Download Kế toán tiền lương tại công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương tại công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng  đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương tại công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng  được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương tại công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch tập trung sang cơ  chế thị trường, hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Một trong những vấn đề này là quản lý và sử dụng lao động sao cho hiệu quả.

Trong một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cần 3 yếu tố cơ bản: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động.Trong các yếu tố đó, yếu tố lao động là một trong 3 yếu tố cần thiết giữ vai trò quyết định tới quá trình sản xuất kinh doanh. Dù dưới bất kì loại hình doanh nghiệp nào, thì sức lao động của con người đều tồn tại và đi liền với thành quả của doanh nghiệp. Vì vậy việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý hạch toán tiền lương em đã chọn đề tài:” Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO”. Làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần:

Phần I: Những nội dung cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Phần II: Thực tế về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  tại công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO.

Phần III: Một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO.

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Để hoàn thành đề tài luận văn này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo – TS: Phạm Ngọc Quyết  đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu. Do trình độ và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế  nên bài Luận  văn không tránh khỏi những thiếu sót cần bổ sung. Em rất mong nhận được sự hướng dẫn, đóng góp ý kiến của các thầy cô trong Khoa Kế Toán để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn! 

PHẦN I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

1.Khái niệm- ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1 Tiền lương:

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng.

Tiền lương của người lao động được xác định theo hai cơ sở chủ yếu là số lượng và chất lượng lao động của mỗi người. Tiền lương hình thành có tính đến kết quả cá nhân, của tập thể và của xã hội, nó quan hệ trực tiếp đến việc thực hiện lợi ích cá nhân người lao động. Qua mối quan hệ phụ thuộc này cho thấy được vai trò của tiền lương là công cụ tác động của công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, vừa là một yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị của các loại sản phẩm lao vụ, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra, do đó các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả sức lao động nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tích lũy cho đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động.

1.2 Các khoản trích theo lương:

Theo quy định hiện hành (luật BHXH, luật Công đoàn, luật BHYT ), bên cạnh các chế độ tiền lương, tiền thưởng đươc hưởng trong quá trình lao động SXKD, người lao động còn được trích theo lương các khoản thuộc các quỹ: BHXH, BHYT, KPCĐ.

1.2.1 Quỹ bảo hiểm xã hội:

Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương cơ bản phải trả CNV trong kỳ nhằm giúp đỡ họ về mặt tinh thần và vật chất trong các trường hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, mất sức lao động…

Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20% trên tổng số tiền lương cơ bản thực tế phải trả CNV trong tháng, trong đó 15% tính vào CPSXKD của các đối tượng sử dụng lao động, 5% trừ vào lương của người lao động.

Chi quỹ BHXH cho người lao động theo chế độ căn cứ vào:

+ Mức lương ngày của người lao động

+ Thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ)

+ Tỷ lệ trợ cấp BHXH. 

Theo chế độ hiện hành, toàn bộ số trích BHXH được nộp lên cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm để chi trả các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động. DN trực tiếp chi trả BHXH cho CNV trong trường hợp ốm đau thai sản trên cơ sở các chứng từ hợp lý hợp lệ. Cuối tháng, DN phải thanh quyết toán với cơ quan quản lý quỹ BHXH.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

1.2.2 Quỹ bảo hiểm y tế:

Qũy BHYT là khoản tiền được tính toán và trích lập theo tỷ lệ quy định nhằm phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỷ lệ nhất định mà Nhà nước quy định cho những người đã tham gia đóng bảo hiểm.

Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả CNV trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, DN trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lương cơ bản thực tế phải trả CNV trong tháng, trong đó 2% tính vào CPSXKD của các đối tượng sử dụng lao động, 1% trừ vào lương của người lao động. Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh.

Theo chế độ hiện hành, toàn bộ quỹ BHYT được nộp lên cơ quan chuyên môn chuyên trách để quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Vì vậy khi trích BHYT, các DN phải nộp toàn bộ cho cơ quan BHYT.

1.2.3 Kinh phí công đoàn:

KPCĐ là khoản tiền được trích lập nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động đồng thời duy trì hoạt động của công đoàn tại DN

Theo chế độ hiện hành hàng tháng DN trích 2% KPCĐ trên tổng số tiền lương thực tế phải trả CNV trong tháng và tính hết vào CPSXKD của các đối tượng sử dụng lao động. Toàn bộ số KPCĐ trích được một phần nộp lên cơ quan công đoàn cấp trên, một phần để giữ lại chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại DN. KPCĐ được trích lập để phục vụ chi tiêu cho hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Bảng tính:

                Các quỹ

Đối tượng

 

KPCĐ

 

BHXH

 

BHYT

 

Cộng

Doanh nghiệp 2% 15% 2% 19%
Người lao động 0% 5% 1% 6%
Cộng 2% 20% 3% 25%

 

2. Quỹ tiền lương và các hình thức tiền lương

2.1 Quỹ tiền lương:

Là toàn bộ số tiền lương mà DN trả cho tất cả lao động khi DN quản lý sử dụng, quỹ tiền lương của DN bao gồm:

– Tiền lương trả theo thời gian, tiền lương trả theo sản phẩm, tiền lương khoán.

– Tiền lương trả cho người lao động tạo ra sản phẩm hỏng trong vi phạm chế độ quy định.

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học, v.v…

– Các khoản phụ cấp làm đêm, thêm giờ.

– Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên, v.v…

 • Về phương diện hạch toán, tiền lương CNV trong DN được chia thành 2 loại:

 

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

+ Tiền lương chính :

Là số tiền thuộc quỹ lương trả cho người lao động bao gồm các khoản sau: lương sản phẩm, lương thời gian, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp đặc biệt.

+ Tiền lương phụ:

Là số tiền lương trả cho người lao động bao gồm các khoản sau: ăn ca, ăn trưa, thưởng,…từ quỹ khen thưởng, phúc lợi, BHXH trả thay lương.

2.2 Các hình thức tiền lương trong DN.

2.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian:

Hình thức trả lương thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào lương cấp bậc hoặc chức vụ và thời gian làm việc thực tế của người lao động. Thực chất của hình thức này là trả lương theo số ngày công (giờ công) thực tế đã làm.

Có 2 loại hình thức trả lương theo thời gian:

 • Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn:

Là tiền lương được tính theo thời gian làm việc và đơn giá lương thời gian.

Công thức tính:

Tiền lương = Lương căn bản + Phụ cấp khác

Tiền lương căn bản gồm:

Mức lương tháng = Mức lương tối thiểu x Hệ số lương cấp bậc + Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định (nếu có)

+ TL tháng: Là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động  hoặc trả cho người lao động theo thang bậc lương quy định gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp khác như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực…(nếu có)

 • Trường hợp NLĐ đi làm không đủ ngày công thì Công ty sẽ tính số ngày công làm việc thực tế trong tháng của NLĐ để tính lương.
Tiền lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng x Số ngày công làm việc thực tế trong tháng của từng người lao động
Số ngày làm việc trong tháng theo quy định

+ Tiền lương tuần: Là TL trả cho một tuần làm việc trên cơ sở lương tháng đã tính

Tiền lương tuần = Mức lương tháng x     12 tháng
52 tuần

 

Lương tuần thường được trả cho các đối tượng lao động có thời gian lao động không ổn định, mang tính chất thời vụ.

+ Tiền lương ngày: Là TL trả cho một ngày làm việc.

Tiền lương ngày = Mức lương tháng
Số ngày làm việc theo chế độ

 

+ Tiền lương giờ: Là TL trả cho một giờ làm việc, thường được áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp tròn thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm. Lương giờ thường làm căn cứ để tính phụ cấp làm thêm giờ.

Số giờ làm việc trong ngày theo quy định là <= 8 giờ tùy theo mức độ nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại do Bộ lao động và Bộ y tế quy định.

Tiền lương giờ = Lương ngày
Số giờ làm việc từng ngày theo quy định

 

 • Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Là hình thức trả lương thời gian giản đơn kết hợp thêm tiền thưởng căn cứ vào thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc(do đảm bảo có hiệu quả)

* Các khoản tiền thưởng:

+ Thưởng cuối năm

+ Thưởng tuần

+ Thưởng lễ 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương lịch,…

+ Thưởng thâm niên

+ Thưởng đạt doanh thu

+ …

Công thức tính:

Tiền lương thời gian có thưởng = Tiền lương thời gian giản đơn + Tiền lương có tính chất thưởng

        Hình thức trả lương theo thời gian có ưu điểm là đơn giản và dễ tính toán nhưng lại có một số nhược điểm  là chưa chú ý đến chất lượng lao động, đồng thời chưa gắn với kết quả lao động cuối cùng, do đó không có khả năng kích thích người lao động tăng năng suất lao động. Vậy hình thức này chỉ áp được áp dụng đối với những công việc chưa định mức được, công việc tự động hóa cao, đòi hỏi chất lượng cao.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

2.2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm:

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ trực tiếp vào số lượng và chất lượng sản phẩm (hoặc dịch vụ) mà họ đã hoàn thành.

Hình thức trả lương theo sản phẩm có ưu điểm là đảm bảo được nguyên tắc phân phối theo lao động; tiền lương gắn chặt với số lượng, chất lượng lao động, do đó kích thích được người lao động quan tâm đến kết quả và chất lượng lao động của mình, thúc đẩy tăng năng suất lao động nên quan tâm rộng rãi.

 • Hình thức trả lương sản phẩm trực tiếp:

Là hình thức tiền lương trả cho người lao động được tính theo số lượng hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất và đơn giá lương sản phẩm. Đây là hình thức được DN sử dụng phổ biến để tính lương phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm.

Tiền lương

sản phẩm

= Khối lượng(số lượng)

sản phẩm, công việc hoàn thành

x Đơn giá tiền lương sản phẩm

 

 • Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt:

Tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng, có phạt là tiền lương trả theo sản phẩm gắn với chế độ tiền lương trong sản xuất như: Thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, thưởng giảm tỷ lệ hàng hỏng,…và có thể phạt trong trường hợp người lao động làm ra sản phẩm hỏng, hao phí vật tư, không đảm bảo ngày công quy định, không hoàn thành kế hoạch được giao.

Tiền lương = Tiền lương theo SP (trực tiếp) + Tiền thưởng Tiền phạt

 

 • Hình thức trả lương theo sản phẩm lũy tiến:

Là một hình thức tiền lương sản phẩm nhưng dùng nhiều đơn giá khác nhau để trả cho công nhân tăng sản lượng ở mức độ khác nhau, theo nguyên tắc: Những sản phẩm trong định mức thì trả theo đơn giá chung thống nhất, còn những sản phẩm vượt định mức thì trả theo đơn giá lũy tiến theo tỷ lệ lũy tiến (Đơn giá này lớn hơn đơn giá chung)

Tiền lương lũy tiến = Đơn giá lương SP x SLSP đã

hoàn thành

+ Đơn giá lương SP x SLSP

vượt kế

hoạch

x Hệ

số TLLT

 

Chế độ lương này có tác dụng kích thích sản xuất mạnh mẽ, nhưng nó vi phạm nguyên tắc: Sẽ làm tốc độ tăng tiền lương tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Vì vậy hình thức này chỉ được sử dụng trong một số trường hợp cần thiết như cầ hoàn thành gấp một đơn đặt hàng hoặc vào thời điểm nhu cầu của thị trường cần một khối lượng mặt hàng lớn.

 • Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp:

     Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp được tính cho từng người lao động hay tập thể người lao động thuộc bộ phận gián tiếp, phục vụ sản xuất hưởng lương phụ thuộc vào kết quả lao động của bộ phận trực tiếp sản xuất.

 • Hình thức trả lương khoán:

Hình thứ này là dạng đặc biệt của hình thức tiền lương theo sản phẩm.

– Hình thức khoán khối lượng : Hình thức này áp dụng cho những công việc đơn giản, có tính chất đột xuất như bốc dỡ nguyên vật liệu, thành phẩm, sủa chữa nhà cửa… Trong trường hợp này, DN xác định mức tiền lương trả theo từng công việc mà người lao động phải hoàn thành.

Tiền lương khoán công

việc

= Đơn giá lương quy

định cho từng

công việc

x Khối lượng

công việc đã

hoàn thành

Hình thức khoán quỹ lương: Theo hình thức này, người lao động biết trước số tiền lương mà họ sẽ nhận sau khi hoàn thành công việc và thời gian hoàn thành công việc được giao. Căn cứ vào khối lượng từng công việc hoặc khối lượng sản phẩm và thời gian cần thiết để hoàn thành mà DN tiến hành khoán quỹ lương.

Trả lương theo cách khoán quỹ lương áp dụng cho những công việc không thể định mức cho từng bộ phận công việc mà xét ra giao khoán từng công việc chi tiết thì không có lợi về mặt kinh tế, thường là những công việc cần hoàn thành đúng thời hạn.

 • Các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương bao gồm:

Phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại, phụ cấp học nghề…

* Ngoài các khoản lương, phụ cấp thì người lao động còn nhận được một số đãi ngộ ngoài quỹ lương như:

 • Quỹ khen thưởng: Thưởng cho những ngày lễ lớn của đất nước, tiền thưởng quý, tiền thưởng cuối năm…
 • Quỹ phúc lợi: Tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát cho người lao động…
 • Quỹ BHYT: Kiểm tra khám sức khỏe định kỳ…

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương tại công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO  là một đơn vị kinh tế đã và đang góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm cho người dân trong Tỉnh. Hiện nay Công ty đang tiến hành xây dựng khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Với số lượng lao động như hiện nay thì việc hạch toán lương và các khoản trích theo lương cho người lao động là vô cùng cần thiết.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là việc làm không thể thiếu được trong công tác tổ chức Kế Toán của doanh nghiệp, giúp cho công tác quản lý lao động của đơn vị đi vào nề nếp, thúc đẩy CNV chấp hành kỷ luật lao động, tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả công tác, tạo cơ sở cho việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng chế độ chính sách.

Qua thời gian thực tập và tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO. Với sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của thầy hướng dẫn, cùng với các anh, chị làm việc tại Công ty em đã thu thập được khá nhiều kinh nghiệm về thực tế công tác kế toán. Em viết luận văn này với hi vọng có thể đóng góp một phần nào đó cho Công ty trong việc hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được hoàn chỉnh hơn.

Do thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều và kiến thức về KTTL chưa sâu nên khó tránh khỏi thiếu sót trong quá trình viết luận văn. Em rất mong được thầy hướng dẫn chỉ bảo thêm để có thể hoàn thành tốt chuyên đề này. Em cũng xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn và ban lãnh đạo Công ty  EURO đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quá trình viết luận văn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương tại công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng  cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo