Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép

Rate this post

Tải miễn phí bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép được Baocaothuctapketoan.net chia sẻ với các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang tìm kiếm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình

Dưới đây là bài mẫu được mình tham khảo của bạn sinh viên có học lực giỏi chia sẻ lại, để hoàn thành bài báo cáo thực tập, bạn sinh viên đã đầu tư thời gian và công sức để đi thực tập trực tiếp tại công ty, đầu tư tâm huyết và qua nhiều lần chỉnh sửa dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, bài báo cáo thực tập mới hoàn thành hoàn thiện, và được giáo viên hướng dẫn đánh giá cao và chấm 9 điểm cho tác giả.

Lưu ý : hiện nay, Baocaothuctapketoan.netdịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói dành cho các bạn sinh viên nào muốn triển khai bài mới mà chưa biết làm từ đâu, và những bạn sinh viên bận học, không có thời gian… Hãy liên hệ ngay với mình để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé sđt/ zalo: 0973287149


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY GIÀY DÉP

LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH YC – TEC VIỆT NAM
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH YC – TEC Việt Nam 
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh 
1.1.2.1 Chức năng 
1.1.2.2 Nhiệm vụ 
1.1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 
1.2. Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh 
1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 
1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty 
1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ 
1.3.3 Các chính sách kế toán 
1.3.3.1 Các quy định chung 
1.3.3.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 
1.3.3.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 
1.3.3.4 Hệ thống báo cáo kế toán 

Xem Thêm ==> Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa

1.3.3.5 Hình thức sổ kế toán 
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.1. Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ 
2.1.1 Khái niệm 
2.1.2 Doanh thu hợp đồng thương mại 
2.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 
2.1.4 Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.1.5 Sổ sách sử dụng 
2.1.6 Trình tự kế toán doanh thu 
2.2. Kế toán chi phí 
2.2.1 Kế toán giá vốn hang bán 
2.2.1.1 Kế toán giá vốn hàng bán và các phương pháp tính giá thành 
2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 
2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 
2.2.2.1 Khái niệm 
2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.2.2.3 Trình tự kế toán chi phí bán hàng 
2.2.3 Kế toán quản lý doanh nghiệp 
2.2.3.1 Khái niệm 
2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.2.3.3 Trình tự kế toán quản lý doanh nghiệp 
2.2.4 Doanh thu hoạt động tài chính 
2.2.4.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.2.4.2 Trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
2.2.5 Chi phí hoạt động tài chính 
2.2.5.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.2.5.2 Sơ đồ 2.6 – Trình tự kế toán chi phí tài chính 
2.2.6 Kế toán thu nhập và chi phí khác 
2.2.6.1 Thu nhập khác 
2.2.6.2 Chi phí khác 
2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
2.3.1 Khái niệm 
2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.3.3 Sơ đồ kế toán 
CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.1. Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ 
3.1.1 Đặc điểm 
3.1.2 Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ 
3.1.2.1 Tài khoản sử dụng 
3.1.2.2 Trình tự kế toán 
3.2. Kế toán chi phí 
3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 
3.2.1.1 Chứng từ sử dụng 

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép

3.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 
3.2.1.3 Qui trình tính giá vốn hàng bán 
3.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 
CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Nhận xét 
4.1.1 Ưu điểm 
4.1.2 Nhận xét chung về đội ngũ nhân viên 
4.1.3 Nhận xét về tổ chức kế toán của công ty 
4.1.4 Nhận xét về kế toán xác định kết quả kinh doanh 
4.2. Kiến nghị 
4.3. Kết luận 
TÀI LIỆU THAM KHẢO


LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY GIÀY DÉP

Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải  tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiểu quả, mà hiệu quả cuối cùng được phản ánh qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mà công ty đạt được. Đó là doanh thu mà công ty thu vào phải lớn hơn chi phí bỏ ra ( bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, giá vốn bán hàng… ), tức là công ty đã kinh doanh thực sự có hiệu quả.

Như vậy, kết quả bán hàng tạo ra doanh thu bán hàng, chúng có mối quan hệ tỉ lệ thuận với nhau, doanh thu chính là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh.

Xem Thêm ==> Top 14 Đề Cương Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán, Hay

Ngoài các yếu tố đầu vào, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất để tiến hành sản xuất tạo sản phẩm, doanh nghiệp còn phải tiến hành tiêu thụ sản phẩm, làm sao cho sản phẩm của mình đưa ra thị trường được ưa chuộng, thông qua chất lượng và mẫu mã của sản phẩm, để tạo doanh thu cho doanh nghiệp. Khi kinh doanh bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa và để đạt được lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lý. Đây là vấn đề quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH YC-TEC Việt Nam, nhận được sự giúp đỡ của ban giám đốc công ty và các anh chị của bộ phận kế toán, cùng với sự hướng dẫn của giảng viên Phạm Thị Huyền Quyên, em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH YC-TEC Việt Nam”.

Cấu trúc bài luận gồm 3 chương:

  • Chương I: Tổng quan về công ty TNHH YC-TEC Việt Nam.
  • Chương II: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty YC-TEC Việt Nam.
  • Chương III: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty YC-TEC Việt Nam.
  • Chương IV: Nhận xét và kiến nghị

Mặc dù đã cố gắng nhiều, song bản thân em chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, cũng như trong đề tài báo cáo, nên không khỏi những sai sót. Do vậy, em mong nhận được nhiều ý kiến đóng hơn để hoàn thiện bài báo cáo của mình


NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY GIÀY DÉP

Nhận xét

  • Ưu điểm

Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam là một trong những đơn vị của tỉnh đã tham gia tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước đề ra. Từ khi thành lập đến nay công ty phải đối phó với bao biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng. Mặc dù vậy, nhưng công ty đã kịp thời có những chính sách và biện pháp hữu hiệu để vượt qua mọi khó khăn, từng bước đạt được những thành quả nhất định và vững chắc trên thương trường quốc tế. Hiện công ty đang có những kế hoạch cho tương lai, tích cực tìm kiếm thị trường, đối tác nhằm nâng cao lợi nhuận hơn nữa. Đó là mục tiêu mà công ty đang hướng tới.

  • Nhận xét chung về đội ngũ nhân viên

Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình, có kinh nghiệm và tinh thần làm việc có trách nhiệm là một lợi thế giúp công ty có được vị trí nhất định trên thị trường quốc tế. Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thì nguồn nhân lực chiếm một vị trí rất quan trọng, đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân viên giỏi là rất cần thiết. Bên cạch đó, công ty còn tạo điều kiện cho nhân viên mới cơ hội nâng cao trình độ, kinh nghiệm của mình. Ngoài ra, công ty còn áp dụng chế độ khen thưởng và xử phạt hợp lý đối với từng nhân viên có thành tích hay vi phạm, đây cũng là một trong những chính sách giúp công ty phát triển bền vững trong tương lai.

  • Nhận xét về tổ chức kế toán của công ty
  • Ưu điểm:

Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung, là một hình thức rất phù hợp với công ty hiện nay vì đảm bảo lãnh đạo tập trung, thống nhất với công tác kế toán, kiểm tra xử lý và cung cấp thông tin kế toán một cách nhanh chóng, kịp thời giúp lãnh đạo nắm bắt được tình hình của công ty thông qua những thông tin do kế toán cung cấp. Từ đó, tiến hành kiểm tra, chỉ đạo sát sao các hoạt động của công ty, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán, nâng cao hiệu quả công tác kế toán của công ty.

Mọi máy tính của bộ phận kế toán đều kết nối với máy chủ thông qua phần mềm kế toán UNESCO, do đó mọi dữ liệu được tập trung giúp cho việc kiểm tra đầy đủ và có tính chính xác cao.

Đội ngũ kế toán trẻ, năng động, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao giúp cho công việc ghi chép sổ sách kế toán, theo dõi đều thực hiện nghiêm túc và diễn ra thường xuyên.

Bộ máy kế toán được tổ chức khá hợp lý, gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí.

Tổ chức vận hành hệ thống tài khoản vào công tác kế toán và hệ thống báo cáo tài khoản một cách hữu hiệu và hợp lý.

Hệ thống chứng từ được tổ chức tương đối tốt, đảm bảo tính hợp lý, đầy đủ theo quy định của bộ tài chính.

Mọi công tác sổ sách, chứng từ phát sinh tại công ty đều được tập trung về phòng kế toán giúp cho công tác kế toán dễ dàng, thống nhất, kịp thời trao đổi khi có phát sinh.

  • Nhược điểm:

Mặc dù công tác tổ chức hạch toán từ khâu thu thập xử lý và phản ánh số liệu vào sổ sách kế toán cũng như việc luân chuyển chứng từ có nhiều ưu điểm, song bên cạnh đó vẫn còn những mặt yếu như: công việc ghi chép chưa phản ánh kịp thời, dễ nhầm lẫn…

Do đặc thù công việc của công ty là hoạt động sản xuất kinh doanh nên công việc nhiều, trong khi bộ phận kế toán còn hạn chế về mặt nhân sự, do vậy việc kế toán kiêm nhiệm nhiều công việc sẽ làm giảm đi hiệu quả của công tác kế toán.

  • Nhận xét về kế toán xác định kết quả kinh doanh

Về kế toán chi phí: công tác kế toán này được tiến hành tương đối theo đúng quy định, điều đó giúp công ty kiểm soát sát được các loại chi phí có hiệu quả hơn, phát hiện kịp thời và có những biện pháp cụ thể đối với những chi phí vượt quá mức bình thường, từ đó có thể đưa ra các biện pháp làm giảm các loại chi phí hợp lý và các loại chi phí không cần thiết mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty đã hạch toán chi phí đầy đủ, hợp lý và tính toán chính xác giá thành sản phẩm.

Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu quản lý đặt ra về thời gian và tính chính xác, cụ thể. Các mẫu chứng từ, sổ sách tuân thủ theo đúng quy định của bộ tài chính. Phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, ghi sổ kế toán nhìn chung bám sát với chuẩn mực kế toán hiện hành.

Xem Thêm ==> Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Chế Biến Thủy Hải Sản

Kiến nghị

Sau một thời gian thực tập tại công ty, qua tìm hiểu về công tác kế toán và công tác quản lý của công ty, em xin đưa ra một số ý kiến như sau:

Về bộ phận kế toán: Công ty nên có chính sách tuyển dụng nhân viên kế toán, đặc biệt là kế toán có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao để tránh tình trạng kế toán kiêm nhiệm nhiều công việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán.

Các phòng ban của công ty cần phối hợp nhịp nhàng trong việc lưu chuyển chứng từ, các chứng từ gốc khi chuyển về văn phòng cần được phân loại, sắp xếp riêng theo từng nội dung để thuận tiện cho việc theo dõi, đối chiếu số liệu vào các sổ sách có liên quan. Sau khi ghi sổ chứng từ được lưu trữ và bảo quản phù hợp với quy định để cho việc kiểm toán sau này sẽ không mất nhiều thời gian và thuận lợi hơn cho công tác kế toán.

Công ty nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, thúc đẩy các hoạt động marketing nhằm nâng cao uy tín của công ty trên thị trường.

Tóm lại, qua công tác kế toán nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở công ty đã đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời đúng yêu cầu của công tác quản lý và tính thống nhất trong phạm vi tính toán các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận có liên quan. Đồng thời đảm bảo cho số liệu kế toán phản ánh một cách chính xác, trung thực, rõ ràng, dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kinh doanh tại công ty.

Kết luận

Sau một thời gian tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam, em đã phần nào nắm bắt được thực trạng công tác tổ chức hệ thống kế toán trong một doanh nghiệp và những công việc cần phải làm đối với một phần hành kế toán. Điều đó giúp em hiểu sâu hơn về lý luận chung, so sánh được sự giống và khác nhau giữa lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức đã được học trên ghế nhà trường. Qua thời gian thực tập, em nhận thấy Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam đã từng bước đi lên và tự khẳng định mình, là một doanh nghiệp có uy tín lớn cho thị trường trong và ngoài nước. Công ty đã tổ chức rất tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép được Baocaothuctapketoan.net chia sẻ với các bạn. Để hoàn thành 1 bài báo cáo thực tập hoàn thiện và chỉnh chu các bạn sinh viên phải đầu tư thời gian, công sức, tâm huyết mới có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập. Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình.

Nếu các bạn sinh viên nào đang băn khoăn, lo lắng, không biết phải bắt đầu viết như thế nào thì hãy liên hệ với mình ngay nhé. Bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, nhanh tay liên hệ với sdt / zalo : 0973287149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo