Download Kế toán tiền lương tại UBND xã Đăk Ruồng

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương tại UBND xã Đăk Ruồng đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương tại UBND xã Đăk Ruồng được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương tại UBND xã Đăk Ruồng

1. Tính cấp thiết của chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Lao động không chỉ là tiền đề cho sự tiến hoá loài người mà còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất, không những thế trong mọi chế độ xã hội lao động còn giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một xã hội hay nói cụ thể hơn là một tổ chức được coi là phát triển khi lao động của họ tạo ra được năng suất, chất lượng và có hiệu quả cao.

Ngày nay trong các tổ chức, yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng lao động của mình khi sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng mà sự đền bù xứng đáng ở đây tất nhiên không gì khác đó chính là tiền lương và các khoản phụ cấp kèm theo lương.

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Các đơn vị, tổ chức đã sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tinh thần tích cực lao động, tăng hiệu quả hoạt động. Việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức và người lao động. Nó tạo ra nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại và sau này.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Là một đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND xã Đăk Ruồng luôn thực hiện chế độ trả lương phù hợp, công tác hạch toán và thanh toán kịp thời, tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những hạn chế. Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiền lương và sau thời gian thực tập tại UBND xã Đăk Ruồng, em đã quyết định chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Đăk Ruồng” nhằm góp phần làm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Từ việc tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Đăk Ruồng, tác giả đã phân tích thực trạng và đưa ra những đánh giá về ưu điểm và tồn tại cần được giải quyết trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đây, để từ đó đề ra một số giải pháp cụ thể giúp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị.

2.2. Mục tiêu cụ thể

+ Tìm hiểu về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017 của Bộ tài chính ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017.

+ Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lượng tại UBND xã Đăk Ruồng.

+ Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lượng tại UBND xã Đăk Ruồng.

3. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu của chuyên đề

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Là những công việc, sổ sách, mẫu biểu, quy trình và phương pháp làm việc liên quan đến đơn vị hành chính sự nghiệp và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

+ Về không gian: UBND xã Đăk Ruồng

+ Về thời gian: Thời gian số liệu trong đề tài từ 1/9 đến ngày 30/9/2019

+ Về nội dung: công tác kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lượng tại UBND xã Đăk Ruồng.

4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp chung: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp thống kê, so sánh…

– Phương pháp đặc thù của kế toán (Chứng từ; Tài khoản; Tính giá; Tổng hợp – Cân đối kế toán).

5. Kết cấu báo cáo nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Gồm 3 chương cụ thể:

– Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Đăk Ruồng;

– Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Đăk Ruồng.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND XÃ ĐĂK RUỒNG

2.1. Khái quát sơ lược về UBND xã Đăk Ruồng

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

– Địa điểm trụ sở chính: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

– Đặc điểm tổ chức quản lý

Xã Đắk Ruồng có diện tích 124,2 km², dân số năm 2004 là 3.250 người,[3] mật độ dân số đạt 26 người/km². Theo thống kê năm 2019, xã Đăk Ruồng có diện tích 142,2 km², dân số là 5.214 người, mật độ dân số đạt 37 người/km².

Xã Đăk Ruồng là một đơn vị hành chính cấp cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã. Ủy ban nhân dân xã được cơ cấu 03 thành viên gồm 01 đồng chí Chủ tịch, 01 đồng chí Phó chủ tịch, 01 Ủy viên Ủy ban, tổng số đội ngũ cán bộ, công chức xã là 21 đồng chí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học, cao đẳng 08 đ/c, trung cấp 13 đ/c, nhìn chung các cán bộ công chức đều có đầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của UBND xã Đăk Ruồng

– Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả về đất đai tài nguyên.

– Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức thực hiện việc xây dựng và tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp quản lý.

– Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục ở địa phương, xây dựng các phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thực hiện chính sách chế độ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình  có công với nước, tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc chăm no công tác xoá đối giảm nghèo.

2.1.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của UBND xã Đăk Ruồng

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của UBND xã Đăk Ruồng

(Nguồn: UBND xã Đăk Ruồng)

Trong đó:

– Chủ tịch UBND xã:

+ Lãnh đạo toàn diện công tác của UBND xã. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

Dịch vụ viết thuê kế toán trọn góiDịch vụ viết thuê kế toán trọn gói

 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quân sự, công an, địa chính, tài chính, tư pháp. Theo dõi hoạt động các tổ chức Hội nhà nước quản lý.

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

+ Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng theo Quyết định thành lập. Giữ mối quan hệ với UBND huyện, Đảng ủy, HĐND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

– Phó Chủ tịch UBND xã:

+ Theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực theo phân công phụ trách.

+ Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền.

+ Thực hiện các công việc có liên quan theo phân công của Chủ tịch UBND xã.

– Trưởng Ban CHQS: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương.

+ Tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, lĩnh vực tôn giáo

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

+ Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về hoạt động của phó xã đội và các B dân quân trước Chủ tịch và UBND xã.

– Trưởng Công an: Phụ trách công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Hộ tịch, Hộ khẩu.

+ Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với  Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

+ Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về hoạt động của phó công an và đội ngũ công an viên trước Chủ tịch và UBND xã.

– Các bộ phận công chức xã thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và phối hợp để hoàn thành công việc chung.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

2.2. Khái quát chung về công tác hạch toán kế toán tại UBND xã Đăk Ruồng

2.2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại UBND xã Đăk Ruồng

2.2.1.1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.

2.1.2. Kỳ kế toán: kỳ kế toán năm

2.2.1.3. Chế độ kế toán: áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017.

2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại UBND xã Đăk Ruồng

Bộ máy kế toán tại UBND xã Đăk Ruồng có 01 kế toán và 01 thủ quỹ. Trong đó:

– Công chức làm công tác tài chính – kế toán:

+ Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách; các giải pháp cân đối thu, chi ngân sách xã; kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã;

+ Tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện quản lý ngân sách theo thẩm quyền;

+ Thực hiện  nhiệm vụ Tài chính-Kế toán theo quy định của pháp luật.

– Công chức làm công tác thống kê kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ thủ quỹ.

2.2.3. Tổ chức chứng từ kế toán tại UBND xã Đăk Ruồng

Đơn vị áp dụng hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban ngày 10/10/2017. Ngoài ra, để phù hợp với đặc điểm hoạt động cũng như quá trình hạch toán kế toán, đơn vị có bổ sung thêm một số chứng từ nhưng vẫn đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ theo quy định.

Bảng 2.1: Danh mục chứng từ kế toán bắt buộc

Tên chứng từ Số hiệu
1. Phiếu thu Mẫu số: C40-BB
2. Phiếu chi Mẫu số: C41-BB
3. Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số: C42-BB
4. Biên lai thu tiền Mẫu số: C45-BB

Tất cả các chứng từ kế toán do đơn vị lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung về bộ phận kế toán. Tại đây, kế toán sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán rồi mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương tại UBND xã Đăk Ruồng

Để xây dựng và phát triển một nền kinh tế thật sự vững mạnh, tiền lương và các khoản trích theo lương thực sự phải làm được chức năng là đòn bẩy kinh tế, phải trở thành động lực thúc đẩy tăng hiệu quả công việc. Mỗi hình thức trả lương đều có ưu nhược điểm riêng tùy từng nghành nghề, từng doanh nghiệp chọn cho mình một hình thức phù hợp nhất đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tổng hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, đơn vị và người lao động.

Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đóng góp rất lớn trong quản lý lao động tiền lương. Nếu ta hạch toán đúng, đủ, chính xác sẽ là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng lực làm việc, phát huy tính cách sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch được giao – là phương cách đúng đắn nhất để tăng thu nhập cho chính mình, tích lũy cho đơn vị và xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường việc sử dụng lao động và hạch toán tiền lương, kế toán tiền lương là một công việc quan trọng. Tính lương đúng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và xã hội là một công việc rất khó khăn bởi nó bị chi phối từ nhiều yếu tố khác nhau. 

Để kích thích và đảm bảo công bằng trong việc trả lương không chỉ các đơn vị và người lao động cũng quan tâm do đó công tác hạch toán lao động luôn được nghiên cứu và hoàn thiện hơn. 

Qua kiến thức lý luận đã được trang bị ở trường về hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương kết hợp với nghiên cứu thực tế tại Ủy ban nhân dân xã Đăk Ruồng. Em nhận thấy lý luận cần phải gắn bó với thực tiễn phải biết vận dụng linh hoạt những lý luận được trang bị tại trường sao cho phù hợp với quá trình thực tế. Đây là thời gian giúp cho sinh viên vận dụng, thử nghiệm những kiến thức đã học, bổ sung kinh nghiệm và tích luỹ những kiến thức mà chỉ qua công tác thực tế mới có.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương tại UBND xã Đăk Ruồng cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo