Đề cương Kế toán các nghiệp vụ thanh toán cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ

Rate this post

Đề cương Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0973 287 149

Đề cương Kế toán các nghiệp vụ thanh toán cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 9

1.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 9

1.1.1. Khái niệm và vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 9

1.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nghiệp vụ thanh toán 9

1.1.1.2. Vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 10

1.1.2. Nội dung nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 11

1.1.3. Các phương thức thanh toán chủ yếu 12

1.1.4. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 15

1.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 15

1.2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán thanh toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 15

1.2.2. Nguyên tắc kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 16

1.2.3. Kế toán thanh toán với người bán 17

1.2.3.1. Chứng từ và tài khoản kế toán 17

1.2.3.2. Phương pháp kế toán 18

1.2.4. Kế toán thanh toán với người mua 20

1.2.4.1. Chứng từ và tài khoản kế toán 20

1.2.4.2. Phương pháp kế toán 21

ĐỀ CƯƠNG kế toán vốn bằng tiền
Đề cương Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

1.2.5. Kế toán thanh toán nội bộ 23

1.2.5.1. Tài khoản kế toán 23

1.2.5.2. Phương pháp kế toán 25

1.2.6. Kế toán thanh toán với ngân sách Nhà nước 29

1.2.6.1. Kế toán thanh toán thuế giá trị gia tăng 32

1.2.6.2. Kế toán thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp 36

1.2.6.3. Kế toán thanh toán thuế xuất, nhập khẩu 38

1.2.6.4. Kế toán thanh toán các loại thuế khác 39

1.2.7. Kế toán thanh toán với người lao động 40

1.2.7.1. Tiền lương và các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 40

1.2.7.2. Phương pháp kế toán thanh toán với người lao động 42

v Chứng từ và tài khoản kế toán 42

1.3.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương cho người lao động tại doanh nghiệp 44

1.2.8. Kế toán khoản tiền vay tại doanh nghiệp 47

1.2.8.1. Kế toán vay ngắn hạn 48

1.2.8.2. Kế toán vay dài hạn 50

1.2.9. Sổ kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 51

Phần 2 56

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 56

2.1. Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng ảnh hưởng đến kế toán các nghiệp vụ thanh toán 56

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 56

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 62

2.1.2.1. Chức năng hoạt động của công ty 62

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 62

2.1.2.3. Đặc điểm về sản phẩm của công ty 63

2.1.2.4. Đặc điểm về thị trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh của công ty 64

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 67

ĐỀ CƯƠNG kế toán vốn bằng tiền
Đề cương Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 68

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 71

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 73

2.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 73

2.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty 74

2.1.5.3. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty 75

2.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán 76

2.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 77

2.2. Thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 77

2.2.1. Kế toán thanh toán với người bán tại Công ty 78

2.2.1.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người bán tại Công ty 78

2.2.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty 79

2.2.1.3. Sổ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty 83

2.2.2. Kế toán thanh toán với người mua tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 87

2.2.2.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người mua tại Công ty 87

2.2.2.2. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua tại Công ty 88

2.2.2.3. Hệ thống sổ kế toán thanh toán với người mua tại Công ty 91

2.2.3. Kế toán thanh toán với Nhà nước tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 95

2.2.3.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng 95

2.2.3.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 106

2.2.4. Kế toán thanh toán với người lao động tại Công ty 112

2.2.4.1. Đặc điểm lao động tại Công ty 112

2.2.4.2. Cách tính trả lương cho người lao động tại Công ty 112

2.2.4.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người lao động tại Công ty 113

2.2.5. Kế toán các khoản tiền vay tại Công ty 121

Phần 3 124

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 124

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 124

3.1.1. Những ưu điểm 124

3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán nói chung 124

3.1.1.2. Về tổ chức hạch toán thanh toán 125

3.1.2. Những tồn tại 126

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 127

KẾT LUẬN 128

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 129

PHỤ LỤC 130

ngoài Đề cương Kế toán các nghiệp vụ thanh toán cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, , bài mẫu báo cáo thực tập kế toán tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo