Trọn bộ 8 đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

5/5 - (1 bình chọn)

Dưới đây là trọn bộ 8 đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền được Baocaothuctapketoan.net chia sẻ lại với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài Kế Toán Vốn Bằng Tiền cho bài báo cáo thực tập. Thì dưới đây là trọn bộ 10 đề cương chi tiết mà mình chia sẻ đến với các bạn sinh viên

Trong quá trình triển khai viết bài báo cáo thực tập, các bạn sinh viên gặp khó khăn trong quá trình làm bài, thì hãy nhanh tay liên hệ với mình dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập để được hỗ trợ và tư vấn ngay nhé sđt / zalo : 0973287149


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

 PHẦN 1. TỔNG QUAN

  1. Lý do chọn đề tài thực tập
  2. Mục tiêu thực tập

2.1 Mục tiêu chung

2.2 Mục tiêu cụ thể

  1. Phạm vi thực tập
  2. Phương pháp nghiên cứu, thực tập

4.1 Phương pháp thu thập số liệu

4.2 Phương pháp phân tích số liệu

PHẦN 2. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CHI NHÁNH DOWASEN – SỐ 1

1.1. Sơ lược về Công ty TNHH một TV Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị  chi nhánh Dowasen – số 1

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.12. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 

1.2. Bộ máy kế toán của công ty

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.2.2. Hình thức kế toán đang áp dụng tại công ty

2.2.3. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty

2.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CHI NHÁNH DOWASEN – SỐ 1

2.1 Công tác lập dự toán năm

2.1.1 Căn cứ để lập dự toán

2.1.2 Trình tự lập

2.1.3 Phương pháp lập

2.2 Công tác lập dự toán thu chi  quý

2.2.1 Căn cứ lập dự toán thu chi quý

2.2.2 Phương pháp lập dự toán thu chi quý

2.2.3 Tổ chức thực hiện dự toán thu chi quý

Xem Thêm ==> Top 14 Đề Cương Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán, Hay

2. 3 Công tác kế toán hành chính sự nghiệp ở Công ty TNHH một TV Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị chi nhánh Dowasen – số 1

2.3.1 Kế toán vốn bằng tiền

  1. 3.2 Kế toán vật liệu dụng cụ

2.3.3 Kế toán tài sản cố định

2.3.4 Kế toán thanh toán

2.3.5 Kế toán nguồn kinh phí

2.3.6 Kế toán các khoản thu

2.3.7 Kế toán các khoản chi

CHƯƠNG  3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Đề xuất giải pháp 

3.2. Kết luận

3.3. Tự đánh giá bản thân qua thời gian thực tập

3.3.1. Nội dung kiến thức được củng cố

3.3.2. Kỹ năng thực hành học hỏi được

3.3.3. Kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được

3.3.4. Kết quả công việc bản thân đóng góp cho cơ quan thực tập


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ MÁY MÓC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

1.1. Kế toán vốn bằng tiền

1.1.1. Kế toán tiền mặt     

1.1.1.1. Khái niệm

1.1.1.2. Chứng từ sử dụng

1.1.1.3. Tài khoản sử dụng

1.1.1.4. Sơ đồ hạch toán

1.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Chứng từ sử dụng

1.1.2.3. Tài khoản sử dụng

1.1.2.4. Sơ đồ hạch toán

1.2. Kế toán các khoản thanh toán

1.2.1. Kế toán phải thu khách hàng

1.2.1.1. Khái niệm

1.2.1.2. Chứng từ sử dụng

1.2.1.3. Tài khoản sử dụng

1.2.1.4. Sơ đồ hạch toán

1.2.2.  Kế toán phải trả người bán        

1.2.2.1. Khái niệm 

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng

1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán   

1.2.3. Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

1.2.3.1. Thuế giá trị gia tăng đầu ra

1.2.3.1.1. Khái niệm        

1.2.3.1.2. Chứng từ sử dụng

1.2.3.1.3. Tài khoản sử dụng      

1.2.3.1.4. Sơ đồ hạch toán

1.2.3.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.2.3.2.1. Khái niệm        

1.2.3.2.2. Chứng từ sử dụng       

1.2.3.2.3. Tài khoản sử dụng

1.2.3.2.4. Sơ đồ hạch toán

1.2.3.3. Thuế thu nhập cá nhân

1.2.3.3.1. Khái niệm        

1.2.3.3.2. Chứng từ sử dụng       

1.2.3.3.3. Tài khoản sử dụng

1.2.3.3.4. Sơ đồ hạch toán

1.2.4. Kế toán phải trả người lao động

1.2.4.1. Khái niệm 

1.2.4.2. Chứng từ sử dụng

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng

1.2.4.4. Sơ đồ hạch toán

1.2.5. Kế toán vay và nợ thuê tài chính

1.2.5.1. Khái niệm 

1.2.5.2. Chứng từ sử dụng

1.2.5.3. Tài khoản sử dụng

1.2.5.4. Sơ đồ hạch toán

Xem Thêm ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Cty Đồng Hồ Nước

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

2.1. Giới thiệu tổng quát về công ty

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển  

2.1.1.1. Giới thiệu về công ty

2.1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty   

2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của công ty     

2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

2.1.3.3. Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty     

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.4.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.1.4.1.2. Cơ cấu bộ máy tài chính – kế toán của công ty

2.1.4.1.3. Chức năng và nhiệm vụ        

2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

2.1.4.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

2.2. Thực trạng của kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty

2.2.1 Kế toán tiền mặt      

2.2.1.1. Chứng từ sử dụng

2.2.1.2. Sổ sách sử dụng  

2.2.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ  

2.2.1.4. Tài khoản sử dụng         

2.2.1.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2.2. Sổ sách sử dụng

2.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ  

2.2.2.4. Tài khoản sử dụng         

2.2.2.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.3 Kế toán phải thu khách hàng        

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng

2.2.3.2. Sổ sách sử dụng

2.2.3.3. Tài khoản sử dụng

2.2.3.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.3.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.4. Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

2.2.4.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào

2.2.4.1.1. Chứng từ sử dụng       

2.2.4.1.2. Sổ sách sử dụng

2.2.4.1.3. Tài khoản sử dụng      

2.2.4.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

 2.2.4.1.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.4.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.2.4.2.1. Chứng từ sử dụng       

2.2.4.2.2. Sổ sách sử dụng

2.2.4.2.3. Tài khoản sử dụng      

2.2.4.2.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.4.2.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.4.3. Thuế thu nhập cá nhân

2.2.4.3.1. Chứng từ sử dụng       

2.2.4.3.2. Sổ sách sử dụng

2.2.4.3.3. Tài khoản sử dụng      

2.2.4.3.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.4.3.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.5. Kế toán phải trả người lao động

2.2.5.1. Chứng từ sử dụng

2.2.5.2. Sổ sách sử dụng  

2.2.5.3. Tài khoản sử dụng         

2.2.5.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.5.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.6. Kế toán vay và nợ thuê tài chính

2.2.6.1. Chứng từ sử dụng

2.2.6.2. Sổ sách sử dụng  

2.2.6.3. Tài khoản sử dụng         

2.2.6.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.6.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHỊ   

3.1. Nhận xét

3.1.1. Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty

3.1.2. Nhận xét chung về kế toán vốn bằng tiền và khoản thanh toán tại công ty

3.2. Kiến nghị       

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

  • .Lịch sử hình thành và quá trình hình thành , phát triển của công ty cổ phần tiếp vận xanh

1.1.1 Lịch sử hình thành công ty

1.1.2 Qúa trình phát triển của công ty

1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty

1.3 Tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh tại công ty

1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và năm 2016 của công ty

1.4.Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty cổ phần tiếp vận xanh

1.4.1 Khó khăn

1.4.3 Thuận lợi

1.4.3 Phương hướng phát triển

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

2.1 Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty cổ phần tiếp vận xanh

2.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

2.2 Phương pháp và chính sách kế toán tại công ty

2.3 Phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

3.1. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

3.1.1 Kế toán tiền mặt

3.1.1.1.Nội dung phản ánh

3.1.1.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.1.1.3.Tài khoản sử dụng

3.1.1.4. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.1.1.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.2.1.Nội dung phản ánh

3.1.2.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.1.2.3.Tài khoản sử dụng

Xem Thêm ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Xăng Dầu

3.1.2.4. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.1.2.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.1.3. Kế toán tiền đang chuyện

3.2. kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

3.2.1 Kế toán Doanh thu bán hàng, dịch vụ

3.2.1.1.Nội dung phản ánh

3.2.1.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.1.3.Tài khoản sử dụng

3.2.1.4. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.1.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.2 Kế toán doanh thu hoạt đông tài chính

3.2.2.1.Nội dung phản ánh

3.2.2.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.2.3.Tài khoản sử dụng

3.2.2.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.2.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.2.3.1.Nội dung phản ánh

3.2.3.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.3.3.Tài khoản sử dụng

3.2.3.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.3.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

3.2.4.1.Nội dung phản ánh

3.2.4.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.4.3.Tài khoản sử dụng

3.2.4.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.4.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.5 Kế toán khoản thu nhập khác

3.2.6 Chi phí bán hàng

3.2.6.1.Nội dung phản ánh

3.2.6.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.6.3.Tài khoản sử dụng

3.2.6.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.6.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.7 Kế toán  chi phí quản lý doanh nghiệp

3.2.7.1.Nội dung phản ánh

3.2.7.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.7.3.Tài khoản sử dụng

3.2.7.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.7.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.8 Kế toán chi phí khác

3.2.9  Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2.9.1. Nội dung phản ánh

3.2.9.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.9.3.Tài khoản sử dụng

3.2.9.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.9.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3.2.10.1.Nội dung phản ánh

3.2.10.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.10.3.Tài khoản sử dụng

3.2.10.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.10.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

4.1.Nhận xét

4.1.1 Ưu điểm

4.1.2 Tồn tại

4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền, doanh thu , chi phí, xác định kết quả kinh doanh, tại công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

KẾT LUẬN


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY ….

Lời nói đầu: Nêu lý do lựa chọn chuyên đề, nội dung, ý nghĩa, phạm vị, bố cục của chuyên đề.

Danh mục từ viết tắt

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Phần này dùng chung cho các chuyên đề)

1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và chức năng của doanh nghiệp

1.1.2 Quy mô hoạt động của doanh nghiệp (Về vốn kinh doanh, lợi nhuận, số lượng lao động…)

1.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp (Vẽ sơ đồ)

1.1.4 Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh (Trình bày dưới dạng sơ đồ)

  1.2.  Đặc điểm chung công tác kế toán tại doanh nghiệp

  1.2.1 Chế độ kế toán áp dụng (theo quyết định, thông tư nào)

  1.2.2  Tổ chức bộ máy kế toán: (Tập trung, phân tán, vừa tập trung vừa phân tán)

  1.2.3 Hình thức kế toán: (Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ, nhật ký sổ cái…)

– Nêu tên hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp, sơ đồ trình tự ghi sổ.

 1.2.4 Phương pháp tính giá vốn vật tư xuất kho

 1.2.5 Phương pháp tính thuế GTGT phải nộp

PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY….

2.1 Đặc điểm nghiệp vụ vốn bằng tiền tại doanh nghiệp

2.2 Kế toán tiền mặt

2.2.1 Kế toán thu tiền

2.2.1.1. Chứng từ sử dụng (Kể tên các chứng từ sử dụng liên quan)

2.2.1.2. Tài khoản sử dụng (Kể tên các tài khoản sử dụng)

 2.2.1.3.Kế toán chi tiết (có trích dẫn số liệu, sổ sách kế toán cụ thể)

2.2.1.4 Kế toán tổng hợp (có trích dẫn số liệu, sổ sách kế toán cụ thể

2.2.2 Kế toán chi tiền

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng (Kể tên các chứng từ sử dụng liên quan)

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng (Kể tên các tài khoản sử dụng)

 2.2.2.3.Kế toán chi tiết (có trích dẫn chứng từ, số liệu, sổ sách kế toán cụ thể)

2.2.2.4 Kế toán tổng hợp (có trích dẫn chứng từ, số liệu, sổ sách kế toán cụ thể)

2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.3.1 Kế toán tăng TGNH

2.3.1.1. Chứng từ sử dụng (Kể tên các chứng từ sử dụng liên quan)

2.3.1.2. Tài khoản sử dụng (Kể tên các tài khoản sử dụng)

2.3.1.3. Kế toán chi tiết (có trích dẫn số liệu, sổ sách kế toán cụ thể)

2.3.1.4  Kế toán tổng hợp (có trích dẫn chứng từ, số liệu, sổ sách kế toán cụ thể)

2.3.2 Kế toán giảm TGNH

2.3.2.1. Chứng từ sử dụng (Kể tên các chứng từ sử dụng liên quan)

2.3.2.2. Tài khoản sử dụng (Kể tên các tài khoản sử dụng)

2.3.2.3. Kế toán chi tiết (có trích dẫn chứng từ, số liệu, sổ sách kế toán cụ thể)

2.3.2.4  Kế toán tổng hợp (có trích dẫn chứng từ, số liệu, định khoản, sổ sách kế toán cụ thể)

2.4 Kế toán tiền đang chuyển (Nếu có)

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Mục lục


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

  • Lịch sử hình thành và quá trình hình thành , phát triển

1.1.1 Lịch sử hình thành công ty

1.1.2 Qúa trình phát triển của công ty

1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty

1.3 Tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh tại công ty

1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và năm 2016 của công ty

1.4.Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty

1.4.1 Khó khăn

1.4.3 Thuận lợi

1.4.3 Phương hướng phát triển

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

2.1 Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty

2.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

2.2 Phương pháp và chính sách kế toán tại công ty

2.3 Phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

3.1. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty công ty TNHH DV CCL Shipping Agency

3.1.1 Kế toán tiền mặt

3.1.1.1.Nội dung phản ánh

3.1.1.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.1.1.3.Tài khoản sử dụng

3.1.1.4. Một số nghiệp vụ phát sinh

3.1.1.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.2.1.Nội dung phản ánh

3.1.2.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.1.2.3.Tài khoản sử dụng

3.1.2.4. Một số nghiệp vụ phát sinh

3.1.2.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.1.3. Kế toán tiền đang chuyện

3.2. kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

3.2.1 Kế toán Doanh thu bán hàng, dịch vụ

3.2.1.1.Nội dung phản ánh

3.2.1.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.1.3.Tài khoản sử dụng

3.2.1.4. Một số nghiệp vụ phát sinh

3.2.1.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.2 Kế toán doanh thu hoạt đông tài chính

3.2.2.1.Nội dung phản ánh

3.2.2.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.2.3.Tài khoản sử dụng

3.2.2.4.Một số nghiệp vụ phát sinh

3.2.2.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.2.3.1.Nội dung phản ánh

3.2.3.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.3.3.Tài khoản sử dụng

3.2.3.4.Một số nghiệp vụ phát sinh

Xem Thêm ==> Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty Sắt, Thép

3.2.3.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

3.2.4.1.Nội dung phản ánh

3.2.4.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.4.3.Tài khoản sử dụng

3.2.4.4.Một số nghiệp vụ phát sinh

3.2.4.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.5 Kế toán khoản thu nhập khác

3.2.6 Chi phí bán hàng

3.2.6.1.Nội dung phản ánh

3.2.6.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.6.3.Tài khoản sử dụng

3.2.6.4.Một số nghiệp vụ phát sinh

3.2.6.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.7 Kế toán  chi phí quản lý doanh nghiệp

3.2.7.1.Nội dung phản ánh

3.2.7.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.7.3.Tài khoản sử dụng

3.2.7.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại

3.2.7.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.8 Kế toán chi phí khác

3.2.9  Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2.9.1. Nội dung phản ánh

3.2.9.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.9.3.Tài khoản sử dụng

3.2.9.4.Một số nghiệp vụ phát sinh

3.2.9.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3.2.10.1.Nội dung phản ánh

3.2.10.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.10.3.Tài khoản sử dụng

3.2.10.4.Một số nghiệp vụ phát sinh

3.2.10.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

4.1.Nhận xét

4.1.1 Ưu điểm

4.1.2 Tồn tại

4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền, doanh thu , chi phí, xác định kết quả kinh doanh, tại công ty TNHH DV Ccl Shipping Agency

KẾT LUẬN


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT LASER

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

2.1. Kế toán tiền mặt tại cty:
2.1.1. Chứng từ kế toán.
2.1.2. Tài khoản kế toán.
2. 1.3. Sổ kế toán chi tiết
2.1.4. Phương pháp hạch toán .
• Tiền mặt tại quỹ là đồng Việt Nam.
• Tiền mặt tại quỹ là ngoại tệ.
• Tiền tại quỹ là vàng tiền tệ.
2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.
2.1.1. Chứng từ kế toán.
2.1.2. Tài khoản kế toán.
2. 1.3. Sổ kế toán chi tiết
2.1.4. Phương pháp hạch toán .
• Tiền gửi ngân hàng là đồng Việt Nam.
• Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ.
• Tiền gửi ngân hàng là vàng tiền tệ
2.3. Kế toán tiền đang chuyển
2.1.1. Chứng từ kế toán.
2.1.2. Tài khoản kế toán.
2. 1.3. Sổ kế toán chi tiết
2.1.4. Phương pháp hạch toán .
• Tiền đang chuyển là đồng Việt Nam.
• Tiền đang chuyển là ngoại tệ.

2.4. Kế toán kiểm kê, đối chiếu và xử lý kết quả kiểm kê vốn bằng tiền:
– Biên bản kiểm kê tiền mặt định kỳ, bản sao kê ngân hàng & biên bản đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng.
– Biên bản xử lý tiền thừa, thiếu sau khi kiểm kê, đối chiếu .
– Hạch toán kế toán về :
+ Xử lý tiền thừa, thiếu chưa rõ nguyên nhân qua kiểm kê, đối chiếu.
+ Xử lý bắt bồi thường về trách nhiệm cá nhân hay tập thể (đã gây ra thiếu hụt tiền quỹ), hoặc ghi vào tổn thất của đơn vị nếu không xác định được nguyên nhân

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LASER

1.1 Tổng quan về CÔNG TY ……………………………
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của CÔNG TY …………..
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của CÔNG TY …………
1.1.2.1 Chức năng.
1.1.2.2 Nhiệm vụ.

1.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của CÔNG TY .
1.2.1. Ban giám đốc CÔNG TY . – Nhiệm vụ từng thành viên trong BGĐ.
1.2.2. Các phòng ban chuyên môn – Chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
1.2.3. Các đơn vị trực thuộc – Chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc.
1.2.4. Sơ đồ tổ chức của CÔNG TY .

1.3. Đặc điểm và quy trình sản xuất kinh doanh của CÔNG TY
1.3.1. Đặc điểm SX KD của CÔNG TY ;
1.3.2. Quy trình sản xuất của CÔNG TY (nếu có).

1.4. Khái quát về tình hình tài chính của CÔNG TY .
1.4.1. Tình hình tăng giảm TSCĐ.
1.4.2. Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu.
1.4.3. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào các đơn vị khác.
1.4.4. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của CÔNG TY ….:
– Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguốn vốn:
+ Cơ cấu tài sản.
+ Cơ cấu nguồn vốn.
– Khả năng thanh toán:
+ Khả năng thanh toán hiện hành.
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
+ Khả năng thanh toán nhanh.
– Tỷ suất sinh lời:
+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. (LN sau thuế)
+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (LN sau thuế).
+ Tỷ suất lợi nhuận trên nguốn vốn chủ sở hữu. (LN sau thuế).

2.1. Tổ chức công tác kế toán tại CÔNG TY ……
2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại CÔNG TY …..
2.1.1.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại CÔNG TY .
2.1.1.2 Nhiệm vụ và chức năng của từng thành viên trong bộ máy kế toán.
2.1.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.
2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán kế toán tại CÔNG TY .
2.1.2.1 Hệ thống tài khoản đang sử dụng.
2.1.2.2 Hệ thống sổ sách tại CÔNG TY .
2.1.2.3 Các phương pháp kế toán cơ bản đang được thực hiện tại CÔNG TY . – Phương pháp hạch toán hàng tồn kho.
– Phương pháp tính giá hàng xuất kho.
– Phương pháp tính khấu hao.
– Phương pháp thuế GTGT.
3.1.2.4 Tổ chức trang bị các phương tiện công nghệ p/vụ cho công tác kế toán.

2.2 Tình hình thực tế về kế toán vốn bằng tiền tại CÔNG TY ………..

2.2.1. Kế toán tiền mặt tại cty:

2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.

2.2.3. Kế toán tiền đang chuyển (NẾU CÓ)

2.2.4. Kế toán kiểm kê, đối chiếu và xử lý kết quả kiểm kê vốn bằng tiền:
(Dựa vào cơ cở lý luận đã trình bày ở C2, kết hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để viết phần này – 2.2 ).

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LASER

3.1 Các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Cty:
3.1.1. Nhận xét và giải pháp hoàn thiện về tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại đơn vị như:
– Mô hình tổ chức bộ máy kế toán.
– Hệ thống tài khoản áp dụng.
– Tổ chức chứng từ và lưu chuyển chứng từ.
– Hệ thống sổ sách kế toán tại CÔNG TY .
– Các phương pháp hạch toán và tính giá.
– Tình hình trang bị thiết bị công nghệ xử lý thông tin hỗ trợ cho công tác KT.
– ………
3.1.2. Nhận xét và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CÔNG TY như:
– Chứng từ kế toán sử dụng trong khâu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển (bao gồm tiền đồng VN, ngoại tệ, vàng tiền tệ).
– Tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản vốn bằng tiền (tiền đồng VN, ngoại tệ, vàng tiền tệ)..
– Phương pháp hạch toán kế toán vốn bằng tiền (tiền đồng VN, ngoại tệ, vàng tiền tệ).
– Việc thực hiện các nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền như tính giá xuất ngoại tệ, vàng vng tiền tệ,…, xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo cuối năm,,…
– Công tác kiểm kê và đối chiếu số tồn quỹ giữa sổ sách và thực tế theo quy định; Xác định nguyên nhân chênh lệch quỹ để tìm biện pháp xử lý,…

Song song với các ý kiến nhận xét là kiến nghị của bản thân về các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và công tác kế toán nói chung tại CÔNG TY .

Lưu ý: Phần này cần phải nghiên cứu sâu và trình bày kỹ càng, mạch lạc.

KẾT LUẬN.

PHỤ LỤC


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY ĐỒNG HỒ NƯỚC

LỜI MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục tiêu nghiên cứu: 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
4. Phương pháp nghiên cứu: 
5. Kết cấu báo cáo thực tập: 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 
1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp 
1.1.1. Khái niệm và phân loại kế toán vốn bằng tiền 
1.1.1.1. Khái niệm 
1.1.1.2. Phân loại 
1.1.2. Đặc điểm và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền 
1.1.2.1. Đặc điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền 
1.1.2.2. Các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền 
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 
1.2. Kế toán vốn bằng tiền 
1.2.1.1. Khái niệm 
1.2.1.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.1.3. Tài khoản sử dụng 
1.2.1.4. Sơ đồ hạch toán 
1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 
1.2.2.1. Khái niệm 
1.2.2.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng 
1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán 
1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển 
1.2.3.1. Khái niệm 
1.2.3.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 
1.2.3.4. Sơ đồ hạch toán 
1.2.4. Kế toán phải thu 
1.2.4.1. Kế toán phải thu khách hàng 
1.2.4.2. Kế toán thuế GTGT đầu vào 
1.2.4.3. Kế toán phải thu khác 
1.2.4.4. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi 
1.2.5. Kế toán phải thu nội bộ 
1.2.5.1. Khái niệm 
1.2.5.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.5.3. Sơ đồ hạch toán 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH 
2.1. Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
2.1.2.1. Chức năng 
2.1.2.2. Nhiệm vụ 
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 
2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của công ty 
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 
2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 
2.1.4.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 
2.2. Thực trạng của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
2.2.1. Kế toán tiền mặt 
2.2.1.1. Chứng từ sử dụng 
2.2.1.2. Sổ sách sử dụng 
2.2.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ 
2.2.1.4. Tài khoản sử dụng 
2.2.1.5. Hạch toán một số nghiệp vụ thu, chi cụ thể tại doanh nghiệp 
2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng 
2.2.2.2. Sổ sách sử dụng 
2.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ 
2.2.2.4. Tài khoản sử dụng 
2.2.2.5 Hạch toán một số nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng cụ thể 
2.2.3. Kế toán phải thu khách hàng 
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng 
2.2.3.2. Sổ sách sử dụng 
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng 
2.2.3.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 
2.2.3.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
2.2.4. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào 
2.2.4.1. Chứng từ sử dụng 
2.2.4.2. Sổ sách sử dụng 
2.2.4.3. Tài khoản sử dụng 
2.2.4.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 
3.1 Nhận xét, đánh giá: 
3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 
3.1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 
3.1.3 Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền tại công ty 
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành.
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành. 
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 
3.2.3 Nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành. 
3.2.4.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành. 
3.3 Kiến nghị 
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


ĐỂ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH

LỜI MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài: 
2. Mục tiêu nghiên cứu: 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
4. Phương pháp nghiên cứu: 
A. TÌM HIỂU VỀ VỀ CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT 
I. Khái quát về Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt 
1. Đặc điểm chung về đơn vị thực tập 
2. Qúa trình hình thành và phát triển 
3 Tình hình kinh doanh trong giai đoạn gần đây 
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quản lý
1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 
3.Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác 
III. Phương hướng sản xuất kinh doanh 
IV. Tổ chức công tác kế toán của công ty 
1 Sơ đồ bộ máy kế toán 
2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán 
3 Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty 
4.Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách tại Công ty TNHH TM-DV Sao Nam Việt: 
C. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT 
1 Kế toán tiền mặt
1.1 Chứng từ sử dụng 
1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 
1.3 Tiền mặt nhập quỹ 
1.4 Chi quỹ tiền mặt 
1.5 Phương pháp kế toán tiền mặt sử dụng tại công ty 
1.5.1 Sổ sách sử dụng 
1.5.2 Tài khoản sử dụng 
1.5.3 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp 
2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 
2.1 Nội dung 
2.2 Chứng từ sử dụng vằ quy trình luân chuyển chứng từ 
2.3 Tài khoản sử dụng 
2.4 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
3 Kế toán tiền đang chuyển 
D NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 
1 Nhận xét, đánh giá: 
1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 
1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 
1.3 Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền tại công ty 
2 Kiến nghị 
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Trên đây là một số đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Kế Toán các bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo thực tập với mình qua sđt/Zalo:  0973287149 nhé

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo