Download Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, ….Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp đó là vốn. Nhưng điều quan trọng đó là việc sử dụng đồng vốn bằng cách nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp phải đương đầu.

Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của doanh nghiệp là vấn đề lợi nhuận tối đa, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh đặc biệt trong quản lý và sử dụng vốn là yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp thông qua các kết quả và hiệu quả kinh tế đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy nền kinh tế chuyển từ cơ chế hạch toán tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các thành phần kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các phương án sử dụng sao cho hợp lí, tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó tạo ra tiền đề vững chắc cho hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp .

Là một sinh viên sắp ra trường em rất muốn vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trường cùng với tình hình thực tế tại công ty để hạch toán, nghiên cứu và đề ra một số biện pháp nhằm làm cho hoạt động liên doanh của công ty ngày càng lớn mạnh.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán vốn bằng tiền

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng S.V.A vừa qua, ngoài những kiến thức đã học ở trường em còn được tiếp xúc với thực tế công việc của một kế toán. Điều đó đã giúp em nắm vững hơn những kiến thức đã được học đồng thời được bổ sung so sánh giữa kiến thức đã được học với kiến thức thực tế trong thời gian tập làm, giúp em có được sự tự tin, giảm bớt bỡ ngỡ khi ra trường đi làm sau này. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú cán bộ, anh, chị trong Công ty đặc biệt là sự chỉ bảo về chuyên môn của các cô trong phòng kế toán và dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo của cô giáo Vũ Thị Phương Dung đã giúp em hoàn thành tốt “Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A”.Báo cáo gồm 3 phần:

Chương 1 :  Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong Công ty Cổ phần xây dựng S.V.A

Chương 2:  Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A.

Chương 3:   Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại  Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.

Do thời gian thực tập và khả năng của bản thân còn hạn chế nên bản báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô để bản báo cáo của mình được hoàn thiện hơn, em xin chân thành cảm ơn .

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

1.1 Tổng quan về vốn bằng tiền

1.1.1Khái niệm và đặc điểm vốn bằng tiền

1.1.1.1 Khái niệm

Vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu, tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà doanh nghiệp nào cũng có và sử dụng.

1.1.1.2  Đặc điểm

 Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền là loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tượng của sự gian lận và ăn cắp. Vì thế trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự ăn cắp hoặc lạm dụng là rất quan trọng, nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống nhất của Nhà nước. Chẳng hạn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không được vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và Ngân hàng đã thoả thuận theo hợp dồng thương mại, khi có tiền thu bán hàng phải nộp ngay cho Ngân hàng.

1.1.2 Phân loại vốn bằng tiền

1.1.2.1.Theo hình thức tồn tại

 Vốn bằng tiền của doanh  nghiệp được chia thành:

   – Tiền Việt Nam: là loại tiền phù hiệu. Đây là các loại giấy bạc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức đối với toàn bộ  hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   – Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu. Đây là các loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhưng được phép lưu hành chính thức trên thị trưòng Việt nam như các đồng: đô là Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), phrăng Pháp ( FFr), yên Nhật ( JPY), đô là Hồng Kông ( HKD), mác Đức ( DM) …

   – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: là tiền thực chất, tuy nhiên được lưu trữ chủ yếu là vì mục tiêu an toàn hoặc một mục đích bất thường khác chứ không phải vì mục đích thanh toán trong kinh doanh.

 1.1.2.2) Phân loại theo trạng thái tồn tại

Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:

   – Tiền tại quỹ: gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ ,bạc vàng, kim khí quý, đá quý, ngân phiếu hiện đang được giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh.

  – Tiền gửi ngân hàng: là tiền Việt Nam, ngoại tệ , vàng, bạc, kim khí quý đá quý mà doanh nghiệp đang gửitại tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng.

  – Tiền đang chuyển: là tiền đang trong quá trình vần động để hoàn thành chức năng phương tiện thanh toán hoặc đang trong quá trình vận động từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

1.2. Lý luận tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền

1.2.1 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền

Xuất phát từ những đặc điểm nêu trên, hạch toán vốn bằng tiền phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

  – Theo dõi tình hình thu, chi, tăng, giảm, thừa, thiếu và số hiện có của từng loại vốn bằng tiền.

  – Giám đốc thường xuyên tình hình thực hiện chế độ quản lý tiền mặt, kỷ luật thanh toán, kỷ luật tín dụng.

  – Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu của thủ quỹ và kế toán tiền mặt.

  – Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê kịp thời.

1.2.2  Yêu cầu hạch toán vốn bằng tiền

  – Hạch toán kế toán phải sử dụng thống nhất một đơn vị giá trị là “đồng Việt nam” để phản ánh tổng hợp các loại vốn bằng tiền.

  – Nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ra “đồng Việt Nam” để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải theo dõi cả nguyên tệ của các loại ngoại tệ đó.

  – Đối với vàng bạc, kim khí quý đá quý phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho doanh nghiệp không kinh doanh vàng bạc, kim khí quý đá quý phải theo dõi số lượng trọng lượng, quy cách phẩm chất và giá trị của từng loại, từng thứ. Giá nhập vào trong kỳ được tính theo giá thực tế, còn giá xuất có thể được tính theo một trong các phương pháp sau:

+ Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền giữa giá đầu kỳ và giá các lần nhập trong kỳ.

+ Phương pháp giá thực tế nhập trước, xuất trước.

+ Phương pháp giá thực tế nhập sau, xuất trước.

  – Phải mở sổ chi tiết cho từng loại ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý theo đối tượng, chất lượng … Cuối kỳ hạch toán phải điều chỉnh lại giá trị ngoại tệ vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo giá vào thời điểm tính toán để có được giá trị thực tế và chính xác.

Nếu thực hiện đúng các nhiệm vụ và nguyên tắc trên thì hạch toán vốn bằng tiền sẽ giúp cho doanh nghệp quản lý tốt vốn bằng tiền, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch thu chi và sử dụng vốn có hiệu quả cao.

1.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ

Để thu thập thông tin đầy đủ chính xác về trạng thái và biến động của tài sản cụ thể nhằm phục vụ kịp thời ban lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kinh doanh của doanh nghiệp và làm căn cứ ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ kế toán.

Chứng từ kế toán là những phương tiện chứng minh bằng văn bản cụ thể tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mọi hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp đều phải lập chứng từ hợp lệ chứng minh theo đúng mẫu và phương pháp tính toán, nội dung ghi chép quy định. Một chứng từ hợp lệ cần chứa đựng tất cả các chỉ tiêu đặc trưng cho nghiệp vụ kinh tế đó về nội dung, quy mô, thời gian và địa điểm xảy ra nghiệp vụ cũng như người chịu trách nhiệm về nghiệp vụ, người lập chứng từ …

Cũng như các loại chứng từ phát sinh khác, chứng từ theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền luôn thường xuyên vận động, sự vận động hay sự luân chuyển đó được xác định bởi khâu sau:

 

  – Tạo lập chứng từ : Do hoạt động kinh tế diễn ra thường xuyên và hết sức đa dạng nên chứng từ sử dụng để phản ánh cũng mang nhiều nội dung, đặc điểm khác nhau. Bởi vậy, tuỳ theo nội dung kinh tế, theo yêu cầu của quản lý là phiếu thu, chi hay các hợp đồng … mà sử dụng một chứng từ thích hợp. Chứng từ phải lập theo mẫu nhà nước quy định và có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan.

   – Kiểm tra chứng từ : Khi nhận được chứng từ phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của chứng từ : Các yếu tố phát sinh chứng từ, chữ ký của người có liên quan, tính chính xác của số liệu trên chứng từ. Chỉ sau khi chứng từ được kiểm tra nó mới được sử dụng làm căn cứ để ghi sổ kế toán.

   –  Sử dụng chứng từ cho kế toán nghiệp vụ và ghi sổ kế toán: cung cấp nhanh thông tin cho người quản lý phần hành này:

+ Phân loại chứng từ theo từng loại tiền, tính chất, địa điểm phát sinh phù hợp với yêu cầu ghi sổ kế toán.

+ Lập định khoản và ghi sổ kế toán chứng từ đó.

   – Bảo quản và sử dụng lại chứng từ trong kỳ hạch toán: trong kỳ hạch toán, chứng từ sau khi ghi sổ kế toán phải được bảo quản và có thể tái sử dụng để kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

   – Lưu trữ chứng từ : Chứng từ vừa là căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán, vừa là tài liệu lịch sử kinh tế của doanh nghiệp. Vì vậy, sau khi ghi sổ và kết thúc kỳ hạch toán, chứng từ được chuyển sang lưu trữ theo nguyên tắc.

          + Chứng từ không bị mất.

          + Khi cần có thể tìm lại được nhanh chóng.

          + Khi hết thời hạn lưu trữ, chứng từ sẽ được đưa ra huỷ.

Hạch toán tiền mặt tại quỹ:

Mỗi doanh nghiệp đều có một lượng tiền mặt tại quỹ để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh. Thông thường tiền giữ tại doanh nghiệp bao gồm : giấy bạc ngân hàng VIệt Nam, các loại ngoại tệ , ngân phiếu, vàng bạc, kim loại quý đá quý …

Để hạch toán chính xác tiền mặt, tiền mặt của doanh nghiệp được tập trung tại quỹ. Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi tiền mặt, quản lý và bảo quản tiền mặt đều so thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện. Pháp lệnh kế toán, thống kê nghiêm cấm thủ quỹ không được trực tiếp mua, bán hàng hoá, vật tư, kiêm nhiệm công việc tiếp liệu hoặc tiếp nhiệm công việc kế toán.

1.2.4 Kế toán tiền mặt

1.2.4.1 Kế toán tiền mặt bằng tiền Việt Nam

a)Chứng từ sử dụng

     -Phiếu thu

    – Phiếu chi

Ngoài ra còn có các chứng từ gốc có liên quan khác phiếu thu, phiếu chi như giấy đề nghị tạm ứng ,giấy thanh toán tiền tạm ứng ,hóa đơn bán hàng, biên lai thu tiền ……

  1. b) Tài khoản sử dụng

   Tài khoản để sử dụng  để hạch toán tiền mặt tại quỹ là TK 111 “Tiền mặt”.

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản này bao gồm:

   Bên nợ:     

          + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ, nhập kho.

          + Số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê.

          + Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng khi điều chỉnh.

   Bên có:     

            + Các khoản tiền mặt ngân phiếu, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, vàng , bạc hiện còn tồn quỹ.

            + Số thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.

              +  Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giảm khi điều chỉnh.

   – Dư nợ : Các khoản tiền, ngân phiếu, ngoại tệ,vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn tồn quỹ.

Tài khoản 111 gồm 3 tài khoản cấp 2.

   – Tài khoản 111.1 “ Tiền Việt Nam” phản ánh tình  hình thu, chi, thừa , thiếu, tồn quỹ tiền Việt Nam, ngân phiếu tại doanh nghiệp.

   – Tài khoản 111.2 “ Tiền ngoại tệ” phản ánh tình hình thu chi, thừa, thiếu, điều chỉnh tỷ giá, tồn qũy ngoại tệ tại doanh nghiệp quy đổi ra đồng Việt Nam.

   – Tài khoản 111.3 “Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý” phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập, xuất thừa, thiếu , tồn quỹ theo giá mua thực tế.

   Cơ sở pháp lý để ghi Nợ Tk 111 là các phiếu thu còn cơ sở để ghi Có TK 111 là các phiếu chi.

  1. c) Nguyên tắc hạch toán

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

   – Chỉ phản ánh vào tài khoản 111 số tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý thực tế nhập, xuất quỹ.

   – Các khoản tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý do đơn vị hoặc cá nhân khác ký cược, ký quỹ tại đơn vị thì quản lỳ và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của đơn vị. Riêng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý trước khi nhập quỹ phải làm đầy đủ các thủ tục về cân đo đong đếm số lượng, trọng lượng và giám định chất lượng, sau đó tiến hành niêm phong có xác nhận của người ký cược, ký quỹ trên dấu niêm phong.

   – Khi tiến hành nhập quỹ, xuất quỹ phải có phiếu thu, chi hoặc chứng từ nhập, xuất vàng, bạc, kim khí quý, đá quý và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép xuất, nhập quỹ theo quy định của chế độ chứng từ hạch toán.

   – Kế toán quỹ tiền mặt chịu trách nhiệm mở sổ và giữ sổ quỹ, ghi chép theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, tính ra số tiền tồn quỹ ở mọi thời điểm. Riêng vàng, bạc, kim khí qúy, đá quý nhận ký cược phải theo dõi riêng trên một sổ hoặc trên  một phần sổ.

   – Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tại quỹ.  Hàng ngày thủ quỹ phải thường xuyên kiểm kê số tiền tồn quỹ thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu trên sổ quỹ, sổ kế toán. Nếu có chênh lệch kế toán và thủ quỹ phải tự kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch trên cơ sở báo cáo  thừa hoặc thiếu hụt.

  1. d) Phương pháp hạch toán

      *)  Các nghiệp vụ tăng :

          Nợ TK 111(111.1) : Số tiền nhập quỹ.

                    Có TK 511 : Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ.

                    Có TK 711 : Thu tiền từ hoạt động  tài chính.

                    Có TK 721 : Thu tiền từ hoạt động bất thường.

                    Có TK 112 : Rút tiền từ ngân hàng.

                    Có TK 131, 136, 141 : Thu hồi các khoản nợ phải thu.

                    Có TK 121,128,138, 144, 244: Thu hồi các khoản vốn đầu tư ngắn hạn, các khoản cho vay, ký cược, ký quỹ bằng tiền.

   *) Các nghiệp vụ giảm :

          Nợ Tk 112 : Tiền gửi vào tài khoản tại Ngân hàng.

          Nợ TK 121, 221 : Mua chứng khoán ngắn hạn và dài hạn

          Nợ TK 144, 244 : Thế chấp , ký cược, ký quỹ ngắn, dài hạn.            

           Nợ TK 211, 213 : Mua tài sản cố định đưa vào sử dụng.

          Nợ Tk 241 :  Xuất tiền cho ĐTXDCB tự làm.

          Nợ TK 152, 153, 156 : Mua hàng hoá, vật tư nhập kho ( theo phương pháp kê khai thường xuyên)

          Nợ TK 611 : Mua hàng hoá, vật tư nhập kho (theo kiểm kê định kỳ)

          Nợ Tk 311, 315 : Thanh toán tiền vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả.

          Nợ TK 331, 333, 334 : Thanh toán với khách, nộp thuế và  khoản khác cho ngân sách, thanh toán lương và các khoản cho CNV.

                    ……………………………………

                    Có TK 111 (111.1) Số tiền thực xuất quỹ.

1.2.4.2 Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ

a)Tài khoản sử dụng

Đối với tiền mặt ngoại tệ, ngoại việc quy đổi ra đồng Việt Nam, Kế toán còn phải theo dõi ngoại tệ trên các tài khoản

*) TK 007- “Ngoại tệ các loại”

Kết cấu tài khoản 007:

                    Bên Nợ         : Ngoại tệ tăng trong kỳ.

                    Bên Có         : Ngoại tệ giảm trong kỳ.

                    Dư Nợ          : Ngoại tệ hiện có.

*) TK 413 –“ Chênh lệch tỷ giá hối đoái”

Kết cấu tài khoản 413: Chênh lệch tỷ giá.

          Bên Nợ :       –    Chênh lệch tỷ giá phát sinh giảm của vốn bằng tiền, vật tư, hàng hoá, nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

                                 – Chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ.

                             –  Xử lý chênh lệch tỷ giá.

          Bên Có :       – Chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng của vốn bằng tiền, vật tư, hàng hoá và nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

                 – Chênh lệch tỷ giá phát sinh giảm của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ.

                              – Xử lý chênh lệch tỷ giá.

     Tài khoản này cuối kỳ có thể dư Có hoặc dư Nợ.

                    Dư Nợ: Chênh lệch tỷ giá cần phải được xử lý.

                    Dư Có: Chênh lệch tỷ giá còn lại.

     Số chênh lệch tỷ giá trên TK 413- Chênh lệch tỷ giá, chỉ được sử lý (ghi tăng hoặc giảm vốn kinh doanh, hạch toán vào lãi hoặc lỗ) khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

    Riêng đối với đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ngoại tệ thì các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ được quy đổi ra đồng VIệt Nam theo tỷ giá mua bán thực tế phát sinh. Chênh lệch giữa giá mua thực tế và giá bán ra của ngoại tệ được hạch toán vào tài khoản 711- “Thu nhập từ hoạt động tài chính” hoặc TK 811- Chi phí cho hoạt động tài chính.

Xem Thêm ==> Kế toán vốn bằng tiền tại công ty hóa chất

     b)Nguyên tắc xác định tỷ giá ngoại tệ

   – Các loại tỷ giá :

          + Tỷ giá thực tế: là tỷ giá ngoại tệ được xác định theo các căn cứ có tính chất khách quan như giá mua, tỷ giá do ngân hàng công bố.

          + Tỷ giá hạch toán: là tỷ giá ổn điịnh trong một kỳ hạch toán, thường được xác định bằng tỷ gía thực tế lúc đầu kỳ.

   – Cách xác định tỷ giá thực tế nhập, xuất quỹ như sau:

            + Tỷ giá thực tế nhập quỹ ghi theo giá mua thực tế hoặc theo tỷ giá do Ngân hàng công bố tại thời điểm nhập quỹ hoặc theo tỷ giá  thực tế khi khách hàng chấp nhận nợ bằng ngoại tệ.

           + Tỷ giá xuất quỹ có thể tính theo nhiều phương pháp khác nhau  như nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, tỷ giá bình quân, tỷ giá hiện tại …..

           + Tỷ giá các khoản công nợ bằng ngoại tệ được tính bằng tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận nợ.

           + Tỷ giá của các loại ngoại tệ đã hình thành tài sản được tính theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi tăng tài sản (nhập tài sản vào doanh nghiệp)

c)Phương pháp hạch toán

Nghiệp vụ 1:Khi mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt là ngoại tệ.
      +Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133. . . (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 111 – Tiền mặt (1112) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).
Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
     + Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tư, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133. . . (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
Có TK 111 – Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái).
Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
Nghiệp vụ 2: Khi nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ của nhà cung cấp, hoặc khi vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ dài hạn, hoặc nhận nợ nội bộ,. . . bằng ngoại tệ, căn cứ tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch, ghi:

Nợ các TK có liên quan (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
Có các TK 311, 331, 336, 341, 342,. . . (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch).
Nghiệp vụ 3: Khi thanh toán nợ phải trả (Nợ phải trả người bán, nợ vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ dài hạn, nợ nội bộ,. . .):
      + Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi:
Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,. . . (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 111 – Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
         + Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi:
Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,. . . (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
Có TK 111 – Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

Nghiệp vụ 4:Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ là tiền mặt, ghi:
Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) (Tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch BQLNH)
Có các TK 511, 515, 711,. . . (Tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch BQLNH).
Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
Nghiệp vụ 5: Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (Phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ,. . .):

          + Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) (Tỷ giá hối đối tại ngày giao dịch)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
Có các TK 131, 136, 138,. . .(Tỷ giá ghi sổ kế toán).
Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
             + Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112)(Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
Có các TK 131, 136, 138,. . .(Tỷ giá ghi sổ kế toán).
Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT

KẾT LUẬN Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng S.V.A, được sự giúp đỡ tận tình của các cô, các chị phòng kế toán – tài chính cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Vũ Thị Phương Dung đã giúp em hoàn thành tốt thời gian thực tập này.

Trong quá trình thực tập thực tế tại công ty, em nhận thấy rằng giữa lý thuyết học trên lớp với công việc thực tế là một khoảng cách dài. Do vậy từ tìm hiểu công việc hạch toán thực tế kiến thức của em đã được mở mang giúp cho em công việc hạch toán sau này.

Vì vậy thời gian thực tập là cần thiết cho một sinh viờn sắp ra trường và qua đó có thêm những kiến thức để khi bước vào công tác hạch toán thực tế khỏi bỡ ngỡ.

Từ thời gian thực tập này, em càng hiểu rằng, một cán bộ tài chính kế toán không chỉ am hiểu những vấn đề lý luận mà còn phải biết vận dụng một cách sáng tạo các lý luận đó vào công việc thực tế.

Do thời gian thực tập chưa nhiều, trình độ và kiến thức của em còn hạn chế nên “Báo cáo thực tập vốn bằng tiền Công ty Cổ phần xây dựng S.V.A”  không tránh khỏi những sai sót, em kính mong các thầy cô xem xét và rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để báo cáo này của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của các cô, chị phòng kế toán và cô giáo Vũ Thị Phương Dung  đã hướng dẫn em hoàn thành báo cáo này.Em xin chân thành cảm ơn!

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng  cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo