Download Kế toán tiền lương tại cty xi măng, sắt thép, dv vận tải

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương tại cty xi măng, sắt thép, dv vận tải đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương tại cty xi măng, sắt thép, dv vận tải  được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương tại cty xi măng, sắt thép, dv vận tải 

1. Sự cần thiết của chuyên đề

 Hiện nay nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước tình hình xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt và quyết liệt, vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị là phải biết nắm bắt kịp thời, thích ứng với tình hình hiện tại và có sự chỉ đạo kịp thời.

 Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là lương mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. vì vậy, việc nghiên cứu quá trình phân tích hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) rất được người lao động quan tâm. Trước hết là họ muốn lương chính thức được hưởng là bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là việc hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của nhà nước quy dịnh về các khoản này. Qua đó biết được người sử dụng người lao động đã trích đúng đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của mình tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.

Còn đối với doanh nghiệp việc nghiên cứu tìm hiểu về quá trình hoạch toán tiền lương của doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng và phù hợp với chính sách của nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp được quan tâm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện hoạch toán tiền lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá cả hợp lí. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động(lương) và kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hoạch toán cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản lí doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định  chiến lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 Từ những nhận thức trên với thực tế, đề tài “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BÌNH NGUYÊN” làm chuyên đề thực tập của mình.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đề tài ngiên cứu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên, nội dung nghiên cứu của đề tài là tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty, cụ thể là công tác hạch toán kế toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.

 • Số liệu sử dụng cho quá trình nghiên cứu là: Bảng chấm công, bảng tổng hợp thanh toán tiền lương, bảng tính lương và bảng thanh toán tiền lương và khối lượng công việc hoàn thành từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 03 năm 2013
 • Trích dẫn nghiệp vụ và chứng từ của tháng 1 năm 2013.

3. Phương pháp nghiên cứu.

+ Phương pháp thống kê: Điều tra thu thập số liệu liên quan, tiến hành phân tích tình hình qua các sổ sách, qua các báo cáo qua các báo cáo định kì và cuối kì ở các cơ sở.

+ Phương pháp phân tích: Trên cơ sở những số liệu thu thập được để tiến hành phân tích những mặt tích cực, tiêu cực của các nhân tố liên quan đến đề tài.Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung mà chúng ta cần nghiên cứu.

+ Phương pháp chỉ số: Phương pháp nghiên cứu sự biến động của tiền lương năm nay so với năm trước đồng thời phân tích vai trò và ảnh hưởng của các nhân tố đến tiền lương của các cơ sở.

Ngoài ra còn tham khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài, ý kiến của giáo viên hướng dẫn cô Trương Thị Phương Thảo và các anh chị trong Công Ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên

4. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.1.Bản chất và chức năng của tiền lương

 • Khái niệm về tiền lương

Tiền lương và biểu hiện bằng tiền, phần sản phẩm mà doanh nghiệp trả cho người lao động, tương ứng với thời gian, sản phẩm, chất lượng và kết quả lao động mà họ bỏ ra trong từng tháng.

 • Bản chất của tiền lương

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

Là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá của yếu tố sức lao động, tiền lương tuân theo nguyên tắc cung cầu giá của thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước, tiền lương chính là nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, là đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng hái lao động.

Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố đầu vào của chi phí sản xuất còn đối với người cung ứng sức lao động tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của họ nói cách khác tiền lương là động lực chủ yếu của cuộc sống.

  Một vấn đề mà các doanh nghiệp không thể quan tâm đó là mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu đo lường giá trị sức lao động thông thường trong điều kiện làm việc bình thường, yêu cầu một kỹ năng đơn giản với một khung giá các tư liệu sinh hoạt hợp lý.

     Đồng thời doanh nghiệp phải tính toán giữa chi phí và doanhh thu trong đó tiền lương là một chi phí rất quan trọng ảnh hưởng tới mức lao động sẽ thuê làm và sau đó để tạo được mức lợi nhuận cao nhất.

 • Chức năng của tiền lương.

Mỗi người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình đều có thể gặp tai nạn rủi ro. Nên việc trích lập các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, để bù đắp cho người lao động những tổn thất trên là cần thiết.

– Qũy BHXH: Được lập nhằm tạo ra nguồn tài trợ cho người lao động trong trường hợp tai nạn ốm đau, thai sẩn, tai nạn mất sức nghỉ hưu.

– Qũy BHYT: Nhằm chi trả các khoản tiền chữa bệnh, tiền viện phí mua thuốc vho người lao động trong thời gian ốm đau, sinh đẻ.

– KPCĐ: Được lập để chi tiêu cho hoạt động công đoàn nhằm bảo vệ quuyền lợi người lao động.

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

1.1.2 Vai trò ý nghĩa của tiền lương

 • Vai trò của tiền lương

Tiền lương là phạm trù kinh tế về mặt phân phối của quan hệ sản xuất trong xã hội. Do đó chế độ tiền lương hược lại hợp lý góp phần làm quan hệ sản xuất hợp lý với tính chất và trình độ phát triển của sản xuất. Ngược lại chế độ tiền lương không hợp lý sẽ tiêu diệt động lưch của nền sản xuất xã hội. Vì vậy tiền lương giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý đời sống xã hội. Nó thể hiện qua 3 vai trò cơ bản:

– Phải đảm bảo vai trò khuyến khích vật chất đối với người lao động. Mục tiêu cơ bản của người lao động khi tham gia thị trường lao động thì tiền lương tăng để đảm bảo thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của bản thân. Tiền lương có vai trò như bản chất của nền kinh tế thúc đẩy lao động ngày càng cống hiến nhiều hơn trong doanh nghiệp cả vè số lượng và chất lượng của người lao động.

– Tiền lương có vai trò quan trong quản lý lao động, doanh nghiệp trả lương cho người lao động không chỉ bù đắp sức lao động, hao phí mà thông qua tiền lương để kiểm tra, giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của mình đảm bảo hiệu quả công việc. Trong nền kinh tế thị trường bất cứ một doanh nghiệp nào đều quan tâm đến lợi nhuận ngày càng lớn. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh gắn chặt vơi việc trả lương cho người lao động làm thêu. Để đạt được mục đích đó doanh nghiệp phải quản lý lao động để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm chi phí nhân công.

– Tiền lương đảm bảo vai trò điều phối lao động, tiền lương đóng vai trò quyết định trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Vì vậy với mức tiền luowng thỏa đáng lao động sẽ nhận được công việc phù hợp bất cứ ở đâu, làm gì. Khi tiền lương được trả một cách hợp lý sẽ thu hút được người lao động sắp xếp điều phối các ngành, các cấp, các vùng, các khâu trong quá trình sản xuất một cách có hợp lý, hiệu quả.

 • Ý nghĩa của tiền lương.

Tiền lương là khoản thu nhập của nguời lao động để giúp họ duy trì cuộc sống của bản thân và gia đình, người lao động được hưởng một mức lương hậu thuẫn.

Đối với doanh nghiệp tiền lương trả cho người lao động là một bộ phận chi phí sản xuất kinh doanh, tiết kiệm một đồng chi phí tiền lương cũng có nghĩa làm tăng lên một đồng tương ứng.

Để giải quyết hài hòa lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp và người lao động trong việc trả lương, các doanh nghiệp có các biện pháp quản lý chặt chẽ về số lượng thời gian lao động, đảm bảo các yếu tố để thực hiện quá trinh sản xuất, có những hình thức trả lương, trả thưởng phug hợp có những chích sách khen thưởng, xử phạt một cách hợp lý và khoa học, thường xuyên bồi dưỡng đào tạo tay nghề cho người lao động. Qua đó giúp cho người lao động rèn luyện tay nghề, phát huy sáng kiến tay nghề, cải tiến kỷ thuật, họp lý hóa quá trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng. Khi năng suất chế tạo sản phẩm được tăng nhanh thì tiền lương của người lao động được tăng theo, các chi phí của giá thành sản phẩm sẽ hạ xuống, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên.

 • Ý nghĩa của các khoản trích theo lương.

Một người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình đều có thể gặp ốm đau, tai nạn, rủi ro. Nên trích lập các loại quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ để bù đắp cho những tổn thất trên là rất cần thiết.

Quỹ BHXH: Được lập nhằm tài trợ tạo nguốn vốn lao động cho những trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, mất sức, nghỉ hưu.

Quỹ BHYT: Nhằm chi trả các khoản tiền khám chữa bệnh, tiền viện phí, tiền mua thuốc cho người ốm đau, sinh đẻ.

KPCĐ: Được lập để chi tiêu cho hoạt động công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

 • Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương.

Tất cả mọi lao động đều muốn mình có được mức thu nhập từ tiền lương ổn định và khá nhưng thực tế có rất nhiều nhân tố chủ quan cũng như khách quan ảnh hưởng đến tiền lương của họ như một số nhân tố sau:

 • Do một số hạn chế về trình độ cũng như năng lực
 • Tuổi tác và giới tình không phù hợp, làm việc trong điều kiện thiếu trang thiết bị.
 • Vật tư, vật liệu bị thiếu và kém chất lượng.
 • Sức khỏe của người lao động không đảm bảo.
 • Làm việc trong điều kiện địa hình, thời tiết không thuận lợi.

Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng từng ngày nếu không tự trau dồi kiến thức và học hỏi kiến thức mới để theo kịp những công nghệ mới thì chất lượng cũng như số lượng sản không đảm bảo, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập củ người lao động. Vấn đề tuổi tác với giới tính cũng được các doanh nghiệp  quan tâm nhất đối với các doanh nghiệp sửa dụng lao động làm việc chủ yếu bằng chân tay như các hầm mỏ, công trường xây dựng, hoạt động sản xuất. Nếu nó không được đảm bảo thì thu nhập củ người lao động không được đảm bảo. Ngoài các nhân tố trên thì vật tư, trang thiết bị, điều kiện địa hình và thời tiết cũng ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động.

1.2. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian

Tiền lương theo thời gian: Là hình thức trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế và hệ số lương.

Công thức tính

Tiền lương theo    =     Thời gian       x     Đơn giá tiền lương

  thời gian                     làm việc                   thời gian

Đơn giá tiền lương cao hay thấp phụ thuộc vào hệ số lương, mỗi ngành nghề làm việc khác nhau, trình độ tay nghề khác nhau thì có hệ số lương khác nhau. Đơn giá tiền lương được tính là tiền lương tháng, tiền lương ngày, tiền lương giờ.

Tiền lương tháng = Hệ số lương  x  mức lương tối thiểu

                                                  Tiền lương tháng

Tiền lương ngày  =   

                                   Số ngày làm việc theo chế độ

 

                                                  Tiền lương tháng

Tiền lương ngày  =   

                                   Số ngày làm việc theo chế độ

 

Tiền lương ngày và tiền lương giờ còn làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong những ngày nghỉ hưởng chế độ , hưởng BHXH hoặc giờ làm việc không hưởng lương sản phẩm.

Tiền lương theo giờ được chia làm hai loại:

Tiền lương theo thời gia đơn giản: Là tiền lương tính theo đơn giá tiền lương thời gian cố định (không có tiền thưởng).

Tiền lương tính theo thời gian có thưởng: Là loại tiền lương theo thời gian giản đơn và tiền thưởng (thưởng đảm bảo ngày công, giờ công) nhằm động viên khuyến khích người lao động làm việc.

 • Ưu nhược điểm:
 • Ưu điểm: Đơn giản dễ tính toán.
 • Nhược điểm: Chưa gắn chặt tiền lương với kết quả, chất lượng lao động cuối cùng cũng như chưa khuyến khích người lao động làm việc.

1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm là hình thức tiền lương tính theo khối lượng sản phẩm, công việc đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng.

                                                  Đơn giá tiền lương

Tổng tiền lương phải trả =

                                                      Sản phẩm

 • Theo sản phẩm trực tiếp

Tiền lương được        Số lượng (khối lượng) SP                  Đơn giá

 lĩnh trong tháng         công việc hoàn thành                         tiền lương

Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp được tính cho từng CNV hay cho một nhóm CNV thuộc bộ phận trực tiếp kinh doanh.

 • Theo sản phẩm gián tiếp

Tiền lương được        Tiền lương được lĩnh                 Tỷ lệ lương

 lĩnh trong tháng        của bộ phận trực tiếp                  gián tiếp

Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp cũng được tính cho từng công nhân viên hay cho một nhóm thuộc bộ phận gián tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh hưởng lương phụ thuộc vào kết quả lao động của bộ phận trực tiếp kinh doanh.

Theo cách tính này, tiền lương được căn cứ vào tiền lương theo sản phẩm của bộ phận trực tiếp sản xuất và tỷ lệ lương của bộ phận gián tiếp phục vụ sản xuất quan tâm đến kết quả hoạt động sản xuất vì nó gắn liền với lợi ích kinh tế của bản thân họ.

 • Theo khối lượng công việc

Hình thức tiền lương theo công việc là tiền lương trả cho người làm khoán theo sự thỏa  thuận của người giao khoán và người nhận khoán (được áp dụng đối với công việc như khoán sửa chữa nhà cửa, bốc dỡ nguyên vật liệu…)

1.2.3 Hình thức tiền lương hỗn hợp.

Theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp, người lao động còn được thưởng trong sản xuất như thưởng về chất lượng, sản phẩm tốt, thưởng về năng suất lao động tiết kiệm vật tư. Trong trường hợp này người lao động làm ra sản phẩm không đúng tiêu chuẩn, lãng phí vật tư trên mức quy định hoặc không đảm bảo đủ ngày công quy định thì có thể phải chịu tiền phạt trừ vào thu nhập của họ.

 • Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương.
 • Chế độ thưởng:

Tiền thưởng thực chất là khoản tiền bổ sung cho tiền lương nhằm quán triệt hơn nguyên tắc phân phí lao động và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiền thưởng là một trong những biện pháp khuyến khích vật chất đối với người lao động trong quá trình làm việc. Qua đó nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian làm việc.

 • Đối tượng xét thưởng: động có thời gian làm việc từ một năm trở lên có đóng góp vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Mức thưởng: Một năm không thấp hơn một tháng lương

Theo nguyên tắc sau:

Căn cứ vào kết quả đóng góp của người lao động đối với doanh nghiệp thể hiện qua năng suất lao động,  chất lượng công việc.

 • Các loại tiền thưởng: Tiền thưởng bao gồm tiền thưởng thi đua và tiền thưởng trong sản xuất kinh doanh.

Tiền thưởng trong sản xuất kinh doanh (thường xuyên): Hình thức này có tính chất lượng, đây thực chất là một phần của quỹ lương được tách ra cho người lao động dưới hình thức tiền thưởng cho một tiêu chí nhất định.

Tiền thưởng về chất ượng sản phẩm: Khoản tiền này được tính trên cơ sở tỷ lệ quy định chung (không quá 40%) và sự chêch lệch giữa giá sản phẩm cấp cao và sản phẩm cấp thấp.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Tiền thưởng thi đua (không thường xuyên): Loại tiền thưởng này không thuộc quỹ lương mà được trích từ quỹ khen thưởng, khoản tiền naỳ được trả dưới hình thức phân loại trong một kỳ (quý, nữa năm, năm).

 • Chế độ phụ cấp:

Phụ cấp trách nhiệm: Nhằm bù đắp cho những người vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công việc chuyên môn nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm hoặc những người làm việc đòi hỏi trách nhiệm cao chư được chính xác trong mức lương. đối với doanh nghiệp, phụ cấp này được tính vào đơn giá tiền lương và tính vào chi phí lưu thông.

Phụ cấp khác: Là các khoản phụ cấp thêm cho người lao động.

Phụ cấp thu hút: Áp dụng đối với công nhân viên chức đến làm việc tại những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và các đảo xa có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn do chưa có cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương tại cty xi măng, sắt thép, dv vận tải

 Công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đúng đắn, chính xác các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng thu nhập cho người lao động và tăng lợi nhuận cho công ty để công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức năng quản lý lao động tiền lương thì kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa trên cơ sở kết hợp với thực trạng của công ty để đưa ra phương thức quản lý tốt nhất.

Đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động, với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công Ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên sẽ đóng góp một phần vào việc giải quyết vấn đề đảm bảo công bằng trong việc trả lương của công ty, giúp Công ty tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Trong  thời gian thực tập tại Công ty, em đã biết thêm được nhiều điều về sự phát triển của Công ty cũng như quy luật kinh tế trong cơ quan quản lý. Qua những kiến thức đã học được trên ghế nhà trường và những ngày đi thực tập tại Công ty em đã trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản về ngành kế toán mà đặc biệt đó là về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán tiền lương có một vai trò hết sức quan trọng, nó giúp cho việc hạch toán tiền lương phải trả cho người lao động và những khoản trích theo lương được chính xác, bên cạnh đó thì tiền lương còn thúc đẩy tăng năng suất lao động cũng như nâng cao đời sống cho người lao động. Vì thế cho nên công tác kế toán tiền lương cần phải ngày càng phát triển, hoàn thiện về mặt quản lý lao động, đảm bảo các quy định của Nhà nước cũng như của ngành đã đề ra. Với trình độ còn hạn chế của mình thì cơ bản em đã hoàn thành xong chuyên đề về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên

Trong thời gian thực tập ở công ty khả năng, kiến thức và hiểu biết còn nhiều hạn chế, tài liệu nghiên cứu không nhiều nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự chỉ dẫn của cô giáo Th.s Trương Thị Phương Thảo và ý kiến của các cô, chú, anh, chị trong phòng kế toán của Công ty để chuyên đề này hoàn thiện hơn, tạo điều kiện cho em có thêm sự hiểu biết trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn.

 Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn giáo viên Th.s Trương Thị Phương Thảo cùng ban lãnh đạo công ty và phòng kế toán Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên  đã tạo điều kiện, hướng dẫn em hoàn thiện chuyên đề này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương tại cty xi măng, sắt thép, dv vận tải cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo