Download Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu khí

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu khí đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, ….Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu khí được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

MỞ ĐẦU Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu khí

1. Sự cần thiết của đề tài

Muốn xây dựng một đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh, quản lý một nền kinh tế quốc dân tốt chúng ta không thể không nhắc tới kế toán vì kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn với tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường hội nhập ngày nay, kế toán là công cụ quan trọng cho các tổ chức cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp điều hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc bảo tồn tài sản, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, nhằm duy trì, chủ động trong sản xuất kinh doanh của mình ngày càng phát triển không ngừng cả chiều sâu lẫn chiều rộng với quy mô lớn; mặt khác kết quả kinh doanh của một Công ty có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của nhiều đối tượng khác nhau như: Nhà nước, chủ sở hữu doanh nghiệp người cung cấp của doanh nghiệp được nhiều người quan tâm đến mặt hàng. Tuy nhiên kế toán là một bộ môn khoa học đối với nghiên cứu riêng, và phương pháp riêng. Do đó để hiểu được thông tin kế toán để phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty thì việc học hỏi nghiên cứu kế toán trong doanh nghiệp là rất cần thiết.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán vốn bằng tiền

Để phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người, quản lý kinh tế, cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, mỗi chúng ta không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu quản lý ngày càng cao đối với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội đòi hỏi trình độ của kế toán phải nhạy bén nhận thức nhanh, thiết thực có khoa học, nắm bắt tình hình thực tế có trình độ, chuyên môn cao đồng thời phải luôn luôn trung thực, có lòng say mê nghề nghiệp của mình.

Để đáp ứng với những nhu cầu đó nhà trường và các thầy cô với lòng nhiệt huyết giảng dạy truyền đạt những kiến thức sâu, rộng; đào tạo phần lý thuyết tương đối đầy đủ và kỹ lưỡng. Song chỉ lý thuyết không chưa đủ mà phải đi sâu vào thực tế, từ đó bổ sung thêm cho phần lý thuyết.

Do vậy nhà trường đã tổ chức cho các sinh viên về các cơ sở thực tập để làm quen với thực tế và nâng cao nghiệp vụ bản thân.

Sau 3 năm học tại trường được Nhà trường và các thầy cô nhiệt tình giảng dạy truyền đạt những kiến thức về lý thuyết và thực tiễn vô cùng bổ ích cho công việc thực tế. Với sự tích luỹ từ những kiến thức của các môn học đó như môn:Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Thống kê,  Kinh tế lưọng… thì em đã trang bị cho mình được một hành trang với một số kiến thức làm nền móng. Đặc biệt sau thời gian đi tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long và cách vận hành bộ máy kế toán, các hoạt động kinh doanh của Công ty, em thấy Công ty kinh doanh có hiệu quả là nhờ vốn lưu động và vốn tự có, vốn vay và để tồn tại và phát triển thành công như ngày nay trong nền kinh tế thị trường. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả và ý nghĩa rất lớn lao. Để làm được như vậy, thì việc kế toán vốn bằng tiền và việc kế toán phải thu tiền mặt phải có kiến thức cơ bản vững chắc năng động, cẩn thận và làm việc rất có nguyên tắc mà những điều đó rất cần cho hành trang của mỗi kế toán – nhà kinh tế trong tương lai. Do vậy em chọn cho mình đề tài “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu dựa vào những hiểu biết và kiến thức đã học. Để từ đó rút ra những nhận xét về lý thuyết và thực tế về công tác kế toán.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tiếp cận, thu thập thông tin, trao đổi thông tin và thông qua những chứng từ, sổ sách, cách luân chuyển chứng từ của Công Ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long.

4.. Phạm vi nghiên cứu

Tập trung vào công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

 Đề tài này được thực hiện từ ngày 21/02/2011 đến ngày 23/04/2011. Số liệu nghiên cứu chủ yếu trong Tháng 12 năm 2009

5. Nội dung nghiên cứu

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

1.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1.1.1 Những vấn đề chung

1.1.1.1 Khái niệm, phân loại, nhiệm vụ kế toán

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

 Khái niệm

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động tồn tại dưới hình thức tiền tệ. Vốn bằng tiền bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí đá quý, dùng làm phương tiện thanh toán, thể hiện việc mua sắm hoặc chi phí.

Vốn bằng tiền thể hiện: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các Ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển.

Trong Doanh nghiệp vốn bằng tiền là loại tài sản với tính lưu hoạt cao nhất (dễ dàng chuyển đổi thành loại tài sản khác), do đó giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu vốn kinh doanh.

Phân loại

Tiền gồm tất cả các tiền như: Tiền giấy, tiền xu, séc, chuyển khoản ở ngân hàng.

Nhiệm vụ

Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, những khoản thu, chi, và tình hình còn lại của từng loại vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, và quản lý nghiêm ngặt, đối chiếu số liệu thường xuyên với thủ tục để đảm bảo giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền. Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.

Thông qua việc ghi chép vốn bằng tiền, kế toán thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch vốn bằng tiền.

Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các Ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển (kể cả nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim khí quý, đá quý)

 1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán

Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam (trừ trường hợp được phép sử dụng một đơn vị tiền tệ khác), cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng theo luật kế toán Việt Nam bắt buộc là đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia “đ”, ký hiệu quốc tế “VNĐ”.

Ngoại tệ xuất nhập quỹ, dựa vào tỷ giá hối đối để quy đổi sang đơn vị tiền tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Bộ Tài Chính công bố tại thời điểm quy đổi. Đồng thời phải hạch toán chi tiết ngoại tệ theo từng loại nguyên tệ trên TK 007 – Ngoại tệ các loại (TK ngoài bảng cân đối kế toán). Nếu có chênh lệch tỷ giá ghi vào TK 515 hoặc TK 635.

 Số dư của các tài khoản vốn bằng tiền là ngoại tệ phải được điều chỉnh theo tỷ giá giao dịch thực tế ở thời điểm lập báo cáo.

 Doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý, khi xuất nhập quỹ phải quy đổi sang đơn vị tiền tệ thống nhất, đồng thời theo dõi số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất và giá trị của từng loại, từng thứ.

 Khi tính giá xuất của vàng, bạc, đá quý và ngoại tệ có thể áp dụng một trong các phương pháp sau: Bình quân gia quyền, Nhập trước-xuất trước, Nhập sau-xuất trước, Giá thực tế đích danh.

1.1.2 Kế toán tiền mặt

1.1.2.1 Tiền mặt tại quỹ là đồng Việt Nam

Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán phản ánh tiền mặt và dùng để ghi sổ sách là các chứng:

+ Phiếu thu: mẫu số 01 – TT

+ Phiếu chi: mẫu số 02 – TT

+ Giấy đề nghị tạm ứng: mẫu số 03 – TT

+ Giấy thanh toán tiền tạm ứng: mẫu số 04 – TT

 + Biên lai thu tiền: mẫu số 05 – TT

 + Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý: mẫu số 06 – TT

+ Bảng kiểm kê quỹ: mẫu số 07 – TT

Tài khoản sử dụng

Tài khoản được sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt tại quỹ: TK 111.

TK 111 có 3 TK cấp 2

+ TK 1111: Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.

+ TK 1112: Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tăng giảm tỷ giá và tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam.

+ TK 1113: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập, xuất tồn quỹ.

Sổ sách

– Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

 – Sổ quỹ

– Chứng từ ghi sổ

 – Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

– Sổ cái

1.1.2.2 Tiền mặt tại quỹ là ngoại tệ

Việc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ thì hạch toán ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức được sử dụng trong kế toán (nếu được chấp thuận) về nguyên tắc doanh nghiệp phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên TK 007 (ngoại tệ các loại).

Đối với các tài khoản thuộc loại chi phí, doanh thu, thu nhập, vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, các tài khoản Nợ phải thu hoặc bên Có các tài khoản Nợ phải trả… khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch.

Đối với bên Có của các tài khoản vốn bằng tiền, các tài khoản Nợ phải thu và bên Nợ của các tài khoản Nợ phải trả khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán theo tỷ giá ghi sổ (tỷ giá ghi sổ được tính theo một số các phương pháp: Phương pháp bình quân gia quyền, Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước, Thực tế đích danh)

Chênh lệch giữa tỷ giá giao dịch bình quân và tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ được phản ánh vào TK 515 – lãi tỷ giá hối đoái hoặc TK 635 – lỗ tỷ giá hối đoái , TK 4131 – chênh lệch tỷ giá hối đoái chỉ dùng để phản ánh các khoản chênh lệch về tỷ giá và tình hình xử lý khoản chênh lệch đó vào cuối niên độ kế toán khi tỷ giá có biến động.

Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm lập bảng CĐKT.

1.1.2.3 Tiền mặt tại quỹ là vàng bạc, kim loại quý, đá quý

Nếu dùng vàng bạc, đá quý làm phương tiện thanh toán thì khi nhập ghi theo giá mua thực tế, khi xuất ghi theo giá bình quân. Nếu có chênh lệch giữa giá xuất với giá thanh toán ở thời điểm phát sinh nghiệp vụ thì phản ánh chênh lệch vào TK 515 hoặc TK 635

Vàng bạc, đá quý nhận ký quỹ, ký cược nhập theo giá nào thì xuất theo giá đó và phải thực hiện đếm số lượng, cân trọng lượng và giám định chất lượng trước khi niêm phong.

1.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng

Tiền của doanh nghiệp phần lớn gửi vào Ngân hàng, kho bạc, công ty tài chính, để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt. Lãi từ khoản tiền gửi Ngân hàng được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo.

Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu đi kèm với số liệu ghi trên sổ kế toán của đơn vị thì kế toán phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Nếu cuối tháng vẫn chưa xác nhận rõ nguyên nhân thì phản ánh vào TK 1388 – phải thu khác hoặc TK 3388 – phải trả khác.

1.1.3.1 Chứng từ sử dụng

+ Giấy báo nợ, giấy báo có

+ Bảng sao kê Ngân hàng

+ Các chứng từ gốc kèm theo như: séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu…

+ Séc chuyển khoản, séc bảo chi

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

1.1.3.2 Tài khoản sử dụng

Tài khoản được sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi tiền gửi Ngân hàng:  TK 112

TK 112 có 3 tài khoản cấp 2

– TK 1121: Tiền Việt nam: Phản ánh các khoản tiền Việt Nam đang gửi tại Ngân hàng.

– TK 1122: Ngoại tệ: Phản ánh các khoản ngoại tệ đang gửi tại Ngân hàng đã quy đổi ra đồng Việt Nam.

– TK 1123: Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý tại Ngân hàng.

1.1.3.3 sổ sách kế toán

– Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

– Chứng từ ghi sổ

– Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

 – Sổ cái

1.1.4 Kế toán tiền đang chuyển

Tiền đang chuyển bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, kho bạc nhưng chưa nhận được giấy báo của đơn vị được thụ hưởng.

Trường hợp này không phải do sai sót của Ngân hàng mà do kỳ hạch toán của doanh nghiệp không trùng kỳ hạch toán của Ngân hàng.

Trong kỳ kế toán không cần ghi sổ về các khoản tiền đang chuyển, chỉ vào thời điểm cuối kỳ hạch toán, kế toán mới ghi sổ các khoản tiền đang chuyển để phản ánh đầy đủ tài sản của doanh nghiệp.

1.1.4.1 Chứng từ sử dụng

– Phiếu chi

– Giấy nộp tiền

– Biên lai thu tiền

– Phiếu chuyển tiền

1.1.4.2 Tài khoản sử dụng

TK 113 có 2 tài khoản cấp 2:

+ TK 1131: Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển

+ TK 1132: Ngoại tệ: Phản ánh số tiền ngoại tệ đang chuyển

1.1.4.3 sổ sách kế toán

– Sổ chi tiết tiền đang chuyển

– Chứng từ ghi sổ

– Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

– Sổ cái

Xem Thêm ==> Kế toán vốn bằng tiền tại công ty hóa chất

KẾT LUẬN Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu khí

Xăng dầu là mặt hàng vật tư thiết yếu và mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế đất nước, giữ vị trí quan trọng trong việc đảm bảo xăng dầu cho phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ đắc lực, có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của công ty xăng dầu Vĩnh Long. Trong những năm qua, trước tình hình xăng dầu thế giới có những diễn biến phức tạp, nhất là từ đầu năm 2005 đến nay đã gây không ít khó khăn đến tình hình kinh doanh của Công ty, giá xăng dầu tăng, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, nhưng với những cố gắn, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để đảm bảo đáp ứng đủ hàng hoá với số lượng và chất lượng theo quy định cho khách hàng và người tiêu dùng trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời giữ và phát triển mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, toàn diện, bền chặt, lâu dài giữ công ty với khách hàng. Kênh phân phối của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn, Công ty đã duy trì, phát triển tốt hệ thống đại lý, không ngừng tìm kiếm và mở rộng thị trường. Thương hiệu PVCo Vĩnh Long ngày càng được củng cố vững chắc trên thị trường, ngày càng đi sâu vào tiềm thức của khách hàng và ngươi tiêu dùng.

Muốn đạt được những kết quả nêu trên và đứng vững trên thị trường là một vấn đề hết sức quan trọng, Công ty đã duy trì và phát triển, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, không ngừng vươn lên, cải thiện, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Vốn bằng tiền là một trong những tài sản không thể thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vì vậy việc quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu có ý nghĩa đến sự quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long đã tìm được cho mình lối đi riêng để đứng vững và phát triển.

Trong công tác kế toán việc xác định doanh thu, chi phí là rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc xác định kết quả kinh doanh của công ty. Chính vì vậy mà công tác kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của Công ty, mà vấn đề cạnh tranh giữa các Công ty diễn ra có tính chất thường xuyên, phức tạp và mang tính khóc liệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Điều này đòi hỏi công tác kế toán trong các công ty cần phải hoạt động một cách có hiệu quả, để góp phần giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định một cách đúng đắn, giúp cho Công ty ngày càng phát triển và mở rộng thị trường cạnh tranh

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu khí cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo