Những chứng từ cần xin khi làm báo cáo thực tập kế toán

Rate this post

Dưới đây mình sẽ chia sẽ với các bạn những chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo thực tập nhé. Có thể nhiều bạn vẫn chưa biết khi làm bài báo cáo thực tập, hay tốt nghiệp đều cũng cần xin những chứng từ công ty nơi các bạn thực tập. Những chứng từ kế toán này rất quan trọng để có thể viết bài hoàn chỉnh đấy nhé.

Nếu công ty của bạn không cung cấp số liệu, chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo tốt nghiệp thì đừng hoảng, hãy nhắn tin ngay cho thuê viết báo cáo thực tập để được hỗ trợ chứng từ nha. Và có dấu mộc công ty nếu bạn chưa tìm được công ty thực tập nhé zalo : 0973287149


Chứng từ kế toán đề tài kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh

– Chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi (tiền điện nước, dịch vụ internet), Hoá đơn GTGT(mua vào hàng hoá), Hoá đơn GTGT(bán ra hàng hoá), Bảng lương, Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, giấy báo có lãi ngân hàng, giấy báo nợ phải trả ngân hàng, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, Báo cáo kết quả kinh doanh.

– Sổ sách: Sổ Nhật ký chung. Sổ chỉ tiết, Sổ cái TK 511, 632, 521,641, 642,711,811,635,911. chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo

– Chú ý: Chứng từ, hoá đơn phải cùng 1 tháng hoặc 1 quý

XEM THÊM : 10 Bài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng


Chứng từ kế toán cần xin báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

– Chứng từ: Phiếu chi, Hoá đơn GTGT(mua vào NVL, CCDC), phiếu nhập kho NVL CCDC, phiếu xuất kho NVL để sản xuất, đơn đề nghị cấp vật tư, thẻ kho, Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn.

– Sổ sách: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ sản phẩm hàng hóa, Sổ Nhật ký chung, Sổ chỉ tiết 152, 242,153; Sổ cái TK 152, 242, 153.chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo

– Chú ý: Chứng từ, hoá đơn phải cùng 1 tháng hoặc 1 quý


Chứng từ cần xin báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

– Chứng từ: Bảng lương, Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bảng chấm công, Phiếu chi lương, Ủy nhiệm chi thanh toán lương, UNC thanh toán BHXH.

– Sổ sách: Sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết TK 334, 3382, 3383, 3384, 3385(3386); Sổ cái TK 334, 338 chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo

– Chú ý: Chứng từ, hoá đơn phải cùng 1 tháng hoặc 1 quý


Chứng từ cần có trong chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

– Chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi (tiền điện nước, dịch vụ internet), Hoá đơn GTGT(mua vào hàng hoá), Hoá đơn GTGT(bán ra hàng hoá), Bảng lương, Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội,  phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, Báo cáo kết quả kinh doanh.  Chứng từ cần có trong chuyên đề tốt nghiệp kế toán

– Sổ sách: Sổ Nhật ký chung. Sổ chỉ tiết, Sổ cái TK 511, 632, 521,641, 642, 911.

– Chú ý: Chứng từ, hoá đơn phải cùng 1 tháng hoặc 1 quý


Chứng từ cần thiết khoá luận kế toán tài sản cố định

– Chứng từ:  Hoá đơn GTGT(mua vào TSCĐ), Hoá đơn GTGT(bán ra TSCĐ), Phiếu thu (bán TCSĐ), Phiếu chi (mua TSCĐ). Ủy nhiệm chi (thanh toán tiền mua TSCĐ), Giấy báo có (nhận tiền bán TSCĐ), Bảng khấu hao TSCĐ, thẻ tài sản cố định

– Sổ sách: Sổ tài sản cố định, Sổ Nhật ký chung. Sổ chỉ tiết 211, 214, Sổ cái TK 211,214

– Chú ý: Chứng từ, hoá đơn phải cùng 1 tháng hoặc 1 quý Chứng từ cần có trong chuyên đề tốt nghiệp kế toán

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 71

Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ
A B C 1 D
Nhập trụ bơm điện tử cho CHXD Cầu Kè

Chi phí lắp đặt

2112

2112

112

111

220.000.000

600.000

Cộng x X 220.600.000 x

Kèm theo ….. chứng từ gốc.

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 72

Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ
A B C 1 D
Mua xe bồn chở XD

Thuế trước bạ

2113

2113

112

111

1.930.000.000

42.460.000

Cộng x X 1.972.460.000 x

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 73

Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ
A B C 1 D
Giá mua và chi phí lắp đặt 2114 112 11.500.000
Cộng x X 11.500.000 x

Kèm theo ….. chứng từ gốc.

 CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 74

Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ
A B C 1 D
Mua máy điều hòa Panasonic S18-NKH 2114 112 16.800.000
Cộng x X 16.800.000 x

Kèm theo ….. chứng từ gốc.

XEM THÊM: 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Ấn Tượng

 SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng
A B 1 A B 1
….

71

72

73

74

07/07

14/07

17/07

26/07

220.600.000

1.972.460.000

11.500.000

16.800.000

– Cộng tháng

– Cộng lũy kế từ đầu quý

– Cộng tháng

– Cộng lũy kế từ đầu quý

   SỔ CÁI

Những chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo
Những chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo

Tên tài khoản: Máy móc, thiết bị

Số hiệu: 2112

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G
 

 

….

07/09

 

07/09

 

 

 

….

71

 

71

 

 

 

….

07/09

 

07/09

….

 

–  Số dư dầu năm

– Số phát sinh trong tháng

….

Nhập trụ bơm điện tử cho CHXD Cầu Kè

Chi phí lắp đặt

 

 

 

….

 

112

111

 

 

….

 

220.000.000

600.000

….

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng x x
– Số dư cuối tháng x x
– Cộng lũy kế từ đầu quý x x

SỔ CÁI

Tên tài khoản: Phương tiện vận tải, truyền dẫn

Số hiệu: 2113

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G
 

 

….

14/07

 

 

 

 

 

….

72

 

 

 

 

….

14/07

 

….

 

 

 

–  Số dư dầu năm

– Số phát sinh trong tháng

….

Nhập xe chở XD

Thuế trước bạ

 

 

….

112

111

 

 

….

1.930.000.000

42.460.000

….

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng x x
– Số dư cuối tháng x x
– Cộng lũy kế từ đầu quý x x

Chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo thực tập kế toán thuế giá trị gia tăng

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số : 01

Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Số ngày Nợ
0003140 08/03/2014 Thanh toán tiền điện 642 111 875.000
1331 111 87.500
0000225 27/03/2014 Mua gạch của cty CP vật liệu xây dựng số 1 TT.Huế 152 111 30.450.000
1331 111 3.045.000
0015309 14/04/2014 Mua xi măng của cty CP xi măng  Long Thọ 152 111 20.570.000
1331 111 2.057.000
Cộng 57.084.500

Kèm theo ……3……. chứng từ gốc

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số tiền
Số hiệu Ngày tháng
01/05 01 01/05 57.084.500
…. …. …. ….
Cộng …..

 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng & ĐTPT TT.Huế            Mẫu số: S03b-DN

Địa chỉ:34 Tôn Thất Tùng-TP HuếBan hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Tên tài khoản: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

Số hiệu: 1331

Đơn vị tính: Đồng

Ngày ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh
Loại.số Ngày Nợ
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong kỳ
01/05 01 01/05 Thanh toán tiền điện 111 87.500
01/05 01 01/05 Mua gạch của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế 111 3.045.000
01/05 01 01/05 Mua xi măng của Công ty Cổ phần xi măng Long Thọ   111 2.057.000
 
Cộng số phát sinh   5.189.500
Số dư cuối kỳ   5.189.500

S này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

Ngày mở sổ:

 Ngày… tháng … năm …

Người ghi sổ                  Kế toán trưởng                                             Giám đốc

(ký,họ tên)                     (ký, họ tên)                                     (Ký tên, đóng dấu)

SỔ CÁI

Tên tài khoản: thiết bị, dụng cụ quản lý

Số hiệu: 2114

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G
 

 

….

17/07

26/07

 

 

 

 

….

73

74

 

 

 

 

….

17/07

26/07

….

–  Số dư dầu năm

– Số phát sinh trong tháng

….

Nhập máy phát điện cho CHXD

Nhập máy điều hòa

….

 

 

….

112

112

 

 

….

11.500.000

16.800.000

….

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng x x
– Số dư cuối tháng x x
– Cộng lũy kế từ đầu quý x x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ….

– Ngày mở sổ: ……

Ngày ….tháng ….năm ….

Người ghi sổ

(ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

SỔ CÁI

Tên tài khoản: Tài sản cố định hữu hình

Số hiệu: 211

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G
 

 

07/07

 

 

14/07

 

17/07

26/07

 

 

71

 

 

72

 

73

74

 

 

07/07

 

 

14/07

 

17/07

26/07

 

– Số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

Nhập trụ bơm điện tử cho CHXD Cầu Kè

Chi phí lắp đặt

Nhập xe chở XD

Thuế trước bạ

Nhập máy phát điện cho CHXD

Nhập máy điều hòa

 

 

112

 

112

112

112

112

112

220.000.000

 

600.0000

1.930.000.000

42.460.000

11.500.000

16.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng x x
– Số dư cuối tháng x x
– Cộng lũy kế từ đầu quý x x

Chứng từ cần có khi làm báo cáo tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số : 01

Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Số ngày Nợ
0003140 08/03/2014 Thanh toán tiền điện 642 111 875.000
1331 111 87.500
0000225 27/03/2014 Mua gạch của cty CP vật liệu xây dựng số 1 TT.Huế 152 111 30.450.000
1331 111 3.045.000
0015309 14/04/2014 Mua xi măng của cty CP xi măng  Long Thọ 152 111 20.570.000
1331 111 2.057.000
Cộng 57.084.500

Kèm theo ……3……. chứng từ gốc

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số tiền
Số hiệu Ngày tháng
01/05 01 01/05 57.084.500
…. …. …. ….
Cộng …..
Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng & ĐTPT TT.Huế            Mẫu số: S03b-DN

Địa chỉ:34 Tôn Thất Tùng-TP HuếBan hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm 2014

Tên tài khoản: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

Số hiệu: 1331

Đơn vị tính: Đồng

Ngày ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh
Loại.số Ngày Nợ
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong kỳ
01/05 01 01/05 Thanh toán tiền điện 111 87.500
01/05 01 01/05 Mua gạch của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế 111 3.045.000
01/05 01 01/05 Mua xi măng của Công ty Cổ phần xi măng Long Thọ   111 2.057.000
   
Cộng số phát sinh   5.189.500
Số dư cuối kỳ   5.189.500

S này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

Ngày mở sổ:

 Ngày… tháng … năm …

Người ghi sổ                  Kế toán trưởng                                             Giám đốc

(ký,họ tên)                     (ký, họ tên)                                     (Ký tên, đóng dấu)

SỔ CÁI

Tên tài khoản: thiết bị, dụng cụ quản lý

Số hiệu: 2114

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G
 

 

….

17/07

26/07

 

 

 

 

….

73

74

 

 

 

 

….

17/07

26/07

….

–  Số dư dầu năm

– Số phát sinh trong tháng

….

Nhập máy phát điện cho CHXD

Nhập máy điều hòa

….

 

 

….

112

112

 

 

….

11.500.000

16.800.000

….

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng x x
– Số dư cuối tháng x x
– Cộng lũy kế từ đầu quý x x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ….

– Ngày mở sổ: ……

Ngày ….tháng ….năm ….

Người ghi sổ

(ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

S CÁI

Tên tài khoản: Tài sản cố định hữu hình

Số hiệu: 211

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G
 

 

07/07

 

 

14/07

 

17/07

26/07

 

 

71

 

 

72

 

73

74

 

 

07/07

 

 

14/07

 

17/07

26/07

– Số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

Nhập trụ bơm điện tử cho CHXD Cầu Kè

Chi phí lắp đặt

Nhập xe chở XD

Thuế trước bạ

Nhập máy phát điện cho CHXD

Nhập máy điều hòa

 

 

 

112

 

112

112

112

112

112

220.000.000

 

600.0000

1.930.000.000

42.460.000

11.500.000

16.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng x x
– Số dư cuối tháng x x
– Cộng lũy kế từ đầu quý x x

Những chứng từ mình chia sẽ trên đây là mẫu tham khảo nhé, còn tuỳ vào công ty của các bạn kinh doanh về sản phẩm gì mà thay đổi tên sản phẩm cho phù hợp nhé. Ngoài ra, những chứng từ kế toán cần xin khi làm báo cáo nhé nếu các công ty không cung cấp thì liên hện mình để được hỗ trợ chứng từ nhé. ZALO: 0973287149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
47 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Dung
Dung
6 năm trước

Mình đang thực lập và làm báo cáo tốt nghiệp, giáo viên yêu cầu phần hành phải photo chứng từ gốc, và đảm bảo ít nhất 25 nghiệp vụ. M mong bạn tư vấn m cần những chứng từ gì để m xin đơn vị thực tập để đưa bạn bạn làm báo cáo giúp m. Liên hệ với m theo số 01292462399

Vũ Thị Diệu
Vũ Thị Diệu
5 năm trước
Trả lời  admin

chị ơi cho em xin mẫu bó cáo thực tập nguyên vât liệu công ty xây dựng được không ạ

thaonguyen
thaonguyen
4 năm trước
Trả lời  admin

chào admin. mong admin giúp đỡ với ạ, mình đang đi thực taajo và làm báo cáo tốt nghiệp, giáo viên mình cũng yêu cầu phải photo chứng từ gốc và đảm bảo 25 nghiệp vụ. mong bạn tư vấn giúp mình đc k ạ, liên hệ cho m theo số 0969560997, cám ơn b nhiều

hoài
hoài
5 năm trước

mk đang thực tập nhưng chưa xin được số liệu của công ty b có thể giúp mk k sđt của mk:0165.605.8829

Ngọc Khá
Ngọc Khá
5 năm trước

Mình đang thực tập tại công ty dịch vụ vận tải và làm đề tài kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh.Mọi người góp yk cho mình vơi,mình cần xin chứng từ gì để làm báo cáo ạ. Mình cảm ơn nhiều.

Thảo
Thảo
5 năm trước

mình thực tập tại công ty xây dựng ,làm đề tài về tài sản cố định. Ad ơi cho mình hỏi ,mình nên xin chứng từ gì để làm khóa luận. Xin cảm ơn

Ngân
Ngân
5 năm trước

mk làm báo cáo thực tập về công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O thì nên làm về phần hành kế toán gì? ít nhất 3 phần hành ạ. những phần hành đó thì cần xin những gì ạ. xin giúp mk, mk cảm ơn nhiều

khánh châu
khánh châu
5 năm trước

mình đang thực tập tại côngty cổ phần tư vấn thương mại mình lám báo cáo về hoàn thiện công tác tiền lương doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh thì cần nhung giấy tờ gì vậy bạn mình chưa xin duoc số liệu với lại neu mình xin thi nên lấy 1 tháng hay 1 quý ạ bài báo cáo yêu cầu mình 30 – 40 trang b tư vấn dùm mình mình dc ko ạ mình cảm ơn nha 0982851445

Trang
Trang
5 năm trước

Em đang làm báo cáo thực tập về đề tài kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Trong bài làm em có phần doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính nhưng em k xin được giấy báo nợ và giấy báo có của công ty thì em nên làm thế nào ạ. Mong ad tư vấn giúp ạ
Zalo/sđt: 01632317012

Nguyet Bui
Nguyet Bui
5 năm trước

bạn ơi, mình làm báo cáo về Nguyên vật liệu, ccdc tại doanh nghiệp sản xuất thì cần xin những chứng từ gì vậy

ngọc
ngọc
5 năm trước

mình đang thực tập làm đề tài kê toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần xin chứng từ gì vậy ạ

Trinh Hồ
Trinh Hồ
5 năm trước

Em làm báo cáo kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh thì cần những sổ gì ạ?
Em cảm ơn nhiều

Sun ht
Sun ht
5 năm trước

E đang có ý định làm về xác định kết quả kinh doanh hoặc là kế toán vốn bằng tiền nhưng công ty e đang thực tập nói k thể cho số liệu.mà chỉ có thể cho chữ ký… Z e phải làm sao.và nên chọn chủ đề gì thì tốt hơn ạ.e cảm ơn.

Yến Nhi
Yến Nhi
5 năm trước
Trả lời  Sun ht

Em làm Báo cáo thực tập về Lương mà em không có cty thực tập với chứng từ em phải làm sao ạ

Phượng
Phượng
5 năm trước

ad ơi cho em hỏi e là e đang làm đề tài kế toán các khoản phải thu và phải trả vậy e cần xin những số liệu và chứng từ gì ạ.
Em cảm ơn ad nhiều.

như
như
5 năm trước

Mình thực tập vốn bằng tiền trong đó có nghiệp vụ tiền mặt vs ngân hàng mình cần những chứng từ gì ạ?

duc
duc
5 năm trước

có ai có thể làm báo cáo hoàn chỉnh bao gồm chứng từ được không ạ.giúp e với ạ.

Ngọc
Ngọc
5 năm trước

cho mình hỏi mình làm kế toán nguyên vật liệu thì cần chứng từ gì ah? và nên xin theo quý, tháng hay năm thì tốt ah? mình cám ơn

Nguyende
Nguyende
5 năm trước

Em làm báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xđ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ dịch thuật thì em cần xin chứng từ náo ạ? làm báo cáo kqhđkd thì chỉ có năm 2017 mà em lấy chứng từ 2018 làm vd nghiệp vụ đc ko ạ? em lấy vd thì làm tháng 3 hoặc tháng 6 2018 còn bckqhđkd thì em cầm bảng 2017 ra sao ạ? mong bên ac có thể giúp em.

như
như
5 năm trước

em làm kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu thực tập tại ngân hàng phải xin chứng từ gì ạ em cám ơn

Minh
Minh
5 năm trước

em đang làm báo cáo thực tập kế toán tiền lương thì em cần những chứng từ gì của công ty ạ. Mọi người giúp em với ạ Zalo: 01883815161

THU
THU
4 năm trước

Mình có người quen làm ở trung tâm anh văn nên có thể xin dấu mộc thực tập, trung tâm không có nhiều nhân viên hay phong ban. Các bạn có thể gợi ý cho mình nên làm báo cáo thực tập kế toán phần hành nào phù hợp với loại hình cty này không ạ và những chứng từ cần thiết là gì ạ?

Diệu Linh
Diệu Linh
4 năm trước

Em chào ad ạ ! Em đang trong quá trình thực tập tại 1 công ty logistic, em làm 3 phần hành là vốn bằng tiền, lương và các khoản trích theo lương thì cần xin những chứng từ nào ạ ?

Thủy
Thủy
4 năm trước

chào ad e thực tập đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương thì e cần xin những chứng từ nào ạ ad giúp e với zalo 0375443695 e cảm ơn ạ

Tuyết
Tuyết
4 năm trước

Em đang thực tập đề tài hoạt động tài chính thì cần những chứng từ nào vậy ad

Thiên trang
Thiên trang
4 năm trước

Cho em hỏi là em chọn đề tài kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh, nhưng cty em đang thực tập có ngành nghề chính là vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ và ngành nghề phụ là bán buôn vật liệu xây dựng. Em xem bảng kê hoá đơn bán mua vào trong một qúy của cty thì thấy có 50 hoá đơn mua vào (trong đó đa số là dầu, nhớt chỉ khoảng 15 hoá đơn mua vật liệu xây dựng, còn bảng kê hoá đơn bán ra thì khoảng 15 hoá đơn bán vật liệu xây dựng còn lại toàn hoá đơn vận chuyển. Vậy anh/chị cho em hỏi với 15 cái hoá đơn mua vào vật liệu xd và 15 cái hoá đơn bán ra vật liệu xd thì số liệu như thế thì nhiều hay ít ạ.

lan
lan
4 năm trước

E LÀM KẾ toán vốn bằng tiền thì cần có những giấy tờ gì ák

Thanh Nha
Thanh Nha
4 năm trước

Cho e hỏi đi thực tập chọn đề tài vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, ccdc thì cần xin chứng từ là gì ạ?

Trang
Trang
4 năm trước

Mk làm báo cáo mà k có chưng từ gốc mk tưk điền vàom phiếu thu chi vậy được không

Sam
Sam
4 năm trước
Trả lời  admin

Ad ơi e đang làm về kế toán bán hàng thì cần những chứng từ gì ạ???

Minn
Minn
3 năm trước

Mình sắp làm khóa luận tốt nghiệp chưa xin được số liệu, bạn có thể gips mình được k ạ

le kim oanh
le kim oanh
3 năm trước

cho em hỏi vói ạ.hieenk tại e đang làm phần doanh thu xác định kêt quả kinh doanh cần nhứng giấy tờ gì ạ..mn liên lạc vs
e qua email.e cảm ơn nhiều ạ

Trần Thị Mỹ Trang
Trần Thị Mỹ Trang
3 năm trước

e lm báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì cần những chứng từ gì ạ E cảm ơn.

Vũ Thu Hiền
Vũ Thu Hiền
3 năm trước

1 năm nữa e sắp đi thực tập e cũng chưa biết nhiều về các chứng từ và cũng chưa biết cách để xin được t.tin chứng từ gốc. Chị tư vấn và cho e xin tham khảo các mẫu chứng từ về mua, bán hàng- doanh thu- chi phí, TSCĐ,tiền tệ, lương để tham khảo với ak.

yến
yến
3 năm trước

em đang làm bctt chủ đề kế toán doang thu, chi phí và xác định kết quả hđkd em nên xin chứng từ gì ạ

Yến
Yến
2 năm trước

Em đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp mà k có chỗ xin dấu với chứng từ được. Ai giúp em với ạ. Zalo 0373632302

Contact Me on Zalo