Download Kế toán vốn bằng tiền tại công ty nội thất

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty nội thất đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, ….Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty nội thất được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

LỜI NÓI ĐẦU Kế toán vốn bằng tiền tại công ty nội thất

 Tính đến nay, nền kinh tế thị trường ở nước ta đã trải qua hai mươi năm. Khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ cho mỗi doanh nghiệp tự nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong môi trường mới này, các doanh nghiệp không còn được nhà nước bao cấp cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nữa mà phải tự xây dựng cho mình các mục tiêu và các kế hoạch để thực hiện các mục tiêu kinh tế đó. Vì thế, vấn đề đặt ra mà tất cả các doanh  nghiệp đều quan tâm là vốn để sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình đấu tranh tồn tại và khẳng định mình, một số doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính vì lẽ đó mà doanh nghiệp phải tìm cách khai thác triệt để các tiềm năng của bản thân mình và chính sách tài chính phù hợp để đạt được mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Vốn bằng tiền là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là tài sản lưu động giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng thanh toán toán chi trả những khoản công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh được thì cần phải có một lượng vốn cần thiết, lượng vốn đó phải gắn liền với quy mô điều kiện sản xuất kinh doanh nhất định và cũng phải có sự quản lý đồng vốn tốt để làm cho việc xử lý đồng vốn có hiệu quả. Vì vậy thực hiện công tác vốn bằng tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán vốn bằng tiền

 Sau thời gian thực tập được nghiên cứu thực tiễn cụ thể em đã cân nhắc và mạnh dạn chọn đề tài Vốn bằng tiền tại Công ty THHH      làm báo cáo tốt nghiệp. Báo cáo này ngoài việc hệ thống hoá những vấn đề liên quan đến hạch toán vốn bằng tiền còn nhằm đưa ra những ý kiến chủ quan của mình vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán.

Nội dung chuyên đề báo cáo Vốn bằng Tiền  gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán Vốn Bằng Tiền tại các doanh nghiệp.

Chương II: Thực trạng công tác kế toán Vốn Bằng Tiền tại Công Ty TNHH Huy Hoà

Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Vốn Bằng tiền.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

 1.Khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp.

 • Khái niệm và phân loại kế toán vốn tiền.
 • Khái niệm:

Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là bộ phận tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ trao đổi mua bán giữa doanh nghiệp với các đơn vị cá nhân khác. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà doanh nghiệp nào cũng sử dụng.

 • Phân loại:
 • Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền được phân chia thành:
 • Tiền Việt Nam: là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc và đồng xu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ngoại tệ: là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhưng được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam như: đồng Đô la Mỹ( USD), đồng tiền chung Châu Âu( EURO), đồng yên Nhật(JPY)..
 • Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: là loại tiền thực chất, tuy nhiên loại tiền này không có khả năng thanh khoản cao. Nó được sử dụng chủ yếu vì mục đích cất trữ. Mục tiêu đảm bảo một lượng dự trữ an toàn trong nền kinh tế hơn là vì mục đích thanh toán trong kinh doanh.
 • Theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm các khoản sau:
 • Vốn bằng tiền được bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp gọi là tiền mặt.
 • Tiền gửi tại các ngân hàng, cá tổ chức tài chính, kho bạc nhà nước gọi chung là tiền gửi ngân hàng.
 • Tiền đang chuyển: là tiền trong quá trình trao đổi mua bán với khác hàng và nhà cung cấp.
  • Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

 • Đặc điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm các loại vật tư hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời vốn bằng tiền cũng là kết quả của việc mua bán và thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lí hết sức chặt chẽ do vốn bằng tiền có tính thanh khoản cao, nên nó là đối tượng của gian lận và sai sót. Vì vậy việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lí thống nhất của Nhà nước chẳng hạn: lượng tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và ngân hàng đã thỏa thuận theo hợp đồng thương mại…

 • Các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
 • Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: Hạch toán kế toán phải sử dụng thống nhất một đơn vị giá là “đồng Việt Nam (VND)” để tổng hợp các loại vốn bằng tiền. Nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ra “đồng Việt Nam” để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải theo dõi nguyên tệ các loại tiền đó.
 • Nguyên tắc cập nhật: Kế toán phải phản ánh kịp thời chính xác số tiền hiện có và tình hình thu chi toàn bộ các loại tiền, mở sổ theo dõi chi tiết từng loại ngoại tệ theo nguyên tệ và theo đồng Việt Nam quy đổi, từng loại vàng bạc, đá quý theo số lượng, giá trị, quy cách, độ tuổi, phẩm chất, kích thước…
 • Nguyên tắc hoạch toán ngoại tệ: Nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ra “đồng Việt Nam” để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải theo dõi nguyên tệ của các loại tiền đó. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố chính thức tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Với những ngoại tệ không công bố tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam thì thống nhất quy đổi thông qua đồng đô la Mỹ(USD).

Với vàng bạc kim khí quý đá quý thì giá nhập vào trong kì được tính theo giá trị thực tế, còn giá xuất trong kì được tính theo phương pháp sau:

+ Phương pháp giá thực tế bình quân bình quân gia quyền giữa giá đầu kì và giá các lần nhập trong kì

+ Phương pháp giá thực tế nhập trước – xuất trước

+ Phương pháp giá thực tế nhập sau – xuất trước

+ Phương pháp giá thực tế đích danh

+ Phương pháp giá bình quân sau mỗi lần nhập

 

 • Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền.

Phản ánh chính xác, kịp thời những khoản thu, chi và tình hình tang giảm, thừa thiếu của từng loại vốn bằng tiền.

 • Kiểm tra thường xuyên tình hình thực hiện chế đố sử dụng và quản lý vốn bằng tiền, kỉ luật thanh toán, kỉ luật tín dụng. Phát hiện và ngăn ngừa các hiệm tượng tham ô và lợi dụng tiền mặt trong kinh doanh.
 • Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ. Kiểm tra thường xuyên, đối chiếu số liệu của thủ quỹ với kế toán tiền mặt để đảm bảo tính cân đối thống nhất.
 1. Thủ tục và chứng từ kế toán sử dụng.
  • Đối với tiền mặt tại quỹ.
 • Chứng từ sử dụng:
 • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT.
 • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT.
 • Biên lai thu tiền: Mẫu số 06-TT.
 • Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đã quý: Mẫu 07-TT.
 • Ngoài các chứng từ bắt buộc trên, kế toán còn sử dụng một số chứng từ hướng dẫn sau:
 • Bảng kiểm kê quỹ: Mẫu số 08a-TT, 08b-TT.
 • Bảng kê chi tiền: Mẫu số 09-TT.
 • Sổ kế toán sử dụng:
 • Sổ tổng hợp.
 • Sổ quỹ tiền mặt: Mẫu số S07-DN
 • Đối với tiền gửi ngân hàng.
 • Chứng từ sử dụng:
 • Giấy báo Có
 • Giấy báo Nợ
 • Bản sao kê của ngân hàng kèm theo chứng từ gốc (ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc bảo chi…).
 • Sổ kế toán sử dụng:
 • Sổ tiền gửi ngân hàng: Mẫu số S08-DN.
  • Đối với các khoản thanh toán khác.
 • Chứng từ sử dụng:
 • Bảng kê số 5 (ghi có TK 331)
 • Bảng kê số 11 (ghi nợ TK 331)
 • Nhật ký chứng từ số 10 (ghi có TK 136, 138, 141, 144, 244, 336, 338…)
 • Sổ kế toán sử dụng:
 • Sổ cái 131, 331.
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán.
 • Kế toán vốn bằng tiền.
 • Kế toán tiền mặt tại quỹ.
  • Đặc điểm
 • Công ty luôn dữ một lượng tiền nhất định để phục vụ cho việc chi tiêu hàng ngày và đảm bảo cho hoạt động của công ty không bị gián đoạn. Tại công ty, chỉ những nghiệp vụ phát sinh không lớn mới thanh toán bằng tiền mặt.
 • Hạch toán vốn bằng tiền do thủ quỹ thực hiện và được theo dõi từng ngày. Tiền mặt của công ty tồn tại chủ yếu dưới dạng đồng nội tệ và rất ít dưới dạng đồng ngoại tê.
  • Các nguyên tắc quản lý tiền mặt

Hạch toán TK 111 cần tôn trọng một số quy định sau:

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

 • Chi phản ánh vào TK111 số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp vào ngay ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt) thì ghi vào bên Nợ TK 113.
 • Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạnh toán như các loại tài sản bằng tiền của doanh nghiệp.
 • Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chứng từ kế toán.
 • Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
 • Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
 • Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiền mặt chỉ áp dụng cho các DN không đăng ký kinh doanh vàng bạc, kim khí quý, đá quý ở các DN có vàng bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ tiền mặt thì việc nhập xuất được hạch toán như các loại hàng tồn kho, khi sử dụng để thanh toán chi trả được hạnh toán như ngoại tệ.
  • Chứng từ và sổ sách sử dụng
 • Chứng từ sử dụng:
 • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT.
 • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT.
 • Biên lai thu tiền: Mẫu số 06-TT.
 • Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đã quý: Mẫu 07-TT.
 • Ngoài các chứng từ bắt buộc trên, kế toán còn sử dụng một số chứng từ hướng dẫn sau:
 • Bảng kiểm kê quỹ: Mẫu số 08a-TT, 08b-TT.
 • Bảng kê chi tiền: Mẫu số 09-TT.
 • Sổ kế toán sử dụng:
 • Sổ tổng hợp.
 • Sổ quỹ tiền mặt: Mẫu số S07-DN
 • Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dụng tài khoản 111 “tiền mặt” để hạch toán. Nội dung kết cấu TK 111 như sau:

 • Bên nợ TK 111:

+ Số dư đầu kì: phản ánh số hiện còn tại quỹ.

+ Phát sinh trong kì:

Thu tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc kim khí quý đá quý nhậpquỹ, số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê, chênh lệch tỉ giángoại tệ tăng khi điều chỉnh.

 • Bên có TK 111:

+ Phát sinh trong kì:

Các loại tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc kim khí quý, đá quýxuất quỹ, số tiền mặt thiếu tại quỹ, chênh lệch tỷ giá giảm khi điềuchỉnh.

 • Dư cuối kì: Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý còn tồn ở quỹ tiền mặt.

TK 111 có 3 tài khoản cấp 2
+ TK1111: Tiền Việt Nam
+ TK 1112: Ngoại tệ
+ TK 1113: Vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HUY HÒA

1.Đánh giá về quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh và thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Nội thất Huy Hòa

 Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Nội thất Huy Hòa ngày càng hoàn thiện về mọi mặt. Bộ máy tổ chức quản lý, bộ máy kế toán, tổ chức kinh doanh có hiệu quả,…Hiện nay đơn vị đang được đánh giá là một trong những doanh nghiệp kinh doanh phát triển

Nắm bắt được nền kinh tế chuyển đổi, công ty đã tổ chức hạch toán kinh doanh theo đúng chế độ kế toán hiện hành

Tại công ty mỗi nghiệp vụ bán hàng đều được phản ánh trên các chứng từ kế toán theo quy định của  Nhà nước. Việc sử dụng các chứng từ được kết hợp chặt chẽ giữa thủ kho và kế toán. Chứng từ được lập ở từng khâu tạo nên sự ràng buộc giữa các phần hành kế toán

Tóm lại, Do công ty làm tốt công tác kế toán vốn bằng tiền nên doanh thu và nộp ngân sách ngày càng cao

Xem Thêm ==> Kế toán vốn bằng tiền tại công ty hóa chất

Công ty TNHH Nội thất Huy Hòa là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại cho nên hoạt động lưu chuyển vốn giữ vai trò quan trọng quyết định mọi hoạt động của công ty. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu, nhiệm vụ cuối cùng vẫn là làm thế nào để công ty luôn có lãi và lãi cao. Hơn nữa trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc tồn tại đứng vững của một doanh nghiệp đi liền với tính hiệu quả trong kinh doanh. Muốn không bị đào thải ra khỏi vòng quay thì chỉ có cách duy nhất là luôn tự đổi mới, hoàn thiện.

2. Kết luận

Vai trò của thông tin ngày càng được xem như là chìa khóa cho mọi hoạt động kinh doanh. Điều này khẳng định thêm phần quan trọng của công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng. Vì nó quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Đứng trước thử thách đó công ty TNHH Nội thất Huy Hòa nắm bắt được cơ hội và hiểu rõ tính thiết yếu của công tác này, không những vậy công ty cón chú trọng cho công tác kế toán kế toán bằng việc nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên, tới sửa đổi bổ xung, nâng cấp trang thiết bị ngày càng hiện đại để có thể đáp ứng tôt mọi công việc

Đồ gỗ nội thất là sản phẩm công nghệ, cho thấy mức độ phát triển hiện đại của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao.

Sản phẩm nội thất Huy Hòa ngày càng được cung ứng rộng rãi trên thị trường cả nước cho thấy mức độ tiêu dùng của xã hội ngày càng cao.

 Do vậy công tác quản lý nói chung và quản lý tài chính kế toán tại Công ty TNHH Nội thất Huy Hòa rất được coi trọng, nhờ việc tổ chức tốt công tác quản lý tài chính kế toán góp phần không nhỏ lưu thống sản phẩm trên thi trường để đến tay người tiêu dùng, đem lại hiệu quả xã hội và kinh tế.

Do hạn chế về thời gian thực tập và kinh nghiệm thức tế nên bài viết còn nhiều sai sót . Rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô, các anh chị trong phòng kế toán và các bạn đọc.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn NGUYỄN HOẢN và các anh, chị trong phòng kế toán Công ty  TNHH Nội thất Huy Hòa đã giúp em hoàn thành báo cáo cuối khóa này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền tại công ty nội thất cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo