Download Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sx đồ chơi trẻ em

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sx đồ chơi trẻ em đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, ….Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sx đồ chơi trẻ em được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sx đồ chơi trẻ em

Vốn bằng tiền giữ một vị trí hết sức quan trọng trong danh nghiệp. Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Hạch toán Vốn bằng tiền cho biết số hiện có, tình  hình biến động tăng  giảm các loại Vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác tổ chức kế toán Vốn bằng tiền vì nếu làm tốt công tác này sẽ giúp quản lý nắm được vốn của doanh nghiệp nói chung, vốn bằng tiền nói riêng của đơn vị mình, để có các biện pháp sử dụng vốn phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí vốn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực  trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình  kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán vốn bằng tiền

Xuất phát từ thực tế trên và thông qua một thời gian thực tập em xin chọn đề tài:”Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam” làm tốt nghiệp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lí luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong DN.

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam.

Chương 3: Một số kiến nghị nhằmhoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam.

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP

 1.1  Một số vấn đề chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.

1.1.1 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền.

Vốn bằng tiền của các đơn vị là một bộ phận tài sản lưu động làm chức năng ngang giá chung trong mối quan hệ mua bán trao đổi được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ và có tính thanh khoản cao nhất. Nó được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán.

Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:

 • Tiền mặt tại quỹ: giấy bạc Việt Nam, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ, kim khí quý, ngân phiếu hiện đang giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh
 • Tiền gửi ngân hàng: là tiền Việt Nam, vàng bạc, ngoại tệ, kim đá quý, ngân phiếu của doanh nghiệp gửi tại các tài khoản của doanh nghiệp.
 • Tiền đang chuyển: là tiền đang trong quá trình vận động để hoàn thành chức năng phương tiện thanh toán hoặc đang trong quá trình vận động từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền

 • Theo dõi tình hình thu , chi, tăng, giảm, thừa, thiếu số hiện có của từng loại vốn bằng tiền.
 • Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu của thủ quỹ và kế toán tiền mặt nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ.
 • Giám đốc việc thực hiên nguyên tắc quản lí, thu, chi tiền mặt và chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Phản ánh và thực hiện kịp thời các khoản tiền đang chuyển để tránh thất thoát.
 • Thực hiện kịp thời công tác lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo yêu cầu của nhà quản lí.

1.1.3 Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền phải tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc, các chế độ quản lí và lưu thông tiền tệ hiện hành. Cụ thể:

 1. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của doanh nghiệp) thì không ghi vào bên Nợ TK 111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ TK 113 “ Tiền đang chuyển ”
 2. Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
 3. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.
 4. Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm.
 5. Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
 6. Ởnhững doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán. Trường hợp mua ngoại tệ và nhập quỹ tiền mặt ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. Bên có các TK 1112 được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112 theo một trong các phương pháp: Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, thực tế  đích danh (như một loại hàng hóa đặc biệt). Tiền mặt bằng ngoại tệ được hạch toán chi tiết theo từng loại nguyên tệ trên Tài khoản 007 “ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán)
 7. Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Ở các doanh nghiệp có vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ tiền mặt thì việc nhập, xuất được hạch toán như các loại hàng tồn kho, khi sử dụng để thanh toán chi trả được hạch toán như ngoại tệ.

Nếu thực hiện đúng các nhiệm vụ và nguyên tắc trên thì hạch toán vốn bằng tiền sẽ giúp doanh nghiệp quản lí vốn bằng tiền, chủ động trong việc thực hiện thu chi và sử dụng hiệu quả cao.

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

1.2  Tổ chức kế toán vốn băng tiền trong doanh nghiệp

1.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ

Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm : Tiền Việt Nam, vàng bạc,ngoại tệ, kim khí quý, đá quý. Mọi nhiệm vụ thu chi bằng tiền mặt và quản lí tiền mặt tại doanh nghiệp đều do thủ quỹ thực hiện.

1.2.1.1 Chứng từ sử dụng

Các chứng từ sử dụng bao gồm:

 • Phiếu thu ( Mẫu số 01- TT)
 • Phiếu chi ( Mẫu số 02- TT)
 • Giấy đề nghị thanh toán ( Mẫu số 05- TT)
 • Giấy đề nghị tạm ứng ( Mẫu số 03-TT)
 • Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( Mẫu số 04- TT)
 • Biên lai thu tiền ( Mẫu số 06- TT)
 • Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý ( Mẫu số 07- TT)
 • Bảng kiểm kê quỹ ( Mẫu số 08- TT)
 • Bảng kê chi tiền ( Mẫu số 09- TT)

Phiếu thu, phiếu chi được kế toán lập từ 2 đến 3 liên đặt giấy than viết một lần, sau khi ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và ký vào phiếu chuyển cho kế toán trưởng duyệt( và cả thủ trưởng đơn vị – đối chiếu với chi ), sau đó chuyển cho thủ quỹ làm căn cứ nhập xuất quỹ. Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ, một liên giao cho người nộp tiền( hoặc người nhận tiền), một liên lưu lại nơi lập phiếu.  Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu, phiếu chi được thủ quỹ chuyển cho kếtoán để ghi sổ kế toán.

1.2.1.2 Tài khoản sử dụng

Để hạch toán tiền mặt tại quỹ kế toán sử dụng TK “111” để phản ánh số hiện có và tình hình thu, chi và tồn quỹ của các loại tiền mặt trong doanh nghiệp.

TK 111 có 3 tài khoản cấp 2:

 • TK 1111-“ Tiền Việt Nam”: phản ánh tình hình thu, chi, thừa, thiếu, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.
 • TK 1112-“ Ngoại tệ”: phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỉ giá và tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo tỉ giá quy đổi ra đồng Việt Nam
 • TK 1113-“ Vàng bạc, đá quý, kim khí quý”: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.
 • Kết cấu và nội dung phản ánh TK 111- Tiền mặt

1.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp

1.2.2.1 Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…).

Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ số tiền của doanh nghiệp trừ số được giữ tại quỹ tiền mặt (theo thoả thuận của doanh nghiệp với Ngân hàng) đều phải gửi vào tài khoản tại Ngân hàng. Các khoản tiền của doanh nghiệp tại Ngân hàng bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc,kim khí quý, đá quý, trên các tài khoản tiền gửi chính, tiền gửi chuyên dùng cho các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như séc bảo chi, séc định mức, séc chuyển tiền, thẻ tín dụng. Để  chấp hành tốt kỷ luật thanh toán đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ tình hình biến động và số dư của từng loại tiền gửi.

1.2.2.2 Nguyên tắc về kế toán tiền gửi ngân hàng :

 • Căn cứ để hạch toán trên TK 112 “ tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo có, giấy báo nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc ( Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc báo chi).
 • Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiểu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có chênh lệch về số liệu trên sổ kếtoán của đơn vị, số liệu của chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì phải thông báo cho Ngân hàng biết để đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, nếu chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên Giấy báo có, Giấy báo nợ hoặc bản sao kê. Số chênh lệch nếu có ghi vào bên Nợ TK 138- “ Phải thu khác” (1388) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn của Ngân hàng) hoặc ghi vào nên Có TK 338- “ Phải trả, phải nộp khác” (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn của Ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi trên sổ.
 • Ở những Doanh nghiệp có các tổ chức, bộ phận không tổ chức kế toán riêng có thể mở TK chuyên thu, chuyên chi hoặc mở TK thanh toán phù hợp để thuận tiện cho việc thanh toán, giao dịch. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi ( Đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại).
 • Phải tổ chức hạch toán chi tiết sổ tiền gửi theo từng TK ở Ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
 • Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng.
 • Trường hợp gửi tiền vào Ngân hàng bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh. Trường hợp mua ngoại tệ gửi vào Ngân hàng được phản ánh theo tỷ giá mua thực tế phải trả.Trường hợp rút tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra ĐồngViệt Nam theo tỷ  giá  đang  phản  ánh  trên  sổ  kế  toán  TK  1122  theo  một  trong  các phương pháp: Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá thực tế đích danh.
 • Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh (Kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp SXKD vừa có hoạt động đầu tư XDCB) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ngoại tệ nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản chênh lệch này được hạch toán vào bên Có TK 515 “Doanh thu hoạt động tài  chính” (Lãi tỷ giá) hoặc vào bên Nợ TK 635  “Chi phí tài chính” (Lỗ tỷ giá).Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong giai  đoạn đầu tư  XDCB (giai đoạn trước hoạt động) nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản chênh ệch tỷ giá liên quan đến tiền gửi ngoại tệ này được hạch toán vào TK 413  “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”

1.2.2.3 Chứng từ sử dụng.

Các chứng từ được sử dụng làm căn cứ hạch toán TK 112- Tiền gửi Ngân hàng bao gồm :

 • Giấy báo Nợ: là thông báo của Ngân hàng ghi giảm cho tài khoản tiền gửi
 • Giấy báo Có: là thông báo của Ngân hàng ghi tăng cho tài khoản tiền gửi
 • Bản sao kê của ngân hàng: là thông báo của Ngân hàng về tiền gửi hàng ngày tại ngân hàng ( kèm theo các chứng từ có liên quan như: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc chuyển tiền,…)

1.2.2.4 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:

–  Tài khoản 1121  –  Tiền Việt Nam:  Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.

– Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.

–  Tài khoản 1123  –  Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo

 • Kết cấu và nội dung phản ánh TK 112

1.2.3 Kế toán tiền đang chuyển

1.2.3.1 Nội dung chủ yếu của kế toán tiền đang chuyển

Xem Thêm ==> Kế toán vốn bằng tiền tại công ty hóa chất

Tiền đang chuyển là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, kho bạc Nhà nước hoặc đã gửi vào bưu điện để chuyển cho Ngân hàng hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng hối đoái ở thời điểm cuối năm tài chính theo tỷ lệ trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo có hay bản sao kê của Ngân  hàng.

 • Tiền đang chuyển gồm tiền Ngân hàng Việt Nam và ngoại tệ các loại phát sinh trong các trường hợp:
 • Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng cho Ngân hàng.
 • Chuyển tiền qua bưu điện để trả cho doanh nghiệp khác.
 • Thu tiền bán hàng nộp thuế vào Kho bạc ( Giao tiền tay ba giữa doanh nghiệp với người mua hàng và Kho bạc Nhà nước).
 • Các khoản tiền cấp phát, trích chuyển giữa đơn vị chính với đơn vị phụ thuộc, giữa cấp trên với cấp dưới giao dịch qua Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hoặc báo Có…
 • Kế toán theo dõi tiền đang chuyển cần lưu ý:
 • Séc bán hàng thu được phải nộp vào Ngân hàng trong phạm vi thời hạn giá trị của séc.
 • Các khoản tiền giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ qua Ngân hàng phải đối chiếu thường xuyên để phát hiện sai lệch kịp thời.
 • Tiền đang chuyển có thể cuối tháng mới phản ánh một lần sau khi đã đối chiếu với Ngân hàng

1.2.3.2 Chứng từ sử dụng

 • Bảng kê nộp séc
 • Giấy báo nộp tiền
 • Các chứng từ gốc kèm theo như ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc các loại

1.2.3.3Tài khoản sử dụng

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển , có 2 tài khoản cấp 2:

–  Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam: Phản ánh sốtiền Việt Nam đang chuyển.

–  Tài khoản 1132 – Ngoại tệ: Phản ánh số ngoại tệ đang chuyển

 • Kết cấu và nội dung phản ánh TK 113

KẾT LUẬN Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sx đồ chơi trẻ em

Trong nền kinh tếthịtrường hiện nay, vốn bằng tiền đóng vai trò quan trọngkhông thể phủ nhận được đối với các doanh nghiệp. Vấn đề hoàn thiện và nâng cao hiệu quảsửdụng vốn là yêu cầu sốmột và ngày càng trởnên bức thiết, trong đó công tác kế toán đóng một vai trò rất quan trọng. Công tác kế toán vốn bằng tiền có tốt thì doanh nghiệp mới quản lý đượcvốn của mình và từđó phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bài Khóa luận: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Namđã đề cập đến một số vấn đề cơ bản sau:

 • Về mặt lý luận: Đã đưa ra được những vấn đề chung nhất về Vốn Bằng Tiền và kế toán Vốn bằng tiền, các phương pháp hạch toán Vốn  bằng tiền tại các doanh nghiệp.
 • Về mặt thực tế: Đã phản ánh một cách trung thực về thực trạng tổchức hạch toán kếtoán Vốn bằng tiền của công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam và lấy số liệu năm 2013 để minh chứng.

Qua thời gian thực tập tại công ty, với kiến thức và sự hiểu biết đã được học tại trường, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của Ban lãnh đạo trường Đại học Dân lập Hải Phòng, được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo trong trường, đặc biệt được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ths.Nguyễn Thị Thúy Hồng – Giảng viên hướng dẫn, cùng với các cán bộ kế toán, nhân viên công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam, em đã vận dụng lý thuyết, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty, học tập thêm được những bài học và kinh nghiệm làm việc quý báu.

Do kiến thức thực tế chưa nhiều và thời gian thực tập còn hạn chếnên bài Khóa luận của em còn nhiều hạn chếvà không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý của các cô chú lãnh đạo, của các anh chị trong phòng kế toán Công ty và sựchỉdạy của các thầy cô để bài Khoá luận của em được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sx đồ chơi trẻ em  cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo