Đề cương kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

Đề cương kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập chuyên đề tốt nghiệp cho bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0973287 149

Phần I Lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

1.1 Khái niệm, vai trò của vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong nền kinh tế.

1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 3

1.2.1 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền. 3

Xem thêm:

1.2.2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 3

1.3 Phân loại vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 4

1.3.1 Phân loại vốn bằng tiền. 4

1.3.2 Phân loại các nghiệp vụ thanh toán. 4

1.4 Hạch toán vốn bằng tiền. 5

1.4.1 Hạch toán tiền mặt. 5

1.4.1.1 Tài khoản sử dụng. 6

1.4.1.2 Phương pháp hạch toán. 7

1.4.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng. 8

1.4.2.1 Tài khoản sử dụng. 8

1.4.2.2 Phương pháp hạch toán. 9

1.4.3 Hạch toán tiền đang chuyển. 11

1.4.3.1 Tài khoản sử dụng. 11

1.4.3.2 Phương pháp hạch toán. 11

1.4.4 Hạch toán quản lý ngoại tệ. 13

1.4.4.1 Nguyên tắc hạch toán. 13

1.4.4.2 Tài khoản sử dụng. 13

1.4.4.3 Phương pháp hạch toán. 14

1.5 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 17

1.5.1 Hạch toán thanh toán với người mua. 17

1.5.1.1 Tài khoản sử dụng. 17

1.5.1.2 Phương pháp hạch toán. 17

1.5.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp. 19

1.5.2.1 Tài khoản sử dụng 19

1.5.2.2 Phương pháp hạch toán. 20

1.5.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước. 21

1.5.3.1 Tài khoản sử dụng. 21

1.5.3.2 Phương pháp hạch toán. 22

1.5.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên. 25

1.5.4.1 Tài khoản sử dụng. 25

1.5.4.2 Phương pháp hạch toán. 26

1.6 Hình thức sổ kế toán 28

Phần II: Thực trạng vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty ABC.

31

2.1 Khái quát chung về Công Ty ABC 31

2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty . 34

2.3 Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty ABC.

39

2.3.1 Hạch toán vốn bằng tiền. 41

2.3.1.1 Hạch toán tiền mặt. 41

2.3.1.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng. 46

2.3.2 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 52

2.3.2.1 Hạch toán thanh toán với người mua. 52

2.3.2.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp. 55

2.3.2.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước. 59

2.3.2.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên. 63

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty ABC.

3.1 Đánh giá khái quát tình hình hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

3.2 Sự cần thiết hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 74

 

ngoài Đề cương kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp báo cáo thực tập kế toán tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

3.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

76

3.3.1 Mở sổ theo dõi chi tiết tiền gửi Ngân Hàng. 76

3.3.2 Tổ chức lại hình thức sổ kế toán phải thu của khách hàng. 79

3.3.3 Chi trả lương cho công nhân viên qua Ngân Hàng. 81

3.3.4 Mở sổ kế toán chi tiết đối với tài khoản 334. 81

Kết luận. 82

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*