Công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty xây dựng công trình

Rate this post

Công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty xây dựng công trình, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ

Công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty xây dựng công trình

Lời mở đầu

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.

 1. Tổng quát về vốn bằng tiền:
 2. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền:
 3. Đặc điểm vốn bằng tiền và nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán:

Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền mặt bao gồm :

 1. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền:
 2. Luân chuyển chứng từ:
 3. Hạch toán tiền mặt tại quỹ:

2.1. Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt:

2.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán:

2.2.1 Kế toán khoản thu chi bằng tiền VIệt Nam:

 1. a) Các nghiệp vụ tăng :
 2. b) Các nghiệp vụ giảm :

3.Kế toán tiền gửi Ngân hàng:

3.1. Chứng từ dùng để hạch toán tiền gửi Ngân hàng:

3.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán:

3.3. Trình tự hạch toán tiền gửi tại Ngân hàng:

 1. Hạch toán tiền đang chuyển:

4.1. Chứng từ sử dụng :

4.2. Tài khoản sử dụng:

4.3. Trình tự hạch toán:

Sơ đồ kế toán tổng hợp:

 1. Hình thức sổ kế toán:

5.1. Hình thức nhật ký- sổ cái:

5.2. Hình thức “chứng từ ghi sổ”

5.3. Hình thức Nhật ký- chứng từ:

5.4. Hình thức Nhật ký chung:

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
 2. Quá trình hình thành và phát triển
 3. Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty XDCT

Bộ máy quản lý của Công ty XDCT 54 được bố trí theo sơ đồ sau :

 1. Cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty XDCT
 2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 3. Tình hình luân chuyển chứng từ trong công ty:
 4. Đặc điểm thu chi vốn bằng tiền tại Công ty XDCT 54.
 5. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty XDCT 54 :

1- Nội dung phản ánh các khoản vốn bằng tiền.

2- kế toán tiền gửi ngân hàng

2.1- Tiền gửi

2.2- Trình tự ghi sổ.

3- Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách.

3.1 Đối chiếu, kiển tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt tại quỹ.

3.2.Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH.

Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 54

 1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty XDCT 54
 2. Đánh giá chung:

2.Một số những tồn tại:

 1. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty XDCT 54.

KẾT LUẬN

NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP :

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo