Hướng dẫn thực hiện đề cương chi tiết đề tài Kế Toán doanh thu chi phí

Rate this post

Chào các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm đề tài khóa luận tốt nghiệp chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập ngành Kế Toán.

Bài viết dưới đây mình giới thiệu và chia sê đến các bạn sinh viên “Đề cương chi tiết đề tài Kế Toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh” Các bạn cùng nhau tham khảo nhé. Nếu thấy bài viết hay, các bạn hãy chia sẻ đến với bạn bè của mình nha. Ngoài ra các bạn sinh viên nào chưa có đề tài để viết bài chuyên đề tốt nghiệp, hoặc chưa xây dựng được đề cương, các bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Zalo 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ viết bài nhé.

Các bạn sinh viên nào không có thời gian hoàn thiện bài, không rành các kĩ năng về máy tính như soạn thảo văn bản, excel,…Liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp qua Zalo 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.

XEM THÊM VÀ THAM KHẢO CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán

MẪU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

  • TÊN ĐỀ TÀI SỐ 15: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI…..

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. KẾ TOÁN DOANH THU

1.1.1  Kế toán Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.1.1.2. “Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” “Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu”  “Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán”

1.1.1.3. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.1.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.1.1.4.1. Chứng từ hạch toán

1.1.1.4.2. Tài khoản sử dụng

1.1.1.4.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.1.4.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.2.1. Các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.2.1.1. Chứng từ hạch toán

1.1.2.1.2. Tài khoản sử dụng

1.1.2.1.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.2.1.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.2. Kế toán doanh thu tài chính

1.1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.3. Kế toán thu nhập khác

1.1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ

1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán

1.2.1.1. Khái niệm, nội dung

1.2.1.2. Chứng từ hạch toán

1.2.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính

1.2.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng

1.2.3.1. Khái niệm, nội dung

1.2.3.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2.4.1. Khái niệm, nội dung

1.2.4.2. Chứng từ hạch toán

1.2.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.5. Kế toán chi phí khác

1.2.5.1. Khái niệm, nội dung

1.2.5.2. Chứng từ hạch toán

1.2.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

1.2.6.1. Khái niệm, nội dung

1.2.6.2. Chứng từ hạch toán

1.2.6.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3 HÌNH THỨC VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2019 – 2020)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ: các nghiệp vụ đưa ra phải phân tích nghiệp vụ, chứng từ chứng minh nghiệp vụ nếu ko đưa vào bài phải trích yếu phụ lục theo thứ tự…

2.2.1. KẾ TOÁN DOANH THU

2.2.1.1. Kế toán Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1.3.Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.3.1. Nội dung

2.2.1.3.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1.1.2.1. Nội dung

2.2.1.1.2 2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.1.2 3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.1.2 4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.1.2 5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.1.2 6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.3. Kế toán doanh thu tài chính

2.2.1.3.1. Nội dung

2.2.1.3.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác

2.2.1.3.1. Nội dung

2.2.1.3.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.2.1.1. Nội dung

2.2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.2  Kế toán chi phí hoạt động tài chính

2.2.2.2.1. Nội dung

2.2.2.2.2. Chứng từ hạch toán

2.2.2.2.3. Tài khoản sử dụng

2.2.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.2.2.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.2.2.3.1. Nội dung

2.2.2.3.2. Chứng từ hạch toán

2.2.2.3.3. Tài khoản sử dụng

2.2.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.2.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.2.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.2.4.1. Nội dung

2.2.2.4.2. Chứng từ hạch toán

2.2.2.4.3. Tài khoản sử dụng

2.2.2.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.2.4.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.2.4.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.5. Kế toán chi phí khác

2.2.2.5.1. Nội dung

2.2.2.5.2. Chứng từ hạch toán

2.2.2.5.3. Tài khoản sử dụng

2.2.2.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.2.5.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.2.5.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

2.2.2.6.1. Nội dung

2.2.2.6.2. Chứng từ hạch toán

2.2.2.6.3. Tài khoản sử dụng

2.2.2.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.2.6.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.2.6.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

2.2.3.1. Nội dung

2.2.3.2. Chứng từ hạch toán

2.2.3.3. Tài khoản sử dụng

2.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ

(Lưu ý: Nhận xét về tình hình công tác kế toán chuyên đề, so sánh chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán với tình hình thực tế của dn. Đưa ra các kiến nghị nếu có)

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập. Chúng mình sẽ đồng hành với các bạn nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình viết bài khóa luận, báo cáo nhé.

Liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Zalo 0973287149 nhé

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Hướng dẫn thực hiện đề cương chi tiết đề tài Kế Toán doanh thu chi phí […]

trackback

[…] Hướng dẫn thực hiện đề cương chi tiết đề tài Kế Toán doanh thu chi phí […]

Contact Me on Zalo