Báo cáo: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Rate this post

Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Là một trong những Đề tài viết báo cáo thực tập Kế toán mà các bạn sinh viên không nên bỏ qua khi chọn đề tài báo cáo thực tập.

Đối với những bạn sinh viên giỏi, muốn thử thách bản thân có thể chọn đề tài khác hoặc có các chủ đề như: Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán tiền lương, Kế toán nguyên vật liệu,… Các bạn có thể chọn những chủ đề này viết báo cáo thực tập.

Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Dưới đề là một Đề cương chi tiết viết báo cáo thực tập ngành Kế toán với đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Mà admin chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo viết báo cáo thực tập.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. KẾ TOÁN DOANH THU

 • 1.1.1  Kế toán Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
  • 1.1.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • 1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • 1.1.1.3. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu
  • 1.1.1.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • 1.1.2.1. Các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.1.2. Kế toán doanh thu tài chính
  • 1.1.2.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.1.2.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp
 • 1.1.3. Kế toán thu nhập khác
  • 1.1.3.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.1.3.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ

 • 1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
  • 1.2.1.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.2.1.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.2.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp
 • 1.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  • 1.2.2.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.2.2.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.2.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp
 • 1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng
  • 1.2.3.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.2.3.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.2.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp
 • 1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  • 1.2.4.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.2.4.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.2.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.2.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.2.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp
 • 1.2.5. Kế toán chi phí khác
  • 1.2.5.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.2.5.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.2.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.2.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.2.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp
 • 1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  • 1.2.6.1. Khái niệm, nội dung
  • 1.2.6.2. Chứng từ hạch toán
  • 1.2.6.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
  • 1.2.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  • 1.2.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 1.2.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3 HÌNH THỨC VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Xem thêm: Cách viết lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh
  • 2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý
  • 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh
 • 2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
  • 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
  • 2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản
  • 2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán
  • 2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán
  • 2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2019 – 2020)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 2.2.1. KẾ TOÁN DOANH THU
  • 2.2.1.1. Kế toán Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
  • 2.2.1.2.Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • 2.2.1.3. Kế toán doanh thu tài chính
  • 2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác
 • 2.2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ
  • 2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
  • 2.2.2.2  Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  • 2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng
  • 2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  • 2.2.2.5. Kế toán chi phí khác
  • 2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 • 2.2.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  • 2.2.3.1. Nội dung
  • 2.2.3.2. Chứng từ hạch toán
  • 2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
  • 2.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
  • 2.2.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
  • 2.2.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

Xem thêm: Đề tài báo cáo: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Kế toán

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ

(Lưu ý: Nhận xét về tình hình công tác kế toán chuyên đề, so sánh chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán với tình hình thực tế của dn. Đưa ra các kiến nghị nếu có)

Bạn gặp phải khó khăn khi viết báo cáo thực tập? Bạn không có số liệu, chứng từ để viết bài? Bạn chưa có doanh nghiệp thực tập? Đừng lo lắng, đã có Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói của Baocaothuctap.net. Các bạn chỉ cần liên hệ đến Zalo 0973287149 để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn sử dụng dịch vụ viết thuê.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Báo cáo: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh […]

Contact Me on Zalo