Định dạng báo cáo thực tập ngành KẾ TOÁN – Viết thuê báo cáo thực tập

Rate this post

Định dạng báo cáo thực tập ngành KẾ TOÁN – Viết thuê báo cáo thực tập

Khổ giấy: A4, in một mặt 2. Kiểu chữ (font): Times New Roman, font Unicode
Font style:
 Tiêu đề cấp 1 (heading 1): viết hoa, cỡ chữ 20, in đậm, canh giữa
 Tiêu đề cấp 2 (heading 2): viết hoa, cỡ chữ 16, in đậm, canh trái
 Tiêu đề cấp 3 (heading 3): viết thường, cỡ chữ 16, in đậm, canh trái

Xem thêm:

 Văn bản (body text): viết thường, cỡ chữ 13, canh justified
 Tên bảng, biểu, sơ đồ…: viết thường, cỡ chữ 13, in đậm, canh giữa
 Nguồn: viết thường, cỡ chữ 11, in nghiêng, nằm phía dưới và bên trái của bảng,
biểu hay hình 3. Paragraph:
Cách dòng (line spacing): Multiple (at 1.2)
Cách đoạn (spacing): Before: 6 pt; After: 6 pt 4. Định lề (margin):
 Top : 2,0 cm
 Bottom : 2,0 cm
 Left : 3,0 cm
 Right : 2,0 cm
 Header : 1,5 cm

Định dạng báo cáo thực tập ngành KẾ TOÁN – Viết thuê báo cáo thực tập
 Footer : 1,5 cm 5. Đánh số trang: đánh máy, dưới mỗi trang, canh phải
 Từ mục (3) đến mục (9) ở phần “Cách trình bày khóa luận”: đánh số thứ tự trang
theo kiểu i, ii, …
 Từ mục (10) đến mục (12) ở phần “Cách trình bày khóa luận”: đánh số thứ tự
trang theo kiểu 1, 2, 3… 6. Đánh số các chƣơng mục: nên đánh theo số Ả Rập (1, 2, 3…), không đánh theo số La
Mã (I, II, III,…) và chỉ đánh số tối đa 3 cấp theo qui định sau:
 Tên chương: định dạng theo tiêu đề cấp 1 (heading 1).

Ví dụ:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP

 Đề mục cấp 2: định dạng theo tiêu đề cấp 2 (heading 2), bắt đầu bằng số thứ tự của
chương. Ví dụ:
1.1 GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP
(trong đó, số 1 đầu tiên là của chương 1, số 1 thứ hai là phần 1 của chương 1)
 Đề mục cấp 3: định dạng theo tiêu đề cấp 3 (heading 3). Ví dụ:
1.1.1 Quá trình hình thành

Định dạng báo cáo thực tập ngành KẾ TOÁN – Viết thuê báo cáo thực tập

(trong đó, số 1 đầu tiên là của chương 1, số 1 thứ hai là phần 1 của chương 1,
số 1 thứ ba là mục 1 trong phần 1 của chương 1)

CÁCH VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực hiện báo cáo thực tập và
khóa luận tốt nghiệp. 2. Các tài liệu tham khảo phải được sắp xếp theo thứ tự abc theo HỌ của tác giả. 3. Nếu sách (báo) có 2 hay 3 tác giả, liệt kê tất cả tên của tất cả tác giả. 4. Nếu sách (báo) có từ 4 tác giả trở lên, liệt kê tên một tác giả và những người khác ghi

Thuê làm báo cáo thực tập ngành kế toán
Thuê làm báo cáo thực tập ngành kế toán

chung là các tác giả”. 5. Tất cả các tài liệu tham khảo phải được ghi theo đúng cấu trúc như sau:
Đối với sách: Họ và tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Đối với bài báo: Họ và tên tác giả (tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên tạp chí, số tạp
chí, trang của bài báo.
Đối với bài viết trên internet: Họ và tên tác giả (tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên tạp
chí, số tạp chí, trang của bài báo; đăng kèm theo đường link truy cập
Ví dụ:
Lê Bảo Lâm và các tác giả (2008), Kinh tế học vi mô, Tái bản lần thứ 6, NXB Thống
Kê, Tp. Hồ Chí Minh.
Amstrong (28/2/1994), “The learning revolution: Technology is resharping
education”, Business Week, Số. 3360, tr. 80- 88.
Nguyễn Như (20/7/2008), “Xuất khẩu hàng dệt may lạc quan vượt khó”, Thanh Niên
Online, được download tại địa chỉ http://www6.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/7/22/251822.tno vào ngày 15/9/2009.
CÁCH TRÍCH DẪN
Khi viết bài, sinh viên sẽ tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Có khi vô tình, có khi
cố ý, sinh viên viết lại một ý nào đó từ sách, báo… vào bài viết của mình. Nếu sinh viên
không lưu ý đến vấn đề trích dẫn đúng cách thì sẽ dễ rơi vào tình trạng đạo văn. Sau đây là
hai trường hợp phổ biến nhất mà sinh viên cần lưu ý khi viết bài để tránh tình trạng đạo văn.
1. Viết lại ý của một tác giả:
Trong trường hợp này, sinh viên dùng ý của một người nào đó nhưng diễn đạt lại bằng lời
của mình. Khi đó, sinh viên chỉ cần trích dẫn tên tác giả và năm xuất bản ngay sau câu tự
diễn đạt.
Ví dụ:

Định dạng báo cáo thực tập ngành KẾ TOÁN – Viết thuê báo cáo thực tập

…Bên cạnh đó, vấn đề tự do hóa vẫn còn bị hạn chế đối với các định chế tài chính phi
ngân hàng mặc dù qui mô của khu vực này phát triển rất nhanh. Ngoài ra, vấn đề tham
nhũng vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng để chính sách tự do hóa của chính phủ có thể
thực hiện một cách hiệu quả (Nguyễn Văn A, 1999).
2. Chép lại ý của tác giả khác
Trong trường hợp này, sinh viên chép toàn bộ (hay gần như toàn bộ) ý của một tác giả
khác thì sinh viên phải để phần chép đó trong dấu ngoặc kép “…” và ngay sau đó phải ghi
tên tác giả, năm xuất bản và trang chứa ý mà sinh viên đã chép.
Ví dụ:
… “Ở Việt Nam hiện tượng lạm phát đang diễn ra được coi như là sự đòi hỏi bức xúc của
việc điều chỉnh cục diện cơ cấu kinh tế cũ, thiết lập trật tự kinh tế mới, mặt bằng giá mới,
thiết chế kinh tế mới tương thích nhằm tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền
vững theo hướng toàn cầu hóa” (Nguyễn Thanh Tuyền, 7/2008, tr.43).
Chú ý
Tất cả các trƣờng hợp trích dẫn trong bài viết phải đƣợc ghi chi tiết ở mục Tài liệu tham
khảo.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo