Đề cương Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận HAY

Rate this post

Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận HAY – BÀI MẪU – TẢI MIỄN PHÍ

Đề cương Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận HAY

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
1.1. Những vấn đề chung về hạch toán xác định kết quả kinh doanh
1.1.1. Khái niệm và nội dung kết quả kinh doanh
1.1.2. Nhiệm vụ hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
1.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1. Kế toán doanh thu
1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính
1.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính
1.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác
1.4.1. Kế toán thu nhập khác
1.4.2. Kế toán chi phí khác
1.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác
1.5. Kế toán phân phối lợi nhuận
1.5.1. Nguyên tắc phân phối
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Trình tự hạch toán
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty
2.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.3. Lĩnh vực hoạt động
2.4. Quy mô công ty
2.4.1. Quy mô vốn kinh doanh
2.4.2. Số lượng cán bộ – công nhân viên
2.4.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
2.5. Sơ đồ bộ máy quản lý
2.5.1. Sơ đồ tổ chức
2.5.2. Trách nhiệm quyền hạn từng phòng ban
2.6. Một số thành tựu đạt được trong những năm qua
2.7. Định hướng phát triển
2.8. Tổ chức công tác kế toán
2.8.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.8.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán
2.8.3. Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ
3.1. Khái quát chung
3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.1. Kế toán doanh thu
3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính
3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
3.3.3.Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính
3.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác
3.4.1.Kế toán thu nhập khác
3.4.2. Kế toán chi phí khác
3.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác

kế toán xác định kết quả kinh doanh
kế toán xác định kết quả kinh doanh

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016
3.5. Kế toán phân phối lợi nhuận
3.5.1. Nguyên tắc phân phối
3.5.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán
3.5.3. Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Nhận xét
4.1.1. Đánh giá về công tác quản lý
4.1.2. Đánh giá về công tác kế toán
4.1.3. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh
4.2. Kiến nghị
4.2.1. Kiến nghị về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
4.2.2. Kiến nghị về các khoản giảm trừ doanh thu
4.2.3. Kiến nghị về việc theo dõi các khoản phải thu khách hàng
4.2.4. Kiến nghị về việc ghi nhận giá vốn hàng bán
4.2.5. Kiến nghị về việc theo dõi và ghi nhận chi phí phát sinh
4.2.6. Kiến nghị về công tác tổ chức chứng từ kế toán
4.2.7. Kiến nghị về việc trích lập và sử dụng các quỹ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC A

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo