiệp hình thành các quỹ và bổ sung nguồn vốn.

2. Yêu cầu quản lý

Hàng hoá nào cũng biểu hiện trên hai mặt: hiện vật và giá trị. Hiện vật được thể hiện cụ thể bởi số lượng (hay khối lượng) và chất lượng (phẩm cấp). Giá trị chính là giá thành của hàng hoá nhập kho hoặc giá vốn của hàng hoá đem tiêu thụ. Nghiệp vụ bán hàng (tiêu thụ) lại liên quan đến từ khách hàng khác nhau, từng loại hàng hoá nhất định. Bởi vậy quản lý cần phải sát các yếu tố cơ bản sau:
– Quản lý sự vận động của từng loại hàng hoá trong quá trình nhập xuất và tồn kho trên các chi tiêu số lượng, chi tiêu chất lượng và giá trị.
– Nắm bắt và theo dõi chắt chẽ từng phương thức bán hàng từng thể thức thanh toán, từng khách hàng và từng loại hàng hoá tiêu thụ, đôn đốc, thanh toán, thu hồi đầy đủ kịp thời tiền vốn.
– Tính toán xác định đúng kết quả từng loại hoạt động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước theo chế quy định.

3. Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá, xác định và phân phối kết quả.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý trên, kế toán cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Tổ chức theo dõi phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời và giám đốc chặt chẽ về tình hình hiện có và sự biến động (nhập, xuất) của từng loại thành phẩm, hàng hoá trên cả hai mặt: vật và giá trị.
– Theo dõi phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ ghi chép kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí bán hàng thu nhập bán hàng và các khoản thu nhập khác.
– Xác định chính xác kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp, phản ánh và giám sát tình hình phân phối kết quả đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
– Cung cấp những thông tin kinh tế định kỳ cho bộ phận liên quan. Đồng thời phân tích kinh tế định kỳ đối với các hoạt động kế toán lưu chuyển hàng hoá và phân phối kết quả của Công ty Mỹ Phẩm 

II – Đánh giá hàng hoá

1. Đánh giá thực tế

Trong Công ty kế toán sử dụng đánh giá theo giá thực tế. Đánh giá thực tế:
Trị giá hàng hoá phản ánh trong kế toán tổng hợp (phản ánh trên tài khoản, sổ tổng hợp…) phải được đánh giá theo giá trị thực tế (đối với hàng hoá còn gọi là giá vốn thực tế của hàng hoá nhập vào được xác định phù hợp với từng nguồn nhập).
Hàng mua vào được đánh giá theo trị giá (giá vốn) thực tế bao gồm: giá mua và chi phí mua. Nếu hàng mua vào phải qua sơ chế bán thì giá vốn thực tế còn bao gồm cả chi phí chế biến sơ chế.
Đối với hàng hoá xuất kho cũng đánh giá theo giá thực tế. Vì hàng hoá nhập kho có thể theo những giá thực tế khác nhau ở từng thời điểm trong kỳ khi nhập. Vì vậy việc tính toán chính xác, xác định giá thực tế hàng hoá xuất kho, Công ty áp dụng trong các phương pháp sau:
+ Tính theo giá trị thực tế từng loại hàng hoá theo từng lần nhập.

+ Tính theo giá thực tế nhập trước, xuất trước.
Xác định giá thực tế hàng hoá:

– Giá thực tế nhập kho.
Đối với hàng mua ngoài thì giá thực tế là giá mua ghi trên hoá đơn (bao gồm cả các khoản thuế nhập khẩu, thuế khác nếu có) cộng (+) với các chi phí mua thực tế (bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, tiền phạt, tiền bồi thường chi phí nhân viên…) trừ (-) các khoản triết khấu giảm giá (nếu có).
– Giá thực tế xuất kho:

Việc tính giá thực tế của hàng hoá xuất kho Công ty tính theo phương pháp sau:
+ Tính theo giá thực tế đích danh: Giá thực tế vật liệu xuất kho được căn cứ vào đơn giá thực tế vật liệu nhập kho theo từng lô hàng, từng lần nhập và số liệu xuất khi theo từng lần.
+ Tính theo giá trị thực tế nhập trước xuất trước.

Theo phương pháp này Công ty xác định được đơn giá thực tế nhập kho của từng lần nhập. Sau đó căn cứ vào số lượng xuất tính ra giá thực tế xuất kho theo

nguyên tắc. Tính theo đơn giá thực tế nhập trước đối với lượng xuất kho thuộc lần

nhập trước, được tính theo đơn giá thực tế các lần nhập sau. Như vậy giá thực tế của hàng tồn kho cuối kỳ chính là giá thực tế của hàng nhập kho thuộc các lần vào sau cùng.

2. Kế toán nhập xuất kho hàng hoá.

Để phục vụ công tác kế toán nói chung và kế toán chi tiết hàng hoá việc hạch toán ở phòng kế toán được tiến hành đồng thơì trên sổ chứng từ.
Theo quyết định số 186/TC/QĐ/CĐKT ngày 14 tháng 3 năm 1995 của Bộ tài chính chứng từ kế toán cần thiết cho bán hàng gồm:
– Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (mẫu 02 – BH) – Hoá đơn bán hàng (mẫu 01a,b – BH)
– Phiếu xuất kho (mẫu 01 – VT) – Phiếu xuất kho (mẫu 02 – VT)
– Biên bản kiểm kê hàng hoá (mẫu 03 – VT)

Xem Thêm ==> Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Bê Tông Ticco

Những chứng từ mang tính bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của Nhà nước. Công ty có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán… tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể của doanh nghiệp với các chứng từ kế toán thống nhất, bắt buộc phải được lập kịp thời đầy đủ theo quy định về biểu mẫu, nội dung, phương pháp lập, người lập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế.
Mọi chứng từ kế toán vật liệu phải được tổ chức luân chuyển theo trình tự và thời gian do kế toán trưởng quy định.


ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KẾT LUẬN TIỂU LUẬN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ CÔNG TY MỸ PHẨM

Qua nghiên cứu hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định phân phối kết quả công ty Mỹ Phẩm đối chiếu giữa lý luận thực tiễn việc kinh doanh ở công ty TNHH Đại Phát, tôi thấy về cơ bản giữa lý luận thực tễn là thống nhất, công ty đã vận dụng thực hiện chế độ kinh doanh chặt chẽ có hiệu quả đối với Nhà nước.

Bước đầu có phần gặp khó khăn xong sau một thời gian công ty đẫ tháo gỡ ngờ sự phát huy, năng động, sáng tạo trong việc phân phối hàng hoá theo nhiều hình thức như khuyến mại, quảng cáo…

-Riêng về sổ sách kế toán cộng ty cần điều chỉnh lại một số nội dung cho phù hợp với quy định của Nhà nước:

+ Chứng từ ghi sổ số hiệu TK đối ứng ghi còn bị lặp lại nhiều lần. + Và chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Giá trị công cụ dụng cụ văn phòng cho công tác quản lý doanh nghiệp kế toán ghi:

Nợ TK 642 (6423) QLDN: Chi phí đồ dùng văn phòng Có TK 111(1111) Tiền mặt – Tiền Việt Nam.

Nay tôi xin có ý kiến nên đưa chi phí đồ dùng văn phòng theo đúng quy định của ngành tài chính theo quy định khoản sau.

Nợ TK 642(6423) CPQLD: Chi phí đồ dùng văn phòng. Có TK 142: Chi phí trả trước.

-Trường hợp: trích khấu hao TSCĐ dùng chung của doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK 642(6424):CPQLDN Chi phí khấu hao TSCĐ.

Có TK 211 (2113): TSCĐ hữu hình – Máy móc thiết bị

Nhưng theo quy định của nghành tài chính trường hợp chi phí khấu hao TSCĐ được định khoản như sau:

Nợ TK 642(6424) CPQLDN – Chi phí khấu hao TSCĐ. Có TK 214-Hao mòn TSCĐ

Trên đây là tất cả nhận xét của em trong thời gian thực tập tại công ty TNHH

Đại Phát. Do kinh nghiệm thực tế còn non nớt nên nội dung bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong có sự giúp đỡ đóng góp của các thầy cô giáo và các cô chú nơi đơn vị thực tập để sự hiểu biết của em được hoàn thiện hơn tạo điều kiện tốt cho quá trình công tác sau khi rời ghế nhà trường

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là Tiểu Luận Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Xác Định Và Phân Phối Kết Qủa Công Ty Mỹ Phẩm  được mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài. Ngoài ra để hoàn thành bài tiểu luận các bạn phải đầu tư thời gian, tâm huyết mới hoàn thành tốt bài tiểu luận.

Hiện nay, bên mình có dịch vụ hỗ trợ viết tiểu luận trọn gói cho các bạn sinh viên, hãy nhanh tay liên hệ mình nhé sđt / zalo : 0909232620 để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo