Download Kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý bến xe hà tây

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý bến xe hà tây đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, ….Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý bến xe hà tây được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

LỜI NÓI ĐẦU Kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý bến xe hà tây

 “Học đi đôi với hành” giáo dục kết hợp với sản xuất đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng, của nhà trường của chủ nghĩa xã hội chúng ta.

Từ những yêu cầu cơ bản đó,  sau khi được học xong phần lí thuyết về chuyên đề  ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập vào thực tế, nhằm củng cố vận dụng những lí thuyết về chuyên ngành kế toán đã học đưa vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này  sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan xí nghiệp để có thể nắm bắt, hoà nhập và đảm đang các nhiệm vụ được phân công. Cùng với sự phát triển không ngừng  của ngành giao thông vận tải cả nước, nhằm đáp ứng nhu càu đi lại của  nhân dân trong nền kinh tế thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô phát triển, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cùng với các chỉ tiêu kinh tế có nhiều thuận lợi, cho nên có thể nói rằng công tác kiểm soát hạch toán kế toán. Đặc biệt kế toàn “vốn bằng tiền” của công ty đóng một phần vai trò quan trọng bởi do đặc thù, chức năng nhiệm vụ trong nền sản xuất kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở đó cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Hoàng Thị  Hồng Lê và Cô Nguyễn Kim Hạnh  em đã chọn đề tài “kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán” tại công ty Quản lí  bến xe Hà Tây nhằm bổ sung kiến thức học trên lớp đi vào thực tế và cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề này ngoài lời mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 4 chương chính:

Chương I: Cơ sở lý luận chung kế toán vốn bằng tiền và các khoan phảI thanh toán tai công ty quan lý bến xe Hà  Tây.

Chương II: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phảI thanh toán tai công ty quản lý bến xe Hà Tây.

Chương III: Đánh giá khái quát công tác kế toán tại công ty  quản lý bến xe Hà Tây.

Chương IV:Một số kiến nghị,đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty quản lý bến xe Hà Tây.

Với thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm phân tích của em chưa được sâu sắc. Vì vậy trong báo cáo thực tế trong báo thực tế không thể tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, kính mong thầy cô giáo và nhà trường góp ý sửa chữa để em hoàn thành một cách tốt đẹp hơn.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán vốn bằng tiền

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

I. TÌM HIỂU CHUNG  VỀ CÔNG TY QUAN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

Thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với phương châm: giải phóng sức sản xuất và tạo quyền chủ động cho các doanh nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, tạo hành lang pháp lý bình đẳng ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động, tách quản lý Nhà nước khỏi sản xuất kinh doanh. Trên tinh thần đó năm 1991 Nhà nước giao nhiệm vụ quản lí Nhà nước cho ngành bưu điện  và Bội giao thông vận tải.

Hiện nay công ty quản lí bến xe Hà Tây có trụ sở đóng tại số 145- phố Trần Phú- phường Văn Mỗ- thị xã Hà Đông- tỉnh Hà Tây trên quốc lộ 6A, điều kiện vị trí thuận lợi và là cửa ngõ của thủ đô tạo điều kiện thuận tiện phát huy nội lực trong công ty.

Từ ngày 13/1/1998 theo QĐ sô 37 – QĐ /UB của UBND tỉnh Hà Tây chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1998 công ty hoạt động theo điều chỉnh của nghị định 56 /CP ngày 02/10/1996 và TT số 06 TC/TCDN ngày 24/2/1997 của Bộ Taì chính về quản lý vốn và tài chính đối với doanh nghiệp hoạt động công ích.

Theo quy định thành lập số  37 QĐ/UB ngày 13/1/ 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, căn cứ  quy định số 4128/ QĐ Bộ giao thông vận tải ngày 5/ 12/ 2001 quy định về  bến xe khách công ty  Quản lí bến xe Hà Tây  có chức năng  nhiệm vụ sau:

+ Tham gia quản lí Nhà nước đối với  vận tải hành khách bằng ô tô trên các bến xe do công ty quản lí.

+ Tổ chức các dịch vụ kinh tế kĩ thuật, dịch vụ công cộng phục vụ hành khách lái, phụ xe, phương tiện vận tải trên các bến xe.

Với chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là tham gia quản lí Nhà nước về lĩnh vực vận tải hành khác. Tổ chức quản lí điều hành xe ra vào bến, đón trả khách, bán vé và đại lí  bán vé cho chủ phương tiện theo hợp đồng, đến bến vào sổ nhật trình chạy xe. Cùng phối hợp với các chủ phương tiện trong việc phục vụ hành khách,  tổ chức xếp dỡ hàng hoá, trông giữ  và bảo quản xe qua đêm trên bến và các dịch vụ phục vụ hành khách và lái phụ xe.

Kiểm tra tể lệ vận tải trông bến xe, yêu cầu chủ xe bố trí chạy thay thế để đảm bảo lịch trình vận tải khi có yêu cầu đột xuất, chủ trì phối hợp kiểm tra với chính quyền địa phương, cơ quan công an, thuế, y tế và  và các cơ quan quản lí Nhà nước liên quan. Lập biên bản các vi phạm, xử lí hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lí theo qui định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong khu vực bến xe, xem xét trình sở giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch quản lí đảm bảo kết cấu hạ tầng các bến xe hiện có và nâng cấp mở rộng bến xe. Ngoài những chức năng nhiệm vụ trên công ty còn mở các dịch vụ khác theo qui định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy lao động chức năng nhiệm vụ:

a. Tổng quát

Bộ máy văn phòng công ty có trụ sỏ đặt tại bến xe Hà Đông hiện nay công ty đang quản lí hệ thống 5 bến xe trực thuộc nằm rải rác tại các địa bàn trung tâm, đầu mối giao thông khu dân cư trung tâm thương mại trong tỉnh gồm có:

Bế xe Hà Đông, bến xe Sơn Tây, bến xe Ba la, bến xe Trội, bến xe Phùng.

b. Tổ chức bộ máy lao động chức năng nhiệm vụ từng phòng bến xe

* Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty hiện nay:

Ghi chú:

* Bộ máy quản lí công ty (Văn phòng công ty):

Căn cứ qui mô, đặc điểm hoạt động bộ máy công ty được tổ chức gồm: Ban lãnh đạo công ty và 4 phòng ban chức năng:

Tổng số gồm 22 cán bộ công nhân viên như sau:

Giám đốc phụ trách một hoạt động  công ty và các lĩnh vực do từng phó giám đốc đảm nhiệm, trực tiếp phụ trách tổ chức công tác cán bộ, qui hoạch đào tạo, bổ nhiệm cán bộ…, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, an ninh quốc phòng, chủ tịch hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng ban chống tham nhũng.

Các phó giám đốc giúp việc gồm 3 phó giám đốc:

+ Phó giám đốc phụ trách kế hoạch: phụ trách công tác đơn vị hoạch điều độ, công tác xây dựng cơ bản, công tác đảm  bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

+ Phó Giám đốc phụ trách các bến xe: Thường trực, thay mặt giám đốc giải quyết mọi công việc khi giám đốc đi vắng trực tiếp phụ trách các bến xe, đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra các bến xe thực hiện theo qui định của Nhà nước về tổ chức hoạt động bến xe khách, tiếp nhận các bến xe huyện khi phát sinh.

+ Phó giám đốc tổ chức hành chính:- lao động tiền lương : phụ trách công tác nội chính của công ty  và công tác lao động tiền lương, công tác thi đua khen thưởng.

Ngoài công tác chuyên môn, các phó đều phải kiêm nghiệm công tác đoàn thể như bí thư Đảng uỷ, chủ tịch công đoàn, trưởng ban kiểm tra Đảng…

Phòng kế hoạch bố trí 3 cán bộ gồm 1 phó phòng và 2 nhân viên có các nghiệp vụ:

+ Xây dựng các kế hoạch quản lí hoạt động vận tải.

+ Kế hoạch đi tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng cách bến xe, cải tạo và xây dựng các bến xe.

+ Dự thảo hội đồng trình giám đốc kí sau khi được cơ quan quản lí tuyến phên duyệt.

* Phòng kế toán tài vụ bố trí 5 cán bộ gồm 1 kế toán trưởng và 4 kế nhân viên kế toán có các nghiệp vụ.

+ Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình tỉnh phê duyệt.

+ Báo cáo quyết toán quí năm, phân tích tình thu chi tài chính để có biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu.

+ Thực hiện nộp thuế và các khoản nghiệp vụ khác theo luật.

+ Quản lí cấp phát vé và các ấn chỉ cho các bến xe, các bộ phận quản lí khác trong toàn công ty.

+ Thực hiện các công tác nghiệm thu chi hàng tháng và các nghiệp vụ hàng tháng.

+ Tổ chức công tác hoạch toán  hạch toán kế toán trong phạm vi toàn công ty.

* Phòng tổ chức hành chính- lao động tiền lương: bố trí 3 cán bộ gồm 1 phó phòng và 2 nhân viên có các nghiệp vụ: lập kế hoạch lao động tiền lương hàng năm, xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm, trình cấp trên duyệt.

+ Tổ chức lao động, thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động trong toàn công ty tham mưu cho Giám đốc trong việc vận dụng thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như:

Tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, khám sức khoẻ định kì, chế độ đối với lao động nữ: bảo hộ lao động, đồng phục, chế độ độc hại…

+ Kiểm tra về thực hiện các qui định về nội qui kỉ luật lao động, thoả ước lao động tập thể, công tác an toàn vệ sinh lao động trong công ty.

* Phòng thanh tra bảo vệ: bố trí 4 cán bộ gồm: 1 trưởng phòng và 3 nhân viên có các nghiệp vụ.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

– Xây dựng và triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong toàn công ty.

– Kiểm tra xử lí vi phạm trong việc chấp hành thể lệ vận tải, qui định bến xe, an ninh trật tự, an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy vệ sinh môi trường.

– Xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự, tự vệ trong công ty.

–  Phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra việc chấp hành kinh doanh vận tải ô tô trên các bến xe do công ty quản lí.

– Bộ phận tạp vụ bảo vệ bến xe gồm 3 người: 1 bảo vệ, 1 tạp vụ, 1 lái xe con.

* Hiện nay công ty đang quản lý năm bến xe :bến xe Hà Đông ,bến xe Ba La, bến xe Sơn Tây,bến xe Phùng ,bến xe Trôi

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các lãnh đạo sở giao thông vận tải, sự ủng hộ giúp đỡ, của các ngành, các cấp trong tỉnh và các chủ phương tiện tham gia vận tải hành khách, cán bộ công nhân viên công ty đã đoàn  kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ĐVT 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tổng doanh thu 1.000đ 1.114.209 1.778.146 2.078.093 2.475.783 3.119.530 3.648. 839
2 Tổng chi phí 1.000đ 836.346 1.475.579 1.756.895 2.120.324 2.679.450 3304.497
3 Lợi nhuận chênh lệch 1.000đ 277.863 302.567 321.198 355.459 440.080 344.396
4 Thu nhập người lao động 1.000đ 359.172 609.174 890.071 1.189.000 1.633.320 2.138.278
  – Tổng quỹ lương 1.000đ 359.172 609.174 788.471 1.171.970 1.467.000 1.958.360
  – ăn ca   105.600 17.030 166.320 179.981
  * Tiền lương bình quân 1.000đ 539 686 747 888 912 1.330
  * Thu nhập bình quân 1.000đ 539 686 847 901 1016 16,96
5 Tốc độ tăng doanh thu   25 16,86 19,13 26,00 127.184
6 Nộp ngân sách 1.000đ 296.307 138.747 233.199 205,794 110.447  

2. Tổ chức bộ máy kế toán và thực hiện công tác kế toán tại công ty quản lí bến xe Hà Tây.

* Tổ chức bộ máy kế toán

Biên chế phòng kế toán tài vụ của công ty quản lí bến xe Hà Tây được biên chế 5 cán bộ nhân viên trong đó 1 kế toán trưởng phụ trách chung và 4 nhân viên  phụ trách từng phần việc cụ thể. Ngoài ra tại các bến xe Ba La, Sơn Tây, Trôi, Phùng còn bố trí một nhân viên quản lí bến kiêm thêm công tác kế toán làm nhiệm vụ cập nhật các khoản thu chi tiền mặt phát sinh trong tháng. Công ty quản lí bến xe Hà Tây hạch  toán tập trung tại phòng kế toán tại công ty.

* Tổ chức bộ máy kế toán hiện nay tại công ty quản lí bến xe Hà Tây như sau:

. Chức năng, nhiệm vụ chung của từng bộ phận:

a. Kế toán trưởng

– Trực tiếp lập báo cáo tài chính  của quí, năm.

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lí thu chi tài chính, quản lí tài sản, tiền vốn, vật tư trong phạm vi toàn công ty.

Giám sát các hoạt động công ty, thu chi các hoạt động Nhà nước phát sinh trong toàn công ty, đảm bảo đúng qui định pháp luật.

Tổ chức công tác kế toán trong phạm vi toàn công ty, đôn đốc chỉ đạo nhân viên, phụ trách nhân viên các phần việc.

Tham mưu cho Giám đốc trong việc lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính.

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động.

Tham mưu cho giám đốc trong công tác tổ chức nhân sự và một số nghiệp vụ khác (đi họp…).

Ngoài ra tham gia công tác đoàn thể, các hoạt động phong trào văn nghệ.

b. Kế toán tổng hợp

Trực tiếp làm công việc kế toán  tổng hợp căn cứ vào chứng từ gốc, bảng kê, phân bổ, chứng từ ghi sổ sau khi đã phân loại ghi vào một tài khoản thích hợp theo nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vào sổ cái, khóa sổ cái, khoá sổ, rút số dư lập bảng cân đối số phát sinh, trực tiếp theo dõi một số thanh quyết toán với một số khách hàng lớn.

c. Kế toàn thanh toán công nợ

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

Căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán thanh toán tiến hành kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của chứng từ gốc tiến hành lập bảng kê chi hoặc phiếu chi sau đó chuyển sang cho thủ quỹ để tiến hành chi tiền.

Theo dõi tình hình thanh toán với toàn bộ khách hàng có xe hoạt động trên bến.

d. Kế toán ngân hàng, thủ quỹ

Căn cứ vào chứng từ gốc bảng kê chi và phiếu chi do kế toán thanh toán lập, thủ quỹ tiến hành chi tiền cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Ghi chép vào sổ quỹ, khoá sổ rút sổ dư hàng tháng để phục vụ cho công tác tổng hợp.

Theo dõi tình hình biến động số dư tiền gửi ngân hàng để phục vụ cho công tác tổng hợp.

Theo dõi tình hình biến động số dư tiền gửi ngân hàng tập hợp các chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập báo cáo tiền gửi ngân hàng trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chi ngân hàng.

e. Kế toán ấn chỉ

Trực tiếp quản lí nhập xuất loại ấn chỉ, vé cho các bến xe và các bộ phận có liên quan, thanh quyết toán ấn chỉ cơ quan thuế, và với khách hàng hàng tháng.

* Phương pháp khấu hao tài sản cố định ở công ty quản lí xe Hà Tây.

Tài sản cố định của công ty Quản lí bến xe Hà Tây bao gồm cửa, bến bãi, máy móc thiết bị, nhà kho… phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong quá trình sử dụng TSCĐ, khấu hao TSCĐ là việc tính chuyển phần giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng vào chi phí sản xuất kinh doanh của đối tượng sử dụng TSCĐ đó. Nhằm thu hồi vốn đầu tư để tái sản xuất mở rộng trong doanh nghiệp việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp khấu hao tuyến tính, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần. Mỗi phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng vì vậy để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Quản lí bến xe Hà Tây lựa chọn phương pháp khấu hao tuyến tính, đây là phương pháp khấu hao đơn giản nhất được sử dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp.

* Phương pháp hạch toán thuế giá trị gia tăng:

Thuế gia tăng là loại thuế gián thu, thu tiền phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ, từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Trong thực tế không phải tất cả mọi hàng hoá dịch vụ đều thuộc diện chịu thuế thu lưu thông đến tiêu dùng. Trong thực tế không phải tất cả mọi hàng hoá dịch vụ đều thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuế suất, nhập khẩu, thuế tài nguyên… hoặc không thuộc diện chịu thuế GTGT. Đối với những sản phẩm hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT có 2 phương pháp hạch toán thuế là phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ. Công ty quản lí bến xe Hà Tây là công ty cung cấp dịch vụ và thuộc diện chịu thuế TGTG, công ty đã áp dụng hạch toán thuế GTGT, công ty  đã áp dụng hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

* Phương pháp hạch toán hàng  tồn kho:

Công ty quản lí bến xe Hà Tây là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, chính vì vậy  mà công ty không có hàng hoá thành phẩm công cụ, dụng cụ tồn kho.

3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty Quản lí bến xe Hà Tây theo hình thức chứng từ ghi sổ:

 
 
Chứng từ gốc

 

 

           
 
Sổ quỹ

 

 
Bảng tổng hợp chứng từ gốc

 

 
Sổ thẻ kế toán

chi tiết

 

                         

Chứng từ ghi sổ

 

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

 

       

Ghi chú:

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

  1. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty quan lý bến xe Hà Tây

.Cơ chế hoạch toán hoạch toán tập trung

.Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ,phương pháp khấu hao tàI sản cố định

.Niên độ kế toán từ ngày 1/1/ đến 31 tháng 12 đơn vị tiền tệ trong ghi chép kế toán thóng nhất là Việt Nam đồng(VNĐ)

1.1Đối với tiền mặt:

 Phản ánh các nghiệp vụ thu chi tiền mặt vào quỹ là các sản phẩm  thu tiến bến bãi và các dịch vụ khác do khách hàng thanh toán, lĩnh tiền gửi ngân hàng về quỹ thu tạm ứng và khoản thu khác phải thu.

– Phản ánh các khoản, các nghiệp vụ chi tiền mặt khác phát sinh trong kì kế toán gồm chi lương cán bộ công nhân viên, cán bộ theo ca, lương thưởng, chi tạm ứng, chi nộp ngân hàng, chi thanh toán cá hội nghị, tiếp khách, trang thiết bị, công cụ dụng cụ đồ dùng, đối ngoại……

Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền của khách hàng thanh toán bến bãi kế toán ghi:

Nợ TK 111

          Có TK 511- ( 51131- Nếu thu phí xe vào bến).

                              51132

                              51133

                              51134

                              51135

                              51136

          Có TK 3331

 

Khi phát sinh tạm ứng ghi:

          Nợ TK 111

                    Có TK 141

Khi phát sinh các khoản thu khác

          Nợ TK 111

                    Có TK 138

Chi khi thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên và ăn ca

          Nợ TK 334

                    Có TK 111

Chi tiền mặt thanh như giao dịch, tiếp khách hội nghị, mua văn phòng phẩm…

          Nợ Tk 627, 642

                    Có TK 111

Chi tạm ứng cho cán bộ công nhân viên đi công tác:

          Nợ TK 141

                    Có TK 111

1.2. Hệ thống tổ chức chứng từ và luân chuyển chứng từ:

Tổ chức chứng từ thu chi tiền mặt

Nghiệp vụ thu:

Trách nhiệm luân

chuyển

 

Công việc luân chuyển

Người

nộp

KTTT KTT Thuỷ quỹ
1. Đề nghị nộp tiền (1)      
2. Lập phiếu thu   (2)    
3. Ký phiếu thu     (3)  
4. Nhập quỹ       (4)
5. Ghi sổ kế toán     (5)  
6. Bảo quản lưu trữ     (6)  

Nghiệp vụ chi:

      Trách nhiệm luân chuyển

 

Công việc luân

chuyển

Người

nhận

TTKTT KTTT Thuỷ quỹ
1. Đề nghị chi (1)      
2. Ký lệnh chi   (2)    
3. Lập phiếu chi     (3)  
4. Ký phiếu chi (duyệt)   (4)    
5. Xuất quỹ       (5)
6. Ghi sổ kế toán     (6)  
7. Bảo quản lưu trữ     (7)  

1.3. Thủ tục thu chi lập chứng từ kế toán

  1. a) Thủ tục thu:

+ Phiếu thu được đóng thành quyển và được đánh số theo từng quyển theo thứ tự từ một đến n trang trong một năm.

+ Số phiếu thu cũng được đánh thứ tự từ 1 đến n và mang tính nối tiếp từ quyển này sang quyển khác.

+ Mỗi lần lập phiếu thu, kế toán dùng giấy than viết 3 liên trên 1 lần và phải ghi tương đối đầy đủ các yếu tố  trong phiếu thu. Phiếu thu lập xong phải lưu lại cuống 1 liên, 1 liên giao cho người nộp, 1 liên giao cho thủ quỹ giữ lại để làm thủ tục nhập quỹ, ghi sổ quỹ sau đó định kì chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán có liên quan.

  1. b) Thủ tục chi

+ Phiếu chi được lập thành quyển và được đánh giá số thứ tự từ 1 đến n trong cả năm.

+ Số của phiếu chi cũng được đánh liên tục từ 1 đến n và mang tính nối  tiếp từ quyển này sang quyển khác.

+ Khi lập phiếu chi chỉ cần lập 2 liên và không giao cho người nhận tiến 1 liên phiếu chi nào hết. Trong công ty hàng ngày phát sinh các khoản thu chi bằng tiền mặt tất cả các khoản đó phải có lệnh thu- chi cho Giám đốc và kế toán trưởng của Công ty kí: Trong tháng 1 năm 2005 Công ty quản lí bến xe Hà Tây có rất nhiều nghiệp vụ thu chi tiền mặt em xin nêu ví dụ sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ. Chứng từ ban đầu là phiếu thu, phiếu chi, là tập hợp của một chứng từ hoặc nhiều phiếu chứng từ.

SỞ GTVT HÀ TÂY

CÔNG TY BLBXHT

Mẫu số 01.T.T

S: 01 QĐ số 1141- TC/ QĐ/ CĐKT

Ngày 1/ 11/ 1995

Của bộ tài chính

PHIẾU THU

Ngày 11 tháng 1 năm 2005

                                                            Nợ:

                                                            Có:

Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Đức Chung

Địa chị: 33453- 68+ 33470- 10

Lí do nộp: lệ phí tháng 1 năm 2005

Số tiền: 1.422.000 (viết bằng chữ: Một triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn đồng chẵn).

Kèm theo: Chứng từ gốc

Lệ phí: 830.000; Đại lý: 592.000

Đã nhận đủ số tiền: Một triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn đồng chẵn.

Ngày 11 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng đơn vị

(Kí, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Kí, họ tên)

Người lập biểu

(Kí, họ tên)

Người nộp

(Kí, họ tên)

thủ quỹ

(Kí, họ tên)

 

PHIẾU THU        Số: 02

Ngày 11 tháng 1 năm 2005

                    Nợ:

                    Có:

Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: 334 5368+ 3347010

Lí do nộp: Lệ phí tháng 1 năm 2005

Số tiền: 650.000 (Viết bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

Kèm theo: chứng từ gốc

                                                            Ngày 11 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng đơn vị

(Kí,  đóng dấu)

 

Kế toán trưởng

(Kí,  họ tên)

Người lập biểu

(Kí,  họ tên)

Người nộp

(Kí,  họ tên)

Thủ quỹ

(Kí,  họ tên)

Từ những chứng từ thu chi tiền mặt đó, kế toán vào sổ quỹ tiền mặt và bảng kê thu chi tiền mặt như sau:

PHIẾU CHI                   Số: 1

Ngày 5 tháng 1 năm 2005

Họ và tên người chi tiền: Lê Thị Vân

Địa chỉ: Thủ quỹ

Lí do chi: Chi lương tháng 12 năm 2004

Số tiền: 149.593.000đ (viết bằng chữ: một trăm bốn chín triệu, năm trăm chín ba ngàn đồng chẵn).

Kèm theo: chứng từ gốc

Thủ trưởng đơn vị

(Kí,  đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Kí,  họ tên)

Người lập biểu

(Kí,  họ tên)

Thủ quỹ

 (Kí,  họ tên)

Người nộp

(Kí,  họ tên)

 

Xem Thêm ==> Kế toán vốn bằng tiền tại công ty hóa chất

SỞ GTVT HÀ TÂY

CÔNG TY BLBXHT

 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN              Số: 1

Ngày 5 tháng 1 năm 2005

Kính gửi: ông Giám đốc công ty

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thu

Địa chỉ: Nhân viên phòng hành chính

Đề nghị cho thanh toán số tiền là: 600.000đ

(Bằng chữ: Sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Lí do chi: Chi phí câu lạc bộ quản lí kĩ thuật.

Thủ trưởng

đơn vị

(Kí,  đóng dấu)

Phụ trách kế toán

(Kí,  họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Kí,  họ tên)

Người đề nghị

thanh toán

 (Kí,  họ tên)

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Tiền Việt Nam

Tháng 1 năm 2005

Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền
Thu Chi Thu Chi Tồn
      Tồn đầu tháng 1       2.538.763
11-1 01/1   A chung 2334 5368+334701 T1/05   1.422.000    
  02   A.Tuấn 3345057 T1/05   650.000    
  03   A. Đường 19K 1108+33475 T1/05   1.320.000    
13-1 04   A.Sức 16K8579+334407 T1/05   155.076.000    
      Chi lương tháng 12/04     149/593.000  
    ……..        
  08   A. Thu 3347478+17K T1/05   1.441.000    
  09   A.Hùng 891974+ 17K3598   1.532.000    
14-1 10   A.Liệu 3349041+3345738 T1/05   1.069.000    
17-1 11   A.Nghi 3347784+3345809 T1/05   630.000    
….   ……………………………..   …………..    
…….     ……………………………   …………    
               
19-1 31   Anh 334329+3346136 T1/05   859.000    
  36   A.Chung 3348206+3348779 T1/05

………………………..

  3.481.000    
      T.Cộng   633.949.000 625.895.500 16.171.233

 

SỞ GTVT HÀ TÂY                                     BẢNG KÊ THU TIỀN MẶT

   CTY QLBXHT                                              Ngày 11 Tháng 1 năm 2005                                                   Số: 01

Phiếu thu Tổng số tiền Các khoản mục
Lệ phí biến Thuế GTGT Đại lý bán vé T.tiền xe gửi T.lĩnh ngân hàng
1/1 1.422.000 830.000   592.000    
2 650.000 415.000   235.000    
3 1.320.000 811.000 12.000 379.000 118.000  
4 1.252.000 864.000   388.000    
5 794.000 548.000   246.000    
6 1.030.000 498.000 12.000 402.000 118.000  
7 152.000.000         152.000.000
8 1.141.000 725.000   416.000    
9 1.532.000 834.000 21.000 473.000 204.000  
10 1.069.000 664.000   405.000    
11 630.000 412.000   218.000    
12 919.000 567.000 9.000 248.000 95.000  
13 914.000 622.000   292.000    
14 1.524.000 820.000 23.000 444.000 237.000  
15 1.816.000 946.000 19.000 662.000 189.000  
16 932.000 614.000   318.000    
17 1.511.000 678.000 28.000 523.000 282.000  
18 1.554.000 638.000 14.000 760.000 142.000  
19 855.000 627.000   228.000    
20 40.000.000         40.000.000
21 575.000 378.000   197.000    
22 1.078.000 799.000   279.000    
23 1.848.000 676.000 38.000 756.000 378.000  
Cộng 216.366.000 13.966.000 176.000 8.461.000 1.763.000 192.000.000

 

SỞ GTVT HÀ TÂY                    BẢNG KÊ THU TIỀN MẶT

   CTY QLBXHT                            Ngày 18 Tháng 1 năm 2005        Số: 02

Số phiếu thu Tổng số tiền Các khoản mục
Lệ phí bên Thuế GTGT Đại lý bán vé T.tiền xe gửi
24/1 822.000 553.000   279.000  
25 771.000 440.000   331.000  
26 826.000 550.000   276.000  
27 945.000 524.000   421.000  
28 1.025.000 442.000 28.000 271.000 284.000
29 1.443.000 775.000   668.000  
30 712.000 461.000   251.000  
31 859.000 429.000   430.000  
32 1.129.000 642.000   487.000  
33 13.179.000 13.176.000      
34 1.806.000 972.000 25.000 554.000 255.000
35 1.059.000 528.000 16.000 335.000 160.000
36 1.295.000 588.000   707.000  
37 1.050.000 661.000   389.000  
38 1.136.000 626.000   510.000  
39 909.000 638.000   271.000  
40 1.372.000 775.000   597.000  
41 928.000 649.000   333.000  
42 1.082.000 608.000 22.000 234.000 218.000
43 873.000 510.000   363.000  
44 1.490.000 748.000 19.000 534.000 189.000
45 1.301.000 569.000 11.000 612.000 109.000
46 1.023.000 673.000   350.000  
  37.096.000 26.537.000 121.000 9.223.000 1.215.000

 

Ấn định số tiền bằng chữ: Ba mươi bảy triệu không trăm chín sáu ngàn đồng chẵn.

Người lập biểu                Kế toán trưởng              Giám đốc công ty

 

SỞ GTVT HÀ TÂY                       BẢNG KÊ CHI TIỀN MẶT

  Cty QLBXHT                                   Ngày 11 Tháng 1 năm 2005                          Số: 01

 

Số phiếu

chi

Họ và tên Nội dung chi TK đối

ứng

Thuế

GTGT

Tổng giá

 thanh toán

Ký nhận
1 Lê Thị Vân Chi tiền chi nước T1 6428   980.000  
2 Nguyễn Thị Thu Chi tiếp khách 6428   350.000  
3 Nguyễn Thị Thu Chi mua cờ 642.3   129.000  
4 Nguyễn Văn Vy Chi viếng đám ma 631.2   150.000  
5 Nguyễn V.Vy Chi thanh toán tiền sửa xe 642.7   80.000  
6 Nguyễn V.Vy Chi mua ống nước 627.3   25.000  
7 H. Minh Phương Chi mua văn phòng phẩm 642.3 38.500 753.500  
8 Lê Thị Vân Chi mua văn phòng phẩm 642.3   276.000  
9 Lê Thị Vân Chi phô tô 642.3   150.000  
10 Nguyễn Thị Thu Chi phí câu lạc bộ QL KT 642.8   600.000  
11 Nguyễn V.Vy Chi đám giỗ bến Phùng 431.2   150.000  
12 Nguyễn Thị Thu Chi tiếp khách 642.8 60.000 1.95.000  
13 Nguyễn Thị Thu Chi mua VPP+đồ dùng VP 642.3 94.100 2.137.900  
14 Nguyễn V.Thắng Chi thanh toán tiền làm biển 627.3   540.000  
15 Nguyễn H.Thể Chi mua mực phô tô 642.3 31.8000 518.200  
16 Phạm V. Hiến Chi tạm ứng xây nhà VS.B Phùng 331   30.000.000  
17 Phạm V.Hiến Chi thanh toán tiền sửa chữa B.HD 331   8.500.000  
18 Phạm Văn Hiến Chi TT tiền thầm định dự án 241.2   2.308.000  
19 Lê Thị Vân Chi mua HĐ + Biên Lai 642.3   179.000  
20 Lê Thị Vân Chi mua VVP + đóng sổ 642.3   425.000  
  Tổng cộng     224.400 50.216.600 50.441.000

Ấn định số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu bốn trăm bốn mốt ngàn đồng chẵn.

Người lập biểu                                    Kế toán trưởng                        Giám đốc Công ty

KẾT LUẬN Kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý bến xe hà tây

Trong thời gian và trình độ còn có hạn, với một doanh nghiệp quản lý kinh doanh phức tạp. Số liệu thực tế chưa nhiều, xong vì ở góc độ là một sinh viên thực tập với hiểu biết và kinh nghiệm trong kế toán chưa nhiều và thời gian hạn chế. Đặc biệt là kinh nghiệm phân tích đánh giá của em chưa được sâu sắc. Em chỉ tìm hiểu được những vấn đề đã nêu trong bản báo cáo thực tập này. Vì vậy chuyên đề thực tập này của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, nên em rất mong sự ưu ái, quan tâm chỉ bảo của các thầy, cô để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn nữa.

Kết lời, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Lãnh đạo Công ty Quản lý bến xe Hà Tây đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại Công ty. Em cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác, các cô, các chú, trong Công ty Quản lý bến xe Hà Tây đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt thực tiễn và cung cấp cho em những tài liệu quan trọng làm cơ sở nghiên cứu chuyên đề, giúp em hoàn thành báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Hoàng Thị Hồng Lê và cô Nguyễn Kim Hạnh cùng toàn thể các thầy cô giảng dạy ở Khoa Kinh tế – Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải đã giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý bến xe hà tây cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo