Download Kế toán vốn bằng tiền tại nhà hàng

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại nhà hàng đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, ….Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại nhà hàng được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán vốn bằng tiền tại nhà hàng

1. Lý do chọn đề tài

 Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh tranh gay gắt và ngày càng rõ nét, đòi hỏi các DN phải luôn luôn nhận thức, đánh giá được tiềm năng của doanh nghiệp mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, để đạt được điều đó thì Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cấu thành doanh nghiệp. Có thể nói Kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, nó không ngừng phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp mà nó còn phản ánh tình hình chi phí, lợi nhuận hay kết quả của từng công trình cho nhà quản lý nắm bắt được. Bên cạnh đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị cân nhắc thận trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình.

Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về vốn về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong kinh doanh từ đó đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc quản lý vốn, cũng từ đó vốn bằng tiền đóng vai trò và là cơ sở ban đầu, đồng thời theo suốt quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Xét về tầm quan trọng và tính cấp thiết của “kế toán vốn bằng tiền ” nên tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH công nghệ nướng YaKi

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán vốn bằng tiền

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Để vận dụng những lý thuyết đã tiếp thu được ở trường vào thực tiễn nhằm củng cố và nâng cao những kiến thức đã học.

– Tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH công nghệ nướng YaKi – Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty. Bước đầu đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là “Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH công nghệ nướng YaKi”, các chứng từ, tài liệu liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu của tháng 12 năm 2019 và các thông tin ở bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh của năm 2019 và các thông tin khác liên quan đến Công ty TNHH công nghệ nướng YaKi

Phạm vi nghiên cứu:

Về mặt không gian: Tập trung tại phòng kế toán Công ty TNHH công nghệ nướng YaKi

Về mặt thời gian: Tập trung nghiên cứu tình hình công ty qua 3 năm 2015-2019 và thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty tháng 12/2019

4. Ý nghĩa của đề tài:

Qua sự luân chuyển của vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra, đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Để theo dõi kịp thời nhanh chóng và cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, với sự nhận định về việc tổ chức, hạch toán kế toán vốn bằng tiền là khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp quan sát trực tiếp, tìm hiểu, đánh giá, phân tích và so sánh dựa trên những tài liệu, số liệu, thông tin của công ty, sách báo và các tài liệu, kiến thức đã được học ở nhà trường.

6. Kết cấu báo cáo thực tập:

Ngoài lời mở đầu, phần giới thiệu và kết luận thì nội dung báo cáo thực tập gồm 3 phần:

Chương 1: CƠ SỚ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚNG YAKI

Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1.1. Kế toán vốn bằng tiền

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

1.1.1. Kế toán tiền mặt

1.1.1.1.Khái niệm

 • Tiền mặt là số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc…
 • Trong bất kỳ công ty nào mọi hoạt động thu – chi tiền mặt tại quỹ điều dựa trên phiếu thu, chi hợp lý, hợp lệ.

1.1.1.2.Chứng từ sử dụng

 • Phiếu thu ( Mẫu 01 -TT )
 • Phiếu chi ( Mẫu 02 -TT )
 • Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu 03-TT)
 • Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu 04-TT)
 • Giấy đề nghị thanh toán ( Mẫu 05 -TT )
 • Biên lai thu tiền ( Mẫu 06 -TT )
 • Bảng kê VBĐQ ( Mẫu 08 -TT )
 • Bảng kiểm kê quỹ ( Mẫu số 08a – TT dùng cho tiền VN) và (Mẫu số 08b – TT dùng cho ngoại tệ và VBĐQ).
 • Bảng kê chi tiền (Mẫu 09 –TT)

1.1.1.3.Tài khoản sử dụng

TK 111 : “ Tiền mặt”

1.1.1.4.Sơ đồ hạch toán

1.1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng

1.1.2.1. Khái niệm

Tiền gửi là số tiền mà doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, kho bạc nhà nước hoặc các công ty tài chính bao gồm tiền Việt Nam, các loại ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý.

1.1.2.2.Chứng từ sử dụng

 • Giấy báo có
 • Giấy báo nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng
 • Ủy nhiệm chi
 • Ủy nhiệm thu
 • Séc chuyển khoản
 • Séc bảo chi…

1.1.2.3. Tài khoản sử dụng

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

TK 112 : “ Tiền gửi ngân hàng”

1.1.2.4. Sơ đồ hạch toán

1.1.3. Kế toán tiền đang chuyển

1.1.3.1. Khái niệm

Tiền đang chuyển là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào kho bạc, ngân hàng Nhà Nước hoặc đã gửi vào bưu điện để trả cho ngân hàng hoặc đã làm thủ tục để chuyển từ TK tại ngân hàng để trả cho các đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo nợ hay bảng sao kê của ngân hàng.

1.1.3.2.Chứng từ sử dụng

 • Giấy báo có
 • Giấy báo nợ hoặc các bảng sao kê

1.1.3.3.Tài khoản sử dụng

TK 113 : “ Tiền đang chuyển”

1.1.3.4.Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚNG YAKI

2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚNG YAKI

2.1.1.Khái quát về Công Ty TNHH công nghệ nướng YAKI

2.1.1.1.Thông tin chung về Công Ty NHH công nghệ nướng YAKI.

 • Tên đầy đủ: Công Ty TNHH công nghệ nướng YAKI.
 • Mã số thuế: 0312533500.
 • Người đại diện: Lê Hữu Nhâm
 • Địa chỉ: 375B Tân Sơn Nhì- Phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
 • Hình thức pháp lí: Công Ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản).
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu ẩm thực đa dạng và sạch của khách hàng Việt Nam.
 • Trụ sở chính: 60 CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 0909910468
 • Fax: 08-3899 9999
 • Website: https://www.yaki.com.vn/
 • Email: quannuongyaki@gmail.com
 • Logo:

 2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty TNHH công nghệ nướng YAKI:

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

Được thành lập vào tháng 7/20013, Công ty công nghệ nướng Yaki đến nay luôn mở rộng hệ thống nhà hàng Yaki với hơn 5 chinh nhánh nhà hàng và hệ thống rau sạch hữu cơ.

– Ngày 6/7/2013 khai trương chi nhánh 1: 18 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, quận Tân Phú.

– Ngày 31/5/2014 khai trương chi nhánh 2: 129 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

– Ngày 20/12/2014 khai trương chi nhánh3: 375 Tân Sơn Nhì, P. Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

– Ngày 4/8/2015 khai trương chi nhánh 4: 60 Đường CN1, P. Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

– Ngày 8/8/2017 khai trương chi nhánh 5: 39 Đường số 3, Vĩnh Lộc mới, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

– Ngày 22/5/2020 khai trương “Hệ thống rau sạch Hana mart”: 39 Đường số 3, P. Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

 Sau 7 năm hình thành và phát triển, công ty công nghệ nướng Yaki đã không ngừng lớn mạnh khi đạt chỉ tiêu đề ra hằng năm.

Đặc biệt, cùng với sự tăng trưởng ổn định trong các chỉ tiêu tài chính Yaki còn được khách hàng tin tưởng, yêu mến để đặt dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới và tiệc lưu động trong những nam gần đây. Đây là mốc son để Yaki không ngừng thay đổi để đáp ứng được như cầu mong muốn của khách hàng để đáp lại tình yêu thương và sự tin tưởng của khách hàng dành cho Yaki.

 Với những thành tích xuất sắc, Lê Hữu Nhâm- Giám đốc công ty TNHH công nghệ nướng YAKI đã được vinh danh trong Fỏum 2019 , sự kiện 1000 CEO- Hành trình doanh nghiệp đa triệu đô,…

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh hiệu quả, Yaki đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình từ thiện xã hội ý nghĩa, tiêu biểu là gần đây với số tiền đóng góp lên đến hơn 200 triệu đồng trong suốt dịch COVID-19 vừa qua. Cung cấp các suất ăn, khẩu trang, từ thiện, hỗ trợ những người khó khăn. Thể hiện cam kết gắn bó và mang đến lợi ích lâu dài cho đất nước và người dân Việt Nam, Yaki đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa với mục đích hỗ trợ cộng đồng địa phương trên các lĩnh vực: con người, sức khỏe y tế, môi trường và các hoạt động xã hội từ thiện khác.

 Ghi nhận những đóng góp ý nghĩa trong dịch COVID-19 vừa qua YAKI đã vinh dự được Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tặng bằng khen về những đóng góp to lớn trong dịch COVID-19

 Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, Yaki sẽ không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chú trọng đầu tư công nghệ quy trình nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng thông qua những giá trị thiết thực và an toàn đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

2.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH công nghệ nướng YAKI.

 Sản phẩm chính:

– Sản phẩm chính là các món ăn Hàn- Nhật không những thế Yaki còn mở thêm nhiều món ăn khác nhau để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng. Bao gồm những sản phẩm sau:

 • Những món ăn Nhật

Xuất phát từ cuộc sống bên Nhật, CEO Lê Hữu Nhâm luôn hoài bão, nỗ lực, vững tin để đem được những món ăn ngon của Nhật về Việt Nam đáp ứng đầy đủ quy trình, chuẩn vị nhất để phục vụ cho khách hàng Việt. tiêu biểu là “YAKI” những món nướng Nhật đã được mang về Việt Nam với đúng chế độ ăn uống của Nhật Bản “1 súp, 3 món”.

Với món ăn Nhật tiêu biểu có thể kể đến:

– Món khai vị: Với sasimi gồm mực( mực ống, mực cơm), tôm, cá ngừ, cá lăng cá tầm,.. ăn kèm với nước chầm như xì dầu, các loại gia vị như wasabi, gừng và một số loại rau,…

– Món súp: Tiêu biểu là súp Miso Nhật.

– Món chiên hoặc nướng: ba rọi bò Mỹ nướng sốt nhật, bò úc nướng số Nhật,…

– Hải sản: Mực, tôm, cá lăng, cá tầm, cá chim,…

Đặc điểm sản phẩm món ăn nhật:

– Đầy đủ chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

– Chú trọng, cầu kỳ trong chế biến lẫn bài trí.

– Kết hợp đầy đủ ngũ pháp (Chiên, hấp, ninh, nướng và sống), ngũ sắc ( Đỏ, đen, trắng, xanh vàng), ngũ vị (Chua, cay, mặn, đắng và ngọt)

Xem Thêm ==> Kế toán vốn bằng tiền tại công ty hóa chất

 • Những món ăn Hàn

Hàn Quốc nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú với những món ăn cực kì tinh tế. Một bữa ăn của gia đình Hàn Quốc thông thường đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho một ngày sinh hoạt và làm việc. Tương đồng với Việt Nam, cơm là món chính trong bữa ăn và đi kèm theo đó là các món phụ như soup, món hầm, rau, salad… tuy nhiên không thể thiếu cá khô, thực phẩm muối biển, kim chi cùng với nước sốt lên men đặc trưng. Người Hàn thường sử dụng rất nhiều gia vị khi chế biến món ăn, theo họ một món ăn càng nhiều gia vị thì càng mang đậm nét ẩm thực truyền thống.

Món ăn Hàn tiêu biểu kể đến:

– Món nướng: Ba rọi bò/ heo nướng Hàn Quốc, thăn bò nướng Hàn Quốc,…

– Lẩu: Lẩu nấm, lẩu kim chi,…

– Món Ăn kèm: Kim chi với nước sốt đặc trưng

 • Hải sản:

Ngoài những món ăn mang đậm chất văn hóa Hàn Nhật thì Yaki luôn bổ sung những món ăn khác làm đa dạng thực đơn làm từ những hải sản tươi sống như:

– Mực: Mực cơm, mực trứng, mực ống,..

– Tôm: Tôm sú, tôm càng xanh ( tùy thời điểm),..

– Cá: Cá lăng, cá tầm, cá chim, cá bò da, cá mú, cá tai tượng,…

– Ốc: Ốc hương, ốc bươu, ốc cà na, ốc đinh,…Và còn rất nhiều loại hải sản khác đáp ứng được nhu cầu của thực khách.

Đặc điểm:

– Hải sản luôn là hải sản tươi sống, có nguồn gốc,..

– Đa dạng hóa các kiểu chế biến từ: Chiên, nướng, hấp, xào, luộc,…

 • Các loại món ăn khác ( Dê, bò, heo,…)

 Để đang dạng hóa thêm món ăn, Yaki còn tiếp tục chế biến món ăn từ dê, bò, heo.,, Trong đó phải kể đến Best seller của quán là món “ Đùi dê” thích hợp cho những bàn đặt sinh nhật, tiệc, hoặc trong những cuộc gặp mặt.

 Thị trường chính:

 • Khu vực hoạt động: Hoạt động chủ yếu ở quận Tân Phú và Bình Tân

2.1.3.Cơ cấu tổ chức của Công Ty TNHH công nghệ nướng YAKI:

2.1.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

Giám đốc

(Lê Hữu Nhâm)

 

NV NS
NV

 

NV

 

NV
Phó giám đốc

(Lê Hữu Anh)

NV

 

NV

 

NV

 

Trưởng P.NS-MKT

 

NV
Trưởng P. Kế toán

 

Trưởng P. Kinh doanh

 

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty TNHH công nghệ nướng Yaki.

(Nguồn: Nội bộ Yaki)

2.1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban

– Qua sơ đồ trên ta thấy giám đốc là người đứng đầu trong công ty, người đứng đầu này sẽ đưa ra các chiến lược, mục tiêu để phân chia xuống dưới cho cấp dưới thực hiện đồng thời cũng chịu trách nhiệm cho các hoạt động chính trong công ty.

–  Phó giám đốc: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc. Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động. Thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

–  Phòng nhân sự- Marketing ở vị trí này họ thực hiện các nhiệm vụ sau:

+  Quản lý, tìm kiếm nhân sự, phân bổ nguồn lực nhân sự cho các chi nhánh nhà hàng, đảm bảo tiến độ công việc được ổn định. Đưa ra các giải pháp, đề xuất trong tình hình dư thừa hay thiếu thốn nguồn nhân lực( như trong dịch covid-19 vừa rồi).

+ Quản cáo, tìm kiếm thêm nhiều chiến lược thu hút khách hàng, quảng cáo thương hiệu.

+ Tư vấn cho khách hàng, tìm đối tác.

– Phòng kinh doanh: ở vị trí này phòng kinh doanh sẽ đưa ra các chiến lược để tăng lượng khách hàng, tăng tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh số. Ngoài ra họ sẽ tìm các khách hàng đang có nhu cầu đặt số lượng lớn, quy mô lớn, như tiệc ngoài trời, tổ chức lễ hội, buffet ngoài trời để tăng doanh thu từ mọi nguồn mà họ có thể huy động được.

– Phòng kế toán: Đây là bộ phận có nhiều nhân viên nhất với 7 kế toán với các nhiệm vụ riêng biệt như:

+ Đặt hàng, thanh toán

+ Nhập liệu

+ Thu nhập chứng từ đầu vào

+ Kiểm tra, làm phiếu chi, thanh toán.

+ Kiểm tra doanh thu.

+ Xuất hóa đơn đầu ra.

+ Khai báo thuế giá trị gia tăng.

+ Làm báo cáo hoạt động kinh doanh

KẾT LUẬN Kế toán vốn bằng tiền tại nhà hàng

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi nhưng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn. Vì vậy, để tồn tại trong nền kinh tế cạnh tranh và sôi động như hiện nay, các doanh nghiệp cần có những phương pháp, chiến lược và kế hoạch lãnh đạo tài tình và sáng suốt.

Công ty TNHH công nghệ nướng YaKi cũng không ngoại lệ. Công ty may mắn nhờ có Ban giám đốc lãnh đao tài tình và sáng suốt đã giúp công ty vươn lên và khẳng định tên tuổi trên nền kinh tế thị trường. Để tiếp tục đứng vững và đi lên trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao, trước hết Công ty phải quản lý chặt chẽ môi trường nội bộ, thường xuyên kiểm soát những hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

Với thời gian ngắn ngủi tìm hiểu và thực hiện đề tài, với cách nhìn còn non nớt và kiến thức còn hạn chế chắc hẳn sinh viên thực tập như em sẽ không khỏi mắc phải những sai sót, khiếm khuyết. Chính vì vậy, mà qua chuyên đề thực tập này, em rất mong có được sự đóng góp và sẻ chia ý chân kiến thành từ các thầy Cô, Ban Giám Đốc và anh chị công nhân viên trong công ty để giúp em hoàn thiện bái báo cáo thực tập này.

 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền tại nhà hàng cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo