Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Thủy Sản

Rate this post

Tải miễn phí bài Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Thủy Sản được Baocaothuctapketoan.net tham khảo từ bạn sinh viên khóa trước có học lực giỏi và học trường Đại Học nổi tiếng xin được dấu tên chia sẻ

Tên công ty:  Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải. Tên giao dịch quốc tế:  Cat Hai Joint – Stock Aquatic Processing And Services Company

Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước đề ra, sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập doanh nghiệp. Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình thực hiện sản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh doanh với các bạn hàng trong và ngoài nước.

Thực hiện việc nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như thu nhập của người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường trong và ngoài nước. Chịu sự kiểm tra và thanh tra của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người lao động, vệ sinh và an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty áp dụng cũng như những quy định có liên quan tới hoạt động của công ty.

Hiện nay, bên mình có dịch vụ viết thuê khóa luận trọn gói dành cho các bạn sinh viên, hãy nhanh tay liên hệ mình qua sđt / zalo : 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé 


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THỦY SẢN 

LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 
1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1. Vai trò, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 
1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 
1.3. Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 
1.4. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp 
2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 
2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 
2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 
2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 
2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Xem Thêm ==> Kế Toán Tiền Lương Và Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Vận Tải

3. Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THUỶ SẢN  
1. Khái quát chung về công ty CP chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải 
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 
1.3. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 
1.4. Tổ chức công tác kế toán 
2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải 
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải. 
2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 
2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 
2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
2.5. Kế toán chi phí tài chính 
2.6. Kế toán thu nhập khác 
2.7. Kế toán chi phí khác 
2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty 
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THỦY SẢN
1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải. 
1.1. Ưu điểm 
1.2. Hạn chế 
2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải
2.1. Tính cấp thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
2.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Công ty thủy sản
KẾT LUẬN

Xem Thêm ==> Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Giày Dép


LỜI MỞ ĐẦU KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THỦY SẢN 

Những năm gần đây, nước ta đang trên đà phát triển, nền kinh tế chuyển mình rõ rệt, những Công ty lớn nhỏ được thành lập với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó những doanh nghiệp phải đối mặt với những thử thách trong cuộc cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Vì vậy vấn đề đặt ra trong sản xuất kinh doanh là làm thế nào để có được lợi nhuận cao nhất, chi phí bỏ ra thấp nhất thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại, phát triển mạnh mẽ và đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Để làm được điều đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tập hợp, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho các đối tượng có quan tâm.

Vì vậy em chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thuỷ Sản” cho bài khóa luận của mình.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của khóa luận gồm 3 chương:

Chương I: Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Chế Biến Dịch Vụ Thuỷ Sản Cát Hải .

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thuỷ Sản

Với mong muốn củng cố, hoàn thiện  và ngày càng nâng cao trình độ nghiệp vụ về kế toán, em rất mong được sự xem xét, chỉ bảo, tham gia góp ý kiến của các quý thầy cô và các bạn để đề tài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.


KẾT LUẬN KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THỦY SẢN  

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  là bộ phận quan trọng khi hạch toán kế toán. Số liệu chính xác và trung thực từ việc xác định doanh thu, chi phí qua hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho Ban lãnh đạo công ty nắm được tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty, từ đó đưa ra những quyết định, phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới. Bởi vậy, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là công việc thường xuyên và cần thiết trong mỗi doanh nghiệp.

Xem Thêm ==> Top 14 Đề Cương Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán, Hay

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải, cùng với những lý luận được học tại trường đã giúp em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tiễn, em đã mạnh dạn tìm hiểu và đi sâu vào đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thủy sản”. Khóa luận đã đề cập và giải quyết một số vấn đề tổ chức bộ máy công tác kế toán và việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải.

Nội dung của đề tài này khá rộng và phức tạp, đòi hỏi phải có kiến thức vững vang và kinh nghiệm thực tiễn. Do khả năng còn hạn chế, thời gian thực tập và nghiên cứu có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong được sự chỉ bảo, góp ý cũng như phê bình từ phía các thầy cô giáo để bài khóa luận của em hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty, các cô chú, anh chị phòng Kế hoạch – Kế toán Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải đã tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập tại công ty. Đặc biêt, em xin gửi lời cảm ơn đến Ths. Phạm Văn Tưởng và các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học dân lập Hải Phòng đã giúp em hoàn thành bài khóa luận này

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên là Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Thủy Sản mình chia sẻ với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài.

Bạn nào có nhu cầu triển khai đề tài mới thì hãy liên hệ mình nhé sđt / zalo : 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo