Đề cương doanh thu và xác định kinh doanh tại khách sạn BW

Rate this post

Đề cương doanh thu và xác định kinh doanh : Các khoản giảm trừ doanh thu ,.2.3. Xác định kết quả kinh doanh , Nhiệm vụ và nguyên tắc của kế toán doanh thu

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0973 287 149

Đề cương doanh thu và xác định kinh doanh tại khách sạn BW

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 8

1.1. Lý do chọn đề tài 8

1.2. Mục đích nghiên cứu 9

1.3. Đối tượng nghiên cứu 9

1.4. Phạm vi nghiên cứu 9

1.5. Phương pháp nghiên cứu 9

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 11

2.1. Những nét đặc trưng 11

Xem thêm:

2.2. Một số khái niệm cơ bản 12

2.2.1. Doanh thu 12

2.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 13

2.2.3. Xác định kết quả kinh doanh 13

ĐỀ CƯƠNG kế toán vốn bằng tiền
Đề cương doanh thu và xác định kinh doanh

2.2.4. Nhiệm vụ và nguyên tắc của kế toán doanh thu 14

2.3. Nội dung của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 14

2.3.1. Kế toán doanh thu 14

2.3.1.1.Tài khoản sử dụng 14

2.3.1.2. Chứng từ sử dụng 16

2.3.1.3. Phương pháp hạch toán 17

2.3.1.4. Doanh thu tài chính và các khoản doanh thu khác 18

2.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 19

2.3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 19

2.3.2.2. Kế toán bán hàng và quản lý doanh nghiệp 23

2.3.2.3. Chi phí tài chính và các khoản chi phí khác 26

2.3.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 27

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY 30

3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 30

3.2. Chức năng và nhiệm vụ 31

3.2.1. Chức năng 31

3.2.2. Nhiệm vụ 31

3.3. Tổ chức bộ máy quản lý 32

3.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 32

3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 35

3.4. Tổ chức bộ máy kế toán 37

3.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 37

3.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán 44

3.5. Đặc điểm về phương thức thanh toán 46

3.6. Giới thiệu khái quát về nguồn lực 46

3.6.1. Tình hình lao động 46

3.6.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn 48

3.6.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 51

ĐỀ CƯƠNG kế toán vốn bằng tiền
Đề cương doanh thu và xác định kinh doanh

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 53

4.1. Thực trạng kế toán 53

4.1.1. Kế toán doanh thu 53

4.1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng hoá 53

4.1.1.2. Kế toán doanh thu cung cấp dich vụ 60

4.1.1.3. Kế toán doanh thu tài chính và thu nhập 67

4.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 70

4.1.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý 73

4.1.4. Kế toán chi phí tài chính và các khoản chi phí 76

4.1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 80

4.2. Nhận xét chung 86

4.2.1. Nhận xét chung về công tác kế toán 86

4.2.2. Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 87

4.3. Một số giải pháp 89

4.3.1. Nâng cao chất lượng và quảng bá 89

4.3.2. Trong công tác quản lý chi phí 89

4.3.3. Hoàn thiện công tác kế toán 89

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90

5.1. Kết luận 90

5.2. Kiến nghị 93

ngoài Đề cương doanh thu và xác định kinh doanh  cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu kế toán tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo