Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Cty Ván Ép

Rate this post

Tải miễn phí Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Cty Ván Ép được bạn sinh viên khóa trước chia sẻ lại với baocaothuctapketoan.net . Nay mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình

Dưới đây là bài mẫu được bạn sinh viên hoàn thành trong vòng 2 tháng thực tập trực tiếp tại công ty, bài mẫu chỉnh chu được tác giả đầu tư rất nhiều thời gian công sức và tâm huyết, qua nhiều lần chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn, bài mẫu cũng đã được hoàn thành và được giáo viên chấm 9 điểm

Ngoài ra, hiện nay còn rất nhiều bạn sinh viên đang bận học, bận đi làm không có thời gian làm bài, chính vì thế, mình đã cho ra đời dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói dành cho các bạn sinh viên. Hãy nhanh tay liên hệ với mình qua sđt / zalo : 0909232620


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VÁN ÉP 

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
3. Phương pháp nghiên cứu 
4. Phạm vi nghiên cứu 
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VÁN ÉP
1.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh 
1.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1.4 Phân loại kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1.4.1 Xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
1.1.4.2 Xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động khác 
1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập 
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
1.2.1.1 Khái niệm 
1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 5 1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu 5 1.2.1.4 Chứng từ kế toán 
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng 
. 1.2.1.6 Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
1.2.2.1 Khái niệm 
1.2.2.2 Chứng từ kế toán 13 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 
1.2.2.4 Phương pháp hạch toán 
1.2.3 Kế toán thu nhập từ hoạt động khác 
1.2.3.1 Khái niệm 
1.2.3.2 Chứng từ kế toán 16 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng

Xem Thêm ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu

1.2.3.4 Phương pháp hạch toán 
1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
1.3.1 Chiết khấu thương mại: 
1.3.1.1 Khái niệm 
1.3.1.2 Quy định hạch toán 20 1.3.1.3 Tài khoản sử dụng 
1.3.1.4 Phương pháp hạch toán 
1.3.2 Giảm giá hàng bán 
1.3.2.1 Khái niệm 
1.3.2.2 Quy định hạch toán 22 1.3.2.3 Tài khoản sử dụng 
1.3.2.4 Phương pháp hạch toán 
1.3.3 Hàng bán bị trả lại 
1.3.3.1 Khái niệm 
1.3.3.2 Quy định hạch toán 23 1.3.3.3 Tài khoản sử dụng 
1.3.3.4 Phương pháp hạch toán 
1.4. Kế toán chi phí , giá vốn 
1.4.1 Kế toán chi phí giá vốn hàng bán 
1.4.1.1 Khái niệm 
1.4.1.2 Chứng từ kế toán 
1.4.1.3 Tài khoản sử dụng 26 1.4.1.4 Phương pháp hạch toán 
1.4.2 Kế toán chi phí tài chính 
1.4.2.1 Khái niệm 
1.4.2.2 Chứng từ kế toán 
1.4.2.3 Tài khoản sử dụng 
1.4.2.4 Phương pháp hạch toán 
1.4.3 Kế toán chi phí bán hàng 
1.4.3.1 Khái niệm 
1.4.3.2 Chứng từ kế toán 
1.4.3.3 Tài khoản sử dụng 
1.4.3.4 Phương pháp hạch toán 
1.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
1.4.4.1 Khái niệm 
1 .4.4.2 Chứng từ kế toán 
1.4.4.3 Tài khoản sử dụng 
1.4.4.4 Phương pháp hạch toán 
1.4.5 Kế toán chi phí khác 
1.4.5.1 Khái niệm 
1 .4.5.2 Chứng từ kế toán 
1.4.5.3 Tài khoản sử dụng 
1.4.5.4 Phương pháp hạch toán 
1.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
1.4.6.1 Khái niệm 
1.4.6.2 Phương pháp tính thuế 
1 .4.6.3 Chứng từ kế toán 
1.4.6.4 Tài khoản sử dụng 
1.4.6.5 Phương pháp hạch toán 
1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
1.5.1 Khái niệm 43 1.5.2 Chứng từ kế toán 
1.5.3 Tài khoản sử dụng 
1.5.4 Phương pháp hạch toán 

Xem Thêm ==> Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Sắt, Thép

CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VÁN ÉP
2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Tân Phước Long 
2.1.1 Khái quát công ty 
2.1.2 Nghành nghề kinh doanh của đơn vị 
2.1.3 Tổ chức cơ cấu của đơn vị 
2.1.3.1 Cơ cấu quản lý 
2.1.3.2 Bộ máy kế toán 
a. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 
b. Một số thông tin cơ bản về công tác kế toán tại công ty 
c. Hình thức ghi sổ kế toán 
2.2 Tình hình thực tế tại công ty 
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.2.1.1 Chứng từ kế toán 
2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.1.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.1.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.2 Doanh thu tài chính 
2.2.4.1 Chứng từ kế toán 
2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.3 Thu nhập khác 
2.2.3.1 Chứng từ kế toán 
2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.3.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.3.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 
2.2.4.1 Chứng từ kế toán 
2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng 
2.2.5.1 Chứng từ kế toán 
2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.5.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.5.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
2.2.6.1 Chứng từ kế toán 
2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.6.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.6.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.7 Kế toán chi phí khác 
2.2.7.1 Chứng từ kế toán 
2.2.7.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.7.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.7.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.8 Kế toán chi phí thuế TNDN 
2.2.8.1 Chứng từ kế toán
2.2.8.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.8.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.8.4 Sổ sách minh hoạ 
2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
2.2.9.1 Chứng từ kế toán 
2.2.9.2 Tài khoản sử dụng 
2.2.9.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 
2.2.9.4 Sổ sách minh hoạ 
CHƯƠNG III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VÁN ÉP
3.1 Nhận xét chung 
3.1.1 Ưu điểm 
3.1.2 Tồn tại 
3.2 Giải pháp 
3.3 Một số ý kiến khác để tăng lợi nhuận 
KẾT LUẬN 
PHỤ LỤC


PHẦN MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VÁN ÉP 

Sự cần thiết của đề tài :

        Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là : “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu có trang trãi được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hoá lợi nhuận?”. Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp hiện nay không những chịu tác động của qui luật giá trị mà còn chịu tác động của qui luật cung cầu và qui luật cạnh tranh, khi sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm dịch vụ được thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi  bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ thì doanh thu đạt được chủ yếu là do quá trình tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

       Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về doanh thu, chi phí và xác  định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài : “Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ván ép”.

Mục tiêu nghiên cứu :

        Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ván ép nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả .

Xem Thêm ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Điện Tử

Phương pháp nghiên cứu :

       – Thu thập những chứng từ nghiệp vụ phát sinh thực tế tại cty TNHH Tân Phước Long  

       –  Tham khảo ý kiến của các anh chị trong phòng kế toán cty .

       –  Ý kiến của giáo viên hướng dẫn

       –  Tham khảo sách báo và một số tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

       –  Thu thập các số liệu từ các chứng từ gốc có liên quan đến đề tài nghiên cứu từ đó tổng hợp vào sổ các tài khoản có liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh .

    Đồng thời em cũng tham khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.

Phạm vi nghiên cứu :

     Về không gian : Công ty TNHH Tân Phước Long

     Về thời gian: đề tài được thực hiện từ ngày 07/10/2011 đến 25/12/2011

     Số liệu được phân tích là số liệu quý 4/2010


KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VÁN ÉP 

     Trong điều kiện kinh doanh của nền kinh tế thị trường hiện nay để đứng vững và không ngừng phát triền là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh nghiệp. Bộ phận kế toán nói chung với vai trò là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế tài chính trong doanh nghiệp Trong đó công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ván ép có một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó  cung cấp số liệu kịp thời cho các nhà quản lý doanh nghiệp về tình hình kinh doanh cũng như phản ánh kịp thời, đầy đủ kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

        Sau một thời gian thực tập tìm hiểu công tác kế toán ở Công ty TNHH Tân Phước Long, em đã phần nào nắm bắt được thực trạng công tác tổ chức kế toán trong một doanh nghiệp và với đề tài : “kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Phước Long ” đã giúp em hiểu sâu hơn về lý luận chung, so sánh được sự giống và khác nhau giữa lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức đã được học trên ghế nhà trường

 Luận văn đã khái quát toàn bộ quá trình hạch toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ván ép. Hy vọng là với những giải pháp và ý kiến  đóng góp của em sẽ mở ra những phương hướng mới cho công tác kế toán nói riêng và hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung đạt hiệu quả cao hơn.

     Do thời gian thực tập chưa nhiều nên các vấn đề đưa ra trong chuyên đề này chưa có tính khái quát cao, việc giải quyết chưa hẳn đã hoàn toàn thấu đáo và không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ trong công ty  để chuyên  đề của em được tốt hơn nữa.

     Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Kế toán – Tài chính – Ngân Hàng đặc biệt là sự giúp  đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Quỳnh Tứ Ly và phòng Kế toán Công ty TNHH Tân Phước Long đã hướng dẫn chỉ bảo em hoàn thành quyển luận văn này 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Cty Ván Ép được mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình, thì đây sẽ là bài mẫu phù hợp với các bạn nhất. Chúc các bạn hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt và thành công

Hiện nay, bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán trọn gói dành cho các bạn sinh viên. Hãy nhanh tay liên hệ mình qua sđt / zalo : 0909232620 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhe                    

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo