Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu Nghị

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu Nghị để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

 

1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và đã thực sự trở thành một công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế.
Là một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán Việt Nam, kế toán hành chính sự nghiệp luôn được đổi mới và càng thích ứng với yêu cầu của cơ chế tài chính mới, phù hợp với tinh thần của Nghị định 43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu công lập; góp phần nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng tài chính, tài sản phù hợp, hiệu quả ở các đơn vị này. Với yêu cầu vừa phát triển, vừa phải đảm bảo chất lượng hoạt động, đồng thời phải huy động và sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực còn hạn chế từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp khác đòi hỏi các đơn vị cần quan tâm ñến công tác kế toán tài chính trong đơn vị mình. Chính vì vậy, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.

2. Mục đích nghiên cứu
Cùng với việc hệ thống hóa và hoàn chỉnh thêm những lý luận về công tác kế toán tài chính tại các ñơn vị sự nghiệp có thu, luận văn sẽ phân tích, ñánh giá thực trạng công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới ñể từ ñó ñưa ra những ñịnh hướng và giải pháp ñể hoàn thiện.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là thực trạng công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.
Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới trong năm 2008.

4. Phương pháp nghiên cứu
Về mặt phương pháp luận, luận văn dựa vào phương pháp luận duy vật biện chứng làm phương pháp chủ ñạo.
Phương pháp cụ thể: luận văn sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh ñối chiếu, phương pháp thống kê ñịnh tính, ñịnh lượng và các phương pháp khoa học khác.

5. Những đóng góp của đề tài
Về lý luận, ñề tài góp phần hệ thống hóa và hoàn chỉnh thêm lý luận cơ bản về công tác kế toán tài chính tại các ñơn vị sự nghiệp có thu.
Về mặt nghiên cứu thực tiễn, thông qua việc nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại ñơn vị, ñề tài ñã phân tích và ñánh giá thực trạng công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.
Về tính ứng dụng, luận văn ñã ñưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.

6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược chia thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán tài chính tại các
ñơn vị sự nghiệp có thu
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu Nghị […]

trackback

[…] Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu Nghị […]

Contact Me on Zalo