Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Cty Đồng Hồ Nước

Rate this post

Tải miễn phí Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Cty Đồng Hồ Nước được mình tham khảo từ bạn sinh viên khóa trước chia sẻ lại

Phân phối các dòng sản phẩm ngành nước, các thiết bị phòng cháy chữa cháy: đồng hồ nước, van vòi nước, phụ kiện đường ống,…

Thực hiện bán hàng theo các kênh phân phối của Công ty như bán cho đại lý, bán hàng theo dự án, bán hàng theo kênh hiện đại và bán lẻ.

Đáp ứng những đơn hàng với kiểu dáng theo yêu cầu của khách hàng

Nhiệm vụ

Đối với khách hàng

Thực hiện các đơn hàng cho khách một cách nhanh chóng, chất lượng.Thực hiện các dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng đúng với quy định và hợp đồng.Phân phối các sản phẩm thiết bị điện nước nói chung trong phân khúc trung và cao cấp, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

Đối với công ty

Sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và phát triển nguồn vốn KD được giao thực hiện mục tiêu kinh doanh. Thực hiện sứ mệnh rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian, tiềm lực và năng lực. Xây dựng các chiến lược kinh doanh dài hạn. Chấp hành nghiêm túc chế độ an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường đồng thời quan tâm đến lợi ích của người lao động

Lưu Ý: bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói dành cho các bạn sinh viên muốn triển khai đề tài mới mà chưa biết bắt đầu như thế nào…Các bạn hãy nhanh tay liên hệ với mình qua sđt/ zalo: 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé 


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ CÔNG TY ĐỒNG HỒ NƯỚC 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 
1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh 
1.1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu 
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí 
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh 
1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 
1.2.1. Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ 
1.2.1.1. Khái niệm 
1.2.1.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu 
1.2.1.3. Chứng từ sử dụng 
1.2.1.4. Tài khoản sử dụng 
1.2.1.5. Phương pháp hạch toán 
1.2.1.6. Sơ đồ hạch toán 
1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
1.2.3.1. Khái niệm 
1.2.3.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 
1.2.3.4. Phương pháp hạch toán 
1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán 
1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác 
1.2.4.1 Khái niệm 
1.2.4.2 Chứng từ sử dụng 
1.2.4.3 Tài khoản sử dụng 
1.2.4.4. Phương pháp hạch toán 
1.2.4.5. Sơ đồ hạch toán 
1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh 
1.2.5.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán 
1.2.5.2 Kế toán chi phí bán hàng 
1.2.5.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 
1.2.5.5 Kế toán các khoản chi phí khác 
1.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
1.2.6.1 Khái niệm 
1.2.6.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.6.3 Tài khoản sử dụng 
1.2.6.4 Phương pháp hạch toán 
1.2.6.5. Sơ đồ hạch toán 

Xem Thêm ==> Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Thủy Sản

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐỒNG HỒ NƯỚC 
2.1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
2.1.1.Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
2.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
2.1.3.1. Chức năng 
2.1.3.2. Nhiệm vụ 
2.1.3.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty 
2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 
2.1.4.1. Bộ máy tổ chức của công ty 
2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 
2.1.4.3. Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác 
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 
2.1.5.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 
2.1.5.3. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty 
2.1.5.4. Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty 
2.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty 
2.1.5.6. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 
2.2. Thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty đồng hồ nước
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.2.1.1. Nội dung 
2.2.1.2. Chứng từ sổ sách 
2.2.1.3. Tài khoản sử dụng 
2.2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng) 
2.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.1. Nội dung
2.2.1.2. Chứng từ sổ sách
2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.1. Nội dung 
2.2.3.2. Chứng từ sổ sách 
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng) 
2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng 
2.2.4.1. Nội dung 
2.2.4.2. Chứng từ sổ sách 
2.2.4.3. Tài khoản sử dụng 
2.2.4.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng) 
2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
2.2.5.1. Nội dung 
2.2.5.2. Chứng từ sổ sách
2.2.5.3. Tài khoản sử dụng 
2.2.5.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 
2.2.5.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng) 
2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
2.2.6.1. Nội dung 
2.2.6.2. Chứng từ và thủ tục kế toán 
2.2.6.3. Tài khoản sử dụng 
2.2.6.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 
2.2.6.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng) 
2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
2.2.7.1. Nội dung 
2.2.7.2. Chứng từ và thủ tục kế toán 
2.2.7.3. Tài khoản sử dụng 
2.2.7.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng) 

Xem Thêm ==> Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KHUYẾN NGHỊ 
3.1. Nhận xét 
3.1.1. Nhận xét chung về công ty 
3.1.2. Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty đồng hồ nước
3.1.2.1. Những ưu điểm trong công tác tổ chức quản lý kế toán tại công ty 
3.1.2.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác tổ chức quản lý kế toán tại công ty 
3.1.2.3. Về cơ cấu bộ máy kế toán.
3.1.2.4. Về vận dụng chế độ chứng từ, sổ sách kế toán, tổ chức kiểm tra 
3.1.2.5. Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
3.2. Kiến nghị 
3.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 
KẾT LUẬN 


LỜI NÓI ĐẦU BÁO CÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐỒNG HỒ NƯỚC 

  1. Lý do chọn đề tài

Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay để tồn tại thì doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh, quản lý kinh doanh phù hợp. Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt trong doanh nghiệp thương mại, vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo sẽ tồn tại và phát triển. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề này Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành đang từng bước hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên công tác này vẫn chưa thực sự hoàn thiện và còn những hạn chế nhất định. Xuất phát từ mặt lý luận và thực tiễn, sau quá trình tìm hiểu tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty đồng hồ nước ”

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Tổng hợp những lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành.

Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành.

  1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đồng Hồ Nước

Xem Thêm ==> Kế Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Qủa Tiêu Thụ Thành Phẩm Tại Cty Phụ Tùng Ô Tô

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành.

Phạm vi thời gian: Nguồn số liệu liên quan đến luận văn được thu thập từ Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành tháng 12/2020

  1. Phương pháp nghiên cứu
  • Tài liệu thứ cấp

+ Các tài liệu, giáo trình về lý thuyết kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

+ kết quả nghiên cứu của các tác giả có liên quan.

  • Tài liệu sơ cấp

+ Sổ sách, báo cáo có liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đồng Hồ Nước

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chứng từ kế toán phương pháp này thu thập các chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty để kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ đó.

Phương pháp đối ứng tài khoản – ghi sổ. Từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thể hiện trên các chứng từ kế toán, dùng phương pháp đối ứng chứng từ, tài khoản để phân loại thông tin chứng từ và phản ánh một cách có hệ thống vào các loại sổ kế toán mà công ty đang sử dụng để theo dõi cho từng đối tượng kế toán cụ thể.

Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty từ đó cái nhìn tổng quan về công ty và đưa ra một số biện pháp. Kiến nghị.

Phương pháp tổng hợp – cân đối dựa trên những thông tin trên các sổ kế toán để tiến hành tổng hợp thông tin tổng quát nhất về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty.

Nghiên cứu tài liệu kết hợp với phỏng vấn điều tra mục đích của việc phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin sơ cấp và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đồng Hồ Nước. Đối tượng được phỏng vấn, điều tra là kế toán trưởng và kế toán viên. Trình tự tiến hành là kết hợp giữa việc thu thập chứng từ thực tế với phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp…

  1. Kết cấu đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Chương 2: Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị


KẾT LUẬN BÁO CÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐỒNG HỒ NƯỚC 

Trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu cuối cùng mà các doanh nghiệp quan tâm là lợi nhuận. Làm thế nào để đạt được lợi nhuận tối đa trên chi phí tối thiểu, điều đó phụ thuộc vào khả năng kinh doanh của Công ty, mà cụ thể là tính hiệu quả của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do vậy, công việc kế toán ngày nay không chỉ đơn thuần là việc ghi chép sổ sách mà nó còn là một công cụ cung cấp thông tin đắc lực phục vụ cho nhà quản lý doanh nghiệp. Kế toán cung cấp những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính làm cơ sở cho nhà quản lý đưa ra những quyết định tối ưu kịp thời và hiệu qua trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũa doanh nghiệp mình.

Năm 2020, Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhưng còn nhiều mặt chưa thực sự mang lại hiệu quả. Hiện nay Công ty đã vạch ra kế hoạch, phương hướng và biện pháp thực hiện trong những năm tới nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt được lợi nhuận cao. Công ty ngày càng tạo được uy tín với các đối tác, đồng thời cũng đã giúp nâng cao đời sống nhân viên.

Trong thời gian thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế toán, em đã có thêm nhiều hiểu biết về Công ty cũng như vai trò nguyên tắc làm việc của một nhân viên kế toán trong đơn vị.

Cuối cùng, em kính chúc Công ty ngày càng lớn mạnh và luôn thuận lợi trong công việc kinh doanh của mình.

Do thực tập trong thời gian ngắn, mặt khác cũng do tình độ nhận thức còn hạn chế, còn bỡ ngỡ khi đưa lý thuyết vào thực tế và chưa đánh giá hết được bản chất của công việc. Vì vậy, chắc chắn em còn gặp phải nhiều sai sót trong đề tài này. Em rất mong nhận được sự tận tình chỉ bảo của Quý Thầy cô cũng như Quý Công ty.

Một lần nữa , em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành, cùng các Anh chị trong Công ty và Cô giáo đã tạo điều kiện cho em thực tập và hoàn thành tốt bài chuyên đề này

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên là Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Cty Đồng Hồ Nước được mình tham khảo và chia sẻ lại với các bạn sinh viên. Để hoàn thành 1 bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh các bạn sinh viên phải đi thực tập trực tiếp, đầu tư rất nhiều thời gian, công sức mới có thể hoàn thành bài hoàn chỉnh. Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình và đạt được điểm cao nhé 

Các bạn sinh viên đang băn khoăn, lo lắng khi chưa biết viết bài như thế nào thì các bạn hãy yên tâm, liên hệ ngay bên mình để được hỗ trợ ngay nhé zalo: 0973287149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo