Download Kế toán tiền lương tại công ty than, khoáng sản

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương tại công ty than, khoáng sản  đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương tại công ty than, khoáng sản  được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO: 0909232620

MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương tại công ty than, khoáng sản 

Con người luôn là nguồn lực quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành bại của mỗi tổ chức. Một doanh nghiệp có thể có một dự án, một kế hoạch kinh doanh tốt đến đâu, công nghệ hiện đại đến đâu…nhưng nếu không có một nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để triển khai thì cũng khó có thể thành công. Để có được đội ngũ người lao động có chất lượng cao lại là vấn đề không hề đơn giản bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có yếu tố tiền lương và tiền lương lại là một vấn đề không hề đơn giản bởi trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động luôn tồn tại mâu thuẫn thông qua vấn đề tiền lương. Đứng dưới giác độ doanh nghiệp thì tiền lương được coi là một khoản chi phí, còn đối với người lao động thì tiền lương lại chính là khoản thu nhập chính giúp họ tái sản xuất sức lao động. Vì thế giải quyết tốt mâu thuẫn cố hữu này đã và đang trở thành bài toán đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức.

Với chức năng ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho quá trình quản lý, kế toán nói chung,  kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng đã trở thành một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề tiền lương, đảm bảo vừa có một đội ngũ người lao động có chất lượng cao trong dài hạn, vừa đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển.

Là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh than trong nền kinh tế thị trường, Công ty than Mạo khê cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.

Xuất phát từ thực tiễn đó, sau một thời gian thực tập, khảo sát thực tiễn tại Công ty than Mạo khê một cách nghiêm túc, em đã chọn đề tài:

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

“ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Mạo khê ” cho luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán của mình.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn  được bố cục làm 3 Chương:

– Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất

– Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Mạo khê

– Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Mạo khê


CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1. Tiền lương  và các khoản trích theo lương.

1.1.1 Khái niệm về tiền lương

Trong giai đoạn hiện nay, tiền lương tuân thủ theo quy luật cung cầu của thị trường sức lao động, chịu sự điều tiết của Nhà nước, hình thành thông qua sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động dựa trên số lượng và chất lượng lao động. Tiền lương là một phần giá trị mới sáng tạo ra của doanh nghiệp dùng để trả cho người lao động.

Như vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc và chất lượng lao động mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.

1.1.2. Chức năng của tiền lương.

– Chức năng tái sản xuất sức lao động: Đây được xem là chức năng quan trọng hàng đầu của tiền lương. Theo chức năng này, tiền lương mà người lao động nhận được phải đảm bảo đủ chi phí để tái sản xuất sức lao động, đảm bảo cho họ có thể làm việc lâu dài. .

– Chức năng kích thích lao động: Xuất phát từ việc tiền lương chính là một khoản thu nhập của dngười lao động, giúp họ đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần. Do vậy, vì tiền lương mà người lao động phải có trách nhiệm với công việc. Tiền lương phải tạo ra niềm say mê nghề nghiệp, làm cho người lao động không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

– Chức năng điều phối lao động tiền lương: Trong nhiều trường hợp, với tiền lương thoả đáng, người lao động có thể tự nguyện nhận mọi công việc được giao, dù ở đâu làm việc gì, công việc dù có độc hại, nguy hiểm, bất cứ lức nào thậm chí ngoài giờ làm việc.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

– Chức năng quản lý:Thông qua việc trả lương mà người quản lý có thể kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo sự chỉ đạo của mình, đảm bảo tiền lương chi ra phải đem lại kết quả, hiệu quả rõ rệt.

1.1.3. Các khoản trích theo lương.

1.1.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội.

Được trích 20% quỹ lương cơ bản, kể cả các khoản phụ cấp thường xuyên (phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp trách nhiệm…). Trong đó Doanh nghiệp phải chịu 15% tính vào chi phí sản xuất  kinh doanh, người lao động chịu 5% tính trừ vào thu nhập hàng tháng của họ. Cả 20% doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan bảo hiểm cấp trên nhằm chi cho các đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Khi họ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

1.1.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế.

Được trích 3% quỹ lương cơ bản kể cả các khoản phụ cấp thường xuyên, trong đó doanh nghiệp chịu 2% tính vào chi phí, người lao động chịu 1% trừ vào thu nhập hàng tháng của họ. Cả 3% Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan y tế cấp trên nhằm tăng cường và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân  viên.

1.1.3.3. Kinh phí công đoàn.

Được trích theo tỷ lệ 2% quỹ lương thực tế phải trả, trong đó nộp 1% cho cơ quan công đoàn cấp trên để duy trì tổ chức bộ máy của công đoàn cấp trên, còn 1% để lại công đoàn cấp cơ sở để chi cho hoạt động công đoàn cấp cơ sở như chi đại hội CNVC hàng năm, chi lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, chi trợ cấp công đoàn cho đoàn viên khó khăn và các khoản chi khác thuộc hoạt động công đoàn. Cả 2% Doanh nghiệp phải chịu tính vào chi phí sản xuất  kinh doanh.

1.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.2.1. Trả lương theo thời gian.

Áp dụng để trả cho khối lao động gián tiếp hoặc khối lao động trực tiếp mà sản phẩm không thể định mức lao động được.

Căn cứ để trả lương đó là :

+ Thời gian làm việc thực tế của CNV (dựa vào bảng chấm công)

+ Trình độ tay nghề của CNV (thông qua cấp bậc lương)

+ Hệ thống thang bảng lương do Nhà nước  quy định

– Tiền lương tháng : Là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động.

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

– Tiền lương tuần : Là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng (X) với 12 tháng và chia (:) cho 52 tuần.

– Tiền lương ngày : Là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng.

– Tiền lương giờ : Là tiền lương trả cho một giờ lao động và được xác định bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ theo tiêu chuẩn quy định của Luật lao động (không qúa 8h/ngày).

Tiền lương thời gian phải trả cho người lao động = Mức lương cơ bản bình quân một ngày x Số ngày làm việc thực tế trong tháng

Trong đó:

Mức lương cơ bản bình quân một ngày = Lương cơ bản tháng(kể cả các khoản phụ cấp thường xuyên)
Số ngày chế độ quy định(22 ngày)

Hình thức  trả lương này đơn giản dễ tính toán song nó có nhược điểm không quán triệt được nguyên tắc phân phối theo lao động. Vì vậy, Doanh nghiệp có thể kết hợp trả lương theo thời gian với chế độ thưởng hợp lý như thưởng năng suất lao động cao, thưởng tiết kiệm nguyên vật liệu, thưởng chất lượng sản phẩm tốt…

1.2.2. Trả lương theo sản phẩm.

Áp dụng để trả cho khối lao động trực tiếp. Căn cứ để trả lương đó là:

+ Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ (đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định).

+ Đơn giá sản phẩm do doanh nghiệp xây dựng

Tuỳ thuộc điều kiện cụ thể doanh nghiệp có thể áp dụng chế độ trả lương sản phẩm khác nhau như sau :

– Trả lương theo sản phẩm không hạn chế : Nghĩa là Doanh nghiệp không hạn chế số lượng công việc làm ra trong kỳ của công nhân. Cách trả lương này đã gắn giữa kết quả lao động với lao động cống hiến của người lao động.

Tiền lương sản phẩm phải trả cho người lao động = Số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng X Đơn giá lương sản phẩm

– Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến : Hình thức  này chỉ nên áp dụng để trả trong trường hợp Doanh nghiệp cần hoàn thành gấp đơn đặt hàng hoặc cần đẩy nhanh tiến độ sản xuất  vì áp dụng hình thức  này năng suất lao động của Doanh nghiệp đạt mức tối đa song kéo theo chi phí tiền lương trong giá thành cũng tăng tối đa.

Tiền lương sản phẩm phải trả cho người lao động =   Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ X Đơn giá lương sản phẩm   +     Số lượng sản phẩm vượt định mức X Đơn giá lương sản phẩm X Tỷ lệ vượt luỹ tiến ]

– Trả lương theo sản phẩm gián tiếp : Hình thức  này áp dụng để trả cho khối lao động phục vụ mà kết quả công việc của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân sản xuất. Căn cứ để trả lương đó là dựa vào kết quả công việc hoàn thành của khối lao động trực tiếp để xác định quỹ lương phải trả cho khối lao động phục vụ. Như vậy, hình thức này đã cộng đồng trách nhiệm giữa người được phục vụ và người phục vụ.

1.2.3. Trả lương khoán.

Tiền lương khoán là hình thức  trả lương cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc mà họ hoàn thành.

Thực chất đây là hình thức  trả lương theo sản phẩm song đơn khoán có thể thay đổi theo sự thoả thuận của người giao khoán và người nhận khoán.

Ngoài ra theo chế độ hiện hành còn có lương nghỉ phép và các khoản phụ cấp làm thêm giờ.

Tỷ lệ trích trước tiền lương nghỉ phép của người lao động = Tổng tiền lương nghỉ phép KH năm

Tổng tiền lương trích theo KH cả năm

x 100%

Khi người lao động làm thêm giờ  tiêu chuẩn. Đối với người hưởng lương cấp bậc giờ làm thêm được trả bằng 150% tiền lương giờ tiêu chuẩn nếu làm thêm vào ngày thường và 200% nếu vào ngày lễ, ngày nghỉ.

Lương thêm giờ = Lương cấp bậc tháng

22

X Số công làm thêm giờ X 150% (200%)

Phụ cấp làm đêm : áp dụng cho người làm việc từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, bao gồm hai mức :

30% lương cấp bậc hoặc chức vụ đối với công việc không thường xuyên làm ban đêm.

40% lương cấp bậc hoặc chức vụ đối với người lao động thường xuyên làm việc theo ca, chuyên làm về đêm.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

Phụ cấp làm đêm = Lương cấp bậc tháng

22

X Số công làm đêm X 30% (40%)

1.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản tính theo lương.

1.2.4.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán.

Để  thanh toán tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động, hàng tháng kế toán  phải lập “Bảng thanh toán tiền lương” cho từng tổ, đội, phân xưởng sản xuất và các phòng ban căn cứ vào kết quả tính lương cho từng người. Trên bảng tính lương cần ghi rõ từng khoản tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản khấu trừ và số tiền người lao động được lĩnh. Khoản thanh toán về BHXH cũng được lập tương tự. Sau khi kế toán  trưởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y “Bảng thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội” sẽ được làm căn cứ để thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thông thường tại các Doanh nghiệp, việc thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động được chia làm 2 kỳ : kỳ I tạm ứng và kỳ II sẽ nhận số còn lại sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ vào thu nhập. Các khoản thanh toán lương, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những người chưa lĩnh lương cùng với các chứng từ và báo cáo thu, chi tiền mặt phải chuyển kịp thời cho Phòng kế toán để kiểm tra, ghi sổ.

Theo chế độ chứng từ kế toán , thông thường các Doanh nghiệp sử dụng các chứng từ bắt buộc sau:

– Bảng chấm công

– Bảng chấm công làm thêm giờ

– Bảng thanh toán tiền lương

– Phiếu nghỉ hưởng BHXH

– Bảng thanh toán BHXH

– Bảng thanh toán tiền thưởng

– Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

– Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Mẫu số 01a – LĐTL

Mẫu số 01b – LĐTL

Mẫu số 02 – LĐTL

Mẫu số 03 – LĐTL

Mẫu số 04 – LĐTL

Mẫu số 05 – LĐTL

Mẫu 10 – LĐTL

 

Mẫu 11- LĐTL

 Ngoài ra có thể sử dụng các chứng từ hướng dẫn nếu Doanh nghiệp thấy cần và có các nghiệp vụ phát sinh thêm liên quan đến việc tính lương, BHXH…

1.2.4.2. Tài khoản hạch toán.

Để hạch toán kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương kế toán  sử dụng tài khoản sau:

Tài khoản 334: Phải trả công nhân viên

Dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân viên của Doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, phụ cấp, BHXH, tiền thưởng và các khoản khác thuộc về thu nhập của họ

Kết cấu :

Bên nợ   :

– Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lương của CNV

– Các khoản đã thanh toán cho CNV (kể cả tạm ứng lương kỳ I cho CNV)

– Kết chuyển tiền lương CNV chưa lĩnh

Bên có  :

Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho CNVC

Dư có cuối kỳ :

Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho CNVC

Dư nợ (nếu có) :

Số trả thừa cho CNVC

Tài khoản 334 được mở chi tiết theo 2 tài khoản cấp 2:

TK3341: Phải trả CNV

TK3348: Phải trả người lao động khác

Tài khoản 338 : Phải trả, phải nộp khác

Kết cấu :

Bên nợ :

– Các khoản đã nộp cho cơ quan quản lý các quỹ

– Các khoản đã chi về kinh phí công đoàn

– Xử lý giá trị tài sản thừa

– Kết chuyển doanh thu nhận trước của khách hàng vào doanh thu bán hàng tương ứng kỳ kế toán

– Các khoản đã trả, đã nộp khác

Bên có :

– Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định

– Tổng số doanh thu nhận trước phát sinh trong kỳ

– Các khoản phải trả, phải nộp hay thu hộ

– Giá trị tài sản thừa chờ xử lý

– Số đã nộp, đã trả lớn hơn số phải nộp, phải trả được hoàn lại

Dư cuối kỳ :

Số tiền còn phải trả, phải nộp và giá trị tài sản thừa chờ xử lý

Dư nợ (nếu có)

Số trả thừa, nộp thừa, vượt chi chưa được thanh toán.

Tài khoản này có 6 tài khoản cấp 2 trong đó có :

Tài khoản 3382 : Kinh phí công đoàn

Bên nợ :

– Nộp 1% kinh phí công đoàn cho cấp trên

– Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị

Bên có :

Trích 2% kinh phí công đoàn vào kinh phí sản xuất  kinh doanh

Dư cuối kỳ :

Nguồn kinh phí công đoàn chưa nộp hết hoặc chưa chi hết ở cuối kỳ.

Tài khoản 3383 : Bảo hiểm xã hội

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Bên nợ :

– Nộp BHXH cho cơ quan bảo hiểm cấp trên

– Chi tiêu BHXH tại đơn vị (BHXH phải trả)

Bên có :

– Trích 15% BHXH vào chi phí sản xuất kinh doanh

– Tính trừ 5% BHXH vào thu nhập của CNV

Dư có cuối kỳ :

Số BHXH chưa nộp cho cơ quan bảo hiểm cấp trên

Tài khoản 3384 : BHYT

Bên nợ :

Nộp BHYT cho cơ quan y tế cấp trên

Bên có :

Trích BHYT vào chi phí và khấu trừ vào thu nhập của CNV

Dư có cuối kỳ :

BHYT chưa nộp hết cho cơ quan cấp trên ở cuối kỳ. Ngoài ra kế toán  sử dụng một số tài khoản khác có liên quan trong quá trình hạch toán như TK 111, 112, 138…

KẾT LUẬN Kế toán tiền lương tại công ty than, khoáng sản 

Tiền lương và các khoản trích theo lương hiện nay đang là một vấn đề lớn đối với xã hội và cũng như đối với từng doanh nghiệp, người lao động. Việc áp dụng hình thức trả lương và các khoản trích theo lương cho người lao động một cách hợp lý, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và Nhà nước đang là một vấn đề hết sức bức xúc của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty than Mạo khê, kết hợp với kiến thức đã học. Đến nay, chuyên đề của em đã hoàn thành với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Mạo khê. Mong muốn thì nhiều nhưng với khả năng còn hạn chế về thời gian cũng như kiến thức, chắc chắn chuyên đề tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, em kính mong được sự nhiệt tình góp ý của các Thầy, Cô giáo cũng như tất cả những ai quan tâm đến đề tài này để chuyên đề có thể trở thành tài liệu tham khảo có ích cho Công ty Than Mạo khê cũng như các bạn sinh viên trong quá trình học tập.

Qua bản chuyên đề này, em xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS-TS  Nguyễn Thức Minh – người đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đề tài. Em cũng xin cảm ơn các Thầy Cô giáo trong và ngoài Khoa Kế toán- ĐH KD và CN Hà Nội, Ban lãnh đạo Công ty than Mạo khê đã giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương tại công ty than, khoáng sản cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo