Đề cương Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương CHUẨN

5/5 - (2 bình chọn)

Đề cương Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương gồm có cơ sở lý luận, thực trạng, và kiến nghị đề xuất cho công ty.

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình qua sdt/ zalo: 0909  23 26 20 để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

Đề cương Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương CHUẨN

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương.
1.1.1. Tiền lương
1.1.1.1. Khỏi niệm
1.1.1.2. Bản chất và chức năng của tiền lương
1.1.1.3. Vai trũ và ý nghĩa của tiền lương
1.1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương
1.1.1.5. Nguyên tắc tính lương
1.1.1.6. Cỏc hỡnh thức trả lương
1.1.1.7. Qũy tiền lương trong doanh nghiệp
1.1.2 Các khoản trích theo lương
1.1.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội
1.1.2.2. Quỹ bảo hiểm Y Tế
1.1.2.3 Kinh phí công đoàn
1.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ hiện hành
1.2.1. Kế toán chi tiết tiền lương
1.2.1.1. Hạch toán số lượng lao động:
1.2.1.2. Hạch toán thời gian lao động.
1.2.1.3. Hạch toán kết quả lao động
1.2.1.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động:
1.2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương
1.2.2.1. Chứng từ lao động
1.2.2.2. Chứng từ kế toán
1.2.2.3. Thủ tục hạch toán
1.2.2.4. Tài khoản kế toán sử dụng hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ
1.2.2.5. Phương pháp hạch toán tiền luơng và các khoản trích theo lương.
1.3. Hỡnh thức sổ kế toỏn.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XYZ
2.1. Khái quát chung
2.1.1. Giới thiệu chung về cụng ty
2.1.2. Qúa trành hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý.
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán.
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu XYZ.
2.2.1. Xây dựng quỹ lương.
2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương.
2.2.3. Nguyên tắc và phương pháp trả lương.
2.2.4. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu XYZ.
2.2.4.1. Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH
2.2.4.2. Quỹ bảo hiểm y tế ( BHYT
2.2.4.3. Kinh phí công đoàn ( KPCĐ
2.2.4.4. Các kỳ trả lương của Công Ty
2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công Ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu XYZ

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XYZ
3.1. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu XYZ
3.1.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công Ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu XYZ
3.1.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty
3.1.1.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công Ty
3.1.1.3. Ưu điểm
3.1.1.4. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu XYZ
3.2.1.Xây dựng các quy chế
3.2.2. Định hướng của công tác tiền lương
3.2.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty
3.2.2. Theo dõi thời gian của người lao động
3.2.3. Cải tiến một cách tổng hợp các khoản trích theo lương
3.2.4 .Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực
3.2.5. Quản lý sử dụng máy móc, thiết bị
3.2.6. Cải tiến quản lý và đổi mới công nghệ
3.2.7 . Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo